A Deputaci贸n de Ourense pecha ao p煤blico todos os seus centros como medida contra o coronavirus

  • O presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, asinou hoxe o decreto, que entra en vigor ma帽谩 s谩bado e que se manter谩, en principio, ata o vindeiro 1 de abril.

Ourense, 13 de marzo de 2020.- A Deputaci贸n de Ourense decreta o peche ao p煤blico de todas as s煤as instalaci贸ns como medida de actuaci贸n contra o coronavirus (COVID-19). O presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, asinou hoxe o decreto que recolle o peche dos espazos p煤blicos da Deputaci贸n, medida que entra en vigor ma帽谩 s谩bado e que se manter谩, en principio, ata o vindeiro 1 de abril.

A resoluci贸n establece que ante a extensi贸n da pandemia do virus resulta necesario a adopci贸n de medidas preventivas eficaces que eviten, na medida do posible, a propagaci贸n do coronavirus. A tal efecto, con data 12 de marzo reuniuse con car谩cter extraordinario o Comit茅 de Seguridade e Sa煤de da Deputaci贸n para consultar aos responsables t茅cnicos de prevenci贸n de riscos laborais e aos representantes dos empregados p煤blicos provinciais, e 谩 vista das propostas formuladas no seo do Comit茅, o铆dos os portavoces do grupos provincial e os responsables t茅cnicos dos distintos servizos provinciais, determ铆nase:

Aprobar o protocolo xeral de actuaci贸n da Deputaci贸n de Ourense e dos seus organismos e entidades adscritos ou dependentes, en relaci贸n co coronavirus COVID鈥19. O protocolo establece as medidas a adoptar con car谩cter xeral para a prevenci贸n da propagaci贸n do coronavirus nos centros de traballo da Deputaci贸n de Ourense, do Instituto Ourens谩n de Desenvolvemento Econ贸mico (Inorde), no Consorcio Provincial de Ourense do Servizo Contra Incendios e de Salvamento (Consorcio CIS) e no Consorcio de Augas de Valdeorras.

As persoas responsables dos distintos centros de traballo, servizos ou unidades administrativas adoptar谩n as medidas previstas no presente protocolo de forma inmediata e coordinada. A coordinaci贸n corresponder谩 ao deputado鈥揹elegado de Administraci贸n Provincial, co que se resolver谩 de forma directa calquera d煤bida ou aclaraci贸n precisa para a s煤a aplicaci贸n.

A totalidade dos centros de traballo dependentes da Deputaci贸n de Ourense, Inorde, Consorcio CIS e Consorcio de Augas de Valdeorras permanecer谩n pechados ao p煤blico con car谩cter xeral a partir do d铆a 14 de marzo de 2020 e ata o 1 de abril de 2020. En consecuencia, non se permitir谩 o acceso das persoas que non te帽an a condici贸n de cargos electos ou empregados p煤blicos provinciais, ag谩s nos casos excepcionais nos que se conceda cita previa para a atenci贸n dos cidad谩ns. En consecuencia, os servizos culturais, deportivos e de formaci贸n de todo tipo, que se prestan de forma presencial 谩s persoas, inclu铆ndo o uso de instalaci贸ns deportivas e a visita a establecementos ou centros culturais ou formativos, quedan suspendidos na s煤a prestaci贸n ata o 1 de abril de 2020.

Esta medida afecta aos servizos prestados pola Secci贸n de Formaci贸n da Deputaci贸n, Pazo dos Deportes "Paco Paz", Teatro Principal, Centro Cultural "Marcos Valc谩rcel", Centro de Interpretaci贸n da Vida Mon谩stica da Ribeira Sacra, Museo Galego do Entroido, Centro de Cultura Popular "Xaqu铆n Lorenzo", Escola Provincial de Gaitas, Museo Internacional da Cornamusa, Escola de Artes e Oficios, Pazo de Vilamar铆n, Consorcio CIS e Consorcio de Augas de Valdeorras.

