A Deputaci贸n destina 1.150.489 euros para os programas BenOurense de cooperaci贸n cos concellos para Infancia, Dependencia e Maiores

  • O pleno da corporaci贸n provincial tam茅n aprobou hoxe o nomeamento do escritor Alfredo Conde como fillo predilecto da provincia de Ourense, as铆 como a declaraci贸n institucional da FEMP con motivo do D铆a Internacional da Muller 2020.

Ourense, 28 de febreiro de 2020.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe inicialmente, na sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de febreiro, os programas de cooperaci贸n "BenOurense Infancia" e "BenOurense Infancia-Servizos Complementarios" e o "Servizo de Axuda no Fogar b谩sico 2020", a trav茅s dos cales destina un orzamento total que ascende a 1.150.489 euros.

A Deputaci贸n de Ourense, a trav茅s do programa "BenOurense Infancia", concede axudas 谩s corporaci贸ns locais para o mantemento dos "Puntos de Atenci贸n 谩 Primeira Infancia (PAI)", establecementos de car谩cter di煤rno e titularidade municipal situados en concellos de menos de 5.000 habitantes e encadrados nos servizos sociais especializados, prestando apoio aos pais dos nenos de entre 3 meses e 3 anos. O orzamento destinado a este programa ascende aos 125.000 euros.

Outro dos programas de cooperaci贸n: "BenOurense Infancia-Servizos Complementarios" concede axudas 谩s corporaci贸ns locais para o mantemento dos "Servizos complementarios 谩 infancia", entendidos como aqueles servizos de titularidade municipal, que por xesti贸n directa ou indirecta e en xornada di煤rna, desenvolven funci贸ns de atenci贸n e coidado f贸ra da xornada ordinaria dos centros escolares para nenos de entre 3 e 12 anos actuando como soporte e apoio as familias e contribu铆ndo 谩 conciliaci贸n da vida laboral e familiar. O orzamento destinado a este programa 茅 de 125.000 euros.

E o terceiro dos programas: "BenOurense Servizo de Atenci贸n no Fogar (SAF) b谩sico" regula a concesi贸n de axudas 谩s entidades locais da provincia de Ourense de menos de 20.000 habitantes que presten o servizo de atenci贸n no fogar b谩sico. Est谩n inclu铆das tam茅n as mancomunidades intermunicipais que xestionen servizos sociais dun conxunto de municipios con menos de 20.000 habitantes. O orzamento total dispo帽ible para estas axudas ascende aos 900.489 euros.

Por outra banda, a corporaci贸n provincial aprobou a adhesi贸n da Deputaci贸n de Ourense 谩 declaraci贸n institucional da Federaci贸n Espa帽ola de Municipios e Provincias (FEMP) con motivo do D铆a Internacional da Muller do ano 2020. E, no apartado cultural, aprobouse outorgar o t铆tulo honor铆fico de fillo predilecto da provincia de Ourense ao escritor ourens谩n Alfredo Conde Cid, "como reco帽ecemento do noso pobo a un destacado veci帽o, cuxa frut铆fera traxectoria literaria e vital o sit煤a como un dos escritores m谩is insignes que deu o noso pa铆s".

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

ADHESI脫N 脕 DECLARACI脫N INSTITUCIONAL DA FEMP CON MOTIVO DO D脥A INTERNACIONAL DA MULLER 2020

Acordo:

Aprobar a adhesi贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense 谩 declaraci贸n institucional da Federaci贸n Espa帽ola de Municipios e Provincias (FEMP) con motivo do D铆a Internacional da Muller do ano 2020, que di o seguinte:

"Ao cumprirse 25 anos desde que a Plataforma de Acci贸n de Beijing ditaminou o plan de acci贸n para eliminar a pr谩ctica arraigada que nega a participaci贸n p煤blica equilibrada das mulleres en todo o mundo, os Concellos, Deputaci贸ns, Cabildos e Consells Insulars reunidos na FEMP declaramos, un ano m谩is, a nosa firme vontade de continuar constru铆ndo unha sociedade xusta, onde homes e mulleres te帽an os mesmos dereitos e onde nenas e nenos crezan en igualdade de oportunidades, con independencia do seu x茅nero.

