A Deputación colabora co Instituto de Estudos Valdeorreses nunha exposición etnográfica sobre a comarca

Visita de Manuel Baltar a se do Instituto de Estudos Valdeorreses

Aurelio Blanco Trincado e Manuel Baltar

Manuel Baltar mantivo un encontro na Casa Grande de Viloira coa directiva do IEV, encabezada polo seu presidente, Aurelio Blanco Trincado, nunha xuntanza na que tamén se abordaron novas liñas de cooperación

O presidente da Deputación destaca "o traballo do Instituto de Estudos Valdeorreses nestas catro décadas a prol da comarca"

Aurelio Blanco resalta "a antigüidade do material que será exposto e a oportunidade que ofrece para comparar a comarca de hoxe coa de fai un século"

Ourense, 29 de xaneiro de 2023.- O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, visitou a sé do Instituto de Estudos Valdeorreses (IEV), na Casa Grande de Viloira (O Barco de Valdeorras), nun encontro enmarcado na colaboración entre a institución provincial e a asociación valdeorresa.

O titular do goberno provincial estivo acompañado pola directiva do IEV encabezada polo seu presidente, Aurelio Blanco Trincado. Manuel Baltar destaca "a importante labor que ten realizado nestas catro décadas o Instituto de Estudos Valdeorreses no estudo etnográfico da comarca e na posta en valor da historia, tradicións e costumes desta zona".

O presidente da Deputación e o presidente do IEV abordaron a posibilidade de tecer novas liñas de cooperación entre ambas entidades. Tamén supervisaron os detalles dunha exposición perfilada pola asociación, e na que a Deputación colabora a través do enmarcado de varias imaxes datadas en 1904.

A nova exposición do Instituto de Estudos Valdeorreses ofrece unha mirada á comarca de fai cen anos, tendo como eixo principal a chegada da electricidade a Valdeorras. Entre os materiais que formarán parte da mostra, todos eles pertencentes á colección privada de Aurelio Blanco Trincado, atópanse imaxes de inicios do século XX que inmortalizan fitos como a chegada da luz a Vilamartín de Valdeorras ou a creación da primeira compañía eléctrica en 1912. Ademais, expoñeranse fotografías panorámicas do Barco de Valdeorras que darán conta da vida da comarca naqueles tempos.

Pola súa banda, Aurelio Blanco Trincado resalta "a antigüidade do material que será exposto e a oportunidade que ofrece para comparar a comarca de hoxe coa de hai un século". "É un conxunto único de obras que poño a disposición do IEV para que os valdeorreses as poidan desfrutar", conclúe o presidente desta asociación.

Acompañando á mostra, o IEV tamén ten programada unha conferencia sobre a electricidade na provincia de Ourense e, especialmente, na comarca de Valdeorras.

A Deputación poñerá en marcha un programa pioneiro en España de termalismo contra a soidade non desexada

Imaxe de arquivo de Manuel Baltar con Javier Soto Cristina Alvarez Carlos Garriga e Eva Alvarez na sinatura do convenio de dixitalizacion da oferta termal o pasado novembro en Beran

Esta iniciativa do goberno provincial, avanzada no Debate sobre o estado da provincia do pasado mes de novembro e que se incluirá no Programa de Termalismo Social de 2023, permitirá aos participantes acceder todas as semanas a un balneario para recibir terapias termais en grupo

O presidente da Deputación, Manuel Baltar, remarca que "esta medida apóiase en eixos chave deste goberno como o termalismo, as políticas sociais e a cooperación; e afonda na nosa capacidade de reacción ante un problema social que nos preocupa moito"

O programa de termalismo contra a soidade non desexada, destaca Manuel Baltar, "da boa conta da capacidade e axilidade da Deputación para deseñar unha iniciativa deste tipo e poñela en marcha en tan pouco tempo, ademais de realzar o excelente traballo da Área de Benestar"

Ao programa poderase acceder a través dos servizos sociais dos concellos ou do servizo provincial de teleasistencia

As terapias que se recibirán en grupos dun máximo de 20 persoas incluirán o acceso a servizos termais que se complementarán con actividades grupais que xunten a experiencia social cos beneficios da auga mineromedicinal

Ourense, 28 de xaneiro de 2023.- A Deputación de Ourense está rematando as bases reguladoras do Programa de Termalismo Social provincial de 2023, que incluirá unha modalidade única en España orientada ás persoas maiores que viven soas: o termalismo contra a soidade non desexada.

