Obxectivo dos plans por seca da Deputaci贸n: garantir o abastecemento e fomentar un uso eficiente da auga este ver谩n

Pleno maio 2021

鈥 O pleno da corporaci贸n provincial aprobou inicialmente as bases reguladoras do programa para a elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

鈥 Tam茅n aprobou incoar o expediente para outorgar a Medalla de Ouro ao profesor Jos茅 Paz e ditaminou outorgar a distinci贸n de Fillo Adoptivo da Provincia ao cineasta Jos茅 Luis Cuerda, en ambos casos a t铆tulo p贸stumo

鈥 Asemade, o pleno aprobou por unanimidade instar ao Goberno de Espa帽a a modificar a concesi贸n da AP-53; instar 谩 Xunta a solicitar a transferencia da mesma a Galicia, e instar ao Goberno central a renunciar a calquera medida que implique sistemas de pago polo uso da rede de estradas do Estado, nomeadamente a implantaci贸n de peaxes nas autov铆as gratu铆tas

Ourense, 28 de maio de 2021.- O pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense, correspondente ao mes de maio, aprobou hoxe inicialmente as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperaci贸n para a elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca, un programa de cooperaci贸n que ten como obxectivo a elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca, destinado aos concellos da provincia de Ourense. Pret茅ndese as铆 que as entidades locais beneficiarias dispo帽an dun instrumento b谩sico de planificaci贸n para xestionar os posibles episodios de seca, de tal xeito que se garanta o abastecemento e se fomente o emprego eficiente dos recursos h铆dricos.

Asemade, o plenario aprobou incoar o expediente para o outorgamento da Medalla de Ouro da provincia de Ourense ao profesor Jos茅 Paz Rodr铆guez e outorgar tam茅n a distinci贸n honor铆fica de Fillo Adoptivo da Provincia de Ourense ao cineasta Jos茅 Luis Cuerda, 谩mbalas d煤as a t铆tulo p贸stumo.

No 谩mbito de infraestruturas, o pleno aprobou por unanimidade instar ao Goberno de Espa帽a a modificar a concesi贸n da AP-53; instar 谩 Xunta a solicitar a transferencia da mesma a Galicia, e instar ao Goberno central a renunciar a calquera medida que implique sistemas de pago polo uso da rede de estradas do Estado, nomeadamente a implantaci贸n de peaxes nas autov铆as gratu铆tas.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

Modificaci贸n do grupo provincial de Democracia Ourensana

1潞. Tomar co帽ecemento do pase 谩 condici贸n de membro non adscrito do deputado provincial Jos茅 Miguel Caride Dom铆nguez.

2潞. Tomar co帽ecemento da modificaci贸n do grupo provincial de Democracia Ourensana (DO) que pasa a estar integrado por un 煤nico deputado provincial.

3潞. Modificar o acordo plenario de composici贸n das comisi贸ns informativas provinciais, as cales pasan a ter 12 membros (5 PP, 3 PS de G-PSOE, 1 DO, 1 BNG e 2 non adscritos).

4潞. Modificar a Base n煤m. 67 das de execuci贸n do Orzamento de 2021, relativo 谩s retribuci贸ns e indemnizaci贸ns dos membros da corporaci贸n no relativo ao persoal eventual ao servizo do grupo DO, que pasa a dispor unicamente de un administrativo (perde o asesor t茅cnico).

Modificaci贸n das comisi贸ns informativas

Acordo:

Modificar a composici贸n das comisi贸n informativas permanentes, de tal xeito que cada comisi贸n estar谩 integrada polos seguintes representantes: 5 do Grupo Popular, 3 do Grupo Socialista, 1 de Democracia Ourensana, 1 do BNG e 2 non adscritos (Monserrat Lama e Jos茅 Miguel Caride).

Modificaci贸n da base 67陋

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n da Base 67陋 das de execuci贸n dos orzamentos provinciais para o exercicio 2021, con efectos do 1 de xu帽o de 2021, no seguinte sentido:

Letra d) Persoal eventual ao servizo dos grupos pol铆ticos: onde di O Grupo de Democracia Ourensana dispor谩 dun asesor t茅cnico e un administrativo, debe dicir, O Grupo de Democracia Ourensana dispor谩 dun administrativo.