Cada D铆a Internacional da Muller, gobernos, instituci贸ns p煤blicas e privadas, asociaci贸ns civ铆s, axentes sociais e cidadan铆a saen 谩s r煤as dos nosos pobos e cidades para facer balance dos logros alcanzados e esixir, cunha 煤nica voz, o cumprimento das medidas, tantas veces acordadas, que garantan, en nome do dereito e da xustiza, unha sociedade paritaria e participativa.

Este ano conmemoramos tam茅n o 5潞 aniversario da aprobaci贸n da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible e o seu firme compromiso para lograr o empoderamento de todas as mulleres, reco帽ecendo a importancia dunha axenda global ao redor dunha axenda compartida. Por iso, renovamos o noso compromiso co fomento da participaci贸n dos Gobernos Locais na elaboraci贸n e revisi贸n de estratexias de igualdade e no fomento do di谩logo multinivel cos diferentes 谩mbitos da Administraci贸n Local, Auton贸mica, Estatal, Europea e Internacional.

Este 2020, o 8 de marzo cobra unha especial importancia porque 谩 revisi贸n dos logros 茅 preciso sumar 谩 s煤a defensa e a s煤a protecci贸n. Debemos seguir reunindo esforzos, desde a legalidade e a equidade e coas voces de todas e de todos, para que as mulleres vivan libres de medo, perciban o mesmo salario por un traballo de igual valor e estean representadas, en igualdade, nos 贸rganos de decisi贸n pol铆ticos e empresariais para propiciar a s煤a participaci贸n nunha sociedade que 茅 tan s煤a como a do resto.

E para iso, corresponsablemente, homes e mulleres debemos impulsar o cami帽o que permitir谩 crear e consolidar econom铆as e sistemas sociais e pol铆ticos baseados na defensa dos dereitos e liberdades fundamentais e na que os Gobernos Locais debemos asegurar o seu desenvolvemento en p茅 de igualdade.

En definitiva, para que a igualdade de x茅nero sexa unha realidade. Por todo iso, os Gobernos Locais, reunidos na FEMP, propo帽emos as seguintes iniciativas:

-Convidar a todas as Entidades Locais a adherirse a esta Declaraci贸n e sum谩monos a todas as voces que claman por un futuro sen discriminaci贸n por raz贸n de x茅nero, onde homes e mulleres formen parte da nosa sociedade en igualdade de dereitos e responsabilidades.

-Reco帽ecemos as medidas da Plataforma de Acci贸n de Beijing como eixo estrat茅xico de traballo e asumimos, como propias, as esferas de especial preocupaci贸n: pobreza, educaci贸n e capacitaci贸n, sa煤de, violencia, conflitos armados, econom铆a, poder e toma de decisi贸ns, mecanismos institucionais, dereitos humanos, medios de comunicaci贸n e medio ambiente.

-Reafirmar o noso compromiso coa cidadan铆a e coas s煤as necesidades, coa igualdade de trato e de oportunidades e co mandato constitucional que persegue o pleno establecemento dunha igualdade real e efectiva.

-Reco帽ecemos que a desigualdade se fundamenta en crenzas e comportamentos con base estrutural diversa, e asumimos a importancia de promover acci贸ns formativas e de sensibilizaci贸n social.

-Ratificamos o noso compromiso coa Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible e co seu Obxectivo n潞 5, relacionado coa Igualdade de X茅nero, e reco帽ecemos aos colectivos v铆timas de discriminaci贸n m煤ltiple, moitas veces ocultos ata o de agora, como o das mulleres con discapacidade.

-Insistimos na necesidade de intensificar os esforzos no desenvolvemento de pol铆ticas encami帽adas a fomentar o emprego e o emprendemento, a educaci贸n para a igualdade de oportunidades, a incorporaci贸n das mulleres 谩 sociedade da informaci贸n e o apoio 谩s mulleres que viven no 谩mbito rural.

-Reclamamos a necesidade de dotar 谩s Entidades Locais dos medios necesarios para levar a cabo as competencias fixadas no Pacto de Estado en materia de Violencia de X茅nero, para garantir o impulso de actuaci贸ns que contrib煤an 谩 convivencia, o progreso e o desenvolvemento social e econ贸mico sostible."

