A Deputaci贸n de Ourense apoia aos traballadores de Unitono

  • A corporaci贸n provincial aprobou no pleno de hoxe unha declaraci贸n institucional que recolle o apoio dos grupos pol铆ticos aos traballadores de Unitono Ourense, e que se inste 谩 empresa a garantir por escrito a carga de traballo e salarios.

  • En materia de Servizos Sociais aprobouse o Programa BenOurense Infancia 鈥 Servizos Complementarios de cooperaci贸n cos concellos.

Ourense, 26 de abril de 2019.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe, na sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de abril, unha declaraci贸n institucional de apoio aos traballadores de Unitono Ourense, que desenvolven o seu traballo nas instalaci贸ns situadas no Parque Tecnol贸xico de Galicia (Tecn贸pole). A declaraci贸n recolle o apoio dos grupos pol铆ticos que conforman o pleno da Deputaci贸n de Ourense a todos os traballadores de Unitono Ourense; que se inste a Unitono a garantir por escrito a carga de traballo e salarios de todos os traballadores de Unitono, ben derivando carga de traballo de outros centros para Ourense ou ben compromet茅ndose a non tomar ningunha medida de regulaci贸n de emprego contra o persoal de Unitono Ourense e volcar todos os seus esforzos en lograr novos clientes. Tam茅n recolle o acordo plenario pedir 谩 compa帽铆a Naturgy a garant铆a do dereito dos galegos a seren atendidos en galego pola empresa prestadora do servizo de atenci贸n telef贸nica e contribu铆r asemade ao mantemento do emprego en Ourense; e instar a Unitono a constitu铆r unha mesa de traballo plural na que se garanta a representaci贸n do comit茅 de empresa, coa finalidade de desenvolver a colaboraci贸n para as actuaci贸ns necesarias para asegurar a carga de traballo que permita manter a actividade e os postos de traballo. E finalmente, solicitar da empresa Naturgy un compromiso firme e por escrito coa provincia de Ourense de manter a carga de traballo no centro de atenci贸n ao cliente de Unitono Ourense de forma duradeira.

Por outra banda, na sesi贸n plenaria de hoxe aprobouse tam茅n, en materia de Servizos Sociais, o Programa BenOurense Infancia 鈥 Servizos Complementarios de cooperaci贸n cos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, para a concesi贸n de axudas para os servizos complementarios 谩 infancia, refer铆ndose a aqueles servizos de titularidade municipal que se desenvolven funci贸ns de atenci贸n e coidado f贸ra da xornada ordinaria dos centros escolares para nenos de entre 3 e 12 anos.

Para este programa, que ten como obxectivo actuar como soporte e apoio 谩s familias contribu铆ndo 谩 conciliaci贸n da vida laboral e familiar, a Deputaci贸n de Ourense destina un orzamento total de 125.000 euros. A trav茅s deste programa a Deputaci贸n de Ourense subvencionar谩 gastos de persoal, gasto de mantemento dos centros e demais gastos inherentes aos servizos prestados dentro do "servizo complementario".

Os restantes acordo do pleno foron os seguintes:

EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS ORZAMENTARIOS E DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2019 MEDIANTE A CONCESI脫N DE CR脡DITO EXTRAORDINARIO N.潞 3/2019

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente n.潞 3/2019, co seguinte detalle:

CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS. GASTOS DE INVESTIMENTOS

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

433.00/831.00

Pr茅stamo a longo prazo. Desenvolvemento empresarial

450.602.02 鈧

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourer铆a. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais

 

450.602.02 鈧

2潞.- Aprobar a modificaci贸n, no que se refire 谩 especificaci贸n do cap铆tulo VII de gastos, experimentando a seguinte variaci贸n cualitativa:

a) Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 "Cooperaci贸n provincial. A Concellos subvenci贸ns", prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Castro Caldelas para o saneamento en diversos n煤cleos por importe de 50.000,00 euros. En base 谩 solicitude do Concello de Castro Caldelas de data 28 de marzo de 2019 e entrada no rexistro electr贸nico da Deputaci贸n o 29 de marzo de 2019 proponse o cambio da finalidade da subvenci贸n pasando a ser o de " Saneamento do n煤cleo dos Espi帽eiros e arranxo de redes viarias nos n煤cleos de A Pola, Ventosa, Real da Pousa, Montemiau e Penelas"

450.12/762.01 "Cooperaci贸n provincial. A Concellos subvenci贸ns"

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de Castro Caldelas

Saneamento do n煤cleo dos Espi帽eiros e arranxo de redes viarias nos n煤cleos de A Pola, Ventosa, Real da Pousa, Montemiau e Penelas

50.000,00 鈧

3潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

EXPEDIENTE N.潞 2/2019 DE MODIFICACI脫N ORZAMENTARIA DO INORDE PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

1潞.- Aprobar a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, co seguinte detalle:

Beneficiario

Finalidade

Importe 鈧

C铆rculo de Empresarios de Galicia

Gastos de funcionamento e mantemento.

40.000,00.-

Asociaci贸n de Comerciantes Centro Comercial Aberto Ourense

Actividades do centro.

8.000,00.-

Total

48.000,00.-

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177,2 do mesmo texto legal, o expediente seralle exposto 贸 p煤blico, tralo anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

EXPEDIENTE N.潞 3/2019 DE MODIFICACI脫N ORZAMENTARIA DO INORDE PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

1潞.- Aprobar a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, co seguinte detalle:

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO

Partida

Expresi贸n

Importe 鈧

42211/622.00

Investimentos en inmobles

34.167,37.-

42211/226.19

Actividades tur铆sticas xeodestino n.潞 12 Manzaneda-Trevinca

42.500,00.-

42211/226.20

Actividades tur铆sticas xeodestino n.潞 10 Celanova-Baixa Limia

23.000,00.-

Suma suplementos de cr茅dito

99.667,37.-

CONCESI脫N DE CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS

Partida

Expresi贸n

Importe 鈧

42211/831.00

Anticipos reintegrables

20.000,00.-

42211/221.98

Gastos diversos RED_AGRICONECT4.0

421,41.-

42211/223.02

Viaxes e aloxamentos RED_AGRICONET4.0

510,00.-

42211/227.08

Gastos profesionais independentes RED_AGRICONECT4.0

3.100,00.-

42211/221.97

Gastos diversos CIRCULAR LABs

474,27.-

42211/223.03

Viaxes e aloxamentos CIRCULAR LABs

200,00.-

42211/227.09

Gastos profesionais independentes CIRCULAR LABs

1.516,97.-

42211/221.96

Gastos diversos CAMINOS

216,36.-

42211/223.04

Viaxes e aloxamentos CAMINOS

74,00.-

42211/227.10

Gastos profesionais independentes CAMINOS

26.375,00.-

42211/622.01

Equipamentos CAMINOS

2.110,99.-

Suma cr茅ditos extraordinarios

54.999,00.-

RESUMO

Suma suplementos de cr茅dito 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹..

99.667,37.-

Suma concesi贸n de cr茅ditos extraordinarios 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹..

54.999,00.-

Total

154.666,37.-

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourer铆a. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais

154.666,37.-

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177,2 do mesmo texto legal, o expediente seralle exposto 贸 p煤blico, tralo anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

DEFENSA DA AUTONOM脥A E DO PATRIMONIO LING脺脥STICO DE GALICIA

Acordo:

Reafirmar o seu compromiso co autogoberno de Galicia e co Estatuto de Autonom铆a para Galicia, facendo especial fincap茅 no seu artigo 5潞 ("A lingua propia de Galicia 茅 o Galego").