O pleno da Deputaci贸n de Ourense aproba os acordos en materia de organizaci贸n e de grupos pol铆ticos para o mandato 2019-2023

  • Na sesi贸n plenaria extraordinaria celebrada hoxe no Pazo Provincial trat谩ronse temas relativos ao r茅xime de sesi贸ns do pleno e da xunta de goberno; 谩 creaci贸n das comisi贸ns informativas; a designaci贸n de cargos e representantes da Deputaci贸n noutros organismos, e a modificaci贸n da RPT en materia de persoal eventual.

  • Tam茅n se deu conta da constituci贸n dos grupos pol铆ticos e da designaci贸n dos seus portavoces, e das resoluci贸ns da Presidencia relativas a nomeamento dos membros da xunta de goberno, vicepresidentes e delegaci贸ns e deputados provinciais.

Ourense, 16 de xullo de 2019.- A Deputaci贸n de Ourense celebrou hoxe sesi贸n plenaria extraordinaria no Pazo Provincial na que se adoitaron os acordos ditados en materia de organizaci贸n da corporaci贸n provincial e se deu conta da constituci贸n dos grupos e das resoluci贸ns da Presidencia en materia organizativa.

Na sesi贸n trat谩ronse temas relativos ao r茅xime de sesi贸ns do pleno e da xunta de goberno; 谩 creaci贸n das comisi贸ns informativas; a designaci贸n de cargos e representantes da Deputaci贸n noutros organismos, e a modificaci贸n da RPT en materia de persoal eventual. Tam茅n se deu conta da constituci贸n dos grupos pol铆ticos e da designaci贸n dos seus portavoces, e das resoluci贸ns da Presidencia relativas a nomeamento dos membros da xunta de goberno, vicepresidentes e delegaci贸ns e deputados provinciais.

Como xa lembrara, o presidente da Deputaci贸n de Ourense, Manuel Baltar, afirma que o m谩is importante 茅 que a instituci贸n provincial conte con "d茅beda cero", "froito da boa xesti贸n econ贸mica, eliminando o 116 % de endebedamento e acadando os maiores remanentes de tesourer铆a da historia da Deputaci贸n. Un logro do grupo de goberno no pasado mandato que permite afrontar esta aposta e este "investimento" na pol铆tica e nos pol铆ticos, para que os grupos fagan pol铆tica da boa".

A totalidade dos acordos plenarios aprobados hoxe son os seguintes:

R脡XIME DE SESI脫NS DO PLENO

Acordo:

Que as sesi贸ns ordinarias do Pleno desta Corporaci贸n te帽an lugar, en primeira convocatoria, o 煤ltimo venres de cada mes, 谩s 10:00 horas, no Pazo Provincial. Se coincide en festivo ou a sesi贸n non tivese lugar por calquera outra causa, a supletoria ter铆a lugar o luns seguinte, ou primeiro d铆a h谩bil posterior, -se este fose inh谩bil-, 谩 mesma hora. O Pleno poder谩 modificar a data das sesi贸ns ordinarias, tralo informe da xunta de portavoces.

R脡XIME DE SESI脫NS DA XUNTA DE GOBERNO

Acordo:

Establecer que as sesi贸ns ordinarias da Xunta de Goberno se realicen con periodicidade semanal. Corresponderalle 谩 Presidencia fixar, mediante decreto, o d铆a e hora en que deban realizarse as sesi贸ns ordinarias.

CREACI脫N DAS COMISI脫NS INFORMATIVAS PERMANENTES

Acordo:

- Crear as comisi贸ns informativas permanentes que se indican a continuaci贸n:

1.- Transparencia e Administraci贸n Provincial

2.- Especial de Contas, Facenda e Econom铆a

3.- Cooperaci贸n, Infraestruturas e Medio Rural

4.- Reto Demogr谩fico, Igualdade, Benestar e Emprego

5.- Termalismo, Turismo e Medio Ambiente

6.- Cultura, Deportes e Mocidade

Cada comisi贸n estar谩 integrada por cinco (5) representantes do Grupo Popular, tres (3) representantes do Grupo Socialista, un (1) de Democracia Orensana, un (1) representante do BNG e unha (1) de Ciudadanos-Partido de la Ciudadan铆a. Ser谩 presidente nato de todas elas o presidente da Deputaci贸n, sen prexu铆zo da posibilidade da delegaci贸n da Presidencia, de conformidade co previsto no artigo 125.a) do ROF.

No c贸mputo dos cinco representantes do Grupo Popular incl煤ese ao presidente. No suposto en que o presidente delegase a presidencia dunha comisi贸n noutro deputado, designarase un representante do Grupo Popular, co fin de que mante帽a os cinco representantes que lle corresponden en cada comisi贸n. Os grupos pol铆ticos designar谩n aos seus representantes en cada comisi贸n, e poder谩n acordar a substituci贸n destes, cando o consideren oportuno, mediante escrito que deber谩 dirixirse 谩 Presidencia.

As sesi贸ns ordinarias das comisi贸ns informativas permanentes ter谩n lugar do seguinte

xeito:

- Os m茅rcores (a partir das 17.00 horas) da semana anterior 谩 de realizaci贸n do Pleno

ordinario mensual:

. Transparencia e Administraci贸n Provincial.

. Especial de Contas, Facenda e Econom铆a.

. Cooperaci贸n, Infraestruturas e Medio Rural.

- Os xoves (a partir das 17.00 horas) da semana anterior 谩 de realizaci贸n do Pleno ordinario mensual:

. Reto Demogr谩fico, Igualdade, Benestar e Emprego.

. Termalismo, Turismo e Medio Ambiente.

. Cultura, Deportes e Mocidade

Non obstante o anterior, e por motivos xustificados, a Presidencia poder谩 modificar os d铆as e hora de realizaci贸n das comisi贸ns, procurando en todo caso que te帽an lugar entre o luns e o xoves da semana anterior 谩 da sesi贸n ordinaria do Pleno mensual.

As comisi贸ns informativas poder谩n realizar sesi贸n extraordinaria ou extraordinaria e urxente, conforme coas normas xerais de aplicaci贸n.

DESIGNACI脫N DE CARGOS E REPRESENTANTES DA DEPUTACI脫N NOUTROS ORGANISMOS E ENTIDADES

Acordo:

- Designar aos seguintes cargos e representantes da Corporaci贸n Provincial nos organismos e entidades que se mencionan:

INORDE:

- Presidente: D. Rosendo Lu铆s Fern谩ndez Fern谩ndez.

- Un (1) deputado provincial: D. Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o.

- Un (1) representante doutras organizaci贸ns empresariais diferentes da CEO: D. Santiago Ferreiro P茅rez, presidente da Asociaci贸n de Construtores de Ourense.

Catro vogais entre persoas con reco帽ecida actividade empresarial ou profesional:

D. Miguel Caride Dom铆nguez, deputado Provincial.

D. Aurelio G贸mez Villar, asesor da Presidencia.

D.陋 Margarita P茅rez Fern谩ndez (suplente: D. Gerardo Seoane Fidalgo).

D. Bernardo Varela L贸pez, deputado provincial.

A deputada dona Montserrat Lama Novoa poder铆a asistir como ouvinte sen voz nin voto.

