A Deputaci贸n de Ourense aproba o Plan provincial de cooperaci贸n cos concellos 2021, dotado con 15 mill贸ns

 

  • O pleno de decembro deu luz verde a este programa, no que se destinan, entre outras partidas, m谩is de 4 mill贸ns a obras nos concellos e 1,5 mill贸ns a melloras na rede viaria provincial.

  • A corporaci贸n aprobou tam茅n as bases para subvenci贸ns a proxectos empresariais ou de auto-emprego en municipios rurais en declive demogr谩fico, no marco do proxecto EmprendOU; e, asemade, a modificaci贸n do programa para co-financiar a rede provincial de espazos culturais e a s煤a programaci贸n.

Ourense, 18 de decembro de 2020.- O pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense, celebrado hoxe, por v铆a telem谩tica por mor das medidas de prevenci贸n do COVID-19, aprobou o Plan Provincial de cooperaci贸n cos concellos e de estradas 2021, e o Plan complementario, cunha dotaci贸n total de 15,3 mill贸ns de euros. Neste sentido, entre as partidas orzamentarias deste plan figuran m谩is de 4 mill贸ns de euros a obras nos concellos e 1,5 mill贸ns para melloras na rede viaria provincial.

A corporaci贸n aprobou tam茅n hoxe as bases para subvenci贸ns a proxectos empresariais ou de auto emprego en municipios rurais en declive demogr谩fico da provincia, no marco do proxecto EmprendOU, e a modificaci贸n do programa para o co-financiamento da rede provincial de espazos culturais e da s煤a programaci贸n.

Acordos do pleno:

Concello de Vilamar铆n. Delegaci贸n de xesti贸n dos tributos

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n de competencias efectuada polo Concello de Vilamar铆n a favor da Deputaci贸n Provincial para a xesti贸n tributaria, liquidaci贸n e recadaci贸n voluntaria e executiva (ICIO s贸 executiva), as铆 como a revisi贸n dos actos ditados dos seguintes tributos e ingresos de dereito p煤blico: Imposto de bens inmobles (IBI), Imposto sobre veh铆culos de tracci贸n mec谩nica (IVTM), Imposto sobre actividades econ贸micas (IAE), Imposto sobre construci贸ns, instalaci贸ns e obras (ICIO) en executiva, Taxa pola recollida de residuos s贸lidos urbanos, Taxa polo abastecemento de auga (excepto os dereitos de conexi贸n 谩 rede xeral), e a recadaci贸n dos gastos derivados de execuci贸ns forzosas.

Concello de Larouco. Delegaci贸n de xesti贸n de tributos

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n de competencias efectuada polo Concello de Larouco a favor da Deputaci贸n Provincial para a xesti贸n tributaria, liquidaci贸n e recadaci贸n voluntaria e executiva, as铆 como a revisi贸n dos actos da taxa polo abastecemento de auga domiciliaria nas condici贸ns recollidas no acordo de delegaci贸n do Concello de Larouco.

Proxecto EmpredOU

Acordo:

Aprobar a modificaci贸n do texto refundido das bases reguladoras das subvenci贸ns para proxectos empresariais ou de auto-emprego en municipios rurais de menor poboaci贸n, no marco do proxecto EmprendOU, publicado no Bolet铆n Oficial da provincia de Ourense, de data 07 de maio de 2020 (BOP n煤mero 107). O obxecto destas bases 茅 a regulaci贸n da tramitaci贸n, concesi贸n e xustificaci贸n das subvenci贸ns que outorgue a Deputaci贸n Provincial de Ourense, en r茅xime de concorrencia non competitiva, a persoas f铆sicas que leven a cabo proxectos empresariais e/ou de auto emprego en municipios rurais en declive demogr谩fico da provincia de Ourense durante o exercicio 2019, 2020, 2021 e 2022, no marco do proxecto EmprendOU.

