A comisi贸n "Ourense Futuro" recoller谩 iniciativas sociais para impulsar 谩 provincia na era "poscovid"

 

 

  • A proposta do presidente Manuel Baltar, aprobada hoxe polo pleno da Deputaci贸n de Ourense, ten como obxectivo crear un foro no que ter谩n cabida axentes econ贸micos, sociais e grupos pol铆ticos que analizar谩n as demandas dos colectivos sociais da provincia para reactivar a competitividade local e provincial.

  • O pleno -que comezou cun minuto de silencio a petici贸n do presidente Baltar polas v铆timas do COVID-19- tam茅n aprobou o outorgamento da medalla de ouro da provincia ao escultor Acisclo Manzano, como homenaxe e reco帽ecemento do pobo de Ourense 谩 s煤a intensa e frut铆fera traxectoria art铆stica.

Ourense, 29 de maio de 2020.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe, na sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de maio, a creaci贸n da comisi贸n "Ourense Futuro", un foro que recoller谩 iniciativas sociais e econ贸micas para impulsar 谩 provincia na era " poscovid". Esta acci贸n, promovida polo presidente Manuel Baltar, ten como obxectivo crear un foro no que ter谩n cabida axentes econ贸micos, sociais e grupos pol铆ticos que analizar谩n propostas e demandas de todos os colectivos sociais da provincia para reactivar a competitividade local e provincial. Pret茅ndese con elo contribu铆r a reformular os obxectivos de xesti贸n das administraci贸ns, logo da crise sanitaria e econ贸mica provocada polo coronavirus COVID-19.

A proposta responde 谩 necesidade de que a instituci贸n provincial "lidere unha estratexia de participaci贸n, analizando a realidade desde m煤ltiples 贸pticas e escoitando 谩s organizaci贸ns m谩is representativas da provincia nos sectores econ贸micos, sociais e culturais". Segundo sinala o acordo a Deputaci贸n de Ourense debe recoller as lex铆timas aspiraci贸ns dos ourens谩ns e promover un foro no que depositen as s煤as demandas, facendo desta instituci贸n a "administraci贸n-esponxa" que sempre defendemos.

A comisi贸n "Ourense Futuro" estar谩 composta por un representante de cada grupo pol铆tico provincial (designado nun prazo de cinco d铆as desde a aprobaci贸n plenaria, un titular e un suplente), adoptando as s煤as decisi贸ns mediante o sistema de voto ponderado. A comisi贸n elaborar谩 un calendario de comparecencias para co帽ecer de viva voz as formulaci贸ns dos convocados 谩s sesi贸ns correspondentes, e establecer谩 as canles de comunicaci贸n para que poidan achegarse por escrito as contribuci贸ns dos colectivos. O seu traballo desenvolverase ao longo deste ano 2020 e todas as comparecencias e documentos de traballo ser谩n p煤blicos. Os representantes dos grupos pol铆ticos actuar谩n como relatores na redacci贸n dun documento final que recoller谩 o sentir dos comparecentes, documento que ser谩 presentado para a s煤a aprobaci贸n en pleno e que servir谩 de folla de roteiro para a acci贸n pol铆tica na provincia, sendo ademais enviado aos titulares dos poderes executivo e lexislativo a nivel auton贸mico e estatal. E o documento aprobado, froito dos traballos da comisi贸n, remitiranse aos titulares dos poderes Executivo e Lexislativo de 谩mbito auton贸mico e estatal.

O pleno -que comezou cun minuto de silencio solicitado polo presidente Baltar polas v铆timas do COVID-19- tam茅n aprobou hoxe o outorgamento da medalla de ouro da provincia de Ourense ao escultor Acisclo Manzano como homenaxe e reco帽ecemento do pobo de Ourense a toda unha intensa e frut铆fera traxectoria art铆stica, que contou permanentemente co un谩nime reco帽ecemento, tanto da critica como da sociedade en xeral, e que confirma que estamos ante un ourens谩n que co seu concepto innovador e vangardista contribu铆u a situar a obra art铆stica galega nun lugar destacado do panorama nacional e tam茅n internacional.

A totalidade dos acordos plenarios de hoxe son os seguintes:

MODIFICACI脫N DA ORDENANZA REGULADORA DOS PROCEDEMENTOS DE SELECCI脫N DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO E LABORAL TEMPORAL AO SERVIZO DA DEPUTACI脫N DE OURENSE

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente a modificaci贸n da Ordenanza reguladora dos procedementos de selecci贸n de persoal funcionario interino e laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

