Subir
\ Intervención \ Deputación de Ourense \ Ano 2014 \

Ano 2014

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES - NOVEMBRO 2014
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES - DECEMBRO 2014