Ofertas de Empleo

 

Descripción Tipo Estado Documentos
Procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral da categor铆a de mestre/a de cer谩mica e oler铆a a tempo parcial da Escola de Artes e Oficios da Deputaci贸n Provincial de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral da categor铆a de mestre/a de modelado de barro a tempo parcial da Escola de Artes e Oficios da Deputaci贸n Provincial de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral da categor铆a de mestre/a de pintura e debuxo a tempo parcial da Escola de Artes e Oficios da Deputaci贸n Provincial de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral da categor铆a de mestre/a de talla en madeira a tempo parcial da Escola de Artes e Oficios da Deputaci贸n Provincial de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras do procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral da categor铆a de profesor/a axudante de gaita da Escola Provincial de Gaitas
LaboralProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras do procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral da categor铆a de mestre/a de percusi贸n para a Escola Provincial de Gaitas
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras do procedemento para a creaci贸n, por concurso- oposici贸n, dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral para o posto de oficial de plantas, categor铆a 2.陋 ao servizo do Consorcio de Augas de Valdeorras para substitu铆r 谩 persoa traballadora
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases de selecci贸n para o aprovisionamento das prazas da oferta de emprego de 2019 (Fin do prazo de presentaci贸n de instancias 5 de agosto de 2022)
 • (3) PE脫N AGR脥COLA, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 108% de reposici贸n de efectivos, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre. (18-11-2022)
 • (1) CHOFER/ESA-OPERARIO/A DE LIXO, lista provisional de admitidos e exclu铆dos, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso-oposici贸n. (15-11-2022)
 • (2) MEC脕NICO/A, lista provisional de admitidos e exclu铆dos, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, laboral fixo, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso-oposici贸n. (15-11-2022)
 • (4) AXUDANTE/A DE OBRAS E SERVIZOS, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, laboral fixo, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso-oposici贸n. (15-11-2022)
 • (4) CHOFER/ESA ESPECIALISTA, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, laboral fixo, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso-oposici贸n. (15-11-2022)
 • (1) CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso-oposici贸n. (15-11-2022)
 • (1) T脡CNICO/A AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, funcionario/a, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸n. (15-11-2022)
 • (1) ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, funcionario/a, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸n. (15-11-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A FORESTAL, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, funcionario/a, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n. (15-11-2022)
 • (1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E RECURSOS EUROPEOS, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, funcionario/a, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre. (15-11-2022)
 • (2) T脡CNICO/A SUPERIOR EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E RECURSOS EUROPEOS, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre. (15-11-2022)
 • (1) OPERARIO/A CONSTRUTOR/A DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 108% de reposici贸n de efectivos, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre. (15-11-2022)
 • (3) LEGOEIRO/A, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 108% de reposici贸n de efectivos, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre. (15-11-2022)
 • (3) OPERARIO/A SEN CUALIFICAR, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 108% de reposici贸n de efectivos, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre. (15-11-2022)
 • (1) MESTRE/A AXUDANTE DE GAITA, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 108% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre. (15-11-2022)
 • (1) T脡CNICO/A AUXILIAR AGR脥COLA, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, funcionario/a, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 108% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C1, oposici贸n libre. (15-11-2022)
 • (1) OFICIAL T脡CNICO/A DE OBRAS, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, funcionario/a, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 108% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C1, oposici贸n libre. (15-11-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, funcionario/a, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 108% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, oposici贸n libre. (15-11-2022)
 • (1)TRADUTOR/A DE LINGUA GALEGA, lista provisional de admitidos e exclu铆dos e nomeamento dos membros do tribunal cualificador, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2019, funcionario/a, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 108% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, oposici贸n libre. (15-11-2022)
 • Anexo I (Castellano) (16-07-2022)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (16-07-2022)
 • Anexo II (16-07-2022)
 • Anexo I (16-07-2022)
 • Anuncio BOE 16 de Xullo 2022 (16-07-2022)
 • Anuncio DOGA 23 DE XU脩O 2022 (06-07-2022)
 • Bases reguladoras dos procesos selectivos para a provisi贸n das prazas inclu铆das na oferta ordinaria de emprego p煤blico correspondente ao ano 2019 (13-06-2022)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases reguladoras para a formaci贸n de listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de chofer operario/a de zonas verdes e operario/a sen cualificar de zonas verdes para a Comarca de Valdeorras ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense
  FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases reguladoras para a formaci贸n de listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de pe贸n de limpeza viaria para o Concello de Viana do Bolo ao servizo da Deputaci贸n de Ourense
  FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases reguladoras para a creaci贸n dunha bolsa de emprego para a categor铆a de auxiliar inform谩tico (subgrupo C2)
  FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases reguladoras para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral das categor铆as de albanel, axudante/a de obras e servizos, bombeiro/a condutor/a, condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais e oficial/a de taller-electricista (Subgrupo C2)
 • Acta de valoraci贸n de m茅ritos da categor铆a de bombeiro/a condutor/a (subgrupo C2) (02-12-2022)
 • Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as e convocatoria da valoraci贸n de m茅ritos da categor铆a de bombeiro/a condutor/a (30-11-2022)
 • Resultado da proba de galego da categor铆a de bombeiro/a condutor/a (29-11-2022)
 • Convocatoria da proba de galego categor铆a bombeiro/a condutor (22-11-2022)
 • Acta de cualificaci贸n da proba pr谩ctica, puntuaci贸n final e proposta do tribunal da categor铆a de oficial de taller electricista (17-11-2022)
 • Acta de cualificaci贸n da proba pr谩ctica, puntuaci贸n final e proposta do tribunal da categor铆a de condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (17-11-2022)
 • Acta de cualificaci贸n da proba pr谩ctica, puntuaci贸n final e proposta do tribunal da categor铆a de axudante de obras e servizos (17-11-2022)
 • Acta de cualificaci贸n da proba pr谩ctica, puntuaci贸n final e proposta do tribunal da categor铆a de albanel (17-11-2022)
 • Acta de realizaci贸n da proba pr谩ctica da categor铆a de condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (15-11-2022)
 • Acta de realizaci贸n da proba pr谩ctica da categor铆a de oficial de taller electricista (14-11-2022)
 • Acta de realizaci贸n da proba pr谩ctica da categor铆a de axudante de obras e servizos (subgrupo C2) (10-11-2022)
 • Acta de realizaci贸n da proba pr谩ctica da categor铆a de albanel (subgrupo C2) (10-11-2022)
 • Lista provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal da categor铆a de bombeiro/a-condutor/a. (02-11-2022)
 • Acta de valoraci贸n de m茅ritos da categor铆a de axudante de obras e servizos (subgrupo C2) (31-10-2022)
 • Acta de valoraci贸n de m茅ritos da categor铆a de condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (subgrupo C2) (26-10-2022)
 • Acta de valoraci贸n de m茅ritos da categor铆a de albanel (subgrupo C2) (26-10-2022)
 • Acta de valoraci贸n de m茅ritos da categor铆a de oficial de taller electricista (subgrupo C2) (25-10-2022)
 • Convocatoria do lugar e data para a valoraci贸n de m茅ritos e realizaci贸n da proba pr谩ctica do procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral temporal da categor铆a de oficial de taller electricista (subgrupo C2) (28-09-2022)
 • Convocatoria do lugar e data para a valoraci贸n de m茅ritos e realizaci贸n da proba pr谩ctica do procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral temporal da categor铆a de condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (subgrupo C2) (28-09-2022)
 • Convocatoria do lugar e data para a valoraci贸n de m茅ritos e realizaci贸n da proba pr谩ctica do procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral temporal da categor铆a axudante de obras e servizos (subgrupo C2) (28-09-2022)
 • Convocatoria do lugar e data para a valoraci贸n de m茅ritos e realizaci贸n da proba pr谩ctica do procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral temporal da categor铆a de albanel (subgrupo C2) (28-09-2022)
 • Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as categor铆a de albanel (subgrupo C2) (24-08-2022)
 • Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as categor铆a axudante de obras e servizos (subgrupo C2) (24-08-2022)
 • Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as categor铆a de oficial de taller electricista (subgrupo C2) (24-08-2022)
 • Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as categor铆a de condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (subgrupo C2) (24-08-2022)
 • Resultado da proba de galego da categor铆a de albanel (19-08-2022)
 • Resultado da proba de galego da categor铆a de axudante de obras e servizos (19-08-2022)
 • Resultado da proba de galego da categor铆a de oficial de taller electricista (19-08-2022)
 • Resultado da proba de galego da categor铆a de condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (19-08-2022)
 • Convocatoria da proba de galego categor铆a de albanel (10-08-2022)
 • Convocatoria da proba de galego categor铆a axudante/a de obras e serviaos (10-08-2022)
 • Convocatoria proba de galego categor铆a de oficial de taller electricista (10-08-2022)
 • Convocatoria proba de galego categor铆a condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (10-08-2022)
 • Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as categor铆a de albanel (subgrupo C2) e nomeamento do tribunal cualificador (01-07-2022)
 • Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as categor铆a de oficial de taller electricista (subgrupo C2) e nomeamento do tribunal cualificador (01-07-2022)
 • Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as categor铆a de condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (subgrupo C2) e nomeamento do tribunal cualificador (01-07-2022)
 • Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as categor铆a axudante de obras e servizos (subgrupo C2) e nomeamento do tribunal cualificador (01-07-2022)
 • Anexo II (24-03-2022)
 • Anexo I (24-03-2022)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (24-03-2022)
 • Convocatoria e bases reguladoras (23-03-2022)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases reguladoras para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral temporal da categor铆a de monitor/a deportivo/a (subgrupo C2)
  FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases reguladoras para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral temporal das categor铆as de mec谩nico/a e maquinista de sala teatraL
 • RESOLUCION APROBACION DA BOLSA DE PERSOAS CANDIDATAS PARA CONTRATACI脫N TERMPORAL DA CATEGOR脥A DE MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL (01-04-2022)
 • RESOLUCION APROBACION DA BOLSA DE PERSOAS CANDIDATAS PARA CONTRATACI脫N TERMPORAL DA CATEGOR脥A DE MEC脕NICO (01-04-2022)
 • ACTA DE REALIZACI脫N DA PROBA PR脕CTICA E PROPOSTA DE FORMACI脫N DA BOLSA DE CONTRATACI脫N DA CATEGOR脥A DE MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL (07-03-2022)
 • ACTA DE REALIZACI脫N DA PROBA PR脕CTICA E PROPOSTA DE FORMACI脫N DA BOLSA DE CONTRATACI脫N DA CATEGOR脥A DE MEC脕NICO (04-03-2022)
 • VALORACION DE M脡RTIOS E CONVOCATORIA DA PROBA PR脕CTICA DA CATEGOR脥A DE MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL (16-02-2022)
 • VALORACION DE M脡RTIOS E CONVOCATORIA DA PROBA PR脕CTICA DA CATEGOR脥A DE MEC脕NICO (15-02-2022)
 • LISTAS DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS, TRIBUNAL, CONVOCATORIA DA VALORACION DE M脡RTIOS E DA PROBA PR脕CTICA DA CATEGOR脥A DE MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL (10-02-2022)
 • LISTAS DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS, TRIBUNAL, CONVOCATORIA DA VALORACION DE M脡RTIOS E DA PROBA PR脕CTICA DA CATEGOR脥A DE MEC脕NICO (10-02-2022)
 • ACTA DA PROBA DE GALEGO DA CATEGOR脥A DE MEC脕NICO (09-02-2022)
 • ACTA DA PROBA DE GALEGO DA CATEGOR脥A DE MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL (09-02-2022)
 • ACTA DE CONSITUCI脫N E CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO DA CATEGOR脥A DE MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL (03-02-2022)
 • ACTA DE CONSITUCI脫N E CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO DA CATEGOR脥A DE MEC脕NICO/A (02-02-2022)
 • LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL DA CATEGOR脥A DE MEC脕NICO (25-01-2022)
 • LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL DA CATEGOR脥A DE MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL (25-01-2022)
 • ANEXO I (Castellano) (10-12-2021)
 • Anexo II (10-12-2021)
 • Anexo I (10-12-2021)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (09-12-2021)
 • Convocatoria e bases reguladoras (09-12-2021)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n para o aprovisionamento das prazas da oferta de emprego de 2018
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A DE OBRAS P脷BLICAS, acta de apertura do sobre de identidades do segundo exercicio e convocatoria do terceiro exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (02-12-2022)
 • ENXE脩EIRO/A SUPERIOR DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS, acta de apertura do sobre de identidades do segundo exercicio e convocatoria do 3.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, oposici贸n libre (02-12-2022)
 • (1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, acta de cualificaci贸n do terceiro exercicio, valoraci贸n final e proposta de nomeamento, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2 (02-12-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A DE OBRAS P脷BLICAS, acta de cualificaci贸n do segundo exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (01-12-2022)
 • ENXE脩EIRO/A SUPERIOR DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS, acta de cualificaci贸n do segundo exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, oposici贸n libre (01-12-2022)
 • (1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, acta de realizaci贸n do terceiro exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (01-12-2022)
 • (2) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de apertura do sobre coas identidades dos aspirantes que realizaron o primeiro exercicio e resultado do mesmo, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸n. (29-11-2022)
 • (2) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de correcci贸n do primeiro exercicio, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸n. (25-11-2022)
 • (1) OPERARIO/A SEN CUALIFICAR, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso. (25-11-2022)
 • (7) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, acta de valoraci贸n de m茅ritos, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso. (25-11-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A DE OBRAS P脷BLICAS, acta de realizaci贸n do segundo exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (25-11-2022)
 • (1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, acta de cualificaci贸n do segundo exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (25-11-2022)
 • (1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, acta de realizaci贸n do segundo exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (23-11-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A SUPERIOR DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS, acta 7 de realizaci贸n do segundo exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, oposici贸n libre (22-11-2022)
 • (2) AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de correcci贸n do primeiro exercicio, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso-oposici贸n. (21-11-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A DE OBRAS P脷BLICAS, acta de revisi贸n da valoraci贸n de m茅ritos tra-las alegaci贸ns presentadas, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (16-11-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A DE OBRAS P脷BLICAS, acta de apertura do sobre de identidades do primeiro exercicio e convocatoria do segundo exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (15-11-2022)
 • (1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, acta de cualificaci贸n do primeiro exercicio e convocatoria do segundo exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (14-11-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A DE OBRAS P脷BLICAS, acta de cualificaci贸n do primeiro exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (14-11-2022)
