Ofertas de Empleo

 

Descripción Tipo Estado Documentos
Convocatoria e as bases reguladoras do concurso para a formaci贸n das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal ao servizo do Consorcio Provincial de Augas de Valdeorras na categor铆a de oficial de redes/plantas
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases de selecci贸n para a creaci贸n dunha bolsa de nomeamento de persoal funcionario interino para a categor铆a de t茅cnico de administraci贸n xeral
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases de selecci贸n para a creaci贸n dunha bolsa de nomeamento de persoal funcionario interino para a categor铆a de letrado/a
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases de selecci贸n para o aprovisionamento das prazas da oferta de emprego de 2018
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras do concurso espec铆fico para a provisi贸n de diversos postos de traballo nas 谩reas de Infraestruturas e Medio Ambiente inclu铆das na Relaci贸n de postos de traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense.
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases de selecci贸n como persoal funcionario interino dun/unha T茅cnico/a medio de Arquivo para a Secci贸n de Arquivo e Publicaci贸ns-Negociado de Arquivo da 脕rea de Administraci贸n Xeral
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras do proceso selectivo para a provisi贸n mediante nomeamento interino de postos da subescala de secretar铆a-intervenci贸n de municipios da provincia de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e as bases reguladoras do concurso espec铆fico para a provisi贸n de diversos postos de traballo na Relaci贸n de postos de traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases de renovaci贸n das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE nas categor铆as de chofer especialista e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Fin de prazo de presentaci贸n de solicitudes: 21 de decembro de 2020)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria), secci贸n B (08-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria), secci贸n A (08-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais(principal), secci贸n B (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal), secci贸n A (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a chofer especialista (supletoria), secci贸n B (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a chofer especialista (supletoria), secci贸n A (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a chofer especialista (principal), secci贸n B (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a chofer especialista (principal), secci贸n A (05-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria), secci贸n A (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais(principal), secci贸n A (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (supletoria), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (supletoria), secci贸n A (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (principal), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (principal), secci贸n A (26-04-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos das categor铆as de chofer especialista (principal e supletoria) e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal e supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de chofer especialista (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente na categor铆a de chofer especialista (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de chofer especialista (principal) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas e exclu铆das definitivamente na categor铆a de chofer especialista (principal) (26-04-2021)
 • Anuncio das listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as das categor铆as de chofer especialista (principal e supletoria) e conductor de maquinaria, obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal e supletoria) (26-04-2021)
 • RESULTADO PROBA DE GALEGO CELGA 3 CHOFER ESPECIALISTA E CONDUTOR DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS (21-04-2021)
 • ACTA DA CONVOCATORIA DA PROBA ORAL DE CO脩ECEMENTO DE IDIOMA GALEGO NAS CATEGOR脥AS DE CHOFER ESPCIALISTA E CONDUTOR DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS (13-04-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no procedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (lista supletoria) (25-03-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no prcedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (lista principal) (25-03-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no prcedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de chofer especialista (lista supletoria) (25-03-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no prcedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de chofer especialista (lista principal) (25-03-2021)
 • Taxas (20-11-2020)
 • Servizos Prestados (20-11-2020)
 • Anexo II (20-11-2020)
 • Anexo I (20-11-2020)
 • Convocatoria e bases (20-11-2020)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Listas de contrataci贸n de personal laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE na categor铆a de bombeiro-condutor (Fin de prazo de presentaci贸n de solicitudes: 14 de setembro de 2020)
  Laboral TemporalProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n para o aprovisionamento das prazas da oferta de emprego de 2017.