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DE RECADACI脫N EN V脥A EXECUTIVA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCI脫NS, INSTALACI脫NS E OBRAS DO CONCELLO DE BOBOR脕S

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n de competencias efectuada polo Concello de Bobor谩s a favor da Deputaci贸n Provincial, mediante acordo plenario de data 30 de xaneiro de 2020, para a recadaci贸n executiva do imposto sobre construci贸ns, instalaci贸ns e obras, nas condici贸n recollidas no acordo de delegaci贸n do Concello de Bobor谩s.

MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DOS ORZAMENTOS DO INORDE N.潞 1/2020

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n das bases de execuci贸n dos orzamentos do INORDE n.潞 1/2020, para a especificaci贸n da dotaci贸n orzamentaria e beneficiario das subvenci贸ns, segundo o cadro seguinte:

Beneficiario

Finalidade

Importe 鈧

Confederaci贸n Empresarial de Ourense (CEO)

Desenvolvemento de acci贸ns empresariais e

gastos de funcionamento 2019

56.000,00

 

PR脫RROGA DA ASUNCI脫N POLA DEPUTACI脫N DE OURENSE DOS SERVIZOS M脥NIMOS DO CONCELLO DOS BLANCOS

Acordo:

Solicitarlle ao Consello da Xunta de Galicia a pr贸rroga, ata o 14 de marzo de 2022, da autorizaci贸n de asunci贸n pola Deputaci贸n de Ourense da prestaci贸n dos servizos m铆nimos obrigatorios do Concello dos Blancos, conferida por acordo do Consello de 1 de febreiro de 2020.

APROBACI脫N INICIAL DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA BENOURENSE INFANCIA, PARA A CONCESI脫N DE SUBVENCI脫NS A PUNTOS DE ATENCI脫N 脕 PRIMEIRA INFANCIA PARA 2020

Acordo:

Aprobar inicialmente o Programa de cooperaci贸n Benourense Infancia, para a concesi贸n de subvenci贸ns a puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia para 2020. Constit煤e o obxecto destas bases a regulaci贸n da convocatoria p煤blica, por parte da Deputaci贸n Provincial de Ourense, para a tramitaci贸n e concesi贸n de subvenci贸ns do Programa "BenOurense Infancia" en r茅xime de concorrencia non competitiva, destinadas 谩s corporaci贸ns locais para o mantemento dos "Puntos de Atenci贸n a Primeira Infancia (PAI)".

Ent茅ndese como PAI aqueles establecementos de car谩cter di煤rno e titularidade municipal, situados en concellos de menos de 5.000 habitantes e encadrados nos servizos sociais especializados dos concellos, que te帽en por finalidade prestar apoio aos pais, nais, titores/as e gardadores/as dos nenos e nenas entre 3 meses e 3 anos e que se encontran regulados polo Decreto 329/2005, do 28 de xullo. Except煤anse aqueles servizos xestionados polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou entidade que poida substitu铆la. A trav茅s deste programa a Deputaci贸n subvencionar谩 gastos de persoal, gastos de mantemento dos centros e demais gastos inherentes 贸s servizos prestados dentro do PAI.

Para as subvenci贸ns concedidas nesta acci贸n res茅rvase cr茅dito na aplicaci贸n 2311/46201 do orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2020 por importe de 125.000,00 euros.

Poder谩n obter subvenci贸n os concellos de menos de 5.000 habitantes da provincia de Ourense, que te帽an PAIs de titularidade municipal e que non estean xestionados polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou entidade que a substit煤a.

APROBACI脫N INICIAL DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA BENOURENSE INFANCIA 鈥 SERVIZOS COMPLEMENTARIOS, PARA A CONCESI脫N DE SUBVENCI脫NS AOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 脕 INFANCIA PARA 2020

Acordo:

Aprobar inicialmente o Programa de cooperaci贸n Benourense Infancia Servizos Complementarios, para a concesi贸n de subvenci贸ns aos servizos complementarios 谩 infancia para o exercicio 2020. Constit煤e o obxecto destas bases a regulaci贸n da convocatoria p煤blica, por parte da Deputaci贸n Provincial de Ourense, para a tramitaci贸n e concesi贸n de subvenci贸ns do Programa "BenOurense Infancia- Servizos Complementarios" en r茅xime de concorrencia non competitiva, destinadas 谩s corporaci贸ns locais para o mantemento dos "Servizos Complementarios 谩 infancia".

