Aviso Correo Electr贸nico

DEPUTACI脫N DE OURENSE - AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDADE

Esta mensaxe e, se 茅 o caso, os ficheiros anexos, son confidenciais, especialmente no que respecta aos datos persoais, e dir铆xense exclusivamente ao destinatario referenciado. Se vostede non o 茅 e o recibiu por erro, ou ten co帽ecemento deste por calquera motivo, preg谩moslle que nolo comunique por este medio e proceda a destru铆lo ou borralo, e que, en todo caso, se abste帽a de utilizar, reproducir, alterar, arquivar ou comunicar a terceiros esta mensaxe e ficheiros anexos, todo iso baixo pena de incorrer en responsabilidades legais. O emisor non garante a integridade, rapidez ou seguridade deste correo, nin se responsabiliza de posibles prexu铆zos derivados da captura, incorporaci贸ns de virus ou calquera outras manipulaci贸ns efectuadas por terceiros.

De acordo coa LOPD, inform谩moslle que os seus datos persoais e enderezo de correo electr贸nico forman parte dun ficheiro, cuxo responsable 茅 a Deputaci贸n de Ourense. Se o desexa, vostede poder谩 exercitar os dereitos de acceso, rectificaci贸n, cancelaci贸n e oposici贸n dos seus datos, enviando unha mensaxe 贸 enderezo de correo electr贸nico This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , indicando na li帽a de 鈥淎sunto鈥 o dereito que desexa exercitar.

DIPUTACI脫N DE OURENSE - AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD

Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tiene conocimiento de 茅ste por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo, y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros.

De acuerdo con la LOPD, le informamos que sus datos personales y direcci贸n de correo electr贸nico forman parte de un fichero, cuyo responsable es la Diputaci贸n de Ourense. Si lo desea, podr谩 usted ejercitar los derechos de acceso, rectificaci贸n, cancelaci贸n y oposici贸n de sus datos enviando un mensaje a la direcci贸n de correo electr贸nico This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indicando en la l铆nea de 鈥淎sunto鈥 el derecho que desea ejercitar.