 • Correcci贸n erros listado definitivo persoas admitidas e excluidas no procedemento de selecci贸n dun/unha ARQUITECTO/A, praza incluida na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (BOP 17/09/2021) (20-09-2021)
 • Acta de constituci贸n do tribunal para a provisi贸n dun/unha (1) CHAPISTA, praza inclu铆da na OPE do 2017, persoal laboral fixo, taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso-espec铆fico. (20-09-2021)
 • ACTA 1 de constituci贸n do tribunal do procedemento para a provisi贸n dun/unha (1) T脡CNICO/A DE RRHH RECURSO HUMANOS E FORMACI脫N PROFESIONAL, praza inclu铆da na OPE do ano 2017, persoal funcionario, taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, concurso-oposici贸n libre (20-09-2021)
 • Convocatoria lugar e data para constituci贸n tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e realizaci贸n do primeiro exercicio procedemento selecci贸n (1) ARQUITECTO, praza incluida OPE 2017 persoal funcionario, consolidaci贸n persoal laboral indef. (17-09-2021)
 • Convocatoria lugar e data constituci贸n do tribunal, valoraci贸n m茅ritos, proba de galego e realizaci贸n do primeiro exercicio do procedemento de selecci贸n (1) ARQUITECTO, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, taxa xeral reposici贸n de efectivos do 50%, concurso-oposici贸n libre (17-09-2021)
 • Convocatoria do lugar e a data de constituci贸n tribunal, valoraci贸n dos m茅ritos e realizaci贸n do primeiro exercicio. Procedemento de selecci贸n (1) MONITOR DE LECER NO RURAL, praza incluida na OPE 2017, persoal laboral fixo, consolidaci贸n persoal laboral indefinido non fixo, concurso-oposici贸n libre (17-09-2021)
 • Convocatoria do lugar e data para a constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e realizaci贸n do primeiro exercicio dunha praza de TECNICO ESPECIALISTA EN RR.HH E F.P, OPE 2017, persoal funcionario, taxa xeral do 50% de reposici贸n (10-09-2021)
 • Convocatoria do lugar e data para a constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e realizaci贸n do primeiro exercicio dunha praza de CHAPISTA da OPE de 2017, persoal laboral fixo, tasa xeral 50% reposici贸n de efectivos (10-09-2021)
 • Acta 9/2021. FASE DE OPOSICI脫N. CORRECCI脫N DO TERCEIRO EXERCICIO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE T脡CNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (10-09-2021)
 • Acta 7/2021. FASE DE OPOSICI脫N. CORRECCI脫N DO SEGUNDO EXERCICIO DE T脡CNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (16-07-2021)
 • ACTA DE CORRECCI脫N DO 2潞 EXERCICIO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DA PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (02-07-2021)
 • ACTA DE CORRECCI脫N DO SEGUNDO EXERCICIO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017,, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO (02-07-2021)
 • ACTA DE REALIZACI脫N DO 2潞 EXERCICIO. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (30-06-2021)
 • ACTA DEREALIZACI脫N DO 2潞 EXERCICIO DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO (30-06-2021)
 • ACTA DE RESOLUCI脫N DAS RECLAMACIONS PRESENTADAS CONTRA A VALORACI脫N DE M脡RITOS DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS,PEROAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A DISPOSICI脫N TRANSITORIA 4陋 DO EBEP (29-06-2021)
 • ACTA DE RESOLUCI脫N DAS RECLAMACIONS PRESENTADAS CONTRA A VALORACI脫N DE M脡RITOS DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO (29-06-2021)
 • ACTA 5/2021. APERTURA DO SOBRE DE IDENTIDADES TRA-LA CORRECCI脫N DO PRIMEIRO EXERCICIO DE T脡CNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (18-06-2021)
 • ACTA DE PREPARACI脫N DO 2潞 EXERCICIO. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (18-06-2021)
 • ACTA DE PREPARACI脫N DO 2潞 EXERCICIO DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017,, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO (18-06-2021)
 • ACTA 3. CORRECCI脫N DO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICI脫N, PUNTUACI脫N TOTAL E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO TRIBUNAL. PROVISI脫N DE UN/UNHA (1) T脡CNICO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, PRAZA OPE 2017, FUNCIONARIO/A, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, CONCURSO OPOSICI脫N (18-06-2021)
 • ACTA 2. FASE DE OPOSICION. ELABORACI脫N E REALIZACI脫N DO EXERCICIO. PROVISI脫N DE UN/UNHA (1) T脡CNICO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, PRAZA OPE ANO 2017, FUNCIONARIO/A, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, CONCURSO-OPOSICION (18-06-2021)
 • ACTA DE APERTURA DO SOBRE COAS IDENTIDADES DOS ASPIRANTES QUE REALIZARON O 1潞 EXERCICIO DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS,OPE DO ANO 2017, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4. (17-06-2021)
 • Acta de apertura do sobre coas identidades dos aspirantes que realizaron o 1潞 exercicio de Monitor/a Deportivo/,prazas oep 2017, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo e resultado do mesmo. (17-06-2021)
 • PLANTILLA DO PRIMEIRO EXERCICIO DE TECNICO SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (17-06-2021)
 • ACTA 4/2021 CORRECI脫N DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DUN T脡CNICO DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (17-06-2021)
 • ACTA DE REALIZACI脫N E CUALIFICACI脫N DO 1潞 EXERCICIO. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (16-06-2021)
 • ACTA DE REALIZACI脫N E CUALIFICACI脫N DO 1潞 EXERCICIO. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OFERTA DE EMPREGO P脷BLICO DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO, SUBGRUPO C2, CONCURSO-OPOSICI脫N LIBRE. (16-06-2021)
 • ACTA DA PROBA DE GALEGO, CUALIFICACI脫N E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE TRES PRAZAS DE ALBANEL, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, ORRESPONDENTES 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, SUBGRUPO C2, CONCURSO (11-06-2021)
 • Acta da proba de galego, cualificaci贸n e proposta de nomeamento de D脷AS PRAZAS DE CHOFERES/AS ESPECIALISTAS. (11-06-2021)
