A Deputaci贸n de Ourense, primeiro goberno de Espa帽a en aprobar o orzamento para 2021

  • O pleno aprobou hoxe inicialmente as contas da instituci贸n, que ascenden a 79,7 mill贸ns de euros, con partidas econ贸micas que priorizan plans e pol铆ticas sociais e a cooperaci贸n cos concellos.

  • A corporaci贸n aprobou tam茅n o outorgamento do t铆tulo de Fillo Adoptivo da Provincia de Ourense ao escultor Buci帽os, pola s煤a intensa e exitosa traxectoria art铆stica, que contou permanentemente co reco帽ecemento da cr铆tica e da sociedade en xeral.

Ourense, 25 de setembro de 2020.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense na s煤a sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de setembro de 2020 aprobou hoxe inicialmente o orzamento xeral da instituci贸n provincial para o exercicio 2021, inclu铆ndo os do Inorde e as achegas para os consorcios provinciais contra incendios e Augas de Valdeorras, sendo un ano m谩is a primeira administraci贸n p煤blica de Espa帽a en facelo. O importe total ascende a 79,7 mill贸ns de euros.

Entre as partidas econ贸micas figuran: un Plan de Fomento do Emprego, que ter谩 unha relevante importancia, cunha dotaci贸n de 1.830.000 鈧; as铆 como a continuidade das axudas 谩 natalidade, con 300.000 鈧 e 谩 mocidade, con 549.000 鈧. Tam茅n se mant茅n o incremento da achega econ贸mica para o Programa de Acci贸n Social en Cooperaci贸n cos Concellos, por importe de 1.200.000 鈧, xunto coa aportaci贸n para as reparaci贸ns e melloras das v铆as provincias, para o que se destina un total de 1.300.000 鈧.

No apartado de cooperaci贸n cos concellos, os municipios da provincia recibir谩n 2.087.000 鈧 en forma de transferencia de capital para os seus investimentos, e prevese manter un Plan de Gastos Correntes para aqueles concellos que acrediten insuficiencia financeira e orzamentaria, dentro do Plan de Cooperaci贸n para Obras e Servizos. Asemade, mantense a financiaci贸n dos G.E.S. na parte que deber铆an aportar os concellos, cun total de 900.666 鈧 e d贸tase ao Consorcio provincial de Incendios con 1.419.750 鈧. Tam茅n se segue coa li帽a de subvenci贸ns a deportes (350.000 鈧), o Programa Esquiou e o Plan Tarazana de Actividades Recreativas e Culturais (200.000 鈧).

En canto 谩 cooperaci贸n universitaria da Deputaci贸n de Ourense mantense a subvenci贸n nominativa 谩 UNED en Ourense por importe de 430.995 鈧 e 谩 Universidade de Vigo (Campus de Ourense) por 220.000 鈧, mentres que para o proxecto RED.es a Deputaci贸n achega un importe total de 597.804 鈧.

Neste apartado econ贸mico, o pleno acordou tam茅n modificar as bases do Plan Provincial de Cooperaci贸n e do Plan Provincial de Mocidade, para que os concellos da provincia poidan utilizar estes recursos econ贸micos no que entendan m谩is necesario e urxente para os seus territorios, xa sexa para adherirse ao r茅xime xeral contemplado nas bases actuais ou solicitar o ingreso nas arcas municipais para paliar os efectos do COVID-19, exclu铆ndo gastos de retribuci贸ns, axudas de custo e asistencias de cargos representativos ou de designaci贸n pol铆tica e dos gastos de servizos que se atopen total ou parcialmente financiados con achegas da Deputaci贸n diferentes 谩s previstas nas bases. Tam茅n se acordou manter as bases do Plan Provincial de Empregabilidade, e seguir traballando e cooperando entre o goberno e a oposici贸n en prol do benestar dos veci帽os e veci帽as da nosa provincia.