Manuel Baltar lembra que esta medida foi anunciada no Debate sobre o estado da provincia celebrado en novembro: "Unha iniciativa que será unha realidade a través deste programa, apoiada en eixos deste goberno como son o termalismo, as políticas sociais e a cooperación e que afonda na nosa capacidade de reacción ante un problema social que nos preocupa moito".

O presidente da Deputación destaca a importancia da alianza público-privada e a colaboración cos concellos -os participantes poderán acceder ao programa a través dos servizos sociais municipais- para implementar un programa que, valora, "da boa conta da capacidade e axilidade para deseñar un programa deste tipo e poñelo en marcha en tan pouco tempo, ademais de realzar o excelente traballo da Área de Benestar".

Terapias balnearias grupais todas as semanas durante a maior parte do ano

Este programa de termalismo contra a soidade non desexada permitirá ás persoas que participen nel acceder todas as semanas a un balneario para recibir terapias termais en grupo.

Dado o carácter medicinal dos balnearios, as dotacións de recursos humanos sociosanitarios dos que dispoñen unido ás características das instalacións que permiten recibir estes servizos de maneira colectiva, configuran aos balnearios como recursos idóneos para desenvolver un programa de loita contra a soidade non desexada.

Esta é a achega diferencial de dita modalidade ao Programa 2023, non se tratará dun acceso puntual a un balneario durante un determinado período ao ano, como a modalidade de estancias ou a de tratamentos, senón que é unha modalidade de desfrute semanal, durante todas as semanas da maior parte do ano, durante 9 meses, un día á semana.

As terapias que se recibirán en grupos dun máximo de 20 persoas incluirán o acceso a servizos termais que se complementarán con actividades grupais de diferente natureza, que xunten a experiencia social cos beneficios da auga mineromedicinal.

Acceso a través dos servizos sociais dos concellos e do servizo de teleasistencia provincial

Ao programa de termalismo contra a soidade non desexada poderase acceder a través dos servizos sociais dos concellos ou do servizo provincial de teleasistencia.

Por unha banda, a administración provincial firmará convenios de termalismo contra a soidade non desexada coas administracións locais da provincia para que estas poidan ofertar a nivel local o programa termal. Unha das posibilidades que contemplarán as bases reguladoras do programa será a posibilidade de crear quendas para un determinado concello, grupos de concellos ou mancomunidades, para que todas as prazas da quenda sexan xestionadas desde os servizos sociais da entidade local asinante do convenio. Serán, polo tanto, os servizos municipais os que avalíen a situación de soidade non desexada da persoa e a onde deban dirixirse aquelas interesadas en participar no programa.

Outra das vías de acceso ao programa será o servizo de teleasistencia provincial. Neste caso, todas as persoas maiores que viven soas e que na actualidade son beneficiarias do servizo serán informadas por vía telefónica do novo programa e terán á súa disposición un asistente a través do cal poderán xestionar a súa praza neste novo programa.

Prezos e modalidade do Programa

Aínda que se está traballando nas bases reguladoras definitivas, que contemplarán os balnearios ofertantes desta modalidade como o prezo e a subvención individual aportada pola institución provincial,  o primeiro balneario que xa confirmou o seu interese é o Balneario de Cortegada, que ofertará o mesmo por un prezo arredor dos 270 euros. Sobre este, a Deputación de Ourense aplicará unha subvención de 75 euros, quedando así un prezo final de 195 euros, importe que se poderá pagar íntegro no momento de solicitar a praza ou ben realizar un pago inicial de 60 euros e posteriores pagos mensuais de 15 euros.