EXPEDIENTE N脷MERO 4/2020 DE MODIFICACI脫N DO OBXECTO DA SUBVENCI脫N NOMINATIVA APROBADA NO PLENO DO 29 DE SETEMBRO DE 2019 E PUBLICADA DEFINITIVAMENTE NO BOP N脷MERO 251 DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n do obxecto da subvenci贸n nominativa de car谩cter puramente cualitativo, e que non sup贸n incremento do gasto xa previsto no orzamento orixinal de 2020. Esta variaci贸n non cuantitativa afecta ao cap铆tulo VII de gastos. Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 "Cooperaci贸n provincial. A Concellos subvenci贸ns" da modificaci贸n orzamentaria 4/2019 dos orzamentos do 2019, prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Esgos para a execuci贸n da obra "pavimentaci贸n Lobaces-Quintas" por importe de 40.000 euros. Base谩ndose na solicitude presentada polo Concello de Esgos de data 18 de febreiro de 2020 e entrada no rexistro electr贸nico da Deputaci贸n o mesmo d铆a procede modificar a finalidade da subvenci贸n, que pasa a ser a "Construci贸n dun muro e humanizaci贸n dos n煤cleos Lobaces e Quintas".

MODIFICACI脫N DAS BASES 9陋 E 10陋 DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL PARA 2020

Acordo:

1.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n das bases 9陋 e 10陋 do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2020, que pasar铆an a ter a seguinte redacci贸n:

9陋) R茅xime especial para os concellos a causa da pandemia de COVID-19.

Os concellos da provincia, coa excepci贸n daqueles que 谩 data da aprobaci贸n desta modificaci贸n te帽an adxudicados 鈥損or si ou mediante o servizo de contrataci贸n da Deputaci贸n- contratos para a execuci贸n ou a direcci贸n facultativa dos investimentos inclu铆dos no plan provincial, poder谩n optar entre adherirse ao r茅xime xeral contemplado nas bases anteriores ou solicitar da Deputaci贸n o ingreso nas arcas municipais en todo o parte do importe da achega provincial 谩s obras municipais (ata 51.000,00 鈧) con destino 谩 amortizaci贸n de operaci贸ns de cr茅dito concertadas en exercicios anteriores ou ao financiamento de gasto corrente do concello correspondente 谩 prestaci贸n de servizos m铆nimos obrigatorios, con exclusi贸n dos gastos de retribuci贸ns, axudas de custo e asistencias de cargos representativos ou de designaci贸n pol铆tica e dos gastos de servizos que se atopen total ou parcialmente financiados con achegas da Deputaci贸n Provincial diferentes 谩s previstas na presente base. A xustificaci贸n da utilizaci贸n dos fondos percibidos ao abeiro do disposto nesta cl谩usula, achegarase antes de que remate o d铆a 2 de decembro de 2020 mediante conta xustificativa asinada polo alcalde e o interventor de fondos do concello, con suxeici贸n ao disposto na lexislaci贸n vixente en materia de subvenci贸ns.

10陋) R茅xime especial para a entidade local menor de Ber谩n a causa da pandemia de COVID-19.

A entidade local menor de Ber谩n, nos mesmos termos fixados nas bases anteriores para os concellos, poder谩 beneficiarse dunha achega provincial por importe de 24.000,00 鈧 con destino a investimentos en servizos da s煤a competencia ou, de se-lo caso, 谩 amortizaci贸n de operaci贸ns de cr茅dito concertadas en exercicios anteriores ou ao financiamento de gasto corrente da entidade. Da dita cantidade poder谩 destinarse ata un m谩ximo de 2.000,00 鈧 para a contrataci贸n dos servizos complementarios precisos para a execuci贸n dos investimentos proxectados.

ACEPTACI脫N DA DELEGACI脫N DE COMPETENCIA FORMULADA POLO CONCELLO DE MU脥脩OS PARA A TRAMITACI脫N DO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA A EXECUCI脫N DA OBRA "AMPLIACI脫N DE ACCESOS A REQUIAS E GUNTUMIL"

Acordo:

1潞.- Aceptar a delegaci贸n de competencia formulada polo Concello de Mu铆帽os para a tramitaci贸n do expediente expropiatorio para a execuci贸n da obra "ampliaci贸n de accesos a Requias e Guntumil".

2潞.- Requirirlle ao Concello de Mu铆帽os para que presente o proxecto de expropiaci贸n necesario para a tramitaci贸n do expediente expropatorio, de conformidade co previsto no citado art. 118 da Lei 2/2016, do solo de Galicia, as铆 como a certificaci贸n urban铆stica da adecuaci贸n das obras ao PXOM do Concello de Mu铆帽os.

OUTORGAMENTO AO ESCULTOR OURENS脕N ACISCLO MANZANO DA MEDALLA DE OURO DA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

De conformidade cos artigos 1, 7, 9, 10 e 11 do Regulamento de honores e distinci贸ns da Deputaci贸n de Ourense, e consonte coa proposta formulada pola instrutora do expediente, outorgarlle a medalla de ouro da provincia ao escultor ourens谩n don Acisclo Rogelio Manzano Freire.