CONSORCIO PROVINCIAL DE OURENSE PARA O SERVIZO CONTRA

INCENDIOS E DE SALVAMENTO:

Titular: D.陋 Patricia Lamela Rodr铆guez, alcaldesa de Larouco.

Suplente: D. 脕lvaro Jos茅 Fern谩ndez L贸pez, deputado provincial e alcalde da R煤a.

Titular: D. Aurentino Alonso Ara煤jo.

Suplente: D.陋 Susana Rodr铆guez Est茅vez.

Por determinaci贸n do artigo 8 dos estatutos do Consorcio, ademais dos dous representantes designados neste acordo, formar谩 parte do Pleno do Consorcio a persoa titular da Presidencia ou deputado/a no/a que delegue.

XUNTA XERAL DE AQUAOURENSE, SOCIEDADE PROVINCIAL DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE SA:

- Titular: D. Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o.

- Suplente: D. Pablo P茅rez P茅rez.

COMISI脫N LIQUIDADORA DE URBAOURENSE, SOCIEDADE URBAN脥STICA

PROVINCIAL, SA:

D. Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o.

D. Armando Ojea Bouzo.

D.陋 Montserrat Lama Novoa.

D. Diego Fern谩ndez Nogueira.

- 5 persoas con especial cualificaci贸n t茅cnica a proposta da Presidencia:

D.陋 M.陋 de los 脕ngeles Cant贸n 脕lvarez.

D.陋 Marta Docampo Gonz谩lez.

D.陋 Antonio Carlos S谩nchez Moro.

D.陋 Eva Reza Paz.

D.陋 Bego帽a 脕lvarez Matos.

O deputado don Bernardo Varela L贸pez poder谩 asistir de ouvinte sen voz nin voto.

- Secretario da Comisi贸n Liquidadora a proposta da Presidencia:

Titular: D. Francisco Cacharro Gosende.

Suplente: D. Juan Marquina Fuentes.

De conformidade co artigo 15 dos Estatutos de Urbaourense des铆gnase presidente da Comisi贸n Liquidadora a don Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o, e vicepresidente a don Armando Ojea Bouzo.

DELEGACI脫NS DE COMPETENCIA DO PLENO NA XUNTA DE GOBERNO

Acordo:

Delegar na Xunta de Goberno o exercicio das seguintes competencias:

a) O exercicio de acci贸ns xudiciais e administrativas e a defensa da Corporaci贸n en materias de competencia plenaria.

b) A declaraci贸n de lesividade dos actos administrativos ditados polo presidente ou pola propia Xunta de Goberno.

c) A concertaci贸n das operaci贸ns de tesourer铆a a que se refire o artigo 33.2.k) da Lei de bases do r茅xime local.

d) As contrataci贸ns, concesi贸ns, adquisici贸ns e alleamento de bens e dereitos a que se refire a disposici贸n adicional 2陋, apartados 2 de 9 da Lei de contratos do sector p煤blico, sen prexu铆zo das previstas nos artigos 47.2.j) e m) da Lei de bases do r茅xime local, que seguir谩n sendo de competencia do Pleno.

A delegaci贸n das competencias en materia de contrataci贸n comprende tam茅n a da aprobaci贸n dos proxectos de obras, servizos e subministraci贸ns correspondentes, as铆 como a realizaci贸n de calquera tr谩mite vinculado 谩 contrataci贸n de referencia.

e) A fixaci贸n dos prezos p煤blicos pola prestaci贸n dos servizos de cooperaci贸n e asistencia a municipios e outras entidades locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidr谩ulico, de conformidade cos criterios establecidos na Ordenanza reguladora dos ditos prezos p煤blicos publicada no Bolet铆n Oficial da Provincia do 18 de xu帽o de 2009, que abranguer谩 os aspectos sinalados no artigo 3.3 da dita Ordenanza.

g) A fixaci贸n dos prezos p煤blicos correspondentes a publicaci贸ns que edite a Deputaci贸n Provincial, de conformidade cos criterios establecidos no artigo 14 da Ordenanza provincial reguladora do servizo de publicaci贸ns, publicada no Bolet铆n Oficial da Provincia de 19 do novembro de 2013.

i) A fixaci贸n dos prezos p煤blicos polos servizos prestados na Escola de Artes e Oficios da Deputaci贸n, conforme co establecido no artigo da s煤a ordenanza reguladora.

j) A fixaci贸n dos prezos p煤blicos polos servizos prestados pola Real Banda de Gaitas da Deputaci贸n Provincial de Ourense, de conformidade co establecido no artigo 17 da s煤a Ordenanza reguladora.

k) A fixaci贸n dos prezos p煤blicos polos servizos prestados pola Escola Provincial de Gaitas da Deputaci贸n Provincial de Ourense, de conformidade co establecido no artigo 30 da s煤a Ordenanza reguladora.

l) A fixaci贸n dos prezos p煤blicos polos servizos prestados pola Escola de Danza da Deputaci贸n Provincial de Ourense, de conformidade co establecido no artigo 4 da s煤a ordenanza reguladora.

ll) A fixaci贸n dos prezos p煤blicos polos servizos de actividades culturais, deportivas, educativas e de ocupaci贸n do tempo libre promovidas pola Deputaci贸n, de conformidade co establecido nos artigos 2 e 3 da ordenanza reguladora destes servizos.

m) A fixaci贸n de prezos p煤blicos pola utilizaci贸n de instalaci贸ns e centros culturais da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

n) A adopci贸n do acordo de necesidade de ocupaci贸n nos procedementos ordinarios de expropiaci贸n forzosa, a solicitude da declaraci贸n de urxente ocupaci贸n dos bens e dereitos afectados pola expropiaci贸n e a adopci贸n dos acordos de aprobaci贸n inicial e definitiva dos procedementos de taxaci贸n conxunta.

O exercicio das competencias delegadas comprender谩 a facultade de resolver os recursos administrativos contra os actos que se diten no exercicio das ditas delegaci贸ns.

En todo caso, a adopci贸n de acordos pola Xunta de Goberno por delegaci贸n do Pleno requirir谩 a emisi贸n previa do ditame preceptivo pola comisi贸n informativa correspondente, salvo nos supostos de urxencia nos que se dar谩 conta do acordo adoptado 谩 comisi贸n informativa na primeira sesi贸n que esta realice.

Quedan revogados os acordos de delegaci贸n conferidos 谩 Xunta de Goberno no mandato 2015-2019.

O presente acordo de delegaci贸n producir谩 efectos a partir do d铆a seguinte ao da s煤a adopci贸n, sen prexu铆zo da s煤a preceptiva publicaci贸n no BOP.

MODIFICACI脫N DA BASE 67陋 DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2019

Acordo:

D谩se nova redacci贸n 谩 base 67陋 das bases de execuci贸n do orzamento vixente no exercicio 2019, quedando redactada como segue:

Base 67陋:

A) Dietas por asistencia a 贸rganos colexiados:

Sin谩lanse as seguintes indemnizaci贸ns e compensaci贸ns para os membros corporativos, de conformidade co disposto no artigo 75 da Lei 7/1985, reguladora das bases de r茅xime local, e no artigo 13 do Regulamento de organizaci贸n, funcionamento e r茅xime xur铆dico das entidades locais, de 28 de novembro de 1986.