Outro dos asuntos destacados foi a aprobaci贸n por parte da corporaci贸n provincial do outorgamento do t铆tulo de Fillo Adoptivo da Provincia de Ourense ao escultor Buci帽os, un reco帽ecemento do pobo de Ourense "a unha intensa e exitosa traxectoria art铆stica, que contou permanentemente co reco帽ecemento da cr铆tica e da sociedade en xeral, tanto polo 谩mbito creativo como pola s煤a xenerosidade con esta provincia, 谩 que, debido ao seu labor, lle aporta gran relevancia na faceta cultural".

A totalidade dos asuntos aprobados hoxe son os seguintes:

RATIFICACI脫N DA RESOLUCI脫N DA PRESIDENCIA NO RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO POR CANTERAS VILLAMART脥N

Acordo:

Ratificar a resoluci贸n da Presidencia do 28 de agosto de 2020, co seguinte contido:

"Con data 27/08/2020 a Xefa da Secci贸n Xur铆dica da Secretar铆a Xeral T茅cnica da Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade notificou 谩 Deputaci贸n de Ourense que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 0003-A Coru帽a (en adiante TSXG-003) reclamara a esa Conseller铆a o expediente administrativo da aprobaci贸n definitiva do proxecto de trazado do acceso ao n煤cleo de San Vicente de Leira dende a estrada OU-0807, promovido pola Deputaci贸n de Ourense, ao obxecto de que esta entidade local, como interesada e de conformidade co disposto na Lei reguladora de xurisdici贸n contencioso administrativa, puidese comparecer e constitu铆rse como parte nos autos ante o 贸rgano xurisdicional no prazo de 9 d铆as.

O 23 de marzo de 2018 o Pleno da Deputaci贸n acordou por unanimidade propo帽er ao Consello da Xunta a aprobaci贸n definitiva do proxecto de trazado do acceso ao n煤cleo de San Vicente de Leira dende a estrada OU-0807 e do expediente de informaci贸n p煤blica, facendo constar a urxencia da actuaci贸n, da que depende dar unha soluci贸n axeitada ao acceso ao n煤cleo de poboaci贸n de San Vicente cuxa problem谩tica se ven arrastrando dende hai m谩is de vinte anos.

Resulta de interese para a defensa dos intereses p煤blicos propios desta Administraci贸n a defensa da legalidade do dito proxecto polo que se debe comparecer ante o TSX de Galicia no procedemento ordinario 7248/2020.

A competencia para aprobar este acordo corresp贸ndelle ao Pleno en virtude do disposto o artigo 33.2.i) da LRBRL. Non obstante, e como o prazo para comparecer ante o TSX de Galicia remata o 9 de setembro de 2020 e a pr贸xima sesi贸n ordinaria est谩 fixada para o 25 de setembro de 2020, a competencia corresp贸ndelle ao Presidente en virtude do disposto no artigo 34.i) da dita norma, debendo dar conta ao Pleno na primeira sesi贸n que se celebre para a s煤a ratificaci贸n.

Polo exposto, dispo帽o:

1. Comparecer e constitu铆rse como parte no procedemento ordinario 7248/2020 que se segue ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia interposto por Canteras Vilamart铆n SL contra a resoluci贸n do Consello da Xunta de Galicia de 30 de xaneiro de 2020, polo que se acorda ter por desistida a Elva Arias Le贸n, en representaci贸n da Canteras Vilamart铆n SL sobre a aprobaci贸n definitiva do proxecto de trazado do acceso ao n煤cleo de San Vicente de Leira desde a estrada OU-0807.

2. Ordenar ao Gabinete de asesor铆a xur铆dica e asistencia a municipios que leve a cabo a defensa dos intereses provinciais no procedemento ordinario 7248/2020 que se segue ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

3. Dar conta ao Pleno na primeira sesi贸n que se celebre a efectos da s煤a ratificaci贸n".

CONTA XERAL DA DEPUTACI脫N, DO INORDE, DO CONSORCIO PROVINCIAL DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO E DO CONSORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2019

Acordo:

1潞.- Aprobar as contas xerais correspondentes ao exercicio 2019, de acordo co establecido no artigo 212.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co seguinte detalle:

Primeiro.- Conta Xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense do exercicio 2019, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: 23.422.141,22 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 37.748.208,73 鈧

