A Deputaci贸n recupera para 2022 o orzamento m谩is alto da s煤a historia con 85,7 mill贸ns de euros

Pleno Setembro 2021 1

鈥 A instituci贸n provincial conv茅rtese unha vez m谩is na primeira administraci贸n p煤blica de Espa帽a en aprobar un documento econ贸mico que crece un 7 % con respecto ao presente exercicio, ao incorporar 6 mill贸ns de euros m谩is

鈥 No pleno ordinario de setembro tam茅n se aprobou un expediente de modificaci贸n de cr茅ditos por un importe total de 2,7 mill贸ns de euros, financiados co remanente de tesourer铆a de 2020

鈥 A corporaci贸n aprobou ademais senllas propostas relativas ao fortalecemento da atenci贸n primaria no sistema sanitario galego e sobre a xesti贸n das centrais hidroel茅ctricas coa concesi贸n finalizada

Ourense, 24 de setembro de 2021.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense, en sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de setembro, aprobou hoxe inicialmente o orzamento da instituci贸n provincial para 2022, que reflicte unha previsi贸n econ贸mica de 85,7 mill贸ns de euros, convert茅ndose unha vez m谩is na primeira administraci贸n p煤blica de Espa帽a en dar este paso. O documento, que incl煤e os orzamentos do Inorde e dos consorcios provinciais contra incendios e Augas de Valdeorras, crece un 7 % con respecto ao presente exercicio ao incorporar 6 mill贸ns de euros m谩is, recuperando as铆 a senda do crecemento iniciada en 2014, co obrigado par茅ntese do ano 2021 pola necesidade de adaptarse 谩 crise sanitaria, econ贸mica e social provocada pola pandemia.

A memoria da proposta econ贸mica para 2022 recolle no estado de gastos 33,6 mill贸ns de euros en persoal (39,21 %); 20,8 mill贸ns para gastos correntes en bens e servizos (24,29 %); case 300.000 en gastos financeiros (0,35 %); 13,5 mill贸ns en transferencias correntes (15,79 %); un fondo de continxencia de 300.000 euros (0,35 %); 10,6 mill贸ns en investimentos reais (12,40 %); 5,5 mill贸ns para transferencias de capital (6,43 %); e algo m谩is de 700.000 euros (0,82 %) e outros 300.000 euros (0,35 %) en pasivos e activos financeiros, respectivamente.

En li帽as xerais, o orzamento destina 34,9 mill贸ns de euros para obras e servizos; 9,86 mill贸ns para cooperaci贸n cos concellos; 6,75 mill贸ns para o cap铆tulo social; 4,93 mill贸ns para cultura; 1,5 mill贸ns para educaci贸n; 2,66 mill贸ns para deportes; e 1,55 mill贸ns de euros para administraci贸n electr贸nica.

No tocante 谩s 谩reas estrat茅xicas, os concellos recibir谩n preto de 4,6 mill贸ns de euros en transferencias de capital para os seus investimentos; mantense o plan de gastos correntes co que a Deputaci贸n axuda aos concellos que acreditan insuficiencia financeira e orzamentaria, dentro do plan de cooperaci贸n para obras e servizos; a reparaci贸n de v铆as provinciais contar谩 con 1,3 mill贸ns de euros, m谩is 1,5 mill贸ns para obras novas; e 1,2 mill贸ns estar谩n destinados ao programa de Acci贸n Social en cooperaci贸n cos concellos. C贸mpre apuntar que, ao igual que no presente exercicio, os concellos poder谩n destinar a gasto corrente, coas limitaci贸ns que establezan as bases, os 51.000 euros que reciben do Plan de Cooperaci贸n.

Polo que respecta a plans e programas c贸mpre destacar o Fomento do Emprego, dotado con 1.830.000 euros; Mocidade, con 549.000 euros; Natalidade, con 300.000 euros; Deporte, con 350.000 euros; o Plan Tarazana para actividades recreativas e culturais cun importe de 150.000 euros; ou a cooperaci贸n co mundo universitario a trav茅s de d煤as achegas: m谩is de 430.000 euros para a UNED e 220.000 euros para a Universidade de Vigo.

En canto aos organismos dependentes da Deputaci贸n, o Inorde dispor谩 o pr贸ximo ano de m谩is de 1,9 mill贸ns de euros, cunha suba do 6,3 % con respecto ao ano anterior, e o Consorcio Provincial contra Incendios e de Salvamento contar谩 con 1,4 mill贸ns. No 谩mbito das emerxencias, mantense o financiamento dos GES na parte que deber铆an achegar os concellos, ata alcanzar os 900.666 euros, e habil铆tase unha partida de algo m谩is de 300.000 euros para paliar ao 50 %, xunto coa achega do Estado, os danos provocados polas riadas de 2019 en Monterrei, Ri贸s, Leiro e Vilar de Santos.

Modificaci贸n de cr茅ditos

Entre outros asuntos, na sesi贸n de hoxe tam茅n se aprobou un expediente de modificaci贸n de cr茅ditos mediante suplementos de cr茅dito e cr茅ditos extraordinarios, as铆 como a modificaci贸n das bases de execuci贸n do orzamento correspondente ao vixente exercicio, por un importe total de 2,7 mill贸ns de euros, financiados co remanente de tesourer铆a de 2020.

No apartado de gastos de investimento, os suplementos de cr茅dito ascenden a 2,1 mill贸ns destinados a desenvolvemento empresarial, cooperaci贸n provincial cos concellos, patrimonio hist贸rico art铆stico, actividades culturais e recreativas e acci贸n social. Tam茅n dentro dos gastos de investimento, os cr茅ditos extraordinarios te帽en un importe de 100.000 euros divid铆ndose en investimentos asociados ao funcionamento de servizos relacionados co patrimonio hist贸rico art铆stico e acci贸ns de promoci贸n comercial.

