Subir
\ Intervención \ Orzamento \ Tomo II \

Tomo II

ESTADO E SITUACION DA DEBEDA
ESTADO DE CONSOLIDACION
MEMORIA ORZAMENTO 2022
LIQUIDACION GASTOS 2020
LIQUIDACIÓN INGRESOS 2020
AVANCE EXECUCION GASTOS 2021
AVANCE EXECUCION INGRESOS 2021