A Deputaci贸n de Ourense aproba conceder a medalla de ouro da provincia ao lexic贸grafo Isaac Alonso Estraviz

  • O pleno da corporaci贸n provincial tam茅n aprobou hoxe un acordo para que a Deputaci贸n de Ourense siga a liderar, no 谩mbito institucional de Galicia, o compromiso coa defensa da Memoria Hist贸rica.

Ourense, 25 de outubro de 2019.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe, na sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de outubro, conceder a medalla de ouro da provincia ao lexic贸grafo Isaac Alonso Estraviz, nado en 1935 en Vilaseca, Trasmiras, pola s煤a defensa do galego e da cultura galega. Isaac Alonso Estraviz publicou numerosos traballos filol贸xicos e culturais, sendo unha das s煤as obras fundamentais "Estudos Filol贸gicos Galegoportugueses", publicado en 1987. Ademais traduciu ao galego importantes textos lit煤rxicos desde o lat铆n e obras de diversos autores, e escribiu importantes ensaios sobre o futuro das linguas minoritarias na Europa comunitaria. Como lexic贸grafo 茅 autor de obras sobre o l茅xico galego, merecendo especial consideraci贸n o Dicionario da Lingua Galega, magna obra da lexicograf铆a galega. A corporaci贸n provincial nomeou como instrutor do Expediente de Honores ao deputado provincial e vicepresidente segundo da instituci贸n, Armando Ojea Bouzo.

Por outra banda, o pleno da corporaci贸n provincial tam茅n aprobou hoxe un acordo para que a Deputaci贸n de Ourense siga a liderar, no 谩mbito institucional de Galicia, o compromiso coa defensa da Memoria Hist贸rica e da dignidade das v铆timas da represi贸n franquista e das s煤as familias, un compromiso que a instituci贸n provincial leva a cabo por convicci贸n propia e que se ten manifestado a trav茅s de iniciativas como o buscador de represaliados, actividades como a exposici贸n sobre a Literatura no Exilio en 2005 ou, m谩is recentemente, a exposici贸n do cadro de Castelao "A derradeira leici贸n do mestre" ou o acordo plenario promovendo a institucionalizaci贸n do D铆a da Galicia M谩rtir".

Dentro desta resoluci贸n, o pleno insta ao goberno provincial, respectando o principio de autonom铆a municipal, a recomendar aos concellos da provincia que promovan a posta en valor daquelas zonas e edificaci贸ns dos seus municipios nas que houbo presos e/ou mortes a causa da represi贸n franquista como lugares da memoria hist贸rica mediante a colocaci贸n de placas conmemorativas que informen e lembren o al铆 acontecido, instalando, asemade, placas con nomes das persoas executadas, co obxecto de homenaxealas e deixar testemu帽o da s煤a defensa e loita pola liberdade e a democracia durante a II Rep煤blica de Espa帽a.

As铆 mesmo, acordouse crear un grupo de traballo, dentro da Comisi贸n de Cultura, Deportes e Mocidade da Deputaci贸n de Ourense, que permita levar a cabo un seguimento exhaustivo do cumprimento na provincia de Ourense da Lei 57/2007, de 26 de decembro, pola que se reco帽ecen e ampl铆an dereitos e establ茅cense medidas a favor dos que padeceron persecuci贸n ou violencia durante a Guerra Civil e a ditadura. Asemade, este grupo de traballo elaborar谩 informes e far谩 propostas encami帽adas a dignificar a memoria esquecida e vituperada das v铆timas, contribu铆ndo a xerar concordia e a previr a reaparici贸n de autoritarismos que destr煤an a democracia e a convivencia de persoas con lex铆tima diversidade de xeitos de pensar.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

ORZAMENTO DO CONSORCIO PROVINCIAL DE OURENSE PARA O SERVIZO CONTRA INCENDIOS E DE SALVAMENTO PARA O EXERCICIO 2020

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento para o exercicio 2020, conforme co proxecto aprobado polo pleno do Consorcio o 8 de outubro de 2019, por importe de 4.261.000 鈧. O dito orzamento int茅grase no orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial para todos os efectos.