En gastos correntes, o suplemento de cr茅dito ten un importe superior a 500.000 euros para, entre outras iniciativas, apoiar actividades culturais e recreativas de asociaci贸ns e fundaci贸ns; actividades, programas e servizos en concellos; cooperaci贸n con mancomunidades; acci贸n social; desenvolvemento e promoci贸n empresarial; fomento do deporte; e movemento veci帽al.

Na orde do d铆a tam茅n figuraba a aprobaci贸n da compravenda por parte da Deputaci贸n de unha acci贸n da sociedade Empresa de Transformaci贸n Agraria, S.A. (Tragsa); a solicitude ao Ministerio de Facenda e Administraci贸ns P煤blicas da delegaci贸n da inspecci贸n do IAE do Concello de San Cibrao das Vi帽as; e a revogaci贸n da delegaci贸n na Deputaci贸n de Ourense do exercicio das competencias de xesti贸n, liquidaci贸n e recadaci贸n en voluntaria e executiva da taxa polo abastecemento de auga do Concello de Rairiz de Veiga.

Proposici贸ns

No pleno aprob谩ronse ademais d煤as moci贸ns, coa adopci贸n dos seguintes acordos:

Atenci贸n primaria no sistema sanitario p煤blico galego

1. Solicitar ao Goberno de Espa帽a unha habilitaci贸n, de forma extraordinaria, dos centros de sa煤de necesarios para que te帽an a consideraci贸n de centros acreditativos para a formaci贸n, as铆 como aos profesionais especialistas en medicina Familiar e comunitaria precisos para que poidan actuar como titores na formaci贸n de residentes.

2. Solicitar ao Goberno de Espa帽a unha convocatoria extraordinaria de prazas MIR que permita incorporar mais profesionais ao noso sistema sanitario e resolver o d茅ficit de m茅dicos en primaria e 谩 Xunta de Galicia que cubra a totalidade desas prazas acreditadas e financie o 100% destas prazas con cargo aos orzamentos.

3. Esixir ao Goberno de Espa帽a que, m谩is al贸 destas medidas extraordinarias, cumpra os acordos do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Sa煤de de abril do ano 2018 relativos 谩s reformas estruturais precisas para flexibilizar e axilizar o procedemento de acreditaci贸n de unidades docentes e os seus requisitos, permitindo a formaci贸n anual de m谩is profesionais especialistas.

4. Esixir ao Goberno de Espa帽a que cumpra os acordos do Pleno do Congreso dos Deputados e do Parlamento de Galicia sobre a necesaria eliminaci贸n das limitaci贸ns impostas para as taxas de reposici贸n de efectivos nos sistemas sanitarios p煤blicos auton贸micos.

5. Dar traslado destes acordos ao Goberno de Espa帽a, a Xunta de Galicia, ao Congreso dos Deputados e ao Parlamento de Galicia.

Infraestruturas hidroel茅ctricas

1. Instar ao Goberno de Espa帽a para a constituci贸n dunha entidade p煤blica empresarial con sede social, fiscal e operativa na provincia de Ourense, para a xesti贸n directa das centrais hidroel茅ctricas en todo o territorio estatal, cuxa concesi贸n administrativa finalice.

2. Reclamar 谩s diferentes Confederaci贸ns Hidrogr谩ficas do territorio nacional unha maior transparencia e informaci贸n activa de car谩cter xen茅rico cara 谩s organizaci贸ns representativas dos intereses dos territorios cedentes nos procesos de extinci贸n de centrais.

3. Instar o Goberno que no novo modelo de xesti贸n e explotaci贸n das infraestruturas hidro茅lectricas que se implanten con motivo da caducidade e extinci贸n do per铆odo concesional, mediante a modificaci贸n legal pertinente na Lei de Facendas Locais, garanta en todo momento a continuidade e efectividade da tributaci贸n municipal para este tipo de actividades econ贸micas, impostos consolidados hai anos, xa sexa Imposto de Bens Inmobles- BICES, Imposto de Actividades Econ贸micas, outras taxas e canons con escrupuloso respecto aos diferentes convenios que no seu d铆a as empresas concesionarias estableceron con Concellos afectados das nosas comarcas.

4. Que os saltos hidroel茅ctricos revertidos deban adaptarse en canto 谩 s煤a futura explotaci贸n, ao establecido nos plans hidrol贸xicos e a Directiva Marco Europea en materia de Auga.

5. Promover a reforma legal pertinente para que se dea voz e audiencia 谩s comarcas, consellos comarcais e concellos, as铆 como instituci贸ns de diferentes 谩mbitos e axentes sociais e econ贸micos do mesmo.

6. No caso de que a Administraci贸n opte pola v铆a de iniciar un novo procedemento concesional para a explotaci贸n do aproveitamento revertido, que se produza unha previsi贸n legal que esixa 谩 administraci贸n hidr谩ulica que, no proceso de elaboraci贸n dos pregos de condici贸ns deses novos expedientes, valore a inclusi贸n de condici贸ns que restit煤an a afecci贸n.

7. No suposto que a central sexa explotada de forma indirecta mediante sociedade p煤blico/privada, ou ben mediante forma directa pola administraci贸n, tambien deberase ter en conta o indicado no punto anterior sobre a ausencia de amortizaci贸n de grandes investimentos, polo que os beneficios que se obstengan deber铆an reverter equitativamente ao territorio afectado.

8. Que en todo caso mante帽an e leven a cabo os plans de restituci贸n recollidos na Lei de Augas, sempre que se executen obras de construci贸n, modificaci贸n ou ampliaci贸n sobre as infraestruturas hidr谩ulicas.