As deputacións de Ourense e Lugo e o Valedor do Pobo asinan o convenio para o recoñecemento da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade

  • Manuel Baltar afirma que con esta distinción "toda Galicia será Patrimonio da Humanidade", "porque se rende homenaxe aos que habitaron estas terras en perfecta sintonía coa riqueza paisaxística e monumental, e se protexe un legado cultural que será motivo de orgullo para as vindeiras xeracións".

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, xunto co titular da Deputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, e co Valedor do Pobo, Julio José Fernández, asinou hoxe na sede do Valedor do Pobo de Galicia, en Santiago de Compostela, o convenio de colaboración que as tres institucións subscriben para a consecución do recoñecemento da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. O convenio ten como obxectivo colaborar para desenvolver as actuacións necesarias que permitan presentar ante o Centro do Patrimonio Mundial da UNESCO a proposta de inscrición da Ribeira Sacra (Lugo e Ourense) para a súa declaración como Patrimonio Mundial.

Trala sinatura do convenio, Manuel Baltar afirmou que toda Galicia "será Patrimonio da Humanidade cando recibamos este recoñecemento, porque se rende homenaxe aos que habitaron estas terras en perfecta sintonía coa riqueza paisaxística e monumental e se protexe un legado cultural que será motivo de orgullo para as vindeiras xeracións". O presidente ourensán considera que o convenio que hoxe asinamos "reforza o compromiso de dúas provincias cun reto común" e que a comisión de seguimento do acordo asinado en Rocas, orixe desta andaina, "está a desenvolver os seus traballos de xeito modélico".

Baltar destaca que o labor que se está a levar a cabo nestes meses a prol deste recoñecemento "está presidido pola unanimidade, a profesionalidade e o rigor", e aínda que o camiño é longo "farémolo co acordo e o consenso como compañeiros da ilusión".

O Valedor do Pobo, pola súa banda, manifestou o seu compromiso de elaborar un informe técnico de posta en valor da Ribeira Sacra en Ourense e Lugo, da man dun grupo multidisciplinar de expertos, e co presente acordo as partes asumen o compromiso de continuar realizando as actuacións para a consecución do recoñecemento da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial.

Traballos técnicos

Os traballos técnicos serán desenvolvidos por expertos de recoñecido prestixio nas áreas temáticas de: Estudos sobre produción agrícola e formas de cultivo; Estudos sobre xeografía física; Estudos sobre edafoloxía; Estudos sobre botánica; Estudos sobre o patrimonio cultural (Historia, Historia da Arte, Arqueoloxía, Arquitectura e Antropoloxía); e Estudos sobre economía aplicada, e Estudos sobre produción vitivinícola.

Estes traballos conformarán o documento técnico que a Xunta de Galicia enviará ao Ministerio de Cultura para a súa presentación polo Reino de España -unha vez aprobada polo Consello do Patrimonio Histórico Español- ante o Centro de Patrimonio Mundial para que sexa avaliada polo Comité do Patrimonio Mundial.

A candidatura debe atender aos obxectivos de definir a delimitación do ben proposto e describilo, delinear a súa historia, e enunciar o seu significado e por que se acredita que demostra ter Valor Universal Excepcional potencial. Tamén deberá xustificar que o ben pode satisfacer un ou máis criterios dos recollidos no artigo 77 das directrices prácticas para a aplicación da Convención do Patrimonio Mundial sobre o valor Universal Excepcional, así como expor o seu estado de conservación.

Asemade, será necesario apuntar como a longo prazo o seu potencial Valor Universal Excepcional vai ser mantido e salvagardado por medio da protección legal e a xestión dos seus recursos que testemuñan o seu valor; cal será o proceso de xestión e o sistema a desenvolver, así como quen vai participar no mesmo. Cos resultados destes estudos o Valedor do Pobo elaborará un informe técnico de posta en valor da Ribeira Sacra en Ourense e Lugo.

En cumprimento do presente convenio as deputacións de Ourense e Lugo achegarán cada unha delas a cantidade máxima de 50.000 € e comprométense a tramitar os expedientes de contratación para a realización dos estudos. Pola súa banda, o Valedor do Pobo coordinará e dirixirá os traballos técnicos en colaboración coa Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, e realizará un informe de idoneidade para a contratación da realización dos traballos técnicos que permitan a presentación da candidatura da Ribeira Sacra para a súa declaración como Patrimonio Mundial.