2潞.- Someter a exposici贸n p煤blica o orzamento inicialmente aprobado polo prazo de 15 d铆as h谩biles, mediante anuncio no BOP. Durante o dito prazo os interesados poder谩n presentar reclamaci贸ns ante o Pleno nos termos previstos no artigo 170 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. O orzamento do Consorcio considerarase definitivamente aprobado se durante o dito prazo non se presentan reclamaci贸ns; en caso contrario o Pleno da Deputaci贸n dispor谩 dun prazo dun mes para resolvelas. Unha vez definitivamente aprobado o orzamento do Consorcio inserirase, resumido por cap铆tulos, no BOP, entrando en vigor no exercicio 2020.

MODIFICACI脫N DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS DO SERVIZO INTERMUNICIPAL DE RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACI脫N DE RESIDUOS S脫LIDOS URBANOS E DOS PUNTOS LIMPOS DA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

1潞) Aprobar provisionalmente a modificaci贸n parcial da Ordenanza fiscal reguladora das taxas do servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento e eliminaci贸n de residuos s贸lidos urbanos e dos puntos limpos da provincia de Ourense, publicada no BOP de 4 de setembro de 2014.

2潞) O presente acordo someterase a informaci贸n p煤blica por prazo de trinta d铆as h谩biles, mediante anuncios que se publicar谩n no taboleiro de edictos, na sede electr贸nica, no Bolet铆n Oficial da Provincia e nun dos diarios de maior circulaci贸n da provincia. O prazo de informaci贸n p煤blica computarase a partir do d铆a seguinte ao da publicaci贸n do anuncio no BOP.

Durante o prazo de informaci贸n p煤blica, os interesados poder谩n examinar o expediente e formular as reclamaci贸ns que estimen oportunas, que deber谩n ser obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno da Corporaci贸n.

En caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n provisional, sen necesidade de novo acordo plenario.

3潞) Aprobada definitivamente a modificaci贸n, procederase 谩 publicaci贸n no BOP do texto 铆ntegro da ordenanza resultante, facult谩ndose 谩 presidencia para a refundici贸n do dito texto.

ACONDICIONAMENTO DAS MARXES DO R脥O BADELLA EN BANDE

Acordo:

1潞. Aprobar a segunda addenda modificativa e pr贸rroga do convenio asinado entre a CH do Mi帽o-Sil OA, a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Concello de Bande, para o financiamento, execuci贸n e entrega para o seu mantemento e conservaci贸n, das obras do proxecto de prolongaci贸n do acondicionamento das marxes do r铆o Badella ao seu paso polo n煤cleo de Bande (Ourense).

ACONDICIONAMENTO, PROTECCI脫N E MELLORA DA CONECTIVIDADE DAS MARXES DO R脥O XARES AO SEU PASO POLOS N脷CLEOS DE XARES, PONTE E BA脩OS, NA VEIGA

Acordo:

1潞. Aprobar a modificaci贸n do convenio asinado entre a CH do Mi帽o-Sil OA, a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Concello da Veiga para o financiamento, execuci贸n e entrega para o seu mantemento e conservaci贸n, das obras do proxecto de acondicionamento, protecci贸n e mellora da conectividade das marxes do r铆o Xares ao seu paso polos n煤cleos de Xares, Ponte e Ba帽os, na Veiga (Ourense).

OBRAS DO PROXECTO DE PASEO FLUVIAL ENTRE TARREIRIGO EN ESGOS

Acordo:

1潞. Aprobar a addenda modificativa do convenio asinado entre a CH do Mi帽o-Sil OA, a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Concello de Esgos, para o financiamento, execuci贸n e entrega para o seu mantemento e conservaci贸n, das obras do proxecto de paseo fluvial entre Tarreirigo e o n煤cleo de Esgos (Ourense).

