Aprobadas as bases do Programa ChegOU para o fomento da natalidade da provincia de Ourense

  • A Xunta de Goberno tam茅n aprobou hoxe as bases reguladoras da convocatoria para a concesi贸n de axudas para a realizaci贸n de festivais, ciclos, mostras ou actividades an谩logas correspondentes ao exercicio 2020.

Ourense, 14 de febreiro de 2020.- A Xunta de Goberno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe as bases reguladoras do Programa ChegOU para a concesi贸n de axudas para o fomento da natalidade da provincia de Ourense para o exercicio 2020. O obxecto deste programa 茅 conceder axudas polo feito certo do parto/tutela/adopci贸n dun neno que te帽a lugar durante o ano 2020.

Polo tanto, poder谩n beneficiarse destas axudas o proxenitor dun menor nacido entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 31 de decembro de 2020, o adoptante dun menor sempre que a constituci贸n da adopci贸n te帽a lugar entre esas datas, e o titor dun menor sempre que a constituci贸n da tutela se faga tam茅n durante o 2020. En t贸dolos casos, ser谩 preciso cumprir unha serie de condici贸ns: a persoa solicitante ten que figurar empadroado nalg煤n concello da provincia 谩 data da solicitude da axuda e acreditar unha antig眉idade no empadroamento na provincia de Ourense, polo menos, de un ano ininterrompido e inmediatamente anterior ao 1 de xaneiro do ano 2020, e o menor que causa o dereito 谩 axuda ten que constar inscrito nalg煤n rexistro da provincia de Ourense 谩 data de presentaci贸n da solicitude. Cada neno dar谩 dereito a unha 煤nica axuda a favor do solicitante.

A dispo帽ibilidade orzamentaria para o Programa ChegOU ascende aos 400.000 euros, sendo a axuda que poder谩n acceder as persoas solicitantes a que lle corresponda segundo a consideraci贸n, en grado, do concello en cuxo rexistro civil conste inscrito o menor que motiva a solicitude. As cont铆as oscilar谩n dos 300 euros para os concellos de Grado 0,1 e 2, e de 500 euros para os concellos de grado 3.

As solicitudes dos nenos nacidos, adoptados ou tutelados durante o ano 2020 poderanse presentar desde o d铆a seguinte 谩 publicaci贸n destas bases e ata o 31 de decembro de 2020. No caso de que o nacemento do menor ou constituci贸n da adopci贸n ou tutela tivera lugar entre o 1 e o 31 de decembro de 2020 o prazo de solicitude rematar谩 o d铆a 15 de xaneiro do ano 2021.

Axudas para festivais, ciclos, mostras ou actividades an谩logas

Por outra banda, no apartado cultural, a Xunta de Goberno aprobou as bases da convocatoria do concurso para a concesi贸n de axudas para o financiamento de festivais, ciclos, mostras ou actividades an谩logas relacionadas coas artes esc茅nicas e musicais promovidos por persoas f铆sicas ou xur铆dicas, p煤blicas ou privadas, que se desenvolvan integramente na provincia de Ourense e que se realicen entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020.

A dispo帽ibilidade orzamentaria para esta convocatoria 茅 de 80.000 euros, sendo a cont铆a das axudas dun m谩ximo do 70% do custo total de cada proxecto, sen que ning煤n beneficiario poida obter axudas por importe superior a 20.000 euros para o conxunto dos distintos proxectos que presente.

Os solicitantes poder谩n presentar ata un m谩ximo de tres proxectos e o prazo de presentaci贸n iniciarase a partir da publicaci贸n da convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvenci贸ns e rematar谩 o 31 de marzo de 2020.

Excl煤ense desta convocatoria as seguintes actividades:

- A realizaci贸n de actuaci贸ns esc茅nicas ou musicais, de car谩cter senlleiro, que poidan ser obxecto de subvenci贸n a trav茅s da convocatoria anual realizada por esta Deputaci贸n Provincial para o fomento das actividades esc茅nicas e musicais no marco do Plan Tarazana.

- A realizaci贸n de actividades culturais e recreativas que poidan ser obxecto de subvenci贸n a trav茅s da convocatoria de subvenci贸ns para o financiamento de proxectos de actividades culturais e/ou recreativas promovidos por concellos e entidades sen 谩nimo de lucro da provincia de Ourense para o exercicio 2020. Para estes efectos, no caso de festivais, ciclos ou mostras de actividades esc茅nicas e musicais que se realicen conxuntamente con outras actividades culturais e recreativas, estas 煤ltimas poder谩n obter subvenci贸n ao abeiro das convocatorias realizadas pola Deputaci贸n para este tipo de actividades, solicit谩ndoo mediante a presentaci贸n dun proxecto separado e diferenciado nas ditas convocatorias.

- As actividades promovidas pola Xunta de Galicia, a Administraci贸n Xeral do Estado e as s煤as entidades vinculadas ou dependentes.

- Proxecci贸n de pel铆culas ou actividades an谩logas, posto que non gardan relaci贸n coa definici贸n de festival, ao non consistir nunha actividade esc茅nica.

- Aquelas actividades cuxa finalidade principal consista nunha celebraci贸n dalg煤n evento ou acto similar e na que a actuaci贸n musical te帽a car谩cter accesorio ou secundario.

Cooperaci贸n

Por 煤ltimo, no relativo 谩 cooperaci贸n con entidades e concellos da provincia, aprobouse unha axuda de 20.000 euros para a Asociaci贸n por Eles TEA Ourense para os gastos de funcionamento da entidade correspondentes ao ano 2019. Para o Concello de Avi贸n aprobouse unha axuda de 8.593 euros para a mellora de abastecemento de auga, mentres que para o Concello de Castrelo de Val aprob谩ronse d煤as axudas: unha de 47.890 euros para as obras de mellora do Centro Multiusos de Castrelo e outra axuda de 30.974 euros para a reforma da iluminaci贸n p煤blica para aforro enerx茅tico.