鈥 Balance de situaci贸n: 2.502.267.179,14 鈧

鈥 Resultado econ贸mico patrimonial: - 40.862.982,52 鈧

Segundo.- Conta Xeral do Instituto Ourens谩n de Desenvolvemento Econ贸mico do exercicio 2019, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: 322.475,80 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 363.537,74 鈧

鈥 Balance de situaci贸n: 17.675.022,65 鈧

鈥 Resultado econ贸mico patrimonial: 270.660,50 鈧

Terceiro.- Conta Xeral do Consorcio provincial para o servizo contra incendios e salvamento do exercicio 2019, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: 700.832,67 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 1.537.062,89 鈧

鈥 Balance de situaci贸n: 9.346.592,14 鈧

鈥 Resultado econ贸mico patrimonial:- 19.493,15 鈧

Cuarto.- Conta Xeral do Consorcio de augas de Valdeorras do exercicio 2019, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: - 33.421,12 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: - 506.497,45 鈧

鈥 Balance de situaci贸n: 1.338.335,01 鈧

鈥 Resultado econ贸mico patrimonial: -283.557,66 鈧

2潞.- Proceder 谩 rendici贸n da Conta Xeral correspondente ao exercicio 2019 ao Consello de Contas de Galicia, cumprindo co preceptuado no artigo 212.5 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

RECO脩ECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CR脡DITOS 1/2020

Acordo:

Autorizar a imputaci贸n aos cr茅ditos de gasto do orzamento corrente de 2020 das facturas referidas a este apartado.

EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DOS CR脡DITOS ORZAMENTARIOS E DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2020 MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CR脡DITO E CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, co seguinte detalle:

CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

 

932.11/226.99

Recadaci贸n municipal. Outros gastos diversos

3.000,00 鈧

 

341.11/482.05

 

Promoci贸n e fomento do deporte. Subvenci贸ns a

Clubs e Entidades.

360.500,00 鈧

 

166.11/650.03

Plano de cooperaci贸n provincial. Plans provinciais

224.857,64 鈧

 

Total CE .

588.357,64 鈧 

 

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

 

912.11/226.01

 

Corporaci贸n provincial. Atenci贸ns protocolarias e

representativas

83.062,53 鈧

 

011.11/359.00

Outras entidades financeiras. Outros Gastos

40.000,00 鈧

 

433.00/831.000

 

Desenvolvemento empresarial. Pr茅stamo a longo prazo

 

448.470,00 鈧

 

Total SC.

571.532,53 鈧 


RESUMO

Suma cr茅ditos extraordinarios ................................................................

588.357,64 鈧

 

Suma suplementos de cr茅dito 鈥︹︹︹................................................

571.532,53 鈧

 

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourer铆a.

 

1.159.890,17 鈧

 

 

2潞.- Nas bases de execuci贸n do orzamento da Deputaci贸n Provincial de Ourense 茅 necesario concretar o cap铆tulo IV de gastos que se ve modificado neste expediente, polo que se procede 谩 especificaci贸n dos beneficiarios, da finalidade e dos importes destas subvenci贸ns nominativas, para as que se habilita cr茅dito extraordinario axeitado e suficiente, nesta modificaci贸n orzamentaria: Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 341.11/482.05 鈥淔omento do Deporte. Subvenci贸ns e clubs e entidades鈥,

Beneficiario

Finalidade

Importe 鈧

 

Real Federaci贸n Espa帽ola de Atletismo

Organizaci贸n do Campionato de Espa帽a de Atletismo en pista cuberta no 2020 

49.500,00 鈧

 

Federaci贸n galega de Hockey

Instalaci贸n do centro de tecnificaci贸n de Galicia

73.000,00 鈧 

Escola deportiva Secundino Basalo

Gastos de funcionamento 2019/2020

8.000,00 鈧

 

Ourense, C.F.

Gastos de funcionamento 2019/2020

32.500,00 鈧

U.D. Ourense

Gastos de funcionamento 2019/2020

53.500,00 鈧

C.D. Arenteiro

Gastos de funcionamento 2019/2020

25.000,00 鈧

Cidade das Burgos, F.S.

