Constitu铆da a comisi贸n de seguimento do plan de medidas antifraude para a xesti贸n e execuci贸n dos fondos Next Generation

Comision Antifraude 1

Manuel Baltar afirma que este 贸rgano de control sup贸n "un paso m谩is nesa li帽a de integridade institucional, de transparencia e goberno aberto que lideramos a nivel nacional e que nos fai ser unha administraci贸n de referencia"

A comisi贸n est谩 presidida polo propio presidente da Deputaci贸n, que participar谩 con voz pero sen voto, "o que sup贸n un plus de imparcialidade e unha garant铆a m谩is para o car谩cter t茅cnico que debe ter este 贸rgano"

Baltar recalca a rigorosidade na xesti贸n dos proxectos europeos xa concedidos, como o Plan de Sostenibilidade Tur铆stica en Destino (PSTD) "Ourense Termal", e "os que est谩n por vir", refer铆ndose a candidaturas como o PSTD "EnOUturismo". "Un aspecto que tam茅n cobra relevancia", explica, "nos 贸rganos de 谩mbito europeo que presidimos e no traballo en rede que vimos po帽endo en pr谩ctica desde hai anos con resultados visibles"

Entre as competencias desta comisi贸n figura a avaliaci贸n dos riscos de fraude nos procesos clave de execuci贸n dos fondos, garantir os controis internos, coordinar, concretar e propo帽er melloras na pol铆tica antifraude ou realizar acci贸ns formativas e de sensibilizaci贸n

Ourense, 28 de maio de 2022.- A Deputaci贸n de Ourense procedeu 谩 constituci贸n da comisi贸n t茅cnica que se encargar谩 de velar polo cumprimento do plan de medidas antifraude para a xesti贸n e execuci贸n dos fondos Next Generation. "Un paso m谩is nesa li帽a de integridade institucional, de transparencia e goberno aberto que lideramos a nivel nacional e que nos fai ser unha administraci贸n de referencia", afirmou Manuel Baltar tralo remate da primeira reuni贸n deste 贸rgano de control.

A comisi贸n est谩 presidida polo propio titular da Deputaci贸n, que participar谩 con voz pero sen voto "o que sup贸n un plus de imparcialidade e unha garant铆a m谩is para o car谩cter t茅cnico que debe ter este 贸rgano, ademais de trasladar 谩 veci帽anza de Ourense que conta cunha administraci贸n fiable, seria e rigorosa", subli帽ou Manuel Baltar. Os t茅cnicos que participar谩n nesta comisi贸n son o secretario xeral, Juan Marquina; a interventora M贸nica Legaspi; o tesoureiro Miguel 脕ngel L贸pez; o xefe do servizo de Investimentos e Patrimonio, Javier Mart铆nez; e o xefe do gabinete da Presidencia, Jos茅 脕ngel Sampayo.

O presidente do goberno provincial destaca que "est谩 demostrada rigorosidade da Deputaci贸n de Ourense na xesti贸n dos fondos europeos xa aprobados" -como o Plan de Sostenibilidade Tur铆stica en Destino (PSTD) "Ourense Termal" ou o proxecto de dixitalizaci贸n e sostenibilidade do comercio rural "CROu"-, "e os que est谩n por vir", engadiu lembrando as candidaturas presentadas para, por exemplo, o PSTD de enogastronom铆a "EnOUturismo". "Algo que ten tam茅n a s煤a relevancia nos 贸rganos de 谩mbito europeo que presidimos e no traballo en rede que vimos po帽endo en pr谩ctica desde hai anos con resultados visibles", recalca Manuel Baltar.

Plan aprobado no pleno de marzo

Entre as competencias da comisi贸n, que volver谩 a reunirse no terceiro trimestre do ano, figura "a avaliaci贸n peri贸dica dos riscos de fraude nos procesos clave de execuci贸n dos fondos, garantindo o bo funcionamento dos controis internos establecidos", segundo reflicte o plan de medidas antifraude aprobado pola Deputaci贸n no pleno de marzo. Entre as s煤as funci贸ns tam茅n est谩 a coordinaci贸n e concreci贸n da pol铆tica antifraude, mesmo formulando propostas para a modificaci贸n ou mellora do citado plan.

Este 贸rgano de control tam茅n ter谩 atribuci贸ns en materia formativa e de sensibilizaci贸n, en tanto que poder谩 propo帽er iniciativas "en materia de integridade institucional e 茅tica" dirixidas ao persoal p煤blico. Ademais de examinar e responder a posibles reclamaci贸ns, os membros da comisi贸n rexistrar谩n todos os controis realizados, indicando as medidas de prevenci贸n recomendadas, e deber谩n elaborar unha memoria anual na que se detallen as actividades desenvolvidas.

Establ茅cese tam茅n a posibilidade de contar cunha unidade de apoio integrada por persoas directoras, coordinadoras o responsables de 谩reas para canalizar e seleccionar toda a informaci贸n, decidir o uso de ferramentas inform谩ticas e a dotaci贸n de medios e recursos para a xesti贸n de proxectos e actuaci贸ns financiados polo Plan de Recuperaci贸n, Transformaci贸n y Resiliencia.

Medidas de control no marco do plan de recuperaci贸n

O plan de medidas antifraude da Deputaci贸n de Ourense e dos seus organismos dependentes e adscritos 茅 un tr谩mite establecido pola Uni贸n Europa para que as administraci贸ns p煤blicas adopten procedementos de control no marco do plan de recuperaci贸n.

Mediante este documento establ茅cense os principios e as normas que se aplicar谩n en materia antifraude, anticorrupci贸n e co fin de evitar os conflitos de intereses, en relaci贸n cos fondos provenientes do Mecanismo de Recuperaci贸n e Resiliencia. O seu contido xa reflicte medidas adoptadas con anterioridade polo goberno provincial, como o control financeiro desde a 谩rea de Intervenci贸n e a observaci贸n de ausencia de conflito de intereses desde o departamento de Contrataci贸n. A aprobaci贸n deste plan sup贸n un punto de inflexi贸n como modelo de referencia a adoptar de forma estable na xesti贸n dos restantes recursos p煤blicos asignados 谩 Deputaci贸n.