Ent茅ndese como servizo complementario de atenci贸n 谩 infancia, aqueles servizos de titularidade municipal, que por xesti贸n directa ou indirecta e en xornada di煤rna, desenvolven funci贸ns de atenci贸n e coidado f贸ra da xornada ordinaria dos centros escolares para nenos e nenas entre 3 e 12 anos actuando como soporte e apoio as familias e contribu铆ndo 谩 conciliaci贸n da vida laboral e familiar. A trav茅s deste programa a Deputaci贸n subvencionar谩 gastos de persoal, gasto de mantemento dos centros e demais gastos inherentes aos servizos prestados dentro do servizo complementario.

Para as subvenci贸ns concedidas nesta acci贸n, res茅rvase cr茅dito na aplicaci贸n 23111/46201 do orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2020, por importe de 125.000,00 euros.

APROBACI脫N INICIAL DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE COOPERACI脫N ECON脫MICA COAS ENTIDADES LOCAIS PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR B脕SICO BENOURENSE 2020

Acordo:

Aprobar inicialmente o Programa de cooperaci贸n econ贸mica coas entidades locais para o servizo de axuda no fogar b谩sico 2020. O Programa BenOurense SAF b谩sico regula a concesi贸n de subvenci贸ns en r茅xime de concorrencia non competitiva destinadas 谩s entidades locais da provincia de Ourense de menos de 20.000 habitantes que presten o servizo de atenci贸n no fogar b谩sico (SAF b谩sico). Incl煤ense tam茅n as mancomunidades intermunicipais que xestionen servizos sociais dun conxunto de municipios con menos de 20.000 habitantes, ao tratarse de meras entidades instrumentais dos concellos que exercen competencias delegadas por aqueles.

Considerarase SAF b谩sico para os efectos deste programa, aquel cuxas persoas usuarias accedan ao servizo en r茅xime de libre concorrencia. Considerarase tam茅n como persoas usuarias en r茅xime de libre concorrencia 谩s persoas que te帽an reco帽ecido o estatuto de persoas dependentes no marco da lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoci贸n da autonom铆a persoal e de atenci贸n 谩s persoas en situaci贸n de dependencia, en tanto o seu programa de atenci贸n individualizada (PIA) non te帽a efectividade ou o devandito programa non contemple ou non poida dar cobertura ao n煤mero de horas de atenci贸n domicilia que, a criterio dos servizos sociais municipais, sexa necesario para a persoa usuaria, podendo xustificarse a cargo desta subvenci贸n aquelas horas que sexan cubertas a trav茅s do sistema de libre concorrencia 谩s devanditas persoas beneficiarias. O orzamento total dispo帽ible para estas axudas ascende aos 900.489 euros.

NOMEAMENTO DE ALFREDO CONDE CID COMO FILLO PREDILECTO DA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

Outorgarlle o t铆tulo honor铆fico de fillo predilecto da provincia de Ourense ao insigne escritor ourens谩n don Alfredo Conde Cid, como reco帽ecemento do noso pobo a un destacado veci帽o, cuxa frut铆fera traxectoria literaria e vital o sit煤a como un dos escritores m谩is insignes que deu o noso pa铆s.

O expediente de honra, do que foi instrutor o deputado provincial C茅sar Fern谩ndez, recolle:

Alfredo Conde naceu en Allariz a principios de xaneiro de 1945 no seo dunha familia acomodada que mostraba un gran interese, tanto pola cultura, como polo amor 谩 terra. Do seu pai, Cesar, galeguista reco帽ecido, recibiu unha profunda influencia en todo aquelo que ti帽a que ver co noso idioma e coa nosa identidade.