Considerando que non se retrib煤e, ag谩s nos casos de dedicaci贸n exclusiva ou parcial, a actividade ou dedicaci贸n dos membros corporativos, necesaria para o desempe帽o do seu cometido, reg煤lase o r茅xime de asistencias na seguinte forma e cont铆a:

a.1) Por cada asistencia a sesi贸n do Pleno: 280,00 euros, cun m谩ximo dunha percepci贸n por mes.

a.2) Por cada asistencia aos 贸rganos colexiados diferentes do Pleno, 140,00 euros.

a.3) Por cada asistencia 谩 reuni贸n previa 谩s comisi贸ns informativas, que celebre cada grupo pol铆tico, cun m谩ximo dunha percepci贸n 贸 mes, 140,00 euros.

B) Axudas de custo:

Por asistir a actos de xesti贸n ou representaci贸n provincial, aboaranse os gastos xustificados e no seu defecto, conforme a lo exposto no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizaci贸n por raz贸ns do servizo:

GRUPOS

Por aloxamento

Por manutenci贸n

 

Dieta Enteira

 

Grupo I

92,31 鈧

48,01 鈧

 

140,31 鈧

 

Grupo II

59,38 鈧

33,66 鈧

 

93,04 鈧

 

Grupo III

44,03 鈧

25,39 鈧

 

69,42 鈧

 

c) Subvenci贸ns aos grupos pol铆ticos na corporaci贸n:

1.- Cont铆a e pagamento das subvenci贸ns:

De conformidade co artigo 73.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do R茅xime Local, e o artigo 13 do Regulamento Org谩nico da Deputaci贸n Provincial de Ourense, rec贸llese a disposici贸n no orzamento anual dunha dotaci贸n econ贸mica que se destinar谩 aos grupos pol铆ticos con representaci贸n na corporaci贸n provincial. Estas asignaci贸ns te帽en os seguintes importes: Un compo帽ente fixo: 900,00 euros mensuais a cada grupo. Un compo帽ente variable: 900,00 euros mensuais por cada deputado.

As subvenci贸ns pagaranse aos grupos mensualmente, en concepto de pago a conta da xustificaci贸n total do gasto ao remate do mandato, conforme ao previsto no apartado 5.

Con independencia da subvenci贸n prevista neste apartado, os grupos ter谩n dereito ao uso dun local no Pazo Provincial, dotado de mobiliario e enerx铆a el茅ctrica. Os restantes gastos de funcionamento, tales como material de oficina e gastos de tel茅fono e de correspondencia, ser谩n de conta de cada grupo. No caso dos gastos telef贸nicos e de conexi贸n a internet, de ser estes soportados pola Deputaci贸n, deducirase a s煤a cont铆a nas sucesivas liquidaci贸ns mensuais da subvenci贸n ao grupo.

2. Destino da subvenci贸n aos grupos:

A subvenci贸n aos grupos pol铆ticos provinciais estar谩 destinada exclusivamente ao financiamento dos seguintes gastos:

a) Gastos de funcionamento do grupo pol铆tico. Para estes efectos, non se considerar谩n en ning煤n caso como gastos subvencionables os seguintes:

- Gastos en comida e bebida

- Remuneraci贸ns de persoal de calquera tipo ao servizo da Corporaci贸n

- Adquisici贸n de bens que poidan constitu铆r activos fixos de car谩cter patrimonial.

Para estes efectos, non ter谩n a consideraci贸n de gastos en adquisici贸n de activos fixos de car谩cter patrimonial os sinalados no artigo 108.2 da Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido.

b) As aportaci贸ns realizadas desde os grupos pol铆ticos aos partidos pol铆ticos para o financiamento dos seus gastos ordinarios de funcionamento.

3. Contabilidade das subvenci贸ns:

Cada grupo pol铆tico provincial deber谩 levar unha contabilidade espec铆fica desta dotaci贸n. Os gastos contabilizados deber谩n ademais soportarse documentalmente cos seus xustificantes (facturas ordinarias ou simplificadas, e recibos nos casos en que legalmente non sexa esixible a factura) as铆 como os extractos dos movementos bancarios correspondentes. Tanto a contabilidade como a relaci贸n documental xustificativa deber谩 ser custodiada polo portavoz do grupo respectivo e posta a disposici贸n do Pleno da Corporaci贸n cando este a requira.

4. Xustificaci贸n semestral parcial das subvenci贸ns:

Sen prexu铆zo da xustificaci贸n final, que se realizar谩 ao remate de cada mandato conforme ao establecido no apartado 5 desta base, os grupos estar谩n obrigados a presentar unha xustificaci贸n semestral nos termos seguintes:

a) O portavoz de cada grupo provincial presentar谩 ante a Intervenci贸n Xeral da Deputaci贸n Provincial, no mes posterior ao termo de cada semestre natural, unha xustificaci贸n dos gastos realizados no per铆odo, conforme ao modelo anexo II destas bases (en formato id茅ntico ou semellante a unha conta de perdas e ganancias da contabilidade levada polo grupo) as铆 como unha copia do extracto bancario no que se reflictan todos os movementos da conta corrente aberta polo grupo pol铆tico, relaci贸n que deber谩 ser asinada polo portavoz respectivo facendo constar que os devanditos pagamentos efectu谩ronse exclusivamente para atender gastos subvencionables.

Para a xustificaci贸n das aportaci贸ns transferidas aos partidos pol铆ticos deber谩 xustificarse o movemento baixo o ep铆grafe de "Aportaci贸n para o financiamento dos gastos ordinarios de funcionamento do partido", debendo acompa帽arse escrito, asinado polo portavoz do grupo e polo responsable da xesti贸n econ贸mico-financeira do partido pol铆tico, no que se declare que a aportaci贸n realizada o foi para a colaboraci贸n nos gastos ordinarios de funcionamento do partido.

Os grupos pol铆ticos poder谩n designar un responsable econ贸mico do grupo distinto ao portavoz, ao que corresponder谩n as obrigas establecidas nesta base de execuci贸n para o portavoz. Para ser efectiva, esta designaci贸n deber谩 comunicarse 谩 Intervenci贸n provincial, mediante escrito asinado polo portavoz e acompa帽ado da acta da designaci贸n do tesoureiro do grupo, asinada por t贸dolos seus integrantes.

b) A fiscalizaci贸n do gasto pola Intervenci贸n limitarase a comprobar que se presentou a documentaci贸n co formato establecido no apartado anterior, subscrita polo portavoz do grupo e, no seu caso, que se procedeu ao reintegro da parte non xustificada.

c) O resultado desta fiscalizaci贸n limitada reflectirase nun informe da Intervenci贸n Xeral da Deputaci贸n.

d) Ser谩n obxecto de publicaci贸n no Portal de Transparencia da Deputaci贸n de Ourense os estados 鈥 resumo, a declaraci贸n das aportaci贸ns aos gastos do partidos e o informe de Intervenci贸n. A publicaci贸n realizarase polos propios servizos da Corporaci贸n.

e) No mes de xaneiro seguinte a cada anualidade xustificada, os informes da Intervenci贸n Xeral, xunto coa documentaci贸n presentada polos respectivos grupos provinciais existentes remitirase ao departamento de partidos pol铆ticos do Tribunal de Contas.