A soidade non desexada, un problema de saúde pública

Desde o Observatorio estatal de la soledad no deseada definen este termo como "a experiencia persoal negativa na que un individuo ten a necesidade de comunicarse con outros e percibe carencias nas súas relacións sociais, ben sexa porque ten menos relación da que lle gustaría ou porque as relacións que ten non lle ofrecen o apoio emocional que desexa".

A soidade non desexada é un problema silencioso que afecta cada vez a máis persoas. Supón unha fonte de sufrimento e limita o dereito de participación na sociedade; ten consecuencias negativas para a saúde e o benestar, e en consecuencia provoca custos sociais e económicos. Por elo, a loita contra a soidade converteuse nun reto para as administracións e a sociedade en xeral.

Desde a Organización Mundial da Saúde (OMS) xa se declarou a soidade non desexada como un problema de saúde pública debido aos seus efectos sobre a saúde das persoas, que non só se engloban no aspecto mental, como a depresión, tamén no físico, posto que pode provocar perda de mobilidade, enfermidades cardiovasculares e incluso mortalidade temperá.

A Deputación aproba por unanimidade solicitar axuda a todas as administracións públicas para os concellos afectados polas inundacións

Pleno da Deputacion de xaneiro de 2023

A proposta aprobada no pleno celebrado esta mañá insta ás confederacións hidrográficas do Miño-Sil e do Douro a financiar e executar as obras de reparación dos danos orixinados nas infraestruturas públicas

Solicítanse ademais liñas de axuda ao Goberno e á Xunta de Galicia, compatibles co resto das administracións, así como achegas económicas á Deputación para restaurar calquera outro tipo de instalación pública, proporcionando material, equipamento e maquinaria do parque provincial

Tamén por unanimidade, o pleno apoiou unha moción solicitando a reforma da lei electoral para permitir a elección directa en urna dos membros das corporacións provinciais

A orde do día incluíu a ampliación ata o 31 de marzo do programa EmprendOU; o cambio de finalidade de axudas concedidas a concellos; e maila aprobación inicial do orzamento do Consorcio de Augas de Valdeorras, por importe de 1.865.000 euros

Ourense, 27 de xaneiro de 2023.- O pleno da Deputación de Ourense, reunido esta mañá na sesión ordinaria de xaneiro baixo a presidencia de Manuel Baltar, aprobou por unanimidade dúas mocións -debatidas conxuntamente- nas que se solicita a axuda das administracións públicas para os concellos afectados polas inundacións de primeiros de ano. Segundo reflicten os acordos, ínstase ás confederacións hidrográficas do Miño-Sil e do Douro a financiar e executar as obras de reparación dos danos orixinados nas infraestruturas públicas, así como o acondicionamento dos ríos baixo a súa xestión para previr futuras riadas.

Solicítanse ademais liñas de axuda ao Goberno central e á Xunta de Galicia, compatibles co resto das administracións, así como achegas económicas á Deputación para restaurar calquera outro tipo de instalación pública, proporcionando ademais material, equipamento e maquinaria do parque provincial.

Tamén por unanimidade, a corporación apoiou unha iniciativa para impulsar a reforma da lei electoral, de tal xeito que permita a elección directa dos membros das corporacións provinciais. A proposta, que será trasladada ao Goberno central, o Parlamento de Galicia e á Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), busca fortalecer a representatividade democrática nas deputacións, así como aumentar a confianza dos cidadáns nestas institucións e garantir unha maior transparencia na rendición de contas dos cargos políticos provinciais.

Cambios no capítulo VII de gastos do orzamento xeral

Entre os asuntos de trámite aprobados hoxe figura unha modificación das bases de execución do orzamento da Deputación de 2023. Un cambio cualitativo no capítulo VII de gastos, en tanto que non implica variación algunha nas contas xerais. O expediente referíase á modificación nas finalidades de tres subvencións concedidas aos concellos de Cartelle, Padrenda e Castrelo de Miño, por un importe total de 288.000 euros.

