PlanOU92
ben Ourense

O I Plan de Servizos Sociais comprende un conxunto de actuaci贸ns dirixidas aos concellos da provincia de Ourense de menos de 20.000 habitantes baixo o principio da cooperaci贸n. Dest铆nase un total de 3.200.000 Euros para 8 Actuaci贸ns.

O obxecto do Programa provincial de asistencia econ贸mica, t茅cnica e xur铆dica 贸s concellos en materia de Servizos Sociais Comunitarios para o exercicio 2012 茅 o establecemento, de xeito integral e detallado, regulando os tr谩mites para a s煤a total execuci贸n, das acci贸ns que lle corresponde desenvolver 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense en virtude das competencias atribu铆das polos artigos 109.1.b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administraci贸n local de Galicia, 63 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e 31 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.