A subvenci贸n 谩 que poder谩n acceder as persoas solicitantes consistir谩 nunha axuda econ贸mica equivalente ao 75 % do salario m铆nimo interprofesional por cada mes de exercicio efectivo da actividade subvencionada, cun m铆nimo de 6 meses e un m谩ximo de 12 meses. Estes per铆odos ter谩n que cumprirse antes do 31 de decembro de 2022, data l铆mite ata a que se subvencionar谩n os proxectos presentados. As solicitudes poder谩n presentarse en calquera momento dende a publicaci贸n da convocatoria e ata o 30 de xu帽o de 2022.

Rede Provincial de Espazos Culturais

Acordo:

Aprobar inicialmente a modificaci贸n do Programa de cooperaci贸n da Deputaci贸n de Ourense cos concellos para o co-financiamento da rede provincial de espazos culturais e a programaci贸n coordinada de actividades a nivel provincial (REAOU). O obxecto destas bases 茅 a regulaci贸n do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos no eido da cultura para o exercicio 2021, co obxecto de co-financiar e cooperar conxuntamente cos concellos no fomento e a difusi贸n das artes esc茅nicas e da m煤sica na provincia, a trav茅s da Rede de espazos culturais (auditorios, casas de cultura e centros multiusos) da provincia de Ourense, establecendo, as铆 mesmo, o seu marco regulador para este exercicio.

Plan Provincial de Cooperaci贸n

Acordo:

Aprobar inicialmente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2021 (Plan Base), co detalle que figura na relaci贸n de obras para o efecto redactada, co seguinte resumo:

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N E ESTRADAS

 

DEPUTACI脫N

CONCELLOS

TOTAL

1.- Obras municipais

3.018.135,75 鈧

1.129.247,08 鈧

4.147.382,83 鈧

2.- Adhesi贸n 谩 base 9陋

1.252.364,25 鈧

 

1.252.364,25鈧

2.- Rede Viaria Deputaci贸n

1.500.000,00 鈧

 

1.500.000,00 鈧

TOTAL

5.770.500,00 鈧

1.129.247,08 鈧

6.899.747,08 鈧

 

PLAN COMPLEMENTARIO

 

DEPUTACI脫N

CONCELLOS

TOTAL

Obras municipais

1.960.000,00 鈧

146.114,90 鈧

2.106.114,90 鈧

Rede Viaria Deputaci贸n

6.363.296,00 鈧

 

6.363.296,00 鈧

 

Someter o Plan a informaci贸n p煤blica mediante anuncio no BOP, para que se poidan formular alegaci贸ns ou reclamaci贸ns durante o prazo de 10 d铆as. Se se presentan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns o Plan debe ser sometido novamente a Corporaci贸n Provincial, para o acordo de aprobaci贸n definitiva. No caso de que non se presenten alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, o Plan entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de novo acordo.

Ponte sobre o r铆o Xares

Acordo:

Solicitar da Deputaci贸n que impulse a creaci贸n dunha comisi贸n representativa entre as administraci贸ns (Xunta de Galicia, Confederaci贸n Hidrogr谩fica, Deputaci贸n Provincial e Concello do Bolo), con representaci贸n dos partidos pol铆ticos representados na Deputaci贸n, para buscar soluci贸ns para reconstruci贸n da ponte sobre o r铆o Xares, que une as localidades da Barxa e Seixo no Concello do Bolo

Comercio de proximidade e produtores locais

Acordo:

-A Deputaci贸n de Ourense elaborar谩 un censo dos produtores locais de cada un dos concellos da provincia.

-A Deputaci贸n de Ourense co obxectivo de fomentar o co帽ecemento dos nosos produtores daralle a difusi贸n precisa entre a veci帽anza e os comercios locais favorecendo as sinerxias entre os mesmos. Fomentando o tecido produtivo e comercial local, polos medios que se consideren oportunos.

-Instar 谩 Xunta de Galiza a crear axudas directas e incrementar as existentes con cargo aos orzamentos da mesma para o comercio de proximidade e os talleres e empresas de artesan铆a.

-Instar 贸 Goberno do Estado a p贸r en marcha un modelo de impostos xustos e equitativos para as grandes empresas que operan no comercio online, de xeito que fagan un esforzo fiscal cando menos igual ao que soportan o comercio e produtores locais.