Gastos de funcionamento 2019/2020

26.000,00 鈧

 

C.D. Barco

Gastos de funcionamento 2019/2020

15.000,00 鈧

Federaci贸n galega Judo

Escolas deportivas Deputaci贸n 2020

3.000,00 鈧

Asociaci贸n Ourens谩 de Xadrez

Escolas deportivas Deputaci贸n 2020

7.000,00 鈧 

Federaci贸n galega Balonm谩n

Escolas deportivas Deputaci贸n 2020

3.000,00 鈧

Fundaci贸n ADO Moure

Actividades ano 2020

6.000,00 鈧 

Federaci贸n galega atletismo

Actividades en pista cuberta 2020

6.000,00 鈧

Campus Ourense Rugby

Gastos de funcionamento tempada 2020/2021

20.000,00 鈧 

Pavill贸n C.F. 

Gastos de funcionamento tempada 2020/2021

33.000,00 鈧

TOTAL 341.11/482.05

360.500,00 鈧 

 

3潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n do obxecto das subvenci贸ns nominativas de car谩cter puramente cualitativo, e que non sup贸n incremento do gasto xa previsto no orzamento orixinal de 2020. Esta variaci贸n non cuantitativa afectan ao cap铆tulo IV e VII de gastos, co seguinte contido:

a) Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/ 762.01 鈥淐ooperaci贸n provincial. A Concellos subvenci贸ns ..鈥 nas bases de execuci贸n dos orzamentos do 2020, prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Bobor谩s para 鈥 Batalla 鈥 por importe de 18.800,00 euros. Base谩ndose na solicitude presentada polo Concello de Bobor谩s de data 03 de xu帽o de 2020 e entrada no rexistro electr贸nico da Deputaci贸n o mesmo d铆a, xustificando o cambio de finalidade de acordo coa Disposici贸n Adicional Terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xesti贸n da situaci贸n de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19, e considerando o risco que supor铆a a organizaci贸n desa celebraci贸n na situaci贸n na que nos atopamos, procedese a modificaci贸n da finalidade da que pasa a ser a de 鈥淧roxecto de aforro e eficiencia enerx茅tica no alumeado p煤blico鈥 .

 

450.12/ 762.01 鈥 Cooperaci贸n provincial. A Concellos subvenci贸ns .鈥

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de Bobor谩s 

Proxecto de aforro e eficiencia enerx茅tica no alumeado p煤blico

18.800,00 鈧

 

b) Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 334.20/462.13 鈥 Actividades culturais e recreativas. Ao Concello de Xinzo. Festa esquecemento鈥 nas bases de execuci贸n dos orzamentos do 2020, prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Xinzo de Limia para 鈥淐elebraci贸n da Festa do Esquecemento do 2020鈥 por importe de 15.000,00 euros.

Base谩ndose na solicitude presentada polo Concello de Xinzo de Limia de data 21 de agosto de 2020 e entrada no rexistro electr贸nico da Deputaci贸n o mesmo d铆a, xustificando o cambio de finalidade de acordo coa evoluci贸n diaria da pandemia da COVID-19 que fixo que a planificaci贸n de eventos a medio e longo prazo sexa complicada, e a ORDE do 15 de agosto de 2020 da Xunta de Galicia, pola que se aplican novas restrici贸ns ao ocio nocturno e aos actos multitudinarios, levounos a cancelar definitivamente as actividades previstas para esa edici贸n de com煤n acordo co organizador do evento. Ao tratarse dunha subvenci贸n finalista, concedida o 24 de agosto de 2020 para o financiamento da propia celebraci贸n, solicitan o cambio para destinar esta partida para realizar outras alternativas relacionadas, que redundar谩n positivamente no propio Esquecemento.

Polo exposto anteriormente, procedese a modificaci贸n da finalidade da subvenci贸n, que pasa a ser a de 鈥淧romoci贸n, investigaci贸n e divulgaci贸n da Festa do Esquecemento e do pasado hist贸rico do concello na 茅poca romana鈥 conservando a mesma aplicaci贸n orzamentaria.