5. Xustificaci贸n final da subvenci贸n:

Sen prexu铆zo da obriga de xustificaci贸n parcial semestral establecida no apartado anterior, as subvenci贸ns aos grupos entenderanse destinadas de modo indistinto 谩 atenci贸n dos gastos subvencionables que se produzan ao longo de cada mandato, inclu铆ndo o per铆odo en que a Corporaci贸n se atope en funci贸ns. En consecuencia, a parte da subvenci贸n non xustificada en cada semestre continuar谩 a disposici贸n do grupo ata a constituci贸n da nova Corporaci贸n.

No mes seguinte 谩 constituci贸n da nova Corporaci贸n, os portavoces ou responsables econ贸micos dos grupos sa铆ntes deber谩n presentar ante a Intervenci贸n provincial a xustificaci贸n final do gasto realizado no conxunto do mandato. Esa xustificaci贸n integrarase polos seguintes documentos:

a) O estado 鈥 resumo da contabilidade levada polo grupo, no que se reflicta o gasto realizado no conxunto do mandato.

b) Extracto bancario que reflicta a totalidade dos movementos da conta corrente aberta polo grupo pol铆tico durante o mandato, relaci贸n que deber谩 ser asinada polo portavoz respectivo facendo constar que os devanditos pagamentos efectu谩ronse exclusivamente para atender gastos subvencionables.

Para a xustificaci贸n das aportaci贸ns transferidas aos partidos pol铆ticos ser谩 de aplicaci贸n o previsto no apartado 4.a) desta base. En todo caso, non ser谩 necesario achegar coa xustificaci贸n final o documento asinado polo portavoz e o responsable econ贸mico do partido referido 谩s transferencias que xa fosen xustificadas a trav茅s das xustificaci贸ns parciais semestrais.

b) A Intervenci贸n provincial efectuar谩 a fiscalizaci贸n desta xustificaci贸n final, nos mesmos termos que nas xustificaci贸ns parciais, e elevar谩 proposta de resoluci贸n 谩 Presidencia nos seguintes termos:

1) No caso de que se considere totalmente xustificada a subvenci贸n, propor谩 a s煤a declaraci贸n como xustificada.

2) No caso de que non se considere totalmente xustificada, propor谩 a declaraci贸n da s煤a xustificaci贸n parcial e a orde de reintegro das cantidades que correspondan, m谩is os xuros legais aplicables.

A Presidencia ditar谩 resoluci贸n conforme 谩 proposta de Intervenci贸n, ag谩s que considere que esta infrinxe o ordenamento xur铆dico, en cuxo caso poder谩 apartarse de forma motivada da proposta, previos os informes que considere oportunos.

A resoluci贸n da Presidencia publicarase no Portal de Transparencia da Deputaci贸n, en uni贸n dos informes de Intervenci贸n e da documentaci贸n presentada polos grupos (exclu铆dos os extractos bancarios, que non ser谩n obxecto de publicaci贸n), e remitirase con copia desa mesma documentaci贸n ao tribunal de Contas, a efectos informativos. Igualmente, ser谩 notificada aos portavoces dos grupos, que poder谩n exercer as acci贸ns administrativas e legais previstas no ordenamento xur铆dico.

En todo caso, a orde de reintegro ter谩 car谩cter inmediatamente executivo, debendo efectuarse o ingreso nos prazos previstos na lexislaci贸n tributaria para a notificaci贸n das d茅bedas de Dereito p煤blico. En caso de impago, a Deputaci贸n far谩 efectivo o dereito de reintegro mediante os procedementos de recadaci贸n executiva.

6. Responsabilidade subsidiaria dos integrantes dos grupos pol铆ticos provinciais:

Os membros do grupo provincial ser谩n subsidiariamente responsables (e solidariamente entre si) das d茅bedas do grupo coa Deputaci贸n Provincial.

D) Persoal eventual ao servizo dos grupos pol铆ticos:

A Deputaci贸n Provincial por谩 a disposici贸n dos grupos pol铆ticos medios persoais para a realizaci贸n de funci贸ns de apoio, de confianza pol铆tica e asesoramento especial, de conformidade coas seguintes regras:

- A Deputaci贸n Provincial proceder谩 谩 designaci贸n do dito persoal en r茅xime de persoal eventual, conforme co disposto no artigo 104 da Lei de bases de r茅xime local. O nomeamento ser谩 efectuado pola Presidencia a proposta dos grupos pol铆ticos, subscrita polo portavoz de cada grupo. A dita proposta ter谩 car谩cter vinculante para a Presidencia, excepto no suposto en que recaia nunha persoa na que concorra calquera causa legal que impida o seu nomeamento.

- O cese dos funcionarios eventuais ser谩 autom谩tico coa conclusi贸n do mandato. As铆 mesmo a Presidencia poder谩 acordar o seu cese en calquera momento previa proposta do grupo pol铆tico correspondente, que ter谩 car谩cter vinculante.

- Os postos de persoal eventual ao servizo dos grupos pol铆ticos recolleranse na Relaci贸n de Postos de Traballo e no Anexo de Persoal dos Orzamentos, coas caracter铆sticas seguintes:

Os postos de coordinador de grupo existir谩n unicamente no Grupo Popular e no Grupo Socialista, en atenci贸n 谩 s煤a maior dimensi贸n. A efectos retributivos, asim铆lanse ao subgrupo A1, cunha retribuci贸n bruta anual de 43.005,41 euros.

Os postos de asesor t茅cnico se asimilar谩n ao subgrupo A2, cunha retribuci贸n bruta anual de 39.943,50 euros.

Os postos de administrativo se asimilar谩n ao subgrupo C2, cunha retribuci贸n bruta anual de 29.915,48 euros.

O Grupo Popular dispor谩 dun coordinador de grupo, dous asesores t茅cnicos e tres administrativos.

O Grupo Socialista dispor谩 dun coordinador de grupo, un asesor t茅cnico e dous administrativos.

O Grupo de Democracia Ourensana dispor谩 dun asesor t茅cnico e un administrativo.

O Grupo do BNG dun administrativo.

O Grupo de Ciudadanos 鈥 Partido de la Ciudadan铆a dispor谩 dun administrativo.

