As axudas da Deputaci贸n de Ourense para entidades que promovan iniciativas sociais ascenden este ano a 140.000 euros

A Deputaci贸n de Ourense ven de facer p煤blico hoxe a li帽a de axudas econ贸micas que ir谩n destinadas a entidades que promovan iniciativas sociais. As铆 o recollen as bases reguladoras da convocatoria do concurso p煤blico para a concesi贸n de subvenci贸ns para proxectos de prestaci贸n de servizos sociais para o ano 2012, publicadas no Bolet铆n Oficial da Provincial.

En total ser谩n 140.000 euros que ir谩n destinados a entidades de iniciativa social que realicen proxectos de prestaci贸n de servizos sociais na provincia de Ourense. Poder谩n obter subvenci贸n como beneficiarias as entidades de iniciativa social legalmente constitu铆das, que realicen de maneira habitual proxectos e actividades de prestaci贸n de servizos sociais e que dispo帽an dunha sede ou delegaci贸n na provincia de Ourense, cumprindo todos e cada un dos seguintes requisitos:

-Que a prestaci贸n se dirixa a calquera dos colectivos das distintas 谩reas de actuaci贸n propias de servizos sociais, primando aqueles colectivos de persoas, que por raz贸ns obxectivas de 铆ndole econ贸mica, de sa煤de ou pola concorrencia de circunstancias sociais, 茅tnicas ou culturais, sufran especiais dificultades respecto da xeneralidade da poboaci贸n e precisen dun tratamento espec铆fico para o acceso 贸 goce pleno dos dereitos de contido econ贸mico, laboral e social reco帽ecidos no ordenamento xur铆dico.

-Que os ditos servizos sexan prestados de xeito altru铆sta e desinteresado, sen 谩nimo de lucro.

-Que as devanditas entidades de iniciativa social estean inscritas, con anterioridade 谩 data de finalizaci贸n do prazo de solicitude, no Rexistro 脷nico de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de Galicia.

-No caso de centros ou servizos sociais especializados, ser谩 requisito imprescindible dispor da correspondente autorizaci贸n da Xunta para a s煤a creaci贸n e/ou inicio de actividades, con anterioridade 谩 data de finalizaci贸n do prazo de solicitude, se 茅 o caso.

-Que as entidades solicitantes deber谩n cumprir, en todo caso, os requisitos para obter a condici贸n de beneficiarias esixidos no artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xu帽o, de subvenci贸ns de Galicia.

-Que, no suposto de ter recibido con anterioridade subvenci贸ns desta Deputaci贸n, non existan incumprimentos das obrigas derivadas da s煤a concesi贸n.

As axudas concedidas poder谩n ter unha cont铆a m谩xima de ata 10.000 euros para cada beneficiario. Por conseguinte, no suposto en que sexa obxecto de subvenci贸n m谩is dun proxecto dun mesmo beneficiario, o importe conxunto das subvenci贸ns concedidas non poder谩 exceder do devandito l铆mite. O prazo improrrogable de presentaci贸n ser谩 dun mes, contado a partir do d铆a seguinte 贸 da publicaci贸n destas bases no Bolet铆n Oficial da Provincia.

Para m谩is informaci贸n:

https://bop.depourense.es/portal/