No caso dos servizos obxecto de suspensi贸n gravados con taxas ou prezos p煤blicos, a Deputaci贸n proceder谩 de oficio 谩 devoluci贸n aos interesados dos importes correspondentes aos servizos xa pagados que non te帽an sido obxecto de prestaci贸n como consecuencia da s煤a suspensi贸n. Asemade, queda suspendida a realizaci贸n de probas selectivas de persoal.

Servizos administrativos

Os servizos de car谩cter administrativo continuar谩n a prestarse aos cidad谩ns, se ben de forma non presencial, utilizando os medios telef贸nicos e telem谩ticos dispo帽ibles. A tal efecto, os interesados poder谩n tramitar as s煤as solicitudes e realizar as actuaci贸ns que resulten necesarias nos seus expedientes a trav茅s da sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial de Ourense. No caso de que os cidad谩ns carezan de medios para realizaci贸n on鈥搇ine dos tr谩mites, atender谩selles mediante correo electr贸nico ou telefonicamente, nos seguintes termos:

a) Con car谩cter preferente, os cidad谩ns poder谩n remitir un correo electr贸nico indicando o tr谩mite que desexen realizar. Os servizos provinciais poranse en contacto cos interesados e facilitaranlles as instruci贸ns a seguir para realizar os tr谩mites. Na medida en que sexa legalmente posible, se facilitar谩 a presentaci贸n de documentaci贸n mediante correo electr贸nico, realiz谩ndose a presentaci贸n no Rexistro Electr贸nico polos propios empregados p煤blicos.

b) En caso de non dispo帽er de correo electr贸nico, os cidad谩ns poder谩n formular as s煤as consultas de forma telef贸nica.

Para a remisi贸n do correo electr贸nico ou a consulta telef贸nica empregaranse as direcci贸ns de correo e tel茅fonos dos distintos servizos, dispo帽ibles na web da Deputaci贸n. Excepcionalmente, naqueles casos en que non sexa posible a tramitaci贸n on鈥搇ine do asunto de que se trate e este te帽a car谩cter urxente, poder谩 atenderse de forma presencial aos interesados, previa cita que se comunicar谩 de forma telef贸nica ou mediante correo electr贸nico, e coa adopci贸n das medidas precautorias oportunas.

Os empregados p煤blicos provinciais que realicen o seu traballo nos servizos obxecto de suspensi贸n continuar谩n acudindo aos seus centros de traballo para a realizaci贸n de tarefas de conservaci贸n e mantemento dos centros, as铆 como tarefas burocr谩ticas ou de estudo e preparaci贸n dos servizos.

Teletraballo

Non obstante o anterior, no caso de postos de traballo susceptibles de desenvolverse mediante teletraballo, os empregados dos servizos afectados pasar谩n a prestar os seus servizos nesta modalidade, conforme ao sinalado no apartado seguinte.

A Deputaci贸n Provincial de Ourense implantar谩 o teletraballo como forma de prestaci贸n dos servizos de t贸dolos seus empregados p煤blicos, sempre que sexa posible. Esta implantaci贸n realizarase de forma progresiva. A implantaci贸n ser谩 impulsada polos diferentes directores de 谩rea e coordinada pola 脕rea de Transparencia e Goberno Aberto, e adaptarase 谩s necesidades dos correspondentes servizos.

A implantaci贸n do teletraballo esixir谩 que o empregado afectado dispo帽a no seu domicilio de conexi贸n a Internet e dos medios necesarios para desenvolver as s煤as tarefas. O empregado p煤blico realizar谩 o teletraballo no horario ordinario, sen prexu铆zo das adaptaci贸ns que poidan establecerse en casos concretos por motivos de conciliaci贸n da vida laboral e familiar. Nos casos en que non sexa posible a implantaci贸n do teletraballo, os empregados provinciais continuar谩n asistindo aos seus centros de traballo para a prestaci贸n dos seus servizos.

Sen prexu铆zo do anterior, no suposto en que non sexa viable a implantaci贸n do teletraballo, os empregados p煤blicos provinciais que o soliciten poder谩n obter un permiso para o cumprimento de deberes relacionados coa conciliaci贸n da vida familiar e laboral, polo tempo indispensable, nos termos previstos no artigo 117 do lei do Emprego P煤blico de Galicia. En particular, esta medida aplicarase aos empregados provinciais que te帽a ao seu cargo menores ou maiores dependentes que se vexan afectados polos peches de centros educativos e de maiores. Non obstante, non poder谩n concederse estes permisos de forma simult谩nea no caso no que os proxenitores ou responsables do maior dependente te帽an a condici贸n de empregados p煤blicos.