Os grupos pol铆ticos poder谩n propo帽er que os postos de persoal eventual ao seu servizo se desempe帽en en r茅xime de dedicaci贸n a tempo parcial, en cuxo caso a s煤a retribuci贸n reducirase proporcionalmente. Non obstante, esta reduci贸n non dar谩 dereito ao nomeamento de persoal eventual adicional nin ao incremento da subvenci贸n nin dos cargos do grupo en r茅xime de dedicaci贸n.

e) Dedicaci贸ns exclusivas:

Desempe帽aranse en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva os seguintes cargos da Corporaci贸n:

e.1) A Presidencia da Deputaci贸n Provincial, con retribuci贸n 铆ntegra mensual de 5.166,09 鈧 en 14 pagas.

e.2) A Vicepresidencia 2陋 e 3陋 da Deputaci贸n Provincial, con retribuci贸n 铆ntegra mensual equivalente 谩 dun director xeral da Comunidade Aut贸noma.

e.3) A Presidencia do INORDE, con retribuci贸n 铆ntegra mensual de 3.916,92 euros.

e.4) Ata un m谩ximo de tres cargos de deputado 鈥 delegado de 谩rea, a determinar pola Presidencia (sempre que te帽an delegada a facultade de ditar actos administrativos con efectos fronte a terceiros) cunha retribuci贸n bruta anual de 48.000 euros.

As retribuci贸ns correspondentes aos cargos sinalados ser谩n en todo caso renunciables por parte dos seus titulares. Os cargos en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva que non perciban retribuci贸ns neste concepto ter谩n dereito ao cobro das axudas de custo e indemnizaci贸ns por asistencia aos 贸rganos colexiados da entidade 谩 que, en cada caso, presente servizo.

e.5) Poder谩n exercerse en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva ou parcial, nos termos previstos na presente base, os cargos de portavoz ou outros cargos internos que poidan establecer os grupos pol铆ticos. Para estes efectos, e dentro dos l铆mites m谩ximos sinalados nesta base, os grupos pol铆ticos, mediante escrito asinado polo seu portavoz titular, determinar谩n os cargos con dereito a retribuci贸n e nomear谩n 谩s persoas que os desempe帽ar谩n. Para a s煤a eficacia, os acordos dos grupos deber谩n ser ratificados por resoluci贸n da Presidencia, que unicamente poder谩 denegar a ratificaci贸n no caso de que o acordo do grupo pol铆tico infrinxa as presentes bases ou non se axuste a Dereito. A resoluci贸n da Presidencia deber谩 ditarse e notificarse ao grupo no prazo m谩ximo dun d铆a h谩bil dende que o escrito do grupo tivese entrada no rexistro xeral da Deputaci贸n, entend茅ndose outorgada por silencio administrativo en caso contrario, conforme 谩s normas xerais en materia de procedemento.

Os grupos pol铆ticos definir谩n de xeito discrecional os cargos con r茅xime de dedicaci贸n exclusiva ou parcial, podendo asignala tanto ao portavoz titular como aos seus suplentes ou adxuntos, e tanto aos cargos con funci贸ns de coordinaci贸n xeral como a cargos de apoio ao coordinador xeral ou de coordinaci贸n ou responsabilidade en materias ou asuntos concretos.

Os l铆mites aplicables son os seguintes:

- Grupo Popular: 2 dedicaci贸ns exclusivas.

- Grupo Socialista: 3 dedicaci贸ns exclusivas

- Grupo de Democracia Ourensana: 1 dedicaci贸n exclusiva

- Grupo do BNG: 1 dedicaci贸n excluisva

- Grupo de Ciudadanos 鈥 Partido de la Ciudadan铆a: 1 dedicaci贸n exclusiva.

Cada cargo en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva ter谩 unha retribuci贸n de 41.000 euros brutos anuais. Os grupos poder谩n acordar o exercicio de todos ou alg煤ns dos seus cargos en r茅xime de dedicaci贸n parcial, incrementando o n煤mero de cargos con dedicaci贸n sempre que se respecte a s煤a equivalencia econ贸mica co l铆mite das dedicaci贸ns exclusivas de que dispo帽en. Os cargos en r茅xime de dedicaci贸n parcial ter谩n a retribuci贸n que proporcionalmente lles corresponda.

f) Retenci贸ns polo I.R.P.F.:

A retenci贸n a practicar polo I.R.P.F. por asistencias a 贸rganos colexiados, ser谩 o resultado de aplicar 谩s retribuci贸ns percibidas o tipo fixado na t谩boa xeral, tendo en conta a situaci贸n familiar existente o primeiro d铆a do per铆odo impositivo, porcentaxe que non poder谩 ser inferior ao 15 por cento. Calc煤lase a cont铆a das devanditas retribuci贸ns elevando ao ano a percibida o primeiro mes do ano natural, cantidade que se presume non inferior 谩 percibida polo mesmo concepto durante o ano anterior.

2潞) Ao abeiro do establecido no artigo 39.3 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas, o presente acordo, unha vez aprobado definitivamente e publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia, ter谩 efectos dende o d铆a 17 de xullo de 2019. No caso dos nomeamentos de cargos en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva ou parcial, a s煤a eficacia producirase dende a data do correspondente nomeamento, en caso de que este fose posterior ao 17 de xullo.

3潞) O presente acordo someterase a informaci贸n p煤blica polo prazo de 15 d铆as h谩biles mediante anuncio que se publicar谩 no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense. Transcorrido o dito prazo sen que se formulasen alegaci贸ns o acordo entenderase automaticamente elevado a definitivo, proced茅ndose 谩 publicaci贸n do texto 铆ntegro da base modificada no Bolet铆n Oficial da Provincia, en cumprimento do establecido no artigo 75 da Lei de bases do r茅xime local. No caso de formularse alegaci贸ns estas ser谩n resoltas polo Pleno.

MODIFICACI脫N 1/2019 DA RELACI脫N DE POSTOS DE TRABALLO DA DPO EN MATERIA DE PERSOAL EVENTUAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA E DOS GRUPOS POL脥TICOS DA CORPORACI脫N

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente a modificaci贸n inicial da Relaci贸n de Postos de Traballo da Deputaci贸n Provincial, no seguinte sentido:

Na 脕rea de Presidencia, modif铆canse a determinaci贸n 2陋 e 3陋 no relativo ao persoal eventual, quedando establecidos os postos do dito persoal nos seguintes termos:

2潞) Gabinete de Presidencia:

1 Xefe/a do Gabinete da Presidencia, Persoal Eventual asimilado ao Grupo A1. Nivel 27. Retribuci贸n bruta anual: 47.720,16 鈧. Forma de provisi贸n: non procede pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

1 Asesor/a T茅cnico/a da Presidencia Persoal Eventual asimilado 贸 Grupo A1. Nivel 27. Retribuci贸n bruta anual: 70.376,14 euros. Posto singularizado. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

1 Asesor/a de Comunicaci贸n da Presidencia, Persoal Eventual asimilado 贸 Grupo A1. Nivel 26. Retribuci贸n bruta anal: 48.497,82 euros. Posto singularizado. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

1 Asesor/a de Proxectos Estrat茅xicos da Presidencia, Persoal Eventual asimilado ao Grupo A1. Nivel 25. Retribuci贸n bruta anual: 43.005,91 euros. Forma de provisi贸n: non procede pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

4 Asesor/a de Presidencia. Persoal eventual, asimilado 贸 grupo A2. Nivel 22. Retribuci贸n bruta anual: 39.970,12 euros. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

5 Administrativos de Presidencia: Persoal eventual, asimilado 贸 grupo C1. Nivel 19. Retribuci贸n bruta anual: 29.915,48 euros. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

3潞) Persoal 贸 servizo dos grupos pol铆ticos:

