A comisi贸n informativa de Benestar abordar谩 os programas de cooperaci贸n BenOurense Infancia e o servizo de axuda no fogar b谩sico 2020

  • Na comisi贸n informativa de Cultura tratarase o nomeamento do escritor ourens谩n Alfredo Conde como fillo predilecto da provincia de Ourense.

Ourense, 19 de febreiro de 2020.- As comisi贸ns informativas da Deputaci贸n de Ourense correspondentes ao mes de febreiro celebran hoxe e ma帽谩 as s煤as reuni贸ns no Pazo Provincial. Na xornada de hoxe desenvolveranse as xuntanzas das comisi贸ns informativas de Cooperaci贸n, Transparencia e Facenda, mentres que na xornada de ma帽谩 ser谩 a quenda para as comisi贸ns de Cultura, Termalismo e Reto demogr谩fico e ser谩 nesta 煤ltima na que se aborden os programas de cooperaci贸n BenOurense Infancia e o servizo de axuda no fogar b谩sico 2020.

Polo tanto, a comisi贸n informativa de Reto Demogr谩fico, Igualdade, Benestar e Emprego tratar谩 a aprobaci贸n inicial das bases reguladoras do Programa de cooperaci贸n BenOurense Infancia e BenOurense Infancia-Servizos Complementarios, para a concesi贸n de axudas a puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia e aos servizos complementarios 谩 infancia, respectivamente, sendo en ambos casos para o exercicio 2020.

BenOurense Infancia

A Deputaci贸n de Ourense, a trav茅s do programa BenOurense Infancia, concede axudas 谩s corporaci贸ns locais para o mantemento dos "Puntos de Atenci贸n 谩 Primeira Infancia (PAI)", entendidos como aqueles establecementos de car谩cter di煤rno e titularidade municipal, situados en concellos de menos de 5.000 habitantes e encadrados nos servizos sociais especializados dos concellos, que te帽en como finalidade prestar apoio aos pais dos nenos de entre 3 meses e 3 anos e que se encontran regulados polo Decreto 329/2005, do 28 de xullo. O orzamento destinado a este programa ascende aos 125.000 euros.

Poder谩n obter axuda os concellos de menos de 5.000 habitantes da provincia de Ourense, que te帽an PAIs de titularidade municipal e que non estean xestionados polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou entidade que a substit煤a.

BenOurense Infancia-Servizos Complementarios

Na reuni贸n tam茅n se analizar谩 a aprobaci贸n inicial das bases reguladoras do Programa de cooperaci贸n BenOurense Infancia-Servizos Complementarios, para a concesi贸n de axudas 谩s corporaci贸ns locais para o mantemento dos "Servizos complementarios 谩 infancia", entendidos como aqueles servizos de titularidade municipal, que por xesti贸n directa ou indirecta e en xornada di煤rna, desenvolven funci贸ns de atenci贸n e coidado f贸ra da xornada ordinaria dos centros escolares para nenos de entre 3 e 12 anos actuando como soporte e apoio as familias e contribu铆ndo 谩 conciliaci贸n da vida laboral e familiar.

O orzamento destinado a este programa 茅 de 125.000 euros e poder谩n obter axuda as corporaci贸ns locais de menos de 20.000 habitantes, da provincia de Ourense, que conten cun centro que re煤na as seguintes condici贸ns: que te帽an en funcionamento un servizo complementario da s煤a titularidade, xestionada de forma directa ou indirecta, que organicen o coidado dos nenos e no seo dun grupo coa finalidade de contribu铆r ao seu benestar e favorecer a conciliaci贸n laboral e familiar mediante a garda e custodia dos menores, funcione baixo un calendario co帽ecido e sistem谩tico, con reserva de praza previa e unha regulaci贸n para a cobertura das prazas e que estes centros presten servizos, cando menos, 5 d铆as da semana durante nove meses ao ano, coa finalidade de adaptar o seu calendario de apertura 谩s necesidades de conciliaci贸n da vida laboral e familiar dos pais, excepto aqueles d铆as sinalados como festivos no calendario laboral.