Modificaci贸n da relaci贸n de postos de traballo da Deputaci贸n

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n inicial da Relaci贸n de Postos de Traballo da Deputaci贸n Provincial, no seguinte sentido: Na 脕rea de Presidencia, modif铆canse as determinaci贸ns 2陋 e 3陋 no relativo ao persoal eventual. Eng谩dese o seguinte posto de traballo:

2潞) Gabinete de Presidencia: 1 administrativo de presidencia: persoal eventual, asimilado ao grupo C1. Nivel 19. Retribuci贸n bruta anual: 29.915,48 euros. Forma de provisi贸n: non procede, pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

Supr铆mese o seguinte posto de traballo:

3潞) Persoal ao servizo dos grupos pol铆ticos: Grupo de Ciudadanos 鈥 Partido de la Ciudadan铆a: 1 administrativo de grupo pol铆tico: persoal eventual, asimilado ao grupo C1. Nivel 19. Retribuci贸n bruta anual: 29.915,48 euros.

Xesti贸n da taxa por depuraci贸n de augas residuais en Valdeorras

Acordo:

Aceptar a revogaci贸n parcial da delegaci贸n na Deputaci贸n Provincial de Ourense do exercicio das competencias asociadas 谩 xesti贸n tributaria da taxa por depuraci贸n de augas residuais dos municipios da Comarca de Valdeorras, mantendo a Deputaci贸n Provincial de Ourense as competencias en materia de recadaci贸n.

Modificaci贸n dos orzamentos do Inorde n潞 2/2021

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n de cr茅ditos do orzamento do Inorde n.潞 2/2021, co seguinte detalle:

Suplementos de cr茅dito:

Partida

Expresi贸n

Importe 鈧

42211/207.00

Prestaci贸n de servizos 贸 Inorde

15.000,00 鈧

42211/226.16

Actividades de turismo

60.000,00 鈧

42211/226.19

Actividades tur铆sticas Xeodestino12 Manzaneda-Trevinca

13.900,00 鈧

42211/226.20

Actividades tur铆sticas Xeodestino10 Celanova-Baixa Limia

13.500,00 鈧

42211/227.10

Feiras e exposici贸ns

37.600,00 鈧

42211/626.00

Investimentos equipos proceso de informaci贸n

7.000,00 鈧

Suma suplementos de cr茅dito

147.000,00 鈧 

 

 

 

Concesi贸n de cr茅ditos extaordinarios:

Partida

Expresi贸n

Importe 鈧

42211/623.00

Investimentos reais, maquinaria e instalaci贸ns

4.000,00 鈧

Suma cr茅ditos extrordinarios

4.000,00 鈧

 

 

 

 

 

 

Resumo:

Suma suplementos de cr茅dito

147.000,00 鈧

Suma concesi贸n de cr茅ditos extraordinarios

4.000,00 鈧

Total

151.000,00 鈧

 

 

 

 

 

 

Recursos utilizados:

Remanente Tesourer铆a. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais

151.000,00 鈧

 

 

 

Modificaci贸n das bases de execuci贸n dos orzamentos do Inorde n潞3/2021

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n do orzamento do INORDE n.潞 3/2021, co seguinte detalle:

Beneficiario

Finalidade

Importe 鈧

Centro Comercial Aberto Ourense

Actividades promoci贸n comercial 2020-2021

7.000,00

Total

7.000,00


 

 

 

 

 

 Modificaci贸n das bases de execuci贸n do orzamento da Deputaci贸n de 2021

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n das bases de execuci贸n do orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense, co seguinte detalle:

Aprobar a modificaci贸n, no que se refire as seguintes variaci贸ns que non afectan cuantitativamente ao orzamento xeral do exercicio 2021:

450.12/762.01 "Cooperaci贸n provincial. A Concellos subvenci贸ns"

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de Cortegada

鈥淎condicionamento exterior do edificio do centro m茅dico e da Vivenda Comunitaria鈥

48.000,00 鈧


450.12/762.01 "Cooperaci贸n provincial. A Concellos subvenci贸ns"

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de San Amaro

鈥淩eparaci贸n do tellado do centro social de Anllo鈥.