334.20/ 462.13 鈥淎ctividades culturais e recreativas. Ao Concello de Xinzo. Festa do esquecemento 2020 鈥

 

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de Xinzo de Limia

Promoci贸n, investigaci贸n e divulgaci贸n da Festa do Esquecemento e do pasado hist贸rico do concello da 茅poca romana

15.000,00 鈧

 

 

4潞.- Conforme co previsto no artigo 33.1 c) da Lei 7/1985 LBRL e no art. 70.1 do RD 2568/1986 polo que se aproba o Regulamento de Organizaci贸n, Funcionamento e R茅xime Xur铆dico das Entidades Locais 茅 competencia do Pleno das Deputaci贸ns Provinciais a aprobaci贸n e modificaci贸n dos orzamentos, nos cales se atopan inclu铆das as bases de execuci贸n dos mesmos, de acordo co disposto no artigo 165 do RD Lex. 2/2004 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

5潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACI脫N DE OURENSE PARA O EXERCICIO 2021

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o ano 2021, co detalle que figura nos resumos seguintes:

A.- ENTIDADE LOCAL

Estado de gastos:

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal

32.937.824,57 鈧 

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos

19.815.314,99 鈧

Cap铆tulo 3.- Gastos financeiros

57.996,73 鈧 

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes

12.684.696,69 鈧 

Cap铆tulo 5.- Fondo de consistencia

70.000,00 鈧 

Cap铆tulo 6.- Investimentos reais

10.090.800,13 鈧 

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital

3.041.166,49 鈧 

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros

300.000,00 鈧 

Cap铆tulo 9.- Pasivos financeiros

702.200,40 鈧 

Total gastos

79.700.000,00 鈧 

 

Estado de ingresos:

Cap铆tulo 1.- Impostos directos

4.600.000,00 鈧 

Cap铆tulo 2.- Impostos indirectos

4.090.000,00 鈧 

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos

4.823.995,66 鈧 

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes

65.429.266,24 鈧 

Cap铆tulo 5.- Ingresos patrimoniais

99.012,00 鈧 

Cap铆tulo 6.- Alleamento de investimentos reais

21.000,00 鈧 

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital

336.726,10 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros

300.000,00 鈧 

Total ingresos

79.700.000,00 鈧


B.- INORDE

Estado de gastos:

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal

1.048.014,27 鈧

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos

547.859,48 鈧 

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes

184.180,00 鈧 

Cap铆tulo 6.- Investimentos reais

31.946,25 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros

5.000,00 鈧

Total gastos

1.817.000,00 鈧 


Estado de ingresos:

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos

2.020,00 鈧 

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes

1.787.516,00 鈧 

Cap铆tulo 5.- Ingresos patrimoniais

10.010,00 鈧 

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital

12.454,00 鈧 

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros

5.000,00 鈧 

Total ingresos

1.817.000,00 鈧 

 

2潞.- Aprobar as bases de execuci贸n do orzamento xeral, segundo figuran no expediente.

3潞.- Aprobar os cadros de persoal, que se dividen en persoal funcionario, laboral e eventual, de acordo co artigo 126 do Texto refundido das disposici贸ns legais vixentes en materia de r茅xime local, aprobado por Real decreto lexislativo 781/1986.

4潞.- De acordo co artigo 169 da LRFL, o orzamento xeral ser谩 exposto ao p煤blico, logo de anuncio previo no Bolet铆n Oficial da Provincia, polo prazo de 15 d铆as h谩biles, durante os que os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

DELEGACI脫N DO CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMU脥N NA DEPUTACI脫N DE OURENSE DA COMPETENCIA PARA A TRAMITACI脫N DO EXPEDIENTE DE CONTRATACI脫N DA CONCESI脫N DE SERVIZOS DE EXPLOTACI脫N DO EMBARCADOIRO E EDIFICIO DE RECEPCI脫N DE VISITANTES NO ENCORO DE SANTO ESTEVO