Evitaranse na medida do posible as reuni贸ns de traballo, utiliz谩ndose preferentemente sistemas de videoconferencia; e a realizaci贸n de viaxes de traballo esixir谩 autorizaci贸n previa do deputado delegado de administraci贸n provincial.

Os empregados p煤blicos que sospeiten que poidan estar infectados polo coronavirus non deber谩n acudir aos centros de traballo, comunic谩ndoo de forma telef贸nica ou mediante correo electr贸nico, e deber谩n contactar coas autoridades sanitarias para os efectos de realizar as probas diagn贸sticas que procedan.

En todo caso, os empregados p煤blicos que pertenzan a grupos de alto risco, padezan patolox铆as cr贸nicas ou te帽an familiares con enfermidades graves deber谩n comunicalo ao Servizo de Recurso Humanos, co fin de estudar a adopci贸n das medidas oportunas, que poder谩n inclu铆r a exenci贸n temporal da obriga de acudir ao posto de traballo.

脫rganos colexiados e cargos electos

A resoluci贸n determina que queda suspendida no mes de marzo a realizaci贸n de sesi贸ns dos 贸rganos colexiados da Deputaci贸n, coa excepci贸n da Xunta de Goberno, que en todo caso reunirase nos supostos que resulten imprescindibles. Os deputados provinciais, as铆 como o persoal dos seus grupos pol铆ticos procurar谩n realizar as s煤as xesti贸n e actividades de forma telem谩tica ou telef贸nica, podendo solicitar a asistencia que precisen da 脕rea de Transparencia e Goberno Aberto.

Ademais, dotarase de puntos de hixienizaci贸n o acceso a t贸dolos centros de traballo; dotarase de dispensadores autom谩ticos de xab贸n e desinfectantes en t贸dolos aseos, e de l铆quido antis茅ptico en t贸dalas dependencias; e colocaranse paneis informativos nos aseos, vestiarios e puntos de acceso, indicando a t茅cnica correcta de lavado de mans.

A empresa prestadora do servizo de limpeza extremar谩 as tarefas de desinfecci贸n, aplicando un desinfectante nos pomos das portas e sistemas de apertura de fiestras, nos marcos das portas e nas billas e instalaci贸ns sanitarias, cunha frecuencia de d煤as horas durante a xornada laboral. O persoal empregar谩 os equipos de protecci贸n individual necesarios, seguindo as instruci贸ns do Gabinete de Prevenci贸n de Riscos Laborais para o efecto. Aplicaranse de forma autom谩tica e sempre que sexa posible as recomendaci贸ns das autoridades sanitarias.

Aprazada a Ourense ICC Week

Asemade, tam茅n queda aprazada a presente edici贸n da "Ourense ICC Week", que estaba prevista celebrar do 31 de marzo ao 5 de abril. Logo da reuni贸n mantida hoxe polo presidente Baltar cos coordinadores da ICC Week, Juan Rivas e Manuel Ara煤jo, determinouse, como outra das medidas de protecci贸n e contenci贸n do coronavirus aprazar a Semana das Industrias Culturais e Creativas ata a primeira quincena de outubro. A organizaci贸n lamenta as molestias que esta medida poida ocasionar tanto aos participantes como ao p煤blico da Ourense ICC Week. En canto 谩s entradas adquiridas para os eventos xa anunciados, como o concerto de Juan Perro, o Festival N贸mada de cultura africana Harmat谩n, ou o espect谩culo de humor #COMICAMENTE de A R煤a, devolverase o importe das mesmas a trav茅s do mesmo medio de pago e plataforma en que se realizou a compra. E no que atinxe 谩s competici贸ns online de eSports continuar谩n, como estaba previsto. S贸 se aprazar谩 a fase final presencial en Ourense, para a que se fixar谩 unha nova data na semana na que se celebre a ICC Week.