 • (2) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de realizaci贸n do primeiro exercicio, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸n. (10-11-2022)
 • (2) AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de realizaci贸n do primeiro exercicio, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso-oposici贸n. (10-11-2022)
 • (1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, plantilla de respostas do primeiro exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (09-11-2022)
 • (1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, acta de realizaci贸n do primeiro exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (09-11-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A DE OBRAS P脷BLICAS, plantilla de respostas do primeiro exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (09-11-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A DE OBRAS P脷BLICAS, acta de realizaci贸n do primeiro exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (09-11-2022)
 • (1) CAPATAZ DE ZONAS VERDES, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso. (09-11-2022)
 • (1) AUXILIAR DE SERVIZOS, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso. (08-11-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A SUPERIOR DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS, acta de apertura do sobre de identidades do primeiro exercicio e convocatoria do segundo exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, oposici贸n libre (04-11-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A SUPERIOR DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS, acta de cualificaci贸n do primeiro exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, oposici贸n libre (03-11-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A SUPERIOR DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS, plantilla de respostas do primeiro exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, oposici贸n libre (28-10-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A SUPERIOR DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS, acta 2 de realizaci贸n do primeiro exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, oposici贸n libre (28-10-2022)
 • (4) CONDUTORES/AS DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, acta de valoraci贸n de m茅ritos, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso. (28-10-2022)
 • (1) AXUDANTE DE OBRAS E SERVIZOS, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso. (28-10-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A DE OBRAS P脷BLICAS, acta de valoraci贸n de m茅ritos e convocatoria do primeiro exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n. (27-10-2022)
 • 1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, acta 2 de valoraci贸n de m茅ritos e convocatoria da proba pr谩ctica, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (26-10-2022)
 • (2) AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de valoraci贸n de m茅ritos, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso-oposici贸n. (26-10-2022)
 • (2) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de valoraci贸n de m茅ritos, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸n. (26-10-2022)
 • (1) CAPATAZ DE ZONAS VERDES, acta da proba de galego e cualificaci贸n, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso. (20-10-2022)
 • (1) AUXILIAR DE SERVIZOS, acta da proba de galego e cualificaci贸n, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso. (20-10-2022)
 • (1) OPERARIO/A SEN CUALIFICAR, acta da proba de galego e cualificaci贸n, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso. (20-10-2022)
 • (7) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, acta da proba de galego e cualificaci贸n, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso. (20-10-2022)
 • (1) AXUDANTE DE OBRAS E SERVIZOS, acta da proba de galego, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso. (18-10-2022)
 • (4) CONDUTORES/AS DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, acta da proba de galego, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso. (18-10-2022)
 • (2) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta da proba de galego, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸n. (18-10-2022)
 • 1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (11-10-2022)
 • (1) AXUDANTE DE OBRAS E SERVIZOS, acta de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso. (06-10-2022)
 • (4) CONDUTORES/AS DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, acta de constituci贸n do tribunal, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso. (06-10-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A DE OBRAS P脷BLICAS, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (06-10-2022)
 • (2) AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de constituci贸n do tribunal, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso-oposici贸n. (05-10-2022)
 • (2) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de constituci贸n do tribunal, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸n. (05-10-2022)
 • (1) OPERARIO/A SEN CUALIFICAR, acta de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso. (05-10-2022)
 • (1) AUXILIAR DE SERVIZOS, acta de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso. (04-10-2022)
 • (1) CAPATAZ DE ZONAS VERDES, acta de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso. (04-10-2022)
 • (7) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, acta de constituci贸n do tribunal, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso. (04-10-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A SUPERIOR DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, oposici贸n libre (04-10-2022)
 • (1) AXUDANTE DE OBRAS E SERVIZOS, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomemaento do tribunal, constituci贸n, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO, VALORACI脫N DE M脡RITOS, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso (27-09-2022)