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n solicitada polo Concello de Nogueira de Ramu铆n, consistente no exercicio das facultades que ese Concello ten atribu铆das como 贸rgano de contrataci贸n da concesi贸n do servizo de explotaci贸n do embarcadoiro e edificio de recepci贸n de visitantes no encoro de San Estevo, condicionando esta a que por parte do Concello de Nogueira de Ramu铆n se tramiten e aproben as actuaci贸ns preparatorias do contrato de concesi贸n de servizos previstas nos artigos 284.2 da LCSP, relativo 谩 ordenanza reguladora do servizo que estableza o seu r茅xime xur铆dico, que declare expresamente que a actividade de que se trata queda asumida polo concello como propia del, que determine o alcance das prestaci贸ns en favor dos administrados e que regule os aspectos de car谩cter xur铆dico, econ贸mico e administrativo relativos 谩 prestaci贸n do servizo, e 285.2 da LCSP, relativo ao estudo de viabilidade da concesi贸n.

OUTORGAMENTO DO T脥TULO DE FILLO ADOPTIVO DA PROVINCIA DE OURENSE A MANUEL GARC脥A DE BUCI脩OS V脕ZQUEZ

Acordo:

Outorgarlle o t铆tulo de Fillo Adoptivo da Provincia de Ourense a don Manuel Garc铆a de Buci帽os V谩zquez, de conformidade cos artigos 1, 7, 9, 10 e 11 do Regulamento de honores e distinci贸ns da Deputaci贸n de Ourense, e consonte coa proposta formulada polo instrutor do expediente, un reco帽ecemento do pobo de Ourense 鈥渁 unha intensa e exitosa traxectoria art铆stica, que contou permanentemente co reco帽ecemento da cr铆tica e da sociedade en xeral, tanto polo 谩mbito creativo como pola s煤a xenerosidade con esta provincia, 谩 que, debido ao seu labor, lle aporta gran relevancia na faceta cultural鈥.

REGULAMENTO DE UTILIZACI脫N E FUNCIONAMENTO DO PAZOS DOS DEPORTES 鈥淧ACO PAZ鈥

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente o Regulamento de utilizaci贸n e funcionamento do Pazo dos Deportes 鈥淧aco Paz鈥.

2潞) O presente acordo someterase a informaci贸n p煤blica por prazo de trinta d铆as h谩biles, mediante anuncio inserido na sede electr贸nica da Deputaci贸n e no Bolet铆n Oficial da Provincia, para a presentaci贸n de reclamaci贸ns e suxesti贸ns, que, no seu caso, deber谩n ser resoltas polo Pleno. No caso de non presentarse reclamaci贸ns ou suxesti贸ns en prazo, entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n inicial.

Unha vez aprobado definitivamente o Regulamento de utilizaci贸n e funcionamento do Pazo dos Deportes 鈥淧aco Paz鈥, procederase 谩 publicaci贸n do texto 铆ntegro no Bolet铆n Oficial da Provincia.

BASES REGULADORAS DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL PARA O EXERCICIO 2021

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial para o exercicio 2021.

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n dos procedementos de elaboraci贸n e execuci贸n do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2021.

1. O Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais para o exercicio 2021 comprender谩 as seguintes clases de investimentos:

- Investimentos en obras de mellora e conservaci贸n da rede viaria provincial, de titularidade da Deputaci贸n Provincial.

- Investimentos en obras de competencia municipal, preferentemente as necesarias para a efectiva prestaci贸n dos servizos municipais obrigatorios enumerados no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do r茅xime local, modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalizaci贸n e sustentabilidade da administraci贸n local.

2. O Plan provincial 2021, tanto no apartado da rede viaria provincial coma no relativo 谩s obras municipais (neste caso ata o importe m谩ximo establecido para cada termo municipal nestas bases) financiarase na s煤a integridade pola Deputaci贸n Provincial de Ourense, resultando en consecuencia o seguinte cadro b谩sico de financiamento:

Obras municipais:

  • Deputaci贸n Provincial: 100,00 %

Obras da Rede Viaria Provincial:

  • Deputaci贸n Provincial: 100 %

3. Non obstante, no caso das obras municipais, os concellos voluntariamente poder谩n efectuar achegas adicionais para o financiamento das obras, alter谩ndose automaticamente o cadro de financiamento neses supostos. Doutra banda, incluiranse igualmente no Plan Provincial, todas aquelas obras para as que os concellos soliciten a s煤a inclusi贸n, dotadas de financiamento exclusivamente municipal ou procedente doutras administraci贸ns p煤blicas, para os efectos de obter a declaraci贸n de utilidade p煤blica de cara a posibilitar a obtenci贸n de terreos mediante expropiaci贸n forzosa.

