A Xunta de Goberno aproba as bases da XXXVI edici贸n do Premio "Blanco-Amor" de novela longa

Ourense, 7 de abril de 2017.- A Xunta de Goberno da Deputaci贸n de Ourense celebrada esta ma帽谩 no Pazo Provincial aprobou as bases reguladoras da convocatoria da XXXVI edici贸n do Premio "Blanco-Amor" de novela longa. As铆 o informou a deputada de Transparencia e Goberno Aberto da Deputaci贸n de Ourense, Montserrat Lama, quen deu conta dos acordos da Xunta de Goberno correspondente ao venres 7 de abril.

As bases deste premio recollen que poder谩n participar nel todos os autores que presenten unha ou varias obras escritas en galego segundo a normativa oficial. En canto 谩s novelas, ter谩n unha extensi贸n m铆nima de 150 folios mecanografados ou escritos en ordenador (fonte: Times New Roman e tama帽o 12) a unha soa cara e a dous espazos, ou de 75 folios coa mesma fonte a d煤as caras e a dous espazos.

As obras presentadas ter谩n que ser in茅ditas e de cada obra deber谩n presentarse cinco copias asinadas cun lema, en paquete sen remite, dirixido 谩 Deputaci贸n de Ourense, facendo constar no exterior "Para o XXXVI Premio Blanco-Amor" e, nun sobre anexo, pechado e baixo o mesmo lema, indicaranse o nome e enderezo do autor e, de ser posible, o seu tel茅fono e enderezo electr贸nico.

O prazo para presentarse rematar谩 o d铆a 14 de setembro de 2017, coincidindo co cento vinte aniversario do nacemento en Ourense de Eduardo Blanco-Amor.

O xurado do premio, nomeado pola Deputaci贸n, estar谩 composto por cinco membros de reco帽ecido prestixio no 谩mbito da cultura galega. O premio estar谩 dotado con 12.000 euros e unha obra escult贸rica. A concesi贸n do premio implicar谩 a cesi贸n ao autor dos dereitos da primeira edici贸n en lingua galega da obra, a cal deber谩 realizarse nun prazo m谩ximo dun ano desde a data de entrega do premio, quedando sen efecto a cesi贸n no caso de que no dito prazo non se leve a cabo.

A entrega do premio ter谩 lugar nun acto literario organizado pola Deputaci贸n o d铆a 1 de decembro de 2017, trinta e oito cabodano do autor de A Esmorga. A convocatoria deste premio publicarase no BOP e na sede electr贸nica da Deputaci贸n.

Continuando en materia cultural, na xuntanza tam茅n se aprobaron os prezos p煤blicos para o Campamento da Ourensan铆a que este ano chega a s煤a cuarta edici贸n e que establece como cota de inscrici贸n un importe de 88 euros.

No apartado de Benestar, a Xunta de Goberno aprobou o proxecto "EmpregOU" para a s煤a presentaci贸n 谩s axudas do Fondo Social Europeo na convocatoria de 2017 previstas no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (Axudas AP-POEJ). A axuda solicitada ascende a 1.520.724,37 euros, cantidade que representa o 91,89% do presuposto total elixible do proxecto "EmpregOU", que ascende a 1.654.940 euros.

Cooperaci贸n

No relativo 谩 cooperaci贸n cos concellos e agrupaci贸ns da provincia de Ourense, na xuntanza aprobouse unha axuda para agrupaci贸n folcl贸rica Queixumes dos Pinos de 20.000 euros para gastos de funcionamento da entidade correspondentes ao ano 2016; unha axuda de 5.687 euros para o Concello de Arnoia destinada 谩 mellora no cami帽o da 谩rea recreativa do Inquiao, en concreto, para o ensanche do acceso; para o Concello da Gudi帽a, unha axuda de 15.000 euros para a Casa da Vi煤va correspondentes ao ano 2017; e por 煤ltimo, unha axuda de 20.000 euros para o Concello de Mu铆帽os destinada 谩 mellora de espazos p煤blicos.

Por outra parte, a Xunta de Goberno aprobou d煤as modificaci贸ns do Plan Provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2017, unha delas relativa ao Concello de Bande, incrementando en 198.8832,37 euros, o orzamento da obra denominada "Acondicionamento e afirmado na OU-1201 Bande (OU-540)-Barx茅s (OU-1202)", no termo municipal de Bande, resultando un orzamento total de 398.883,37 euros.

A outra das modificaci贸ns afecta a dous proxectos do Concello de Mel贸n. Por unha banda, an煤lase a obra denominada "mellora do abastecemento en Mel贸n e Quins" e incorp贸rase o orzamento correspondente desa obra de 37.917,61 euros, ao da obra denominada "viario do acceso ao velorio de Mel贸n", cun orzamento total de 84.917,62 euros, dos cales 55.000 ser谩n achegados pola Deputaci贸n do Plan Provincial e o resto polo concello. A outra modificaci贸n afecta 谩 obra de "instalaci贸n el茅ctrica no camping municipal" a cal foi substitu铆da pola obra de "acondicionamento do entorno do edificio dotacional do Cruceiro Gordo", cun orzamento total de 30.000 euros.

Por 煤ltimo, a Xunta de Goberno aprobou a concesi贸n de bonificaci贸ns nas tarifas por uso das instalaci贸ns do Pazo dos Deportes "Paco Paz". En concreto, estas bonificaci贸ns beneficiar谩n ao Club Deportivo Fundaci贸n Cipri Gomez, que obt茅n un desconto nas tarifas do 10%, e o Club Marusia Ourense, que ter谩 unha bonificaci贸n do 50%.