O GRUPO PROVINCIAL DO BNG PRESENTA SENDAS MOCI脫NS, PARA DEBATE NO PLENO DE NOVEMBRO, RELATIVAS AOS DESAFIUZAMENTOS E A PROBLEM脕TICA NO SECTOR LACTEO

MOCI脫N PARA QUE SE MODIFIQUE A LEI HIPOTECARIA E ADOPCI脫N DE MEDIDAS SOCIAIS PARA SOLUCIONAR O DRAMA DOS DESAFUIZAMENTOS

A crise econ贸mica, onde a burbulla inmobiliaria tivo un papel fundamental, est谩 a provocar un aumento desmesurado de desafiuzamentos que nos p贸n diante dun drama social de dimensi贸ns preocupantes. Medra o n煤mero de familias que quedan sen fogar, os bancos qu茅danse coas vivendas, pero a d茅beda segue pendente. A voracidade dos bancos non se satisface cos casos dram谩ticos de familias e personas que logo de pagar altas amortizaci贸ns e intereses polos pr茅stamos son botadas f贸ra do seu fogar. Con casos tan vergo帽entos como de familias desafiuzadas cando a penas lles quedaban por pagar 6.000 ou 10.000 euros.

Os galegos e galegas sufrimos tam茅n este drama. Entre xaneiro e xu帽o deste ano a xustiza do Estado espa帽ol ten autorizado en Galiza o desafiuzamento de m谩is de 3.000 vivendas ou negocios por non poderlle pagar ao banco, e t茅帽ense iniciado m谩is de 48.000 procesos de execuci贸n que pretenden o mesmo destino, en todo o Estado. En total, desde o principio da crise en 2007, son m谩is de 9.000 expedientes que afectan a familias galegas que conte帽en aut茅nticas traxedias humanas e incluso suicidios, no caso do Estado.

As reuni贸ns agora entre PP e PSOE non poden ocultar que, en reiteradas ocasi贸ns desde marzo de 2011, os dous partidos opux茅ronse 谩s alternativas subscritas polo BNG no Congreso dos Deputados. De nada valen lamentos e panos quentes a un problema que exixe medidas contundentes, modificaci贸ns na lexislaci贸n hipotecaria e soluci贸ns claras e firmes.

A banca, que ten recibido miles de mill贸ns de di帽eiro p煤blico para sanear as consecuencias das s煤as aventuras inmobiliarias, non quere adoptar medidas voluntarias para resolver este problema. Nestes momentos de crise non concede cr茅ditos 谩 cidadan铆a nin ao empresariado aut贸nomo, pequeno ou mediano, pero en cambio son intransixentes nas sumarias execuci贸ns hipotecarias que deixan na r煤a familias enteiras sen contemplaci贸ns.

O BNG, ao igual que outros sectores sociais, e mesmo a xudicatura, demandan medidas lexislativas e sociais para impedir este desaforo. Medidas para atender os casos m谩is dram谩ticos, para evitar o desamparo das persoas e familias en situaci贸n econ贸mica extrema. Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporaci贸n municipal a adopci贸n do seguinte ACORDO

    1.Instar 谩 Xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado que proceda 谩 modificaci贸n da Lei Hipotecaria, que te帽a car谩cter retroactivo, para dar soluci贸n ao grave drama social dos desafiuzamentos por impago das hipotecas, adoptando medidas como as seguintes:

-      Contemplar a daci贸n en pago ou extinci贸n do cr茅dito coa entrega da vivenda, garantizando o aluguer social da mesma vivenda sobre todo cando existan menores ou persoas dependentes.

-      Estabelecer un r茅xime especial no caso da execuci贸n de pr茅stamos cando se refire 谩 vivenda habitual ou aos negocios comerciais.

-      Contemplar moratorias para deixar o pagamento das cotas hipotecarias temporalmente en suspenso cando se produzan circunstancias econ贸micas dif铆ciles como a perda de emprego ou o peche dun negocio.

 -      Estabelecer a posibilidade de poder converter a hipoteca nun aluguer.

-      Estudar un procedemento concursal espec铆fico para permitir a paralizaci贸n de certas execuci贸ns.

-      Modificar o r茅xime de taxaci贸n e aumentar a porcentaxe de adxudicaci贸n ao acredor, actualmente no 50% do valor de taxaci贸n.

2. Instar 谩 Xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado a seguinte medida de car谩cter social:

-      Habilitar un Fondo Econ贸mico Especial para atender os casos m谩is dram谩ticos e evitar o desamparo das persoas e as familias que se atopan en situaci贸ns econ贸micas extremas.

3.  Instar 谩 Xunta de Galiza 谩

-  Creaci贸n dunha Oficina de Asesoramento para Familias amenazadas polos desafiuzamentos.

