DEDICACI脫NS EXCLUSIVAS CORPORACION 2019-2023

e) Dedicaci贸ns exclusivas:

Desempe帽aranse en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva os seguintes cargos da Corporaci贸n:

e.1) A Presidencia da Deputaci贸n Provincial, con retribuci贸n 铆ntegra mensual de 5.166,09 鈧 en 14 pagas.

e.2) A Vicepresidencia 2陋 e 3陋 da Deputaci贸n Provincial, con retribuci贸n 铆ntegra mensual equivalente 谩 dun director xeral da Comunidade Aut贸noma.

e.3) A Presidencia do INORDE, con retribuci贸n 铆ntegra mensual de 3.916,92 euros.

e.4) Ata un m谩ximo de tres cargos de deputado 鈥 delegado de 谩rea, a determinar pola

Presidencia (sempre que te帽an delegada a facultade de ditar actos administrativos con efectos fronte a terceiros) cunha retribuci贸n bruta anual de 48.000 euros.

As retribuci贸ns correspondentes aos cargos sinalados ser谩n en todo caso renunciables por parte dos seus titulares. Os cargos en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva que non perciban retribuci贸ns neste concepto ter谩n dereito ao cobro das axudas de custo e indemnizaci贸ns por asistencia aos 贸rganos colexiados da entidade 谩 que, en cada caso, presente servizo.

e.5) Poder谩n exercerse en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva ou parcial, nos termos previstos na presente base, os cargos de portavoz ou outros cargos internos que poidan establecer os grupos pol铆ticos. Para estes efectos, e dentro dos l铆mites m谩ximos sinalados nesta base, os grupos pol铆ticos, mediante escrito asinado polo seu portavoz titular, determinar谩n os cargos con dereito a retribuci贸n e nomear谩n 谩s persoas que os desempe帽ar谩n. Para a s煤a eficacia, os acordos dos grupos deber谩n ser ratificados por resoluci贸n da Presidencia, que unicamente poder谩 denegar a ratificaci贸n no caso de que o acordo do grupo pol铆tico infrinxa as presentes bases ou non se axuste a Dereito. A resoluci贸n da Presidencia deber谩 ditarse e notificarse ao grupo no prazo m谩ximo dun d铆a h谩bil dende que o escrito do grupo tivese entrada no rexistro xeral da Deputaci贸n, entend茅ndose outorgada por silencio administrativo en caso contrario, conforme 谩s normas xerais en materia de procedemento.

Os grupos pol铆ticos definir谩n de xeito discrecional os cargos con r茅xime de

dedicaci贸n exclusiva ou parcial, podendo asignala tanto ao portavoz titular como aos seus suplentes ou adxuntos, e tanto aos cargos con funci贸ns de coordinaci贸n xeral como a cargos de apoio ao coordinador xeral ou de coordinaci贸n ou responsabilidade en materias ou asuntos concretos.

Os l铆mites aplicables son os seguintes:

- Grupo Popular: 2 dedicaci贸ns exclusivas.

- Grupo Socialista: 3 dedicaci贸ns exclusivas

- Grupo de Democracia Ourensana: 1 dedicaci贸n exclusiva

- Grupo do BNG: 1 dedicaci贸n excluisva

- Grupo de Ciudadanos 鈥 Partido de la Ciudadan铆a: 1 dedicaci贸n exclusiva.

Cada cargo en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva ter谩 unha retribuci贸n de 41.000 euros brutos anuais. Os grupos poder谩n acordar o exercicio de todos ou alg煤ns dos seus cargos en r茅xime de dedicaci贸n parcial, incrementando o n煤mero de cargos con dedicaci贸n sempre que se respecte a s煤a equivalencia econ贸mica co l铆mite das dedicaci贸ns exclusivas de que dispo帽en. Os cargos en r茅xime de dedicaci贸n parcial ter谩n a retribuci贸n que proporcionalmente lles corresponda.

DEPUTADOS CON DEDICACION LEXISLATURA 2019-2023

D. Jos茅 Manuel Baltar Blanco (PP)
D. P谩cido Alvarez Doba帽o (PP)
D. Armando Ojea Bouzo (DO) (ata 28/09/2020)
D. Pablo P茅rez P茅rez (PP)
D陋. Luz Doporto Real (PP)
D. Jorge Pumar Tesouro (PP) (dende 10/09/2020)
D. Rafael Rodr铆guez Villarino (PSOE)
D. Diego Fern谩ndez Nogueira (PSOE)
D. Jos茅 Ignacio G贸mez P茅rez (PSOE)
D. Bernardo Varela L贸pez (BNG)
D陋. Montserrat Lama Novoa (CS)
D. Jos茅 Miguel Caride Dominguez (DO) (dende 28/09/2020 ao 19/11/2020)
D. Cesar Manuel Fern谩ndez Gil (PP) (dende 26/02/2021)