Grupo Popular:

1 Coordinador de Grupo Pol铆tico: Persoal eventual, asimilado 贸 grupo A1. Nivel 27. Retribuci贸n bruta anual: 43.005,41 euros. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

2 Asesores Pol铆ticos de Grupo: Persoal eventual, asimilado 贸 grupo A2. Nivel 24. Retribuci贸n bruta anual: 39.943,50 euros. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

3 Administrativos de Grupo Pol铆tico: Persoal eventual, asimilado 贸 grupo C1. Nivel 19. Retribuci贸n bruta anual: 29.915,48 euros. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

Grupo do PSdG-PSOE:

1 Coordinador de Grupo Pol铆tico: Persoal eventual, asimilado 贸 grupo A1. Nivel 27. Retribuci贸n bruta anual: 43.005,41 euros. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

1 Asesor Pol铆tico de Grupo: Persoal eventual, asimilado 贸 grupo A2. Nivel 24. Retribuci贸n bruta anual: 39.943,50 euros. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

2 Administrativos de Grupo Pol铆tico: Persoal eventual, asimilado 贸 grupo C1. Nivel 19. Retribuci贸n bruta anual: 29.915,48 euros. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

Grupo de Democracia Ourensana:

1 Asesor Pol铆tico de Grupo: Persoal eventual, asimilado 贸 grupo A2. Nivel 24. Retribuci贸n bruta anual: 39.943,50 euros. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

1 Administrativo de Grupo Pol铆tico: Persoal eventual, asimilado 贸 grupo C1. Nivel 19. Retribuci贸n bruta anual: 29.915,48 euros. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

Grupo do BNG

1 Administrativo de Grupo Pol铆tico: Persoal eventual, asimilado 贸 grupo C1. Nivel 19. Retribuci贸n bruta anual: 29.915,48 euros. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

Grupo de Ciudadanos 鈥 Partido de la Ciudadan铆a:

1 Administrativo de Grupo Pol铆tico: Persoal eventual, asimilado 贸 grupo C1. Nivel 19. Retribuci贸n bruta anual: 29.915,48 euros. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

2潞) O presente acordo someterase a informaci贸n p煤blica por prazo de vinte d铆as h谩biles, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, durante o que os interesados poder谩n formular reclamaci贸ns, que ser谩n expresamente resoltas polo Pleno.

En caso de non formularse reclamaci贸ns, entenderase, de forma autom谩tica, definitivamente adoptado o acordo ata ent贸n inicial, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no BOP para a s煤a entrada en vigor, con efectos do 24 de xullo de 2015.

AUTORIZACI脫N AO DEPUTADO DON RAFAEL RODR脥GUEZ VILLARINO DE COMPATIBILIDADE

Acordo:

Autorizar ao deputado provincial don Rafael Rodr铆guez Villarino a compatibilidade do seu cargo de deputado en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva co desempe帽o do posto de profesor asociado T3-P4 na Universidade de Vigo.

A dita autorizaci贸n queda en todo caso suxeita ao cumprimento dos l铆mites establecidos no artigo 7 da Lei de incompatibilidades.

DACI脫N DE CONTA DA CONSTITUCI脫N DOS GRUPOS POL脥TICOS DA CORPORACI脫N E DA DESIGNACI脫N DOS SEUS PORTAVOCES

Acordo:

Polo exposto, d谩selle conta ao Pleno da constituci贸n dos grupos pol铆ticos da Corporaci贸n para o mandato 2019-2023, as铆 como a designaci贸n de portavoces, co seguinte detalle:

GRUPO POPULAR: integrado por doce (12) deputados/as do Partido Popular, que designan voceiro a don Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o, e como suplentes a don C茅sar Manuel Fern谩ndez Gil e don Pablo P茅rez P茅rez.

GRUPO SOCIALISTA: integrado por nove (9) deputados/as do PSdeG.-PSOE, que designan como voceiro a don Rafael Rodr铆guez Villarino e como voceiras adxuntas a dona Elvira Lama Fern谩ndez e dona Margarita P茅rez Fern谩ndez.

GRUPO DE DEMOCRACIA ORENSANA: integrado por dous (2) deputados de Democracia Orensana, que designan voceiro a D. Jos茅 Miguel Caride Dom铆nguez e como suplente a D. Armando Ojea Bouzo.

GRUPO DO BNG: integrado por un (1) deputado, que designa voceiro a D. Bernardo Varela L贸pez.

GRUPO DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADAN脥A: integrado por unha (1) deputada, que designa voceira a dona Montserrat Lama Novoa.

DACI脫N DE CONTA DAS RESOLUCI脫NS DA PRESIDENCIA RELATIVAS A NOMEAMENTO DOS MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO, NOMEAMENTO DE VICEPRESIDENTES E DELEGACI脫NS EN DEPUTADOS PROVINCIAIS

Acordo:

Delegaci贸n de atribuci贸ns da Presidencia en deputados de 谩rea e delegaci贸ns especiais no mandato 2019 鈥 2023

Delegar nos deputados que se mencionan as seguintes 谩reas de responsabilidade, que se transcriben a continuaci贸n:

1潞) Delegaci贸n de 谩rea a favor de membros da Xunta de Goberno: del茅ganse nos membros da Xunta de Goberno que se indican de seguido as funci贸ns de xesti贸n pol铆tica das 谩reas de acci贸n que se sinalan en cada caso:

- D. Rosendo Lu铆s Fern谩ndez Fern谩ndez na 谩rea de Econom铆a e Facenda.

- D. Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o, na 谩rea de Transparencia e Administraci贸n provincial.

- D. Pablo P茅rez P茅rez, na 谩rea de Cooperaci贸n.

- D.陋 Ana Mar铆a Villarino Pardo, na 谩rea de Termalismo.

- D C茅sar Manuel Fern谩ndez Gil, na 谩rea de Universidades e Formaci贸n Profesional.

- D.陋 Luz Doporto Real, na 谩rea de Reto Demogr谩fico, Igualdade e Pol铆ticas Sociais.

- D. Armando Ojea Bouzo, nas 谩reas de Dinamizaci贸n do Medio Rural e Teatro Principal e Centro Cultural Provincial Marcos Valc谩rcel.

- Don Jorge Pumar Tesouro, na 谩rea de Turismo e Innovaci贸n.

A delegaci贸n comprende o estudo e proposta de acci贸ns para realizar durante o vixente mandato nas 谩reas respectivas, as铆 como a direcci贸n operativa do persoal das unidades administrativas correspondentes, sen prexu铆zo das facultades reservadas 谩 Direcci贸n Xeral de Recursos Humanos, ao deputado 鈥 delegado de Administraci贸n Provincial e 谩 Presidencia en materia de xesti贸n de recursos humanos.

