Baltar defende o papel dos gobernos provinciais como “os grandes vertebradores do territorio, que contrarrestan o centralismo e fan fronte aos desafíos do século XXI”

Mesa redonda con Manuel Baltar web

Participantes en la Conferencia de presidentes web

Manuel Baltar durante a segunda xornada da conferencia de presidentes web

Diferentes momentos da segunda xornada da V Conferencia de Presidencias de Deputacións, Cabildos e Consellos Insulares que se celebrou en Valencia. Abaixo, o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, conversa co seu homólogo de Alicante, Carlos Mazón. 

Manuel Baltar e o presidente da Deputacion de Alicante Carlos Mazon web

O presidente do goberno provincial amosou a súa satisfacción polos resultados da V Conferencia de Presidencias de Deputacións, Cabildos e Consellos Insulares que hoxe rematou en Valencia e na que que se falou de cuestións relevantes como son o reto demográfico e os fondos europeos. Este último asunto centrou unha mesa redonda na que participou Baltar esta mañá

O encontro concluíu cunha declaración conxunta na que se certifica o compromiso absoluto cos concellos para recuperar o pulso económico trala pandemia, reclámase unha revisión do marco competencial e máis financiación para garantir a mellor calidade de vida en calqueira municipio con independencia do seu tamaño

Manuel Baltar explica que este tipo de reunións permiten comprobar como "presidentas e presidentes de todos os signos políticos teñen problemas comúns, estratexias que paga a pena compartir e modelos de xestión que tamén poden ter éxito noutros territorios"

Ourense, 13 de maio de 2022.- Os gobernos locais intermedios "son os grandes vertebradores do territorio, que contrarrestan o centralismo e deben ir á procura de sinerxías para facer fronte aos desafíos do século XXI", sinala o presidente da Deputación, Manuel Baltar, na súa valoración dos resultados da V Conferencia de Presidencias de Deputacións, Cabildos e Consellos Insulares que hoxe rematou en Valencia. Unha conferencia na que Manuel Baltar interveu esta mañá con motivo da mesa redonda na que abordaron os fondos europeos de recuperación, e na que reivindicou o peso específico das administracións locais como antítese de políticas públicas excesivamente centralistas.

Manuel Baltar expresou a súa "satisfacción absoluta" despois de dúas xornadas de traballo nas que se falou de cuestións relevantes na España e na Europa do século XXI como son o reto demográfico e os fondos europeos, "nun escenario de oportunidades que se abre para os gobernos provinciais, como administración máis próxima aos concellos e estes, a súa vez, á veciñanza". Un momento no que "o noso papel ofrecendo servizos públicos e cooperando con calquera outra administración revélase como absolutamente proverbial".

Para Manuel Baltar, este tipo de reunións permiten comprobar como "presidentas e presidentes de todos os signos políticos teñen problemas comúns, estratexias que paga a pena compartir e modelos de xestión que tamén poden ter éxito noutros territorios". Todo iso sen esquecer "as relacións con outras administracións públicas e a interlocución directa con instancias europeas como Partenalia", a rede europea de gobernos provinciais que preside o propio Baltar. Insistiu na defensa destas institucións subliñando que son fundamentais "para loitar contra o despoboamento e para prestar os mellores servizos públicos especialmente no rural e nos concellos de menos de 20.000 habitantes, o 89% dos 8.131 municipios existentes en España".

Declaración final conxunta "froito da unanimidade"

A V Conferencia de Presidencias de Deputacións Provinciais, Cabidos e Consellos Insulares concluíu cunha declaración final "froito da unanimidade e onde se sentan as bases da reivindicación e do papel motor destas institucións, na consecución dos ambiciosos retos que a sociedade española ten por diante".

En sete puntos, o documento destaca en primeiro lugar o compromiso dos gobernos locais intermedios coa reparación dos danos económicos e sociais causados pola pandemia, reclamando de un papel protagonista na xestión dos fondos europeos, ata lograr a plena cogobernanza que proclama o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

O comunicado recolle a determinación de afrontar o reto demográfico para lograr unha mellor distribución territorial da poboación e asegurar os servizos públicos e a calidade de vida, así como tamén a súa necesaria participación nas accións deseñadas polo Estado e as comunidades autónomas para a consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030.

Tamén figura a aposta pola transformación dixital, destacando a necesidade de fomentar a capacitación técnica dos empregados públicos, reducir a fenda dixital na cidadanía, garantir a protección dos seus datos persoais e promover un acceso fácil ás administracións públicas.

Maior ámbito competencial

Reivindícase ademais que o lexislador atribúa aos gobernos locais intermedios competencias propias, de maneira que poidan decidir e poñer en práctica políticas autónomas para ser un verdadeiro complemento dos municipios, en especial dos que teñen menores recursos.

A un maior ámbito competencial súmase a revisión do marco de financiamento de todos os gobernos locais, non só dos intermedios, pois o deseño actual non cobre as necesidades para exercer as atribucións. O sistema de financiamento debe permitir unha distribución dos recursos económicos na que se ponderen e equilibren criterios poboacionais e territoriais.

Por último, as deputacións, cabidos e consellos insulares comprométense a compartir tanto coñecementos técnicos para a optimización dos recursos de cada territorio, como estratexias para a súa promoción.