O pleno da Deputaci贸n de Ourense aproba definitivamente o Plan provincial de obras e servizos municipais 2019, cun orzamento de m谩is de 19 mill贸ns

  • Na sesi贸n plenaria de hoxe tam茅n se aprobou o outorgamento da medalla de ouro da provincia ao etn贸grafo e fil贸logo Eligio Rivas.

Ourense, 25 de xaneiro de 2019.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou definitivamente hoxe, na sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de xaneiro, o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais correspondente a 2019, que ascende a un total de 19.319.713 euros. Para o plan principal a Deputaci贸n de Ourense destina 4.246.500 euros para obras municipais, mentres que os concellos achegan un total de 925.750 euros. As铆 mesmo, neste plan figura a achega de 192.000 euros da instituci贸n provincial para o r茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta, e 1.500.000 euros para a rede viaria provincial. Por outro lado, no plan complementario a Deputaci贸n destina 2.976.000 euros a obras municipais, para o cal os concellos achegan 82.750 euros, mentres que o orzamento da Deputaci贸n para a rede viaria provincial do Plan Complementario ascende e 9.396.713 euros.

Na sesi贸n plenaria tam茅n se aprobou, en materia de Cultura, o outorgamento da medalla de ouro ao etn贸grafo e fil贸logo Eligio Rivas, como reco帽ecemento 谩s importantes achegas que fixo nos 谩mbitos da toponimia, a etimolox铆a e a lingua galega. Esta distinci贸n rende homenaxe a s煤a longa traxectoria intelectual marcada polo seu car谩cter de traballador incansable e a s煤a implicaci贸n no estudo e difusi贸n dos principais valores culturais da nosa provincia.

A totalidade dos acordos plenarios aprobados hoxe son os seguintes:

MODIFICACI脫N DO ACORDO REGULADOR DAS CONDICI脫NS DE TRABALLO DO PERSOAL FUNCIONARIO DA DEPUTACI脫N EN MATERIA DE ACCI脫N SOCIAL

Acordo:

1潞) Ratificar o acordo acadado na Mesa Xeral de Negociaci贸n do 19 de outubro de 2018 entre a representaci贸n da Deputaci贸n Provincial e a representaci贸n da Xunta de Persoal

e os representantes dos sindicatos CSIF, CIG e USO, cuxo obxecto 茅 modificar, 贸 abeiro do establecido no artigo 38.10 do EBEP, o vixente acordo regulador do persoal funcionario da Deputaci贸n Provincial de Ourense, do 9 de decembro de 2008, modificado o 1 de xu帽o de 2012, o 15 de outubro de 2012 e o 16 de febreiro de 2015, no seguinte sentido:

a) Con efectos do 1 de xaneiro de 2019, o artigo 52 do acordo regulador queda redactado da seguinte forma: "A petici贸n do interesado, a Corporaci贸n concederalles aos funcionarios de carreira anticipos reintegrables de mensualidades completas l铆quidas cun tope m谩ximo de 5.000 euros. A s煤a devoluci贸n efectuarase mediante deduci贸n mensual en n贸mina sen xerar ning煤n interese. O prazo para a s煤a devoluci贸n ser谩 de corenta e oito meses como m谩ximo, podendo o funcionario solicitar a devoluci贸n dos importes nun prazo menor.

Para poder solicitar un anticipo ser谩 condici贸n necesaria e imprescindible que estean liquidadas a totalidade das cotas do anticipo concedido con anterioridade nos prazos autorizados e fixados.

Se entre os solicitantes se encontrasen traballadores que nunca solicitaran un

anticipo, ter谩n preferencia na concesi贸n."

b) Con efectos do 1 de xaneiro de 2019, o artigo 54 do acordo regulador queda

redactado da seguinte forma: "A Deputaci贸n Provincial concertar谩 un seguro de asistencia sanitaria para todos os empregados p煤blicos provinciais que o desexen contratar. A Deputaci贸n subvencionar谩 a cada unidade familiar ou, se 茅 o caso, a cada traballador, co importe de 27 euros mensuais do custo por un asegurado na modalidade de asistencia sanitaria integral."

c) Con efectos do 1 de xaneiro de 2019, o artigo 55 do acordo regulador queda redactado da seguinte forma: "Os empregados p煤blicos provinciais da Deputaci贸n poden gozar dun plan de pensi贸ns, achegando a Corporaci贸n a mesma cantidade que achega o traballador que se adhira ao plan, ata un m谩ximo de 50 euros mensuais".

2潞) Facultar 谩 Presidencia para a formalizaci贸n do corresponde acordo para os efectos da s煤a remisi贸n 谩 autoridade laboral para a s煤a publicaci贸n no BOP, conforme co artigo 38.6 do EBEP.

