A Deputaci贸n destina m谩is de 1,4 mill贸ns para os programas sociais BenOurense

  • O pleno aprobou hoxe as bases dos programas provinciais de Axuda no Fogar B谩sico, Persoal T茅cnico, Puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia e Servizos complementarios, que supor谩n un pulo na atenci贸n social para os concellos de menos de 20.000 habitantes.

  • Tam茅n aprobou instar ao Goberno a que adopte soluci贸ns para evitar os custes que supo帽en para as entidades locais ter depositados os saldos bancarios nas entidades financeiras, e que poidan abrir contas sen comisi贸ns no Banco de Espa帽a para ingresar os seus fondos.

Ourense, 27 de novembro de 2020.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense, na s煤a sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de novembro de 2020, aprobou hoxe destinar 1.410.000 euros para o desenvolvemento en 2021 dos programas provinciais de servizos sociais "BenOurense", unha estratexia coa que a instituci贸n provincial da novamente un pulo na atenci贸n social para os concellos de menos de 20.000 habitantes. En concreto, o pleno aprobou as bases dos programas provinciais de Servizo de Axuda no Fogar (SAF) B谩sico (900.489 鈧), Persoal T茅cnico (299.511 鈧), Puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia (105.000 鈧) e Servizos complementarios de atenci贸n 谩 infancia (105.000 鈧), todos eles no marco do Programa "BenOurense".

O Programa BenOurense SAF b谩sico regula a concesi贸n de subvenci贸ns en r茅xime de concorrencia non competitiva destinadas 谩s entidades locais da provincia de Ourense de menos de 20.000 habitantes, 91 dos 92 concellos da provincia, que presten o servizo de atenci贸n no fogar b谩sico (SAF b谩sico). Incl煤ense tam茅n as mancomunidades intermunicipais. Asemade, o Programa BenOurense Persoal T茅cnico 茅 a cooperaci贸n cos concellos e mancomunidades da provincia con menos de 20.000 habitantes para o financiamento de persoal t茅cnico dos equipos municipais de servizos sociais comunitarios con perf铆s profesionais diferentes e complementarios ao do traballador social.

Por outra banda, O programa BenOurense Infancia 鈥 PAI ten como obxecto a concesi贸n de subvenci贸ns en r茅xime de concorrencia non competitiva 谩s entidades locais para o mantemento dos Puntos de Atenci贸n a Primeira Infancia - PAI, centros que se atopan en concellos de menos de 5.000 habitantes e que te帽en como finalidade prestar apoio aos pais, nais, titores e gardadores dos nenos entre 3 meses e 3 anos. E o programa programa BenOurense Infancia 鈥 Servizos Complementarios de atenci贸n 谩 infancia ten como obxectivo a concesi贸n de subvenci贸ns en r茅xime de concorrencia non competitiva destinadas 谩s corporaci贸ns locais de menos de 20.000 habitantes para o mantemento dos "Servizos Complementarios de atenci贸n 谩 infancia".

En materia econ贸mica, o pleno aprobou hoxe instar ao Goberno de Espa帽a a que adopte soluci贸ns para evitar os custes que supo帽en para as entidades locais ter depositados os saldos bancarios nas entidades financeiras, e que poidan abrir contas sen comisi贸ns no Banco de Espa帽a para ingresar os seus fondos; e neste sentido, remitir este acordo 谩 Federaci贸n Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), 谩 Federaci贸n Espa帽ola de Municipios e Provincias (FEMP) e ao Ministerio de Facenda.

A totalidade dos acordos do pleno foros os seguintes:

Cambio de data do pleno de decembro

Acordo:

1潞.- Cambiar a data da sesi贸n do Pleno ordinario do mes de decembro (xa que o d铆a 25 de decembro 茅 o d铆a de Nadal), que se realizar谩 o d铆a 18 de decembro de 2020.

2潞.- Como consecuencia do anterior, as comisi贸ns informativas ter谩n lugar os d铆as 9 (m茅rcores) e 10 (xoves) de decembro de 2020, coa mesma orde que todos os meses.

Recadaci贸n San Amaro

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n de competencias efectuada polo Concello de San Amaro a favor da Deputaci贸n Provincial, mediante acordo de 29 de setembro de 2020, para a recadaci贸n executiva dos gastos derivados de execuci贸ns forzosas dos artigos 99 e 100 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas, nas condici贸ns recollidas no acordo de delegaci贸n do Concello de San Amaro.

Estrada Viana do Bolo

Acordo:

1潞. Ratificar o convenio de colaboraci贸n asinado entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense, o Concello de Viana do Bolo e a mercantil Endesa Generaci贸n S.A., en data 27.12.2019, para a cesi贸n en propiedade da titularidade da estrada San Agust铆n e da estrada San Agust铆n-Encoro das P铆as por Cepedelo ao concello, polo que discorre cada un dos treitos de estrada indicados, as铆 como a reparaci贸n e acondicionamento destas.

Programas BenOurense

Acordo:

Aprobar as bases reguladoras dos programas BenOurense SAF B谩sico, Persoal T茅cnico, Infancia Puntos de Atenci贸n 谩 primeira infancia e Infancia Servizos Complementarios.