 • (4) CONDUTORES/AS DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomeamento do tribunal, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO, VALORACI脫N DE M脡RITOS, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2 (27-09-2022)
 • (1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomeamento do tribunal, constituci贸n, VALORACI脫N DE M脡RITOS, CONVOCATORIA DO 1.潞 EXERCICIO, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (27-09-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A DE OBRAS P脷BLICAS, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomeamento do tribunal, constituci贸n, VALORACI脫N DE M脡RITOS E CONVOCATORIA DO 1.潞 EXERCICIO, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (27-09-2022)
 • (2) AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomeamento do tribunal, constituci贸n, VALORACI脫N DE M脡RITOS E CONVOCATORIA DO 1.潞 EXERCICIO prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso-oposici贸n (27-09-2022)
 • (2) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomeamento do tribunal, constituci贸n, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO, VALORACI脫N DE M脡RITOS, CONVOCATORIA DO 1.潞 EXERCICIO, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸n (27-09-2022)
 • (1) OPERARIO/A SEN CUALIFICAR, listado definitivo de persoas admitidas e exclu铆das, nomeamento do tribunal, constituci贸n, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO E VALORACI脫N DE M脡RITOS, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso (27-09-2022)
 • (1) AUXILIAR DE SERVIZOS, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO E VALORACI脫N DE M脡RITOS, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso (27-09-2022)
 • (1) CAPATAZ DE ZONAS VERDES, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomeamento do tribunal, constituci贸n, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO E VALORACI脫N DE M脡RITOS, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso (27-09-2022)
 • 7) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomeamento do tribunal, constituci贸n,CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO E DA VALORACI脫N DE M脡RITOS prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso (27-09-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A SUPERIOR DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS, listado definitivo de persoas admitidas e exclu铆das e nomeamento do tribunal definitivo, constituci贸n do tribunal, CONVOCATORIA DO 1.潞 EXERCICIO, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, oposici贸n libre (27-09-2022)
 • (1) AXUDANTE DE OBRAS E SERVIZOS, listado provisional de persoas admitidas e excluidas, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso. (07-07-2022)
 • (4) CONDUTORES/AS DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso. (07-07-2022)
 • (1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (07-07-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A DE OBRAS P脷BLICAS, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n. (07-07-2022)
 • (2) AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso-oposici贸n. (07-07-2022)
 • (2) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸n. (07-07-2022)
 • (1) OPERARIO/A SEN CUALIFICAR, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso. (07-07-2022)
 • (1) AUXILIAR DE SERVIZOS, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso. (07-07-2022)
 • (1) CAPATAZ DE ZONAS VERDES, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso. (07-07-2022)
 • (7) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso. (07-07-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A SUPERIOR DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento de tribunal praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, oposici贸n libre. (07-07-2022)
 • BOE 23 de abril de 2022, novo prazo presentaci贸n de instancias categor铆a AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, promoci贸n interna vertical, subgrupo C2, concurso-oposici贸n (25-04-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de valoraci贸n final e proposta de nomeamento, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (19-04-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta de valoraci贸n final e proposta de nomeamento, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (19-04-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 11 de apertura do sobre de identidades do terceiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (18-04-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 12 de apertura do sobre de identidades do terceiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (18-04-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 10 de cualificaci贸n do terceiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (08-04-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 11 de cualificaci贸n do terceiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (08-04-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 9 de realizaci贸n do terceiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (08-04-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 10 de realizac贸n do terceiro exercicio, e convocatoria do terceiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (06-04-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 8 de apertura do sobre de identidades do segundo exercicio e convocatoria do terceiro exercicio, praza OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2 (29-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 9 de apertura do sobre de identidades do segundo exercicio, e convocatoria do terceiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (28-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 7 de cualificaci贸n do segundo exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (28-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 8 de cualificaci贸n do segundo exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (25-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 6 de realizaci贸n do segundo exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (24-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 