Alfredo estudou na escola superior de n谩utica na Coru帽a e na universidade de Santiago de Compostela. Ao longo da s煤a vida traballou na mari帽a mercante e como profesor en varios colexios. Exerceu tam茅n nalg煤n intre como libreiro e debuxante, sendo no 谩mbito literario onde m谩is ten destacado e o que o leva a ser un dos autores de maior proxecci贸n internacional das letras galegas contempor谩neas. Neste 谩mbito ten cultivado a novela, o relato e a poes铆a, polo que se lle considera un dos m谩is importantes expo帽entes do renacemento en literatura galega producido ca restauraci贸n democr谩tica.

Na s煤a faceta de novelista podemos destacar varias obras como son: "Momentos de vivos", "Breixo", "Memorias de Noa", "Xa vai o grif贸n no vento", " O contubernio", "Sempre me matan", " Azul cobalto", "Memorias inciertas del hombre lobo" ou "Hueso de santo", das cales moitas foron traducidas a varios idiomas.

Por toda esta destacada obra literaria ten acadado varios premios e distinci贸ns, como por exemplo os Premios da Cr铆tica Literaria Espa帽ola e de Galicia (1981), Premio Banco Amor (1984), o Premio Nacional de Literatura (1986), o Premio Nadal (1991). Tam茅n lle concederon a distinci贸n de Doutor en Letras pola Latrube Univertity of Melbourne (Australia), o Premio Internazionale Civilta delle Minorancia, a distinci贸n de Cabaleiro da Orden das Artes e das Letras de Francia ou tam茅n o Gran Cord贸n da Orden do M茅rito, concedido polo Goberno de Caracas (Venezuela).

Destaca polo s煤a labor como articulista e colaborador en medios de comunicaci贸n como: El Pais, Diario 16, ABC, Le Monde, La Voz de Galicia ou O Correo Galego. Polos que recibiu os premios nacionais de periodismo "Fern谩ndez La Torre" e "Julio Camba".

Por motivo da s煤a influencia familiar recibida na s煤a infancia, involucrouse en moitos movementos sociais de 谩mbito galeguista, sendo fundador do "Grupo Voces Ceibes", que aglutinou aos autores da Nova Canci贸n Galega. Foi tam茅n membro fundador da Asociaci贸n de Escritores en Lingua Galega, socio do Club de Periodistas Galegos en Madrid, e foi o primeiro presidente do PEN Club de Galicia. A s煤a inquietude l茅vao a formar parte de diferentes organizaci贸ns, confrar铆as e ordes, e mesmo durante uns anos, a exercer como pol铆tico, sendo deputado no Parlamento de Galicia en d煤as lexislaturas e conselleiro de Cultura no goberno de Galicia, presidido por Fernando Gonz谩lez Laxe.

PLAN DE NATALIDADE

Acordo:

Convocar a comisi贸n informativa do Reto Demogr谩fico para estudar entre todos os partidos pol铆ticos a posibilidade de mellorar o Plan de Natalidade vixente. Unha comisi贸n que avaliar谩 todos os indicadores sociodemogr谩ficos e escoitar谩 e invitar谩 a esta comisi贸n a calquera axente implicado ou experto neste tema. T贸dolos partidos pol铆ticos plantexar谩n as s煤as propostas e inquedanzas que ser谩n analizadas e debatidas.

PLAN DE TRANSPORTE DA XUNTA DE GALICIA

Acordo:

- Instar 谩 Xunta de Galicia a que afronte os problemas do transporte interurbano e que dialogue tanto coas empresas como cos concellos, para as铆 corrixir as eivas de frecuencias, horarios e prazas, as铆 como o resto de disfunci贸ns detectadas.

- Instar 谩 Xunta de Galicia a habilitar unha mesa de di谩logo entre Xunta, Deputaci贸n de Ourense e concellos para posibilitar a existencia de microbuses que vertebren os concellos.

- Instar 谩 Xunta de Galicia a ampliar de xeito inmediato a gratuidade do transporte aos menores de 21 anos da provincia de Ourense.

- Instar 谩 Xunta de Galicia a habilitar informaci贸n nas paradas e estaci贸ns de buses, e introducir no novo portal web informaci贸n a respecto dos descontos.