Ciclo da auga

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o Programa de asistencia 谩s entidades locais para a xesti贸n dos servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2021, que ten como obxectivo a regulaci贸n das condici贸ns para a prestaci贸n 谩s entidades locais da provincia de Ourense da asistencia t茅cnica, xur铆dica e administrativa para a xesti贸n dos servizos municipais do ciclo da auga durante o exercicio 2021. Este programa preta asistencia e cooperaci贸n aos concellos e demais entidades locais en materia de servizos municipais, tendo en conta as competencias de xesti贸n dos servizos p煤blicos de abastecemento domiciliario de auga potable.

EDAR de San Cibrao

Acordo:

1潞. Aprobar a pr贸rroga da vixencia do convenio de colaboraci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Concello de San Cibrao das Vi帽as para a xesti贸n e contrataci贸n delegada do exercicio do servizo de explotaci贸n e mantemento da EDAR de San Cibrao, ata a data 4 de xaneiro de 2023, fac茅ndoo coincidir coa data prevista de finalizaci贸n do contrato de explotaci贸n da citada infraestrutura.

2潞. Dar traslado do presente acordo ao Concello de San Cibrao das Vi帽as, e publicar a formalizaci贸n da pr贸rroga do convenio, unha vez aprobada por 谩mbalas d煤as partes, no BOP e na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

Abastecemento Pereiro de Aguiar e Nogueira de Ramu铆n

Acordo:

1潞.- Aceptar a delegaci贸n de competencia na Deputaci贸n Provincial de Ourense acordada polos concellos de O Pereiro de Aguiar e Nogueira de Ramu铆n para solicitar e obter a oportuna concesi贸n demanial do aproveitamento das augas do r铆o Mi帽o para o abastecemento da poboaci贸n do municipio de O Pereiro de Aguiar conxuntamente co de Nogueira de Ramu铆n. Ao abeiro desta delegaci贸n, a Deputaci贸n solicitar谩 a dita concesi贸n, asumindo ante o organismo de conca os dereitos e obrigas inherentes 谩 condici贸n de concesionario.

2潞.- Publicar no BOP esta delegaci贸n, para xeral co帽ecemento.

Daci贸n de conta do Premio Otero Pedrayo 2020

Daci贸n de conta da acta do xurado do premio.

Expediente de modificaci贸n de cr茅dito n.潞 7/2020

Acordo:

Unha vez visto o informe-proposta de 23 de novembro de 2020, elaborado pola Intervenci贸n provincial, relativo 谩 ausencia de especificaci贸n na proposta da Presidencia relativa ao expediente de modificaci贸n de cr茅ditos n.潞 7/2020, ac贸rdase emendar a dita proposta, especificando o destino da aplicaci贸n orzamentaria 433.00/489.18 "Desenvolvemento empresarial. Outras T.P. Apoio empresarial", por importe de 200.000 euros, co seguinte detalle: "Gastos de reparaci贸n, mantemento e vixilancia dos exercicios 2019 e 2020. Beneficiario: Fundaci贸n Galicia Obra Social (A Fundaci贸n). Importe: 200.000 euros.

Comisi贸ns que aplican as entidades financeiras

Acordo:

1潞: Instar ao Goberno da Naci贸n a adopci贸n dunha soluci贸n para evitar os importantes custes que supo帽en para as entidades locais ter depositados os saldos bancarios en contas das entidades financeiras, tal como a posibilidade de aperturar unha conta sen comisi贸ns no Banco de Espa帽a, na que se poidan ingresar os fondos.

2潞: Remitir este acordo 谩 Federaci贸n Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), a Federaci贸n Espa帽ola de Municipios e Provincias (FEMP), ao Ministerio de Facenda e aos concellos da provincia.

Sanidade p煤blica de Galicia

Acordo:

Instar a Xunta de Galicia a que siga desenvolvendo o Plan Galego de Atenci贸n Primaria 2019-2021 e mantendo o seu compromiso coa dotaci贸n de medios humanos e materiais 谩 rede de Atenci贸n Primaria de Galicia.

Unidade de lactantes e preescolares/escolares no CHUO

Acordo:

1. A Deputaci贸n de Ourense insta 谩 Xunta de Galicia a rectificar de forma inmediata a unificaci贸n practica das unidades de lactantes e preescolares e escolares e garantir o seu funcionamento separado, en espazos separados e debidamente acondicionados e con persoal suficiente, priorizando o persoal con formaci贸n pedi谩trica.

2. A Deputaci贸n de Ourense insta 谩 Xunta de Galicia e ao Sergas a reincorporaci贸n inmediata do persoal especializado aos seus postos de traballo nesta area tan sensible e especializada, e namentres que se establezan canles de dialogo coas mesmas que garantan a operatividade do servizo no futuro e os seus dereitos laborais.

Expediente de inhabilitaci贸n ao xefe de xinecolox铆a do Hospital e Ver铆n

Acordo:

1.- O Pleno da Deputaci贸n de Ourense expresa o seu respaldo ao xefe de xinecolox铆a do Hospital de Ver铆n, o doutor Castrillo.

2.- A Deputaci贸n de Ourense insta 谩 Xunta de Galicia e ao Sergas ao arquivo inmediato do expediente polo que se pretende inhabilitar durante dous anos de exercicio o doutor Castrillo, no suposto de que a causa do expediente fose o seu posicionamento diante do peche temporal do paridoiro do Hospital de Ver铆n.