7 de realizaci贸n do segundo exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (23-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 5 de apertura do sobre de identidades do primeiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (16-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 6 de apertura do sobre de identidades do primeiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (16-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 4 de cualificaci贸n do primeiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (14-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 5 de cualificaci贸n do primeiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (14-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, plantilla de respostas CORRIXIDA do primeiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (10-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, plantilla de respostas do primeiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (09-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 3 de realizaci贸n do primeiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (09-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, plantilla de respostas do primeiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (09-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 4 de realizaci贸n do primeiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (09-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 2 de realizaci贸n da proba de galego, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (04-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 3 de realizaci贸n da proba de galego, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (04-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 2 de valoraci贸n de m茅ritos, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (03-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente a taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (28-02-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (28-02-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, convocatoria de constituci贸n do tribunal, proba de galego, primeiro e segundo exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente a taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (17-02-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, convocatoria de constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego, primeiro e segundo exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (17-02-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, lista definitiva admitidos/as e nomeamento do tribunal definitivo, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente a taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos. (16-02-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, lista definitiva admitidos/as e nomeamento do tribunal definitivo, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (16-02-2022)
 • PRAZA:TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, correspondente 谩 procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo. Lista de admitidos provisional, emenda de erros e nomeamento do tribunal. (29-01-2022)
 • PRAZA:XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente a taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, lista provisional de admitidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal. (29-01-2022)
 • BOP 4 de decembro de 2021 publicaci贸n da correcci贸n de erros nas bases da OEP 2018 (10-12-2021)
 • BOE 26 de outubro 2021 (26-10-2021)
 • ANEXO II (25-10-2021)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (25-10-2021)
 • ANEXO I (25-10-2021)
 • BOE 25 de outubro 2021 (25-10-2021)
 • DOGA 29 de setembro de 2021 (14-10-2021)
 • Correcci贸n erros (22-06-2021)
 • Bases reguladoras dos procesos selectivos para a provisi贸n das prazas inclu铆das na oferta ordinaria de emprego publico da Deputaci贸n Provincial de Ourense, correspondente ao ano 2018 (01-06-2021)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n como persoal funcionario interino dun/unha T茅cnico/a medio de Arquivo para a Secci贸n de Arquivo e Publicaci贸ns-Negociado de Arquivo da 脕rea de Administraci贸n Xeral
  FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n para a creaci贸n dunha bolsa de nomeamentos interinos da categor铆a de administrativo de administraci贸n xeral ao servizo da Deputaci贸n Provincial
  InterinoProceso Aberto
  Listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal ou funcionario interino ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE nas categor铆as profesionais de auxiliar administrativo, subalterno, legoeiro, operario sen cualificar, operario limpador, operario de mantemento e porteiro. (Fin de prazo 27 de Novembro)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de SUBALTERNO SECCI脫N A (03-12-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de SUBALTERNO SECCI脫N B (03-12-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de PORTEIRO SECCI脫N A (03-12-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de PORTEIRO SECCI脫N B (03-12-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario limpador, secci贸n A (26-10-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario limpador secci贸n B (26-10-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario de mantemento secci贸n A (25-10-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario de mantemento secci贸n B (25-10-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de SUBALTERNO SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de SUBALTERNO SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de SUBALTERNO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas exclu铆das na categor铆a de SUBALTERNO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de SUBALTERNO (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de subalterno (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de PORTEIRO SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de PORTEIRO SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de