A Deputaci贸n de Ourense cancela o acto da Ourensan铆a polas restrici贸ns do COVID-19

  • Asemade, en aplicaci贸n da normativa para a prevenci贸n da pandemia, as reuni贸ns das xuntas de goberno e de portavoces, as comisi贸ns informativas e as sesi贸ns plenarias realizaranse por videoconferencia.

Ourense, 2 de novembro de 2020.- A Deputaci贸n de Ourense cancela as actividades previstas para o 11 de novembro, xornada na que se conmemora o d铆a de San Marti帽o, patr贸n de Ourense, e entre elas, a m谩is significativa: a tradicional celebraci贸n da Ourensan铆a, que ten lugar anualmente no Teatro Principal. As restrici贸ns polo COVID-19 obrigan a tomar esta determinaci贸n en aplicaci贸n da normativa para a prevenci贸n da pandemia, o cal afecta tam茅n 谩s reuni贸ns das xuntas de goberno e de portavoces, 谩s comisi贸ns informativas e 谩s sesi贸ns plenarias, que a partires de agora e ata novo aviso realizaranse por videoconferencia, as铆 como as roldas de prensa do Pazo Provincial, que deber谩n cubrirse por redactores e gr谩ficos, exclusivamente por streaming a trav茅s da p谩xina web da Deputaci贸n de Ourense.

Desta maneira, o acto de entrega do premio Ourensan铆a 2020 谩 doutora Mar铆a Neira ad铆ase e fixarase unha data posterior para outorgarlle o galard贸n. A directora do Departamento de Sa煤de P煤blica e Medio Ambiente da OMS foi distinguida con este galard贸n, unha decisi贸n que o xurado do premio tomou por unanimidade, destacando o gran labor que a doutora Neira v茅n desenvolvendo no 谩mbito divulgativo e de concienciaci贸n sobre a pandemia desde a sede central en Xenebra (Suiza).

A resoluci贸n disposta hoxe pola Presidencia da Deputaci贸n sinala textualmente:

Celebraci贸n de sesi贸ns dos 贸rganos colexiados polo sistema de videoconferencia.

Na data 25.10.2020, v茅n de publicarse no BOE n煤m. 282 de data 25.10.2020, o Real Decreto 926/2020, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagaci贸n de infecci贸ns causadas polo SARS-CoV-2. Como indica a propia exposici贸n de motivos deste Real Decreto, as medidas previstas na presente norma enc谩dranse na acci贸n decidida do Goberno para protexer a sa煤de e seguridade dos cidad谩ns, conter a progresi贸n da enfermidade e reforzar os sistemas sanitarios e socio-sanitarios. As medidas temporais de car谩cter extraordinario que xa se adoptaron por todos os niveis de goberno deben agora intensificarse sen demora 谩 vista da evoluci贸n da epidemia para previr e conter os contaxios e mitigar o impacto sanitario, social e econ贸mico.

De xeito paralelo, e unha vez superada a fase III do Plan para a transici贸n cara a unha nova normalidade, a Xunta de Galicia na s煤a condici贸n de Administraci贸n P煤blica competente, ven de dar publicidade mediante a Resoluci贸n do 12 de xu帽o de 2020, da Secretar铆a Xeral T茅cnica da Conseller铆a de Sanidade, ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xu帽o de 2020, sobre medidas de prevenci贸n necesarias para facer fronte 谩 crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, que estende os seus efectos ata o levantamento da declaraci贸n da situaci贸n de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020.

Por Real Decreto Lei 11/2020, do 31 de marzo (BOE n煤m. 91 de data 01.04.2020), polo que se adoptaron medidas urxentes complementarias no 谩mbito social e econ贸mico para facer fronte ao COVID-19, engadiuse un apartado terceiro ao artigo 46 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do R茅xime Local, coa seguinte redacci贸n: "...3. En todo caso, cando concorran situaci贸ns excepcionais de forza maior, de grave risco colectivo, ou cat谩strofes p煤blicas que impidan ou dificulten de maneira desproporcionada o normal funcionamento do r茅xime presencial das sesi贸ns dos 贸rganos colexiados das Entidades Locais, estes poder谩n, apreciada a concorrencia da situaci贸n descrita polo alcalde ou presidente ou quen validamente lles substit煤a para o efecto da convocatoria de acordo coa normativa vixente, constitu铆rse, celebrar sesi贸ns e adoptar acordos a distancia por medios electr贸nicos e telem谩ticos, sempre que os seus membros at贸pense en territorio espa帽ol e quede acreditada a s煤a identidade. As铆 mesmo, deberase asegurar a comunicaci贸n entre eles en tempo real durante a sesi贸n, dispo帽茅ndose os medios para garantir o car谩cter p煤blico ou secreto das mesmas segundo proceda legalmente en cada caso. Para os efectos anteriores, consid茅ranse medios electr贸nicos v谩lidos as audio-conferencias, videoconferencias, ou outros sistemas tecnol贸xicos ou audiovisuais que garantan adecuadamente a seguridade tecnol贸xica, a efectiva participaci贸n pol铆tica dos seus membros, a validez do debate e votaci贸n dos acordos que se adopten".

Polo exposto, dispo帽o: Primeiro: Ordenar que mentres se mante帽an as circunstancias de grave risco colectivo previstas no artigo 46.3 da LRBRL, as sesi贸ns dos diferentes 贸rganos colexiados da Deputaci贸n de Ourense (en particular do pleno, xunta de goberno, xunta de portavoces e comisi贸ns informativas permanentes), se celebren por medios electr贸nicos ou telem谩ticos polo sistema de videoconferencia. Segundo: Dar conta da presente resoluci贸n aos grupos pol铆ticos provinciais e 谩 脕rea de Transparencia e Goberno aberto, aos efectos oportunos.