MODIFICACI脫N DO CONVENIO COLECTIVO PARA O PERSOAL LABORAL DA DEPUTACI脫N EN MATERIA DE ACCI脫N SOCIAL

Acordo:

1潞) Ratificar o acordo acadado na Mesa Xeral de Negociaci贸n do 19 de outubro de 2018 entre a representaci贸n da Deputaci贸n Provincial e a representaci贸n do Comit茅 de Empresa e dos sindicatos CSIF, USO e CIG, cuxo obxecto 茅 modificar, ao abeiro do establecido no artigo 41 do Estatuto dos Traballadores as condici贸ns de traballo establecidas no vixente Convenio colectivo de persoal laboral da Deputaci贸n Provincial de Ourense, do 9 de decembro de 2008, modificado o 1 de xu帽o de 2012, o 15 de outubro de 2012 e o 16 de febreiro de 2015, no seguinte sentido:

a) Con efectos do 1 de xaneiro de 2019, o artigo 52 do convenio colectivo queda redactado da seguinte forma: "A petici贸n do interesado, a Corporaci贸n concederalle ao persoal laboral fixo anticipos reintegrables de mensualidades completas l铆quidas cun tope m谩ximo de 5.000 euros. A s煤a devoluci贸n efectuarase mediante deduci贸n mensual en n贸mina sen xerar ning煤n interese. O prazo para a s煤a devoluci贸n ser谩 de corenta e oito meses como m谩ximo, podendo o traballador solicitar a devoluci贸n dos importes nun prazo menor.

Para poder solicitar un anticipo ser谩 condici贸n necesaria e imprescindible que estean liquidadas a totalidade das cotas do anticipo concedido con anterioridade nos prazos autorizados e fixados.

Se entre os solicitantes se encontrasen traballadores que nunca solicitaran un anticipo, ter谩n preferencia na concesi贸n".

b) Con efectos do 1 de xaneiro de 2019, o artigo 54 do Convenio colectivo queda redactado da seguinte forma: "A Deputaci贸n Provincial concertar谩 un seguro de asistencia sanitaria para todos os empregados p煤blicos provinciais que o desexen contratar. A Deputaci贸n subvencionar谩 a cada unidade familiar ou, se 茅 o caso, a cada traballador, co importe de 27 euros mensuais do custo por un asegurado na modalidade de asistencia sanitaria integral."

c) Con efectos do 1 de xaneiro de 2019, o artigo 55 do Convenio colectivo queda redactado da seguinte forma: "Os empregados p煤blicos provinciais da Deputaci贸n poden gozar dun plan de pensi贸ns, achegando a Corporaci贸n a mesma cantidade que achega o traballador que se adhira o plan, ata un m谩ximo de 50 euros mensuais".

2潞) Facultar 谩 Presidencia para a formalizaci贸n do corresponde acordo para os efectos da s煤a remisi贸n 谩 autoridade laboral para o seu dep贸sito e publicaci贸n no BOP, conforme co artigo 90.2 do Texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores.

MODIFICACI脫N DA BASE 69陋 DAS DE EXECUCI脫N DOS ORZAMENTOS EN MATERIA DE INDEMNIZACI脫NS AO PERSOAL POR RAZ脫NS DE SERVIZO

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente a modificaci贸n da base 69陋 das de execuci贸n dos orzamentos provinciais, no seguinte sentido:

a) Modif铆case o par谩grafo 1潞 da dita base, que queda redactado do seguinte xeito:

Con efectos de 1 de xaneiro de 2019, as indemnizaci贸ns por raz贸n de servizo por gastos de aloxamento e manutenci贸n dos empregados p煤blicos provinciais ter谩n as seguintes cont铆as, aplicables sen distinci贸n a todos os empregados p煤blicos provinciais:

Por aloxamento: 65,97 鈧

Por manutenci贸n: 37,40 鈧

Axuda de custo enteira: 103,37 鈧

No suposto de desprazamentos ao estranxeiro, aplicaranse as cont铆as establecidas para funcionarios do subgrupo A1 da Administraci贸n Xeral do Estado.

En ning煤n caso se aboar谩n custos superiores 谩s cont铆as establecidas nesta base.

b) Supr铆mese o par谩grafo 4潞 da base 69陋.

2潞) Someter a informaci贸n p煤blica, por prazo de quince d铆as h谩biles, mediante anuncio inserido no BOP, o presente acordo, para a formulaci贸n de alegaci贸ns polos interesados. No caso de presentarse alegaci贸ns en prazo, ser谩n resoltas expresamente polo Pleno. No caso de non presentarse, entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo adoptado, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no BOP para a s煤a entrada en vigor.