 • ACTA PROBA DE GALEGO E CUALIFICACION PROCESO SELECTIVO PROVISION DE 4 MONITORES DEPORTIVOS, PRAZAS INCLIDAS NA OPE 2017. PERSOAL LABORAL FIXO, CONSOLIDACION PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO, C2, CONCURSO OPOSICION LIBRE (09-06-2021)
 • ACTA PROBA DE GALEGO E CUALIFICACION DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (09-06-2021)
 • ACTA 2/2021 FASE DE CONCURSO DO PROCESO DE SELECCI脫N DUN/UNHA T脡CNICO/A DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (04-06-2021)
 • ACTA 1/2021 DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL DO PROCESO DE SELECCI脫N DUN/UNHA T脡CNICO/A DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (04-06-2021)
 • ACTA VALORACI脫N DE M脡RITOS DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO. (03-06-2021)
 • ACTA DE VALORACI脫N DE M脡RITOS DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OFERTA DE EMPREGO P脷BLICO DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A DISPOSICI脫N TRANSITORIA 4陋 DO TEXTO REFUNDIDO DO ESTATUTO B脕SICO DO EMPREGADO P脷BLICO, SUBGRUPO C2, CONCURSO OPOSICI脫N LIBRE. (03-06-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL, VALORACI脫N DE M脡RITOS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO. PROVISI脫N DE D脷AS (2) PRAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, INCLUIDAS NA OPE DO ANO 2017, FUNCIONARIO/A,PROMICION INTERNA, SUBGRUPO C2, CONCURSO. (28-05-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCION DO TRIBUNAL E VALORACION DE MERITOS. PROVISI脫N DE TRES (3) PRAZAS DE ALBANEL, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, ORRESPONDENTES 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, SUBGRUPO C2, CONCURSO (28-05-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL E VALORACI脫N DE M脡RITOS. PROVISI脫N DE D脷AS (2) PRAZAS DE CHOFERES/AS ESPECIALISTAS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTES 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA. SUBGRUPO C2, CONCURSO. (28-05-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OFERTA DE EMPREGO P脷BLICO DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A DISPOSICI脫N TRANSITORIA 4陋 DO TEXTO REFUNDIDO DO ESTATUTO B脕SICO DO EMPREGADO P脷BLICO, SUBGRUPO C2, CONCURSO-OPOSICI脫N LIBRE. (28-05-2021)
 • ACTA CONSTIUCI脫N TRIBUNAL. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OFERTA DE EMPREGO P脷BLICO DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO, SUBGRUPO C2, CONCURSO-OPOSICI脫N LIBRE. (28-05-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL E VALORACI脫N DE M脡RITOS. PROVISI脫N DE UN/UNHA (1) T脡CNICO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, PRAZA OPE ANO 2017, FUNCIONARIO/A, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, CONCURSO-OPOSICION (28-05-2021)
 • (2) T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (3) prazas de ALBANEL, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso, listado definitivo de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO. (19-05-2021)
 • (2) prazas de choferes/as especialistas, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso, listado definitivo de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO (19-05-2021)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso, listado definitivo de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n do tribunal e valoraci贸n de m茅ritos. (19-05-2021)
 • (4) prazas de administrativos/as de administraci贸n xeral, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸N, listado definitivo de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de T脡CNICO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionario/a, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A1, concurso-oposici贸n, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e CONVOCATORIA 1.潞 EXERCICIO. (19-05-2021)
 • (1) praza de AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolidaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO a tempo parcial, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (2) CHOFER/ESAS OPERARIOS DE LIXO, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de PORTEIRO/A, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (4) prazas de MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n de tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO e CONVOCATORIA 1.潞 EXERCICIO (19-05-2021)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre e nomeamento dos membros do tribunal cualificador. (19-05-2021)
 • (1) praza de ADMINSITRATIVO DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre e listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de OPERARIO/A DE LIXO, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO a tempo parcial, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, , listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MESTRE/A DE CER脕MICA E OLEIR脥A a tempo parcial, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal drfinitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA a tempo parcial, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, lista definitiva de admitidos e exclu铆dos e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MONITOR/A DE LECER NO RURAL, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, , listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (4) MONITORES DEPORTIVOS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C2, concurso-oposici贸n, listas definitivas admitidos/as, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, CONVOCATORIA PROBA DE GALEGO E CONVOCATORIA DO 1.潞 EXERCICIO (19-05-2021)
 • (1) praza de COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (3) prazas de CHOFERES/ESAS OPERARIOS/AS DE LIXO, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C2, concurso- oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de ARQUITECTO/A, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de TRABALLADOR/A SOCIAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre e listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de T脡CNICO SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n tribunal, valoraci贸n m茅ritos e CONVOCATORIA 1.潞 EXERCICIO (19-05-2021)
