Xunta de Goberno

CORPORACION 2019-2023

PRESIDENTE 

D. José Manuel Baltar Blanco (PP)

 

MEMBROS DA XUNTA

 D. Rosendo Luis Fernández Fernández (PP)

 D. Jorge Pumar Tesouro (PP)

 D. Plácido Alvarez Dobaño (PP)

 D. Armando Ojea Bouzo (DO) (ata 28/09/2020)

 Dª. Luz Doporto Real (PP)

 D. Pablo Pérez Pérez (PP)

 Dª. Ana Villarino Pardo (PP)

 D. Cesar Manuel Fernández Gil (PP)

 D. José Miguel Caride Dominguez (DO) (dende 28/09/2020 ao 19/11/2020)CORPORACION 2015-2019

PRESIDENTE 

D. José Manuel Baltar Blanco (PP)


MEMBROS DA XUNTA

D. Rosendo Luis Fernández Fernández (PP)

D. Jorge Pumar Tesouro (PP)

D. Plácido Alvarez Dobaño (PP)

D. Manuel Doval Soto (PP)

Dª. Consuelo Vispo Seara (PP)

D. Pablo Pérez Pérez (PP)

Dª. Ana Villarino Pardo (PP)

D. Juan Anta Rodríguez (PP)


VOLVER