Nas delegaci贸ns conferidas non se incl煤e a facultade de ditar actos administrativos con efectos fronte terceiros, ag谩s nos seguintes supostos:

A.- D. Rosendo Lu铆s Fern谩ndez Fern谩ndez, como deputado delegado da 谩rea de Econom铆a e Facenda, exercer谩 as seguintes atribuci贸ns propias da Presidencia:

a) O reco帽ecemento e liquidaci贸n de obrigaci贸ns de car谩cter contractual.

b) A ordenaci贸n de pagos de obrigaci贸ns reco帽ecidas previamente.

c) A facultade de ditar todos os actos administrativos fronte terceiros en materia de xesti贸n tributaria e recadaci贸n que correspondan a esta Deputaci贸n, tanto respecto dos seus tributos propios como dos tributos municipais delegados na Deputaci贸n. Except煤anse do 谩mbito desta delegaci贸n aqueles actos de recadaci贸n que lle correspondan ao tesoureiro da Deputaci贸n Provincial.

d) A incoaci贸n e resoluci贸n de procedementos sancionadores en materia tributaria.

e) Os actos de incoaci贸n, tr谩mite e resoluci贸n que lle correspondan 谩 Presidencia en todo tipo de procedementos relativos a subvenci贸ns, ag谩s no caso das subvenci贸ns e programas de cooperaci贸n tramitados pola 脕rea de Benestar, que corresponder谩n 谩 deputada 鈥 delegada da 脕rea de Reto Demogr谩fico, Igualdade, Benestar e Emprego.

B.- D. Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o, como deputado delegado da 谩rea de Administraci贸n Provincial, exercer谩 as seguintes atribuci贸ns propias da Presidencia:

a) A resoluci贸n de solicitudes de execuci贸n de obras, plantaci贸ns, e outras actuaci贸ns suxeitas a autorizaci贸n previa, nas zonas de dominio p煤blico, servidume e afecci贸n das estradas de titularidade provincial.

b) A incoaci贸n e resoluci贸n de procedementos sancionadores por infracci贸ns ao disposto na lexislaci贸n de uso e defensa das estradas provinciais.

c) A resoluci贸n das solicitudes de devoluci贸n de garant铆as constitu铆das para a execuci贸n de obras ou outras actuaci贸ns en zonas de dominio p煤blico, servidume ou afecci贸n das estradas provinciais.

d) A incoaci贸n e resoluci贸n de procedementos de reclamaci贸ns de responsabilidade patrimonial a terceiros por danos nas estradas de titularidade provincial.

e) A resoluci贸n de solicitudes de autorizaci贸n de cortes de tr谩fico en estradas de titularidade provincial.

f) A resoluci贸n de solicitudes de permisos de circulaci贸n de veh铆culos por estradas provinciais.

g) A adopci贸n dos seguintes actos de tr谩mite nas obras executadas pola Deputaci贸n Provincial, tanto por contrata como por administraci贸n, as铆 como os relativos a cortes de tr谩fico de estradas:

- Actas de aprobaci贸n do plan de seguridade e sa煤de.

- Actas de nomeamento da persoa que asume as funci贸ns do recurso preventivo das obras que sexan por administraci贸n.

- Comunicaci贸ns 谩 autoridade laboral de apertura de centros de traballo das obras que sexan por administraci贸n.

- Comunicaci贸ns 谩 Xunta de Galicia de apertura de centros de traballo.

- Actas de aprobaci贸n da avaliaci贸n de riscos (plan de prevenci贸n) de obras sen proxecto.

- Autorizaci贸ns de gasto para a publicaci贸n en medios de comunicaci贸n social de anuncios de cortes de estradas. Non obstante, a sinatura dos anuncios corresponderalle 谩 Presidencia.

h) Os actos de tr谩mite e resoluci贸n de expedientes en materia de xesti贸n de recursos humanos, ag谩s os seguintes:

- Os actos relativos 谩 oferta de emprego p煤blico.

- Os actos relativos aos procedementos de selecci贸n de persoal e provisi贸n de postos de traballo.

- Os actos relativos a procedementos disciplinarios.

- Os actos relativos 谩 negociaci贸n colectiva que non lle correspondan ao Pleno.

C.- Don Pablo P茅rez P茅rez, como deputado delegado da 谩rea de Cooperaci贸n, exercer谩 as seguintes atribuci贸ns da Presidencia:

a) A representaci贸n da Deputaci贸n Provincial nas comisi贸ns de seguimento dos convenios, plans ou programas de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial e o resto de entidades locais da provincia, inclu铆ndo as facultades propias da Presidencia da dita comisi贸n cando lle corresponda 谩 Deputaci贸n, ag谩s nos casos nos que, pola especificidade da materia, esta funci贸n se delegue expresamente noutro deputado delegado.

b) Os actos de execuci贸n dos convenios, plans ou programas de cooperaci贸n e/ou asistencia a municipios e outras entidades locais da provincia, ag谩s os que correspondan ao deputado delegado de facenda ou ao deputado delegado de administraci贸n provincial en materia de xesti贸n econ贸mica e de recursos humanos, e os que lle correspondan 谩 Presidencia en materia de recursos humanos. Except煤anse, igualmente, os actos de execuci贸n de convenios, plans ou programas que especificamente se deleguen noutros deputados 鈥 delegados.

c) O exercicio das atribuci贸ns que lle correspondan 谩 Presidencia para a realizaci贸n das funci贸ns delegadas polos concellos na Deputaci贸n Provincial en materia de medio ambiente, limpeza viaria e xesti贸n de servizos municipais, inclu铆ndo en todo caso os seguintes:

- Os actos de tramitaci贸n e resoluci贸n de permisos especiais de vertido (inclu铆ndo, ademais, os procedementos de concesi贸n dos ditos permisos, os procedementos de adopci贸n de medidas correctoras das actividades autorizadas, os procedementos de modificaci贸n e declaraci贸n de caducidade dos permisos).

- A incoaci贸n e resoluci贸n de expedientes sancionadores en materia de residuos s贸lidos urbanos, limpeza viaria e vertido de augas residuais.

- A tramitaci贸n e resoluci贸n dos procedementos de retirada de veh铆culos estacionados na v铆a p煤blica.

d) O exercicio das facultades para ditar todos os actos administrativos, tanto de tr谩mite como resolutorios, que lle corresponden a esta Presidencia nos expedientes de expropiaci贸n forzosa tramitados por esta Deputaci贸n Provincial, tanto da propia Deputaci贸n ou dos seus entes vinculados ou dependentes, como os das entidades locais da provincia que se tramiten por delegaci贸n. Except煤ase da delegaci贸n a ordenaci贸n dos pagos derivados das expropiaci贸n, que se realizara polo deputado 鈥 delegado de Facenda.

e) O exercicio das facultades da representaci贸n da Deputaci贸n Provincial na Asemblea do Consorcio de Augas de Valdeorras, inclu铆da a s煤a presidencia.

f) A representaci贸n da Presidencia da Deputaci贸n Provincial no Pleno do Consorcio Provincial de Ourense para a Prestaci贸n do Servizo contra Incendios e Salvamento.