Quedan exclu铆dos desta consideraci贸n servizos exclusivos de ludoteca, actividades de formaci贸n/capacitaci贸n complementarias 谩 escolar e desenvolvidas no curso escolar (actividades extraescolares), actividades deportivas ou de ocio realizadas polo concello durante o curso escolar, e outras de natureza an谩loga 谩s anteriores.

BenOurense SAF b谩sico

Outras das bases reguladoras que se abordar谩n na reuni贸n ser谩n as relativas ao Programa de cooperaci贸n coas entidades locais para o servizo de axuda no fogar b谩sico 2020. O Programa BenOurense SAF b谩sico regula a concesi贸n de axudas 谩s entidades locais da provincia de Ourense de menos de 20.000 habitantes que presten o servizo de atenci贸n no fogar b谩sico. Est谩n inclu铆das tam茅n as mancomunidades intermunicipais que xestionen servizos sociais dun conxunto de municipios con menos de 20.000 habitantes, ao tratarse de meras entidades instrumentais dos concellos que exercen competencias delegadas por aqueles. O orzamento total dispo帽ible para estas axudas ascende aos 900.489 euros.

Considerarase SAF b谩sico para os efectos deste programa, aquel cuxas persoas usuarias accedan ao servizo en r茅xime de libre concorrencia. Considerarase tam茅n como persoas usuarias en r茅xime de libre concorrencia 谩s persoas que te帽an reco帽ecido o estatuto de persoas dependentes no marco da lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoci贸n da autonom铆a persoal e de atenci贸n 谩s persoas en situaci贸n de dependencia, en tanto o seu programa de atenci贸n individualizada (PIA) non te帽a efectividade ou o devandito programa non contemple ou non poida dar cobertura ao n煤mero de horas de atenci贸n domicilia que, a criterio dos servizos sociais municipais, sexa necesario para a persoa usuaria, podendo xustificarse a cargo desta subvenci贸n aquelas horas que sexan cubertas a trav茅s do sistema de libre concorrencia 谩s devanditas persoas beneficiarias.

Fillo predilecto

Na comisi贸n informativa de Cultura, Deportes e Mocidade tratarase o nomeamento de fillo predilecto da provincia de Ourense ao insigne escritor ourens谩n Alfredo Conde Cid, como reco帽ecemento do noso pobo a un destacado veci帽o, cuxa frut铆fera traxectoria literaria e vital o sit煤a como un dos escritores m谩is insignes que deu o noso pa铆s.

Cooperaci贸n, Transparencia e Facenda

Na xornada de hoxe celebraranse, polo tanto, as comisi贸ns informativas de Cooperaci贸n, Transparencia e Facenda. A comisi贸n informativa de Transparencia e Administraci贸n Provincial tratar谩 a modificaci贸n da Ordenanza reguladora dos procedementos de selecci贸n de persoal funcionario interino e laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n de Ourense.

Pola s煤a parte, a comisi贸n informativa Especial de Contas, Facenda e Econom铆a abordar谩 a delegaci贸n na Deputaci贸n do exercicio das competencias de recadaci贸n en v铆a executiva do Imposto sobre construci贸ns, instalaci贸ns e obras do Concello de Bobor谩s, as铆 como a aprobaci贸n inicial da modificaci贸n das bases de execuci贸n dos orzamentos do INORDE, n.潞 1/2020.

Por 煤ltimo, a comisi贸n informativa de Cooperaci贸n, Infraestruturas e Medio Rural abordar谩 a expropiaci贸n forzosa para a execuci贸n das obras de "acondicionamento e mellora integral na OU-0214 Outomuro-Vilavidal", no termo municipal de Ramir谩s. Na reuni贸n tam茅n analizar谩n solicitarlle ao Consello da Xunta de Galicia a pr贸rroga, ata o 14 de marzo de 2022, da autorizaci贸n de asunci贸n pola Deputaci贸n de Ourense da prestaci贸n dos servizos m铆nimos obrigatorios do Concello dos Blancos, conferida por acordo do Consello de 1 de febreiro de 2020.