 • (1) praza de CHAPISTA, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de PORTEIRO/A, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (2) prazas de OPERARIO/A SEN CUALIFICAR, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, (AP), concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de T脡CNICO/A ESPECILAISTA EN RECURSOS HUMANOS E FORMACI脫N PROFESIONAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de ARQUITECTO/A, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • tres (3) prazas de ALBANEL, persoal laboral fixo, promoci贸n interna, listas admitidos e exclu铆dos provisional, emenda erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • d煤as (2) prazas de CHOFERES ESPECIALISTAS, persoal laboral fixo, promoci贸n interna, listas de admitidos e exclu铆dos provisional, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • d煤as (2) praza de AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionario, promoci贸n interna, lista admitidos e exclu铆dos provisional, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • catro (4) prazas de ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionarios, promoci贸n interna, listas de admitidos e excluidos provisional, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de T脡CNICO DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionario, promoci贸n interna, listas de admitidos e exclu铆dos provisionais, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario,taxa adicional do 90% consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, listado admitidos e excluidos provisional, emenda erros e nomeamento tribunal (22-03-2021)
 • Praza de MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de emprego 谩 que se refire a D.T. 4.陋 do TREBEP, listado admitidos e excluidos provisional, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • 2 PRAZAS DE CHOFERES OPERARIOS DE LIXO, persoal laboral fixo, correspondentes a procesos de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a D.T 4.陋 do TREBEP, listado de admitidos e excluidos provisional, emenda de erros e nomeamento tribunal (22-03-2021)
 • Praza de PORTEIRO/A, persoal laboral fixo,consolidaci贸n de emprego aos que se refire a D.T 4.陋 do TREBEP, listado admitidos e excluidos provisionais, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • catro (4) prazas de MONITORES/AS DEPORTIVOS/A persoal laboral fixo, consolidaci贸n de emprego aos que se refire a D.T. 4.陋 do TREBEP, listado de admitidos e excluidos provisional, emenda de deficiencias e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • dous/d煤as (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩 que serefire a D.T. 4.陋 do TREBEP, listado provisional de admitidos, emenda de erros e tribunal (22-03-2021)
 • Praza de ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, consolidaci贸n de emprego 谩 que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 TREBEP, listado provisional admitidos, emenda de deficiencias e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, praza de OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido, listado provisional de admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de OPERARIO/A DE LIXO, persoal laboral fixo,consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas provisionais de admitidos, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de MESTRE/A DE CER脕MICA E OLER脥A A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, praza de MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de MONITOR/A DE LECER NO RURAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas admitidos e excluidos provisionais, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, catro (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas provisionais de admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • tres (3) prazas de CHOFERES/CHOFERESAS OPERARIOS/AS DE LIXO, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de TRABALLADOR/A SOCIAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos, excluidos e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido, listado admitidos e excluidos provisional, emneda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • 2 prazas T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado admitidos e excludios, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza T脡CNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N, persoal funcionario, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas provisionais admitidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza CHAPISTA, persoal laboral fixo, praza da taxa xeral do 50%, listado provisional de admitidos, emenda deficiencias e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Praza de CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, persoal laboral fixo, taxa xeral do 50% de reposici贸n, listas provisionais admitidos emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de PORTEIRO/A,persoal laboral fixo, taxa xeral de reposici贸n do 50%, listas provisionais de admitidos e exclu铆dos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • 2 prazas OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, listas admitidos provisionais, prazo emendas e nomeamento do tribunal. (22-03-2021)
 • praza T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS E FORMACI脫N PROFESIONAL, persoal funcionario,taxa xeral do 50 % de reposici贸n de efectivos, listado admitidos provisional, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza ARQUITECTO/A, persoal funcionario,correspondente 谩s prazas de taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos. Listado de admitidos provisional, emenda de erros e nomeamento tribunal. (22-03-2021)
 • Convocatoria BOE (08-08-2020)
 • Taxas (07-08-2020)
 • Relatorio de m茅ritos (07-08-2020)
 • Anexo II (07-08-2020)
 • Anexo I (07-08-2020)
 • Correcci贸n de erros na publicaci贸n das bases reguladoras da Oferta Ordinaria de Emprego Publico 2017 (07-08-2020)