CAMBIO DE DATA DA SESI脫N ORDINARIA DAS COMISI脫NS INFORMATIVAS E DO PLENO ORDINARIO DO MES DE DECEMBRO DE 2019

Acordo:

Fixar a data de celebraci贸n do Pleno ordinario do mes de decembro, para o d铆a 20 de decembro de 2019, venres, 谩s 10.00. As comisi贸ns informativas ordinarias ter谩n lugar os d铆as 11 e 12 de decembro de 2019, pola mesma orde que no resto dos meses.

FARMACIAS DE OURENSE

Acordo:

1潞.- Instarlle 谩 Conseller铆a de Sanidade a revisar o mapa farmac茅utico de Ourense, tendo en conta as proxecci贸ns de poboaci贸n do Instituto Galego de Estat铆stica e as crecentes necesidades da veci帽anza e a tomar medidas para garantir o abastecemento de medicaci贸n reformando a Lei de ordenaci贸n farmac茅utica de Galiza para blindar unha rede suficiente de farmacias para atender o territorio.

2潞.- Instar ao Ministerio de Sanidade a avaliar antes do final de 2019 o funcionamento en Galicia das medidas recollidas no Plan de Garant铆as de Abastecemento de Medicamentos 2019-2020 e elevar, se 茅 preciso, as cont铆as das sanci贸ns.

MEDALLA DE OURO AO LEXIC脫GRAFO OURENS脕N ISAAC ALONSO ESTRAVIZ

Acordo:

- Que a Deputaci贸n de Ourense lle conceda a medalla de ouro da provincia ao lexic贸grafo ourens谩n Isaac Alonso Estraviz.

- Nomear instrutor do Expediente de Honores a D. Armando Ojea Bouzo.

MEMORIA HIST脫RICA DE OURENSE

Acordo:

1潞- Instar ao goberno da Deputaci贸n a seguir liderando, no 谩mbito institucional en Galicia, o compromiso coa defensa da Memoria Hist贸rica e coa dignidade das v铆timas da represi贸n franquista e das s煤as familias. Un compromiso que a instituci贸n executa por convicci贸n propia e que se ten manifestado a trav茅s de iniciativas como o buscador de represaliados, actividades como a exposici贸n sobre a Literatura no Exilio en 2005 ou, m谩is recentemente, a exposici贸n do cadro de Castelao "A derradeira leici贸n do mestre" ou o acordo plenario promovendo a institucionalizaci贸n do D铆a da Galicia M谩rtir".

2潞- Instar ao goberno provincial a, respectando o principio de autonom铆a municipal, recomendar aos concellos da provincia que promovan a posta en valor daquelas zonas e edificaci贸ns dos seus municipios nas que houbo presos e/ou mortes a causa da represi贸n franquista como lugares da memoria hist贸rica mediante a colocaci贸n de placas conmemorativas que informen e lembren respecto do al铆 acontecido, instalando, asemade, placas cos nomes das persoas executadas, co obxecto de homenaxealas e deixar testemu帽o da s煤a defensa e loita pola liberdade e a democracia durante a II Rep煤blica de Espa帽a.

3潞- Crear, dentro do 谩mbito espec铆fico da Comisi贸n de Cultura, Deportes e Mocidade da Deputaci贸n de Ourense, un grupo de traballo que permita levar a cabo un seguimento exhaustivo do cumprimento na provincia de Ourense da Lei 57/2007, de 26 de decembro, pola que se reco帽ecen e ampl铆an dereitos e establ茅cense medidas a favor dos que padeceron persecuci贸n ou violencia durante a guerra civil e a ditadura. Asemade, este grupo de traballo elaborar谩 informes e far谩 propostas encami帽adas a dignificar a memoria esquecida e vituperada das v铆timas, contribu铆ndo a xerar concordia e a previr a reaparici贸n de autoritarismos que destr煤an a democracia e a convivencia de persoas con lex铆tima diversidade de xeitos de pensar.