PORTEIRO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas exclu铆das na categor铆a de PORTEIRO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de PORTEIRO (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de porteiro (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO LIMPADOR SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO LIMPADOR SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO LIMPADOR (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas excluidas na categor铆a de OPERARIO LIMPADOR (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de OPERARIO LIMPADOR (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de operario limpador (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio valoraci贸n provisional de m茅ritos categor铆a OPERARIO DE MANTEMENTO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas exclu铆das na categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de operario de mantemento (29-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NO PROCEDEMENTO DE ELABORACI脫N E APROBACI脫N DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE OPERARIO DE MANTEMENTO (07-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NO PROCEDEMENTO DE ELABORACI脫N E APROBACI脫N DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE OPERARIO LIMPADOR (07-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NO PROCEDEMENTO DE ELABORACI脫N E APROBACI脫N DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE SUBALTERNO (04-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NA CATEGOR脥A DE PORTEIRO (04-06-2021)
 • CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO (ASPIRANTES QUE NON ACREDITARON O CELGA 2) NAS CATEGOR脥AS DE PORTEIRO, SUBALTERNO, OPERARIO DE MANTEMENTO E OPERARIO LIMPADOR (28-05-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as na categor铆a de SUBALTERNO (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as categor铆a de PORTEIRO (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as categor铆a OPEARAIO LIMPADOR (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO (22-04-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario sen cualificar, secci贸n A (15-02-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario sen cualificar, secci贸n B (15-02-2021)
 • ANUNCIO VALORACION PROVISIONAL DOS M脡RITOS DA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • VALORACI脫N PROVISIONAL PERSOAS CANDIDATAS SECCI脫N A CATEGOR脥A OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • VALORACION PROVISIONAL PEROSAS CANDIDATAS SECCI脫N B, CATEGOR脥A OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • ANUNCIO APROBACION LISTAS DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NA CATEOGR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • LISTADO PERSOAS ADMITIDAS DEFINITIVAMENTE CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • LISTADO PERSOAS EXCLUIDAS DEFINITIVAMENTE CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO (09 E 10 DE DECEMBRO DE 2020) PARA ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL NA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR (21-12-2020)
 • CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO PARA AS PERSOAS ASPIRANTES DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR QUE NON ACREDITARON A POSESI脫N DO CERTIFICADO DE NIVEL DE GALEGO CELGA 2 (01-12-2020)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as no procedemento de formaci贸n das listas para a contrataci贸n de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal funcionario interino ao servizo da Deputaci贸n provincial de Ourense e do INORDE na categor铆a de OPERARIO SEN CUALIFICAR (14-10-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de legoeiro secci贸n B (12-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de legoeiro secci贸n A (12-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de Auxiliar Administrativo secci贸n B (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (11-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de Auxiliar administrativo secci贸n A (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (11-08-2020)
 • Baremo provisional legoeiro secci贸n B (29-06-2020)
 • Baremo provisional legoeiro secci贸n A (29-06-2020)
 • Anuncio valoraci贸n provisional de m茅ritos legoeiro (29-06-2020)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente da categor铆a de legoeiro (29-06-2020)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente da categor铆a de legoeiro (29-06-2020)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas de admitidos e exclu铆dos legoeiro (29-06-2020)
 • Resultado proba de galego categor铆a de legoeiroo (26-06-2020)
 • Reanudaci贸n convocatoria proba de galego da categor铆a de legoeiro das listas de contrataci贸n temporal (16-06-2020)
 • Certificado suspensi贸n proba de galego da categor铆a de legoeiro das listas de contrataci贸n temporal (13-03-2020)
 • Convocatoria da proba de galego para a categor铆a de legoeiro (10-03-2020)
 • Lista provisional de excluidos na categor铆a de Legoeiro (13-02-2020)
 • Lista provisional de admitidos na categor铆a de Legoeiro (13-02-2020)
 • Anuncio das listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de Legoeiro. (11-02-2020)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo. Lista B (14-11-2019)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo. Lista A (14-11-2019)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo (14-11-2019)
 • Lista definitiva de excluidos da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Lista definitiva de admitidos/as da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Listado provisional de persoas admitidas e excluidas na categor铆a de auxiliar administrativo. (10-10-2019)
 • Correcci贸n de erros (27-10-2018)
 • Solicitude Servizos Prestados (22-10-2018)
 • Bases reguladoras (20-10-2018)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (19-10-2018)
 • Listado de Categor铆as profesionais (Anexo II) (19-10-2018)
 • Modelo normalizado de solicitude (Anexo I) (19-10-2018)

 • Laboral TemporalProceso Aberto