-  Creaci贸n dunha Bolsa de Vivenda Social, exixindo das entidades bancarias e de aforro que as vivendas baleiras da s煤a propiedade pasen a formar parte da mesma para o aluguer social ou venda a prezo taxado.

4.  Remitir este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno do Estado e grupos parlamentares do Congreso e Parlamento de Galiza.

MOCI脫N A RESPECTO DA GRAVE SITUACI脫N DO SECTOR L脕CTEO

O sector l谩cteo galego est谩 nunha situaci贸n l铆mite. Nos tres 煤ltimos anos desapareceron en Galiza m谩is de 3.000 explotaci贸ns acompa帽ada dunha destruci贸n sen precedentes de postos de traballo, acadando nese mesmo per铆odo a cifra dos 10.000 empregos destru铆dos. Pero, ademais, hai ao redor de 3.000 explotaci贸ns que est谩n ao borde da suspensi贸n de pagos.

Polo que, no caso de non adopt谩rense medidas urxentes, ser谩 impar谩bel o peche de explotaci贸ns e a perda de postos de traballo.

Unha das principais causas desta situaci贸n son os baixos prezos do leite en orixe, ao que hai que engadir o desmesurado incremento dos custes de produci贸n (prezo dos cereais, dos pensos, dos combust铆beis, etc.). As explotaci贸ns l谩cteas galegas reciben 0,28 euros por litro de leite, 2 c茅ntimos por debaixo da media estatal e 5 c茅ntimos menos que na Uni贸n Europea, que representan cifras similares 谩s de hai 20 anos.

Son moitas as explotaci贸n que realizaron un gran esforzo de modernizaci贸n nas s煤as explotaci贸ns e por mor destes prezos tan baixos est谩n a se facer invi谩beis.

Tendo en conta que o sector l谩cteo 茅 a columna vertebral da econom铆a agraria galega, a persistencia desta situaci贸n pon en serio risco non s贸 o mantemento da actividade produtiva e econ贸mica no rural sen贸n que constit煤e unha clara ameaza para a propia existencia de vida no medio rural.

Esta situaci贸n vese agravada pola falta de iniciativa do Goberno galego que non s贸 non adoptou ningunha actuaci贸n para facer fronte a esta situaci贸n sen贸n que mesmo adoptou decisi贸ns pol铆ticas que comprometeron gravemente a viabilidade e o futuro das explotaci贸ns.

 Decisi贸ns como a entrada en vigor do Decreto 1363/2012, de 28 de setembro, que v茅n regular o reco帽ecemento das organizaci贸ns produtoras no sector l谩cteo e as condici贸ns de contrataci贸n, por mor da aplicaci贸n de regulamentos da Uni贸n Europea, non fan m谩is que perpetuar a situaci贸n dos gandeiros e gandeiras que quedan unha vez m谩is a merc茅 das decisi贸ns unilaterais da gran industria e distribuci贸n 谩 hora de fixar os prezos que estes percibir谩n polo seu leite.

 Tendo en conta que en Galiza se produce practicamente o 40% do leite que se produce no Estado, a pol铆tica en relaci贸n co sector l谩cteo debera ser definida en Galiza e en funci贸n dos intereses do sector l谩cteo galego. 脡 pois hora de que a Xunta de Galiza asuma a responsabilidade e o liderado do sector l谩cteo a nivel de Estado promovendo as decisi贸ns necesarias para paliar esta dram谩tica situaci贸n.

A gravidade da situaci贸n do sector l谩cteo ten motivado que despois de moitos anos as organizaci贸ns agrarias convocaron para o d铆a 27 de novembro unha medida tan contundente como unha folga de entregas no sector l谩cteo, que se far谩 de xeito continuado e acompa帽ar谩 doutras mobilizaci贸ns no tempo.

 Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporaci贸n municipal a adopci贸n do seguinte ACORDO

 1.       Instar 谩 Xunta de Galiza a impulsar un marco galego de relaci贸ns entre os diversos operadores do sector l谩cteo coa finalidade de procurar medidas e pol铆ticas que fagan fronte a situaci贸n das explotaci贸ns leiteiras, asumindo a s煤a defensa diante do Estado.

 2.       Instar 谩 Xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado o estabelecemento dunha moratoria na aplicaci贸n do Decreto 1363/2012 at茅 que existan medidas que garantan prezos m铆nimos xustos e cubran os custes de produci贸n dos gandeiros e gandeiras galegas.

 3. Apoiar as mobilizaci贸ns das organizaci贸ns agrarias galegas que reivindican medidas contra a grave situaci贸n do sector l谩cteo.