48.000,00 鈧


334.20/479.00 "Actividades culturais e recreativas. Outras subvenci贸ns"

Beneficiario

Finalidade

Importe

Juan Rivas Pires

Congreso de innovaci贸n, tecnolox铆a e ideas disruptivas exercicio 2020

17.000,00 鈧


334.20/489.00 "Actividades culturais e recreativas. Outras transferencias"

Beneficiario

Finalidade

Importe

Fundaci贸n Sotelo Blanco

Gastos de funcionamento e mantemento do exercicio 2019

25.000,00 鈧


450.12/762.01 " Cooperaci贸n provincial. A Concellos. Subvenci贸ns convenios"

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de A Gudi帽a

Ampliaci贸n posterior e cambio de cuberta do punto de atenci贸n ao maior

100.000,00 鈧


450.12/762.01 "Cooperaci贸n provincial. A Concellos subvenci贸ns"

Beneficiario

Finalidade

Importe

Di贸cese de Astorga

Instalaci贸n e colocaci贸n de vidreiras na igrexa parroquial de Sobradelo

10.127,70 鈧


450.12/762.01 "Cooperaci贸n provincial. A Concellos subvenci贸ns"

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de A Peroxa

Melloras na piscina municipal da Peroxa

15.000,00 鈧


450.12/762.01 "Cooperaci贸n provincial. A Concellos subvenci贸ns"

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de Pereiro de Aguiar

Cofinanciamento para aforro enerx茅tico no Concello de Pereiro de Aguiar

100.000,00 鈧


2潞.- Aprobaci贸n do r茅xime de fiscalizaci贸n e intervenci贸n limitada previa de requisitos b谩sicos para o exercicio da funci贸n Interventora da Deputaci贸n Provincial de Ourense, o seu organismo aut贸nomo e os Entes dependentes da mesma, modificando a Base 66陋 "FUNCION FISCALIZADORA" das de execuci贸n dos orzamentos da Deputaci贸n engadindo o r茅xime de fiscalizaci贸n e intervenci贸n limitada previa a aplicar pola Entidade . Esta base, neste acto, pasa a ser de VIXENCIA INDEFINIDA.

R茅xime de control interno da Deputaci贸n de Ourense

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o regulamento polo que que se desenvolve o r茅xime de control interno da Deputaci贸n de Ourense.

Constit煤e o obxecto desta norma a regulaci贸n das funci贸ns de control interno respecto da xesti贸n econ贸mico-financeira e os actos con contido econ贸mico da Entidade Local, e os Organismos Aut贸nomos Locais, Entidades P煤blicas Empresariais Locais, Sociedades Mercant铆s e fundaci贸ns dependentes, consorcios adscritos, fondos carentes de personalidade xur铆dica e entidades con ou sen personalidade xur铆dica con dotaci贸n maioritaria distinta das anteriores, en base aos preceptos sobre control e fiscalizaci贸n contidos no cap铆tulo IV correspondente o t铆tulo V do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e o Real Decreto 424/2017, ao de 28 de abril, polo que se regula o r茅xime xur铆dico do control interno nas entidades do Sector P煤blico Local. Conforman o sector p煤blico local da Deputaci贸n de Ourense: a propia Deputaci贸n; o organismo aut贸nomo do Inorde, e as entidades UrbaOurense; Consorcio de Augas de Valdeorras; Consorcio provincial de Ourense para a prestaci贸n do servizo contra incendios e salvamento; e a Fundaci贸n Eduardo Blanco Amor.

Seguridade viaria na traves铆a de Bande

1潞. Aprobar o convenio de colaboraci贸n entre a Axencia Galega de Infraestruturas, a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Concello de Bande para a mellora da seguridade viaria na traves铆a de Bande.