4. A distribuci贸n do investimento prevista no Plan Provincial 2021 茅 a seguinte:

a. Investimento total previsto na Rede Viaria Provincial: 1.500.000,00 鈧

Achega da Deputaci贸n 谩 RVP (100%): 1.500.000,00 鈧

b. Investimento total previsto en obras municipais (inclu铆da a Entidade Local Menor de Ber谩n): 4.716.000,00 鈧, dos cales 4.440.000,00 鈧 destinados 谩 execuci贸n material das obras e 276.000,00 鈧 destinados a servizos complementarios 谩 execuci贸n das obras.

Subvenci贸n Deputaci贸n obras municipais (100,00 %): 4.716.000,00 鈧,

5. A distribuci贸n territorial por concellos do investimento en obras municipais efectuarase mediante a asignaci贸n a cada concello da provincia dunha cota al铆cuota de investimento subvencionado, resultando un investimento por termo municipal de 51.000,00 鈧; da dita cantidade, 48.000,00 鈧 destinaranse 贸 financiamento dos contratos de execuci贸n material das obras e 3.000,00 鈧 贸 financiamento dos contratos de servizos complementarios 谩 execuci贸n das obras (con especial consideraci贸n das asistencias t茅cnicas para a redacci贸n de proxectos, a direcci贸n facultativa e a coordinaci贸n de seguridade e sa煤de das actuaci贸ns).

O investimento con cargo a fondos provinciais asignado a cada concello poder谩 dedicarse a unha ou varias obras, a elecci贸n dos concellos, podendo supo帽er o seu financiamento 铆ntegro ou parcial, sempre e cando as obras correspondan a competencias municipais.

Sen prexu铆zo do anterior, e tal e como se sinala no apartado 3, poder谩n inclu铆rse investimentos de cont铆a superior 谩 achega provincial, correspondentes 谩 mesma obra ou obras subvencionadas ou a outras obras, sempre e cando o concello achegue o financiamento complementario preciso.

6. No plan poderanse inclu铆r obras adicionais para a utilizaci贸n de remanentes producidos por anulaci贸n de obras. As ditas obras deben cumprir os requisitos necesarios para seren inclu铆das no Plan segundo o establecido nesta base.

7. Os remanentes das achegas provinciais obtidos por baixas na adxudicaci贸n das obras (tanto municipais como da rede viaria provincial), destinaranse na s煤a integridade 贸 financiamento de obras da rede viaria provincial; os remanentes das achegas municipais, de se-lo caso, reintegraranse 贸 concello respectivo.

Co fin de garantir o dereito dos municipios 谩 participaci贸n na elaboraci贸n do Plan, estes poder谩n formular solicitudes para a inclusi贸n de obras. As ditas solicitudes ser谩n aceptadas obrigatoriamente pola Deputaci贸n Provincial, sempre que se formulen en tempo e forma e as obras re煤nan os requisitos establecidos na base 2陋.

As solicitudes deber谩n dirix铆rselle 贸 presidente da Deputaci贸n e deber谩n ter entrada no rexistro electr贸nico xeral da Deputaci贸n ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas antes de que remate o d铆a 27 de novembro de 2020. Este prazo ter谩 car谩cter improrrogable. A falta de formulaci贸n da solicitude en prazo dar谩 lugar 谩 perda do dereito 谩 participaci贸n no Plan Provincial.

2潞.- Someter a tr谩mite de informaci贸n p煤blica, mediante anuncio publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, e na sede electr贸nica da Deputaci贸n, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 d铆as h谩biles, durante os cales as entidades interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente no acto de aprobaci贸n definitiva.

No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas as bases de forma definitiva, procedendo 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.