脷ltimos d铆as para presentar traballos ao XVI Premio "Pura e Dora V谩zquez" de narraci贸n

  • O certame, convocado pola Deputaci贸n de Ourense, est谩 dotado con 1.500 euros e o prazo de presentaci贸n remata o d铆a 20 de maio de 2019.

Ourense, 6 de maio de 2019.- O d铆a 20 de maio remata o prazo para presentar traballos para o XVI Premio "Pura e Dora V谩zquez" na modalidade de narraci贸n, dotado con 1.500 euros, que convoca a Deputaci贸n de Ourense. Ao certame poder谩n presentarse autores de calquera nacionalidade, sempre que presenten os seus orixinais en lingua galega.

As obras presentadas ter谩n tem谩tica libre e ser谩n adaptadas ao p煤blico infantil ou xuvenil, sendo os textos presentados in茅ditos, totalmente orixinais e deber谩n cumprir as seguintes caracter铆sticas: ter谩n unha extensi贸n m铆nima de 25 p谩xinas e m谩xima de 100, formato A4, escritos en programa Word, fonte tipogr谩fica Times New Roman cun tama帽o de letra de 12 puntos e interli帽ado 1,5.

A presentaci贸n das obras deber谩 realizarse do seguinte xeito: de maneira presencial, entregando un exemplar da obra en sobre pechado indicando no seu exterior "Premio Pura e Dora V谩zquez, modalidade de narraci贸n", na oficina de asistencia ao cidad谩n en materia de rexistros; ou ben remitindo por correo certificado o exemplar da obra en sobre pechado indicando o mesmo no seu exterior ao enderezo do Rexistro Xeral da Deputaci贸n de Ourense (r煤a Progreso, 32. 32003-Ourense). No caso de que as obras se remitan por correo certificado deber谩 remitirse por correo electr贸nico 谩 direcci贸n publicacions@depourense, unha copia do xustificante do env铆o emitido pola oficina postal.

Asemade, as obras que se remitan ter谩n que ir asinadas exclusivamente con pseud贸nimo e dentro do sobre introducirase outro sobre pechado en cuxo exterior figurar谩 o pseud贸nimo do autor e t铆tulo da obra, e no seu interior deber谩 inclu铆r o t铆tulo da obra, nome e apelidos, pseud贸nimo do autor, enderezo postal e electr贸nico, tel茅fono e n煤mero de DNI. Os interesados en participar no certame te帽en de prazo para presentar os orixinais ata o 20 de maio de 2019.

O xurado estar谩 composto polo presidente da Deputaci贸n de Ourense ou persoa na que delegue, e por catro vogais escollidos dos distintos 谩mbitos da cultura de Galicia, actuando como secretaria, con voz pero sen voto, a xefa da Secci贸n de Arquivo e Publicaci贸ns da Deputaci贸n. Os vogais ser谩n designados pola Comisi贸n Informativa de Cultura e Deportes e Mocidade da Deputaci贸n a proposta dos grupos pol铆ticos da Corporaci贸n.

A Deputaci贸n de Ourense publicar谩 a obra premiada, tanto o texto como as ilustraci贸ns, e distribuir谩 gratuitamente os exemplares necesarios para os centros de lectura da provincia de Ourense. O obxectivo do certame 茅 reco帽ecer a calidade de obras literarias para nenos e mozos, fomentar a lectura entre este p煤blico e destacar a figura das escritoras Pura e Dora V谩zquez.

As bases do certame foron publicadas no Bolet铆n Oficial da Provincia, n潞 92, do martes, 23 de abril de 2019.