Esta colaboraci贸n desenvolve a proposta formulada pola Direcci贸n Xeral de Tr谩fico, que consistir谩 na mellora da seguridade viaria de intersecci贸ns; continuidade de itinerarios peon铆s interrompidos; reduci贸n da velocidade: estreitamentos de carr铆s, sobreanchos en beirarr煤as, plataforma 煤nica nunha intersecci贸n; reordenaci贸n do aparcamento e mellora das paradas de autob煤s; mellora da accesibilidade e iluminaci贸n espec铆fica de pasos de pe贸ns; nova capa de rodadura. O orzamento total, que incl煤e o proxecto redactado pola Axencia Galega de Infraestruturas e os conceptos de direcci贸n de obra e coordinaci贸n de seguridade e sa煤de, ascende a 726.205,70 euros.

A Xunta de Galicia, a trav茅s da Axencia Galega de Infraestruturas, asume o compromiso de financiar a execuci贸n das obras, a s煤a direcci贸n e coordinaci贸n e sa煤de, destinando para iso ata un m谩ximo de 363.102,85 euros, de acordo coa seguinte distribuci贸n: 127.085,98 euros no ano 2021; e 236.016,87 euros no ano 2022.

A Deputaci贸n de Ourense financiar谩 a execuci贸n das obras, a s煤a direcci贸n e coordinaci贸n e sa煤de, destinando para iso ata un m谩ximo de 363.102,85 euros con cargo aos seus orzamentos, de acordo coa seguinte distribuci贸n: 127.085,98 euros no ano 2021; e 236.016,87 euros no ano 2022. Este convenio ter谩 vixencia desde a s煤a sinatura ata o 31 de decembro de 2022 e financiar谩 os gastos realizados desde o 1 de xaneiro de 2021.

Plans de emerxencia por seca

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperaci贸n para a elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca, complementario das axudas concedidas por resoluci贸n do 28 de decembro de 2020, publicada no DOG n潞 6, do 12 de xaneiro de 2021. Constit煤e o obxecto destas bases a regulaci贸n dun programa de cooperaci贸n para a elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca, destinado exclusivamente 贸s concellos da provincia de Ourense relacionados no punto terceiro desta cl谩usula, co fin de complementar as axudas concedidas a aqueles con dita finalidade por Augas de Galicia mediante resoluci贸n do 28 de decembro de 2020, publicada no DOG n潞 6, do 12 de xaneiro de 2021. O obxectivo do programa 茅 que as entidades locais beneficiarias dispo帽an dun instrumento b谩sico de planificaci贸n para xestionar os posibles episodios de seca, de tal xeito que se garanta o abastecemento 谩 poboaci贸n e se fomente o emprego eficiente dos recursos h铆dricos.

Para ser subvencionables, os plans de emerxencia por seca deber谩n ter un contido acorde 贸 disposto no artigo 7 da Lei 10/2001, do 5 de xullo, do Plan hidrol贸xico nacional, nas demais disposici贸ns legais e regulamentarias de aplicaci贸n e nos plans de seca das correspondentes demarcaci贸ns hidrogr谩ficas. En todo caso, o seu contido incluir谩, como m铆nimo:

a) Unha descrici贸n e un diagn贸stico do sistema de abastecemento, con indicaci贸n dos recursos dispo帽ibles, as 谩reas de captaci贸n e as demandas de auga.

b) A determinaci贸n das zonas m谩is vulnerables en caso de seca e dos usos da auga m谩is relevantes desde o punto de vista econ贸mico e social, coa identificaci贸n da poboaci贸n, os condicionantes ambientais, os principais elementos do patrimonio natural e actividades estrat茅xicas que poder铆an verse afectados.

c) Un sistema de indicadores e escenarios coherente co recollido no correspondente plan de seca da s煤a demarcaci贸n hidrogr谩fica.

d) As medidas de xesti贸n a adoptar en cada un dos distintos escenarios inclu铆dos.

e) A previsi贸n dunha subministraci贸n alternativa ante situaci贸ns de escaseza temporal, razoable e proporcional 谩s concretas circunstancias que potencialmente se poidan producir nestas situaci贸ns e 谩 s煤a duraci贸n.

f) As actuaci贸ns que se considere necesario executar para garantir o abastecemento 谩 poboaci贸n durante un episodio de seca, inclu铆das as obras de captaci贸n e conduci贸n que sexan precisas.

