Subir
\ Recaudación: Modelos \ Recadación \ Modelos \

Modelos

Poñemos a súa disposición unha serie de modelos de impresos para realizar solicitudes perante o servizo de recadación da Deputación Provincial, pode encher directamente o impreso ou imprimilo para o seu posterior uso, que deberá presentar perante o Rexistro Xeral da Deputación sito na Rúa Progreso 32 32003 Ourense.