D) Dona Luz Doporto Real, como deputada delegada da 脕rea de Reto Demogr谩fico, Igualdade e Pol铆ticas Sociais exercer谩 as seguintes atribuci贸ns propias da Presidencia:

a) A incoaci贸n, de se 鈥 lo caso, e a resoluci贸n dos procedementos de declaraci贸n de usuarios do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria nas situaci贸ns de alta, espera de alta, baixa ou suspensi贸n do servizo, as铆 como as resoluci贸ns de denegaci贸n do acceso ao servizo ou da s煤a extinci贸n.

b) Os actos de incoaci贸n, tr谩mite e resoluci贸n que lle correspondan 谩 Presidencia en todo tipo de procedementos relativos 谩s subvenci贸ns e convenios ou programas de cooperaci贸n tramitados pola 脕rea de Benestar, inclu铆ndo os actos de xesti贸n econ贸mica que se diten neses procedementos (ag谩s os de ordenaci贸n de pagos) e o exercicio da representaci贸n da Deputaci贸n Provincial nas comisi贸ns de seguimento ou 贸rganos an谩logos relativos aos convenios, plans ou programas de cooperaci贸n nesta materia.

E) Don Armando Ojea Bouzo, como deputado delegado da 谩rea do Teatro Principal e do Centro Cultural Marcos Valc谩rcel:

a) A adxudicaci贸n e formalizaci贸n dos contratos privados relativos 谩 celebraci贸n de concertos, representaci贸ns teatrais e demais de contido art铆stico que se celebren no Teatro Principal, tanto dos contratados a cach茅 como dos verificados mediante alugueiro do edificios.

b) A cesi贸n temporal de uso das dependencias do Teatro Principal e do Centro Cultural Provincial Marcos Valc谩rcel a entidades p煤blicas e entidades privadas de interese p煤blico para fins que redunden en beneficio da provincia.

F) Don Armando Ojea Bouzo, como deputado delegado da 谩rea de Dinamizaci贸n do Medio Rural:

a) A representaci贸n da Deputaci贸n Provincial nas comisi贸ns de seguimento dos convenios, plans ou programas de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial e o resto de entidades locais da provincia relativos 谩 Rede Provincial de Centros de Recollida de Animais Abandonados, inclu铆ndo as facultades propias da Presidencia da dita comisi贸n cando lle corresponda 谩 Deputaci贸n.

b) Os actos de execuci贸n dos convenios, plans ou programas de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial e o resto de entidades locais da provincia relativos 谩 Rede Provincial de Centros de Recollida de Animais Abandonados, ag谩s os que correspondan ao deputado delegado de facenda ou ao deputado delegado de administraci贸n provincial en materia de xesti贸n econ贸mica e de recursos humanos, respectivamente, e os que lle correspondan 谩 Presidencia en materia de recursos humanos.

As delegaci贸ns especificadas nos apartados A, B, C, D, E e F anteriores, incl煤en en todos os supostos a facultade de resoluci贸n dos recursos ou reclamaci贸ns que se interpo帽an en v铆a administrativa.

2潞.- Delegaci贸ns especiais a favor de deputados e deputadas non integrados na Xunta de

Goberno: Conf铆rense, ao abeiro do artigo 63.4 do ROF, as seguintes delegaci贸ns especiais, a favor de deputados non integrados na Xunta de Goberno, para a direcci贸n e xesti贸n pol铆tica dos asuntos determinados que se indican en cada caso:

a) D.陋 Mar铆a Consuelo Vispo Seara, estudo e proposta de acci贸ns para realizar durante o vixente mandato en materia de infraestruturas.

b) D. Miguel Antonio Cid 脕lvarez, estudo e proposta de acci贸ns para realizar durante o vixente mandato en materia de enerx铆a e medio ambiente.

c) Dona Patricia Torres Madureira, estudo e proposta de acci贸ns para realizar durante o vixente mandato en materia de cultura.

d) Don 脕lvaro Jos茅 Fern谩ndez L贸pez, estudo e proposta de acci贸ns para realizar durante o vixente mandato en materia de deportes e mocidade.

No exercicio das s煤as funci贸ns, os deputados con delegaci贸n especial poder谩n requirir o acceso 谩 informaci贸n dispo帽ible na Corporaci贸n e a colaboraci贸n e apoio t茅cnico do persoal das unidades administrativas correspondentes.

3潞.- O exercicio das atribuci贸ns delegadas levarase a cabo con estrita suxeici贸n 谩 normativa vixente.

4潞.- As delegaci贸ns conferidas producir谩n efectos a partir do d铆a seguinte ao da sinatura da presente resoluci贸n, sen prexu铆zo da s煤a notificaci贸n aos interesados, da preceptiva publicaci贸n no BOP e da daci贸n de conta ao Pleno na primeira sesi贸n que te帽a lugar.

Vicepresidentes

Nomear vicepresidente primeiro da Deputaci贸n Provincial de Ourense ao deputado

provincial don Rosendo Luis Fern谩ndez Fern谩ndez.

O presente nomeamento, do que se dar谩 conta ao Pleno na primeira sesi贸n que celebre, ser谩 obxecto de publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia e notificaci贸n persoal ao interesado, sen prexu铆zo da s煤a efectividade a partir do d铆a seguinte ao da data de sinatura electr贸nica desta resoluci贸n.

Nomear ao deputado provincial don Armando Ojea Bouzo vicepresidente 2潞 da Deputaci贸n Provincial de Ourense. O dito cargo exercerase en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva, conforme ao previsto na base 67陋 das de execuci贸n do orzamento vixente.

O presente nomeamento producir谩 efectos a partir do d铆a 11 de xullo de 2019, sen prexu铆zo da s煤a notificaci贸n ao interesado, da s煤a publicaci贸n no BOP e da daci贸n de conta ao Pleno na primeira sesi贸n que celebre.

Nomear vicepresidente terceiro da Deputaci贸n Provincial de Ourense ao deputado provincial don Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o.

O presente nomeamento, do que se dar谩 conta ao Pleno na primeira sesi贸n que celebre, ser谩 obxecto de publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia e notificaci贸n persoal ao interesado, sen prexu铆zo da s煤a efectividade a partir do d铆a seguinte ao da data de sinatura electr贸nica desta resoluci贸n.

Declarar o cese de don Jorge Pumar Tesouro como vicepresidente 2潞 da Deputaci贸n Provincial de Ourense, agradec茅ndolle os servizos prestado.

A presente resoluci贸n ter谩 efectos a partir do 11 de xullo de 2019, sen prexu铆zo da notificaci贸n ao interesado e da preceptiva daci贸n de conta ao Pleno e publicaci贸n desta resoluci贸n no BOP.

Nomeamento da Xunta de Goberno

Nomear como membros da Xunta de Goberno da Deputaci贸n Provincial de Ourense aos seguintes deputados e deputadas:

- Don Rosendo Lu铆s Fern谩ndez Fern谩ndez

- Don Jorge Pumar Tesouro

- Don Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o

- Don Armando Ojea Bouzo

- Dona Ana Mar铆a Villarino Pardo

- Dona Luz Doporto Real

- Don Pablo P茅rez P茅rez

- Don C茅sar Manuel Fern谩ndez Gil

O presente nomeamento, do que se dar谩 conta ao Pleno na primeira sesi贸n que celebre, ser谩 obxecto de publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia e notificaci贸n persoal aos interesados, sen prexu铆zo da s煤a efectividade a partir do d铆a seguinte ao da data de sinatura electr贸nica desta resoluci贸n.