RATIFICACI脫N DO CONVENIO DE COLABORACI脫N ENTRE A XUNTA, A FEGAMP E AS DEPUTACI脫NS, EN MATERIA DE EMERXENCIAS E PREVENCI脫N E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, PARA O DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES)

Acordo:

1潞.- Ratificar a subscrici贸n do convenio de colaboraci贸n entre a Xunta de Galicia, a Federaci贸n Galega de Municipios e Provincial e as deputaci贸ns provinciais, en materia de emerxencias e prevenci贸n e defensa contra incendios forestais, para o desenvolvemento dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).

2潞.- Autorizar expresamente a distribuci贸n das anualidades de gasto correspondentes 谩 Deputaci贸n Provincial conforme co establecido no dito convenio.

3潞.- Establecer que o libramento dos fondos se realice a favor dos concellos que sexan sede ou subsede dos grupos de emerxencia supramunicipais ou aos servizos municiais, conforme co establecido no dito convenio.

A xustificaci贸n dos fondos levarase a cabo conforme coas mesmas previsi贸ns establecidas para a xustificaci贸n dos fondos achegados pola Xunta de Galicia no anexo VI do mencionado convenio.

AMPLIACI脫N DO PRAZO PARA A PRESENTACI脫N DA DOCUMENTACI脫N NECESARIA PARA A ADHESI脫N AO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS E A ENTIDADE LOCAL MENOR DE BER脕N EN MATERIA DE EMPREGABILIDADE PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

Concederlles un prazo, adicional, ata o 15 de febreiro de 2019, aos concellos que non presentaron as solicitudes de adhesi贸n ao Programa de cooperaci贸n cos concellos e a Entidade Local Menor de Ber谩n en materia de empregabilidade para o exercicio 2019, co fin de que poidan achegar as s煤as solicitudes.

AMPLIACI脫N DO PRAZO PARA A PRESENTACI脫N DA DOCUMENTACI脫N NECESARIA PARA A ADHESI脫N AO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS E A ENTIDADE LOCAL MENOR DE BER脕N EN MATERIA DE MOCIDADE PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

Concederlles un prazo, adicional, ata o 15 de febreiro de 2019, aos concellos que non presentaron as solicitudes de adhesi贸n ao Programa de cooperaci贸n cos concellos e a Entidade Local Menor de Ber谩n en materia de mocidade para o exercicio 2019, co fin de que poidan achegar as s煤as solicitudes.

AMPLIACI脫N DO PRAZO PARA A PRESENTACI脫N DA DOCUMENTACI脫N NECESARIA PARA A ADHESI脫N AO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS E MANCOMUNIDADES PARA A REALIZACI脫N DE ACTUACI脫NS DE LIMPEZA DAS MARXES DAS REDES VIARIAS MUNICIPAL E PROVINCIAL PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

Concederlles un prazo, adicional, ata o 15 de febreiro de 2019, aos concellos e mancomunidades que non presentaron as solicitudes de adhesi贸n ao Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e mancomunidades para a realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial no exercicio 2019, co fin de que poidan achegar as s煤as solicitudes.

APROBACION DO OUTORGAMENTO DA MEDALLA DE OURO DA PROVINCIA DE OURENSE A ELIGIO RIVAS QUINTAS

Acordo:

Outorgarlle a medalla de ouro da provincia de Ourense ao destacado intelectual ourens谩n don Eligio Rivas Quintas, de conformidade cos artigos 1, 7, 9, 10 e 11 do Regulamento de honores e distinci贸ns da Deputaci贸n de Ourense, como homenaxe e reco帽ecemento do noso pobo a toda unha longa traxectoria intelectual marcada polo seu car谩cter de traballador incansable e a s煤a implicaci贸n no estudo e difusi贸n dos principais valores culturais da nosa provincia.

APROBACI脫N DEFINITIVA PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2019

Acordo:

1. Desestimar a alegaci贸n presentada por dona Elvira Lama Fern谩ndez, voceira e deputada do grupo provincial socialista da Deputaci贸n de Ourense, polas raz贸ns expostas no informe xur铆dico.

2. Aprobar definitivamente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2019, segundo o documento inicialmente aprobado na sesi贸n ordinaria de 21 de decembro de 2018.

PREVENCI脫N E RISCOS LABORAIS NOS CONCELLOS DA PROVINCIA

Acordo:

Que a Deputaci贸n Provincial de Ourense aprobe unhas bases e criterios para o establecemento de convenios de colaboraci贸n entre esta e as distintas entidades locais da provincia para cooperar na realizaci贸n de prevenci贸n de riscos laborais, tanto na realizaci贸n da avaliaci贸n como na planificaci贸n da actividades preventiva e na constituci贸n de servizos preventivos mancomunados, facendo un baremo de atenci贸n no que se prioricen a aquelas entidades de menor poboaci贸n e con medios econ贸micos m谩is reducidos.