Este programa desenvolverase mediante a concesi贸n de subvenci贸ns 贸s concellos que seguidamente se relacionan, co fin de complementar o financiamento das actividades necesarias para acadar o obxectivo proposto: Cartelle, Castrelo de Mi帽o, Cortegada, Gomesende, Larouco, Nogueira de Ramu铆n, Pi帽or, Parada de Sil, Pontedeva e To茅n.

Medalla de Ouro da Provincia a Jos茅 Paz

Acordo:

1潞.- Incoar o expediente para o outorgamento da Medalla de Ouro da provincia de Ourense ao insigne profesor D. Jos茅 Paz Rodr铆guez.

2潞.- Designar ao deputado provincial e vicepresidente segundo D. C茅sar Manuel Fern谩ndez Gil como instrutor do expediente, conforme co que disp贸n o cap铆tulo III do Regulamento de Honores e Distinci贸ns da Deputaci贸n de Ourense. O deputado instrutor actuar谩 asistido polo asesor de presidencia D. Aurelio G贸mez Villar, que actuar谩 como secretario do expediente.

3潞.- Solicitarlle 谩 comisi贸n informativa de Cultura, Deportes e Mocidade que ditamine favorablemente a ratificaci贸n por parte do Pleno da Deputaci贸n Provincial de Ourense da decisi贸n de iniciar o dito expediente.

Jos茅 Luis Cuerda, Fillo Adoptivo da provincia

Acordo:

Outorgarlle, a titulo p贸stumo, a distinci贸n honor铆fica de Fillo Adoptivo da Provincia de Ourense ao cineasta Jos茅 Luis Cuerda Mart铆nez, de conformidade cos artigos 1, 7, 9, 10 e 11 do Regulamento de honores e distinci贸ns da Deputaci贸n de Ourense, e consonte coa proposta formulada pola instrutora do expediente.

Rebaixa das peaxes na autoestrada AP-53

Acordo:

1. Instar ao Goberno de Espa帽a a aprobar, o m谩is axi帽a posible, un proxecto de Real Decreto de modificaci贸n da concesi贸n da autoestrada de titularidade estatal AP-53, Santiago de Compostela-Alto de Santo Domingo, para bonificaci贸n de peaxes.

2. Instar 谩 Xunta a solicitar, o m谩is axi帽a posible, a transferencia 谩 comunidade aut贸noma, da titularidade da autoestrada AP-53 Santiago de Compostela-Alto de Santo Domingo, cumprindo as铆 os acordos adoptados polo Parlamento de Galicia.

3. Instar ao Goberno central a renunciar a calquera medida que implique o establecemento de sistemas de pago polo uso da rede de estradas do Estado, nomeadamente a implantaci贸n de peaxes nas autov铆as que ata agora son gratu铆tas, pola s煤a negativa repercusi贸n na competitividade das empresas e na econom铆a das persoas que residen nun territorio perif茅rico como a provincia de Ourense e a comunidade aut贸noma de Galicia, as铆 como a maior inseguridade viaria que xerar铆a polo aumento do tr谩fico nas v铆as secundarias.

Letras Galegas 2022 en honra a Florencio Delgado Gurriar谩n

Acordo:

1. Que a Deputaci贸n Provincial de Ourense se sume 谩 iniciativa promovida polo proxecto cultural As Letras de Florencio e apoie a candidatura do poeta valdeorr茅s, Florencio Delgado Gurriar谩n, para que lle sexa concedido, en 2022, o D铆a das Letras Galegas.

2. Que a Deputaci贸n Provincial de Ourense dea difusi贸n, a trav茅s de todos os medios de difusi贸n cos que conta a instituci贸n, 谩 candidatura do poeta valdeorr茅s, Florencio Delgado Gurriar谩n, para que lle sexa concedido, en 2022, o D铆a das Letras Galegas.

3. Que a Deputaci贸n Provincial de Ourense traslade o seu apoio 谩 candidatura do poeta valdeorr茅s, Florencio Delgado Gurriar谩n, para que lle sexa concedido, en 2022, o D铆a das Letras Galegas, 谩 Real Academia Galega, para co帽ecemento e constancia de todos os seus membros.