Aprobouse ademais unha segunda modificación, esta vez nas bases de concesión de subvencións a proxectos empresariais ou de autoemprego en municipios rurais de menor poboación, no marco do programa EmprendOU. O cambio implica unha nova data límite para estas axudas, que se amplían en tres meses. Así, as subvencións consistirán nunha achega económica equivalente ao 75 % do salario mínimo interprofesional por cada mes de actividade, cun mínimo de 6 meses e un máximo de 12, períodos que terán que cumprirse antes do 31 de marzo de 2023.

Aínda que fóra da orde do día, o pleno tamén aprobou inicialmente o orzamento do Consorcio de Augas de Valdeorras, cun importe de 1.865.000 euros. O proxecto económico xa foi aprobado na asemblea que o consorcio celebrou o pasado día 23 e agora, tralo visto bo da corporación provincial, será incluído no orzamento xeral da Deputación deste ano.

Declaración institucional "Todos contra o cancro"

Na sesión deuse lectura a unha declaración institucional promovida pola Asociación Española contra o Cancro (AECC), que a través da iniciativa "Todos contra o cancro", sinalada como Acontecemento de Excepcional Interese Público (2022-2024), pretende que no 2030 a supervivencia en España por esta enfermidade alcance o 70 %. A declaración formula catro retos: visibilizar o cancro e o seu impacto na sociedade; máis concienciación sobre a prevención, detección precoz e hábitos de vida saudables; aumentar a atención a pacientes e familiares; e máis investigación para que aumente a taxa de supervivencia.

O Entroido inunda o Centro Cultural Marcos Valcárcel coas esculturas de Piquico

Inauguracion da exposicion Entroido. mobiliario vestido 1

Inauguracion da exposicion Entroido. mobiliario vestido 2

Inauguracion da exposicion Entroido. mobiliario vestido 3

Peliqueiros, felos, vergalleiros, pantallas, madamitas ou a pita convértense en mobles-esculturas policromados na exposición "Entroido. Mobiliario vestido"

A mostra, inaugurada esta tarde, estará no centro cultural ate o 26 de febreiro

Ourense, 26 de xaneiro de 2023.- O Entroido a través dos seus personaxes é o protagonista absoluto da exposición "Entroido. Mobiliario vestido" do escultor ourensán A. M. Rodríguez Romero "Piquico", mostra inaugurada esta tarde no Marcos Valcárcel da Deputación -estará ate o 26 de febreiro- coa presenza da deputada Luz Doporto; o director do centro cultural, Francisco González; e o propio artista.

Na súa intervención, Luz Doporto resaltou a potencia dunha mostra que reflexiona acerca do Entroido a partir de "obras tremendamente libres" e nas que ten un especial protagonismo a madeira, con pezas de gran formato como "Rotonda do Entroido", de máis de 5 metros e que acolle a peliqueiros, cigarróns, felos ou pantallas, entre outros personaxes da festa por excelencia de Ourense.

"O Touro de Celavente" nace dunha mesa reconvertida dun confesionario, a "Mázcara de Buxán" -O Bolo- é un botelleiro e "A Pita de Eiroás" é un banco-escritorio, nun universo onde todo está permitido e no que unha Libeliña-pantalla de 3 metros voa por enriba de nós.

O director do Marcos Valcárcel salientou o compromiso deste centro cultural co Entroido e lembrou a programación de diferentes mostras vencelladas a esta celebración nos últimos anos.

Pola súa banda, o historiador da arte Luis Antonio Vázquez Estévez lembra que "o Entroido alude a ese paraíso no que todo está permitido, onde o home racha as barreiras xerárquicas con total liberdade, relativiza o poder e establece as súas propias normas para acadar finalmente o camiño do irracional e excesivo durante un período limitado".

O Entroido, explica Vázquez Estévez, "vén sendo a inmortalidade do pobo. Velaquí, do mesmo xeito, a liberdade creativa de Piquico racha moldes no concepto e a forma. O concepto consiste en tallar esculturas aparentemente funcionais, esculturas-moble, pero este non é o seu fin fundamental, aínda que si parte do seu sentido. A escultura é un personaxe vivo na acción do Entroido, pero aquí, inmóbil, é xa un moble ou una escultura-tótem".