MODIFICACI脫N DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE COOPERACI脫N DA DEPUTACI脫N DE OURENSE COS CONCELLOS, PARA O COFINANCIAMENTO DA REDE PROVINCIAL DE ESPAZOS CULTURAIS E A PROGRAMACI脫N COORDINADA DE ACTIVIDADES A NIVEL PROVINCIAL (REAOU) PARA O EXERCICIO 2020

Acordo:

1潞. Aprobar inicialmente a modificaci贸n das Bases reguladoras do Programa de cooperaci贸n da Deputaci贸n de Ourense cos concellos, para o cofinanciamento da rede provincial de espazos culturais e a programaci贸n coordinada de actividades a nivel provincial (REAOU) para o exercicio 2020 (BOP n煤m. 288 de data 17.12.2019), engadindo unha disposici贸n transitoria primeira.

CONSTITUCI脫N DA COMISI脫N "OURENSE FUTURO"

Acordo:

- Constitu铆r a comisi贸n "Ourense Futuro" como receptora das demandas e achegas que poidan formularse dende calquera colectivo social da nosa provincia, tendo en conta o seguinte marco m铆nimo de actuaci贸n:

1潞.- A comisi贸n estar谩 conformada por un representante de cada grupo pol铆tico provincial (designando, nun prazo de cinco d铆as dende a aprobaci贸n plenaria, un/unha titular e un/unha suplente) adoptando as s煤as decisi贸ns mediante o sistema de voto ponderado.

2潞.- A comisi贸n "Ourense Futuro" elaborar谩 un calendario de comparecencias para co帽ecer de viva voz as proposici贸ns dos convocados 谩s sesi贸ns correspondentes.

3潞.- A comisi贸n establecer谩 asemade canles de comunicaci贸n para que poidan achegarse tam茅n por escrito as contribuci贸ns dos colectivos.

4潞.- As actividades da comisi贸n desenvolverase durante este ano de 2020 e ser谩n p煤blicas todas as comparecencias e documentos de traballo.

5潞.- Os representantes dos grupos pol铆ticos actuar谩n como relatores para redactar un documentos final que recolla o sentir dos comparecentes de xeito claro e directo, aprob谩ndose no Pleno da Corporaci贸n Provincial, servindo de folla de ruta para a acci贸n pol铆tica no noso territorio.

6潞.- O documento aprobado, froito dos traballos da comisi贸n Ourense Futuro, remitir谩nselles aos titulares dos poderes executivo e lexislativo a nivel aut贸nomo e estatal.

DISPOR DO 100 % DO REMANENTE DE TESOURER脥A

Acordo:

Instar ao Goberno de Espa帽a a que os concellos e deputaci贸ns poidan dispor do 100 % dos remanentes de tesourer铆a obtidos polas entidades, flexibilizando a regra de gasto para todas as entidades locais e provinciais con super谩vit, con independencia de que cumpran ou non os requisitos establecidos na Disposici贸n adicional sexta da Lei org谩nica de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, co fin de paliar os danos econ贸micos provocados polo estado de alarma.

GARANTIR A AUTONOM脥A QUE A CONSTITUCI脫N E AS LEIS LLES OUTORGAN 脕S ENTIDADES LOCAIS PARA A XESTI脫N DOS SEUS RECURSOS

Acordo:

- Instar ao goberno de Espa帽a a:

1潞.- Non utilizar os poderes excepcionais que lle confire o estado de alarma, nin outros subterfuxios legais, para apropiarse dos aforros das entidades locais (EELL) vulnerando preceptos constitucionais e leis en vigor debido a que, como indica o artigo 29 da Lei do goberno, est谩 suxeito 谩 Constituci贸n e ao resto do ordenamento xur铆dico en toda a s煤a actuaci贸n.

2潞.- Respectar e garantir a autonom铆a que a Constituci贸n Espa帽ola e as leis lles outorgan 谩s entidades locais para a xesti贸n dos seus recursos, para a xesti贸n do di帽eiro p煤blico que 茅 de todos e cada un dos espa帽ois, non dun goberno en concreto.

3潞.- Flexibilizar as regras para que as entidades locais poidan utilizar os seus super谩vits para implementar aqueles servizos e medidas que permitan actuar contra a pandemia, sempre en coordinaci贸n coas comunidades aut贸nomas e o Estado.

4潞.- Que se se exp贸n modificar algunha das leis que afectan 谩 autonom铆a, facenda ou estabilidade financeira das entidades locais, valide as ditas modificaci贸ns no Congreso dos Deputados, ante os lex铆timos representantes de todos os espa帽ois, dado que a declaraci贸n do estado de alarma non interrompe o normal funcionamento dos poderes do Estado (artigo 1.4 da Lei 4/1981, do 1 de xu帽o, dos estados de alarma, excepci贸n e sitio).

5潞.- Cumprir o acordado pola FEMP e o Goberno de Espa帽a na reuni贸n do 20 de abril de 2020, na que estivo presente o presidente do goberno e na que se acordou que non se expuxesen cambios no Congreso sen estar previamente acordado coas EELL.