 • Bases Reguladoras para a provisi贸n de prazas da oferta emprego 2017 (07-08-2020)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n para a creaci贸n dunha bolsa de nomeamentos interinos da categor铆a de administrativo de administraci贸n xeral ao servizo da Deputaci贸n Provincial
  InterinoProceso Aberto
  Listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal ou funcionario interino ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE nas categor铆as profesionais de auxiliar administrativo, subalterno, legoeiro, operario sen cualificar, operario limpador, operario de mantemento e porteiro. (Fin de prazo 27 de Novembro)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de SUBALTERNO SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de SUBALTERNO SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de SUBALTERNO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas exclu铆das na categor铆a de SUBALTERNO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de SUBALTERNO (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de subalterno (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de PORTEIRO SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de PORTEIRO SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de PORTEIRO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas exclu铆das na categor铆a de PORTEIRO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de PORTEIRO (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de porteiro (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO LIMPADOR SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO LIMPADOR SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO LIMPADOR (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas excluidas na categor铆a de OPERARIO LIMPADOR (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de OPERARIO LIMPADOR (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de operario limpador (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio valoraci贸n provisional de m茅ritos categor铆a OPERARIO DE MANTEMENTO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas exclu铆das na categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de operario de mantemento (29-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NO PROCEDEMENTO DE ELABORACI脫N E APROBACI脫N DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE OPERARIO DE MANTEMENTO (07-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NO PROCEDEMENTO DE ELABORACI脫N E APROBACI脫N DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE OPERARIO LIMPADOR (07-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NO PROCEDEMENTO DE ELABORACI脫N E APROBACI脫N DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE SUBALTERNO (04-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NA CATEGOR脥A DE PORTEIRO (04-06-2021)
 • CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO (ASPIRANTES QUE NON ACREDITARON O CELGA 2) NAS CATEGOR脥AS DE PORTEIRO, SUBALTERNO, OPERARIO DE MANTEMENTO E OPERARIO LIMPADOR (28-05-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as na categor铆a de SUBALTERNO (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as categor铆a de PORTEIRO (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as categor铆a OPEARAIO LIMPADOR (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO (22-04-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario sen cualificar, secci贸n A (15-02-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario sen cualificar, secci贸n B (15-02-2021)
 • ANUNCIO VALORACION PROVISIONAL DOS M脡RITOS DA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • VALORACI脫N PROVISIONAL PERSOAS CANDIDATAS SECCI脫N A CATEGOR脥A OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • VALORACION PROVISIONAL PEROSAS CANDIDATAS SECCI脫N B, CATEGOR脥A OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • ANUNCIO APROBACION LISTAS DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NA CATEOGR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • LISTADO PERSOAS ADMITIDAS DEFINITIVAMENTE CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • LISTADO PERSOAS EXCLUIDAS DEFINITIVAMENTE CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO (09 E 10 DE DECEMBRO DE 2020) PARA ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL NA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR (21-12-2020)
 • CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO PARA AS PERSOAS ASPIRANTES DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR QUE NON ACREDITARON A POSESI脫N DO CERTIFICADO DE NIVEL DE GALEGO CELGA 2 (01-12-2020)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as no procedemento de formaci贸n das listas para a contrataci贸n de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal funcionario interino ao servizo da Deputaci贸n provincial de Ourense e do INORDE na categor铆a de OPERARIO SEN CUALIFICAR (14-10-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de legoeiro secci贸n B (12-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de legoeiro secci贸n A (12-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de Auxiliar Administrativo secci贸n B (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (11-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de Auxiliar administrativo secci贸n A (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (11-08-2020)
 • Baremo provisional legoeiro secci贸n B (29-06-2020)
 • Baremo provisional legoeiro secci贸n A (29-06-2020)
 • Anuncio valoraci贸n provisional de m茅ritos legoeiro (29-06-2020)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente da categor铆a de legoeiro (29-06-2020)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente da categor铆a de legoeiro (29-06-2020)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas de admitidos e exclu铆dos legoeiro (29-06-2020)
 • Resultado proba de galego categor铆a de legoeiroo (26-06-2020)
 • Reanudaci贸n convocatoria proba de galego da categor铆a de legoeiro das listas de contrataci贸n temporal (16-06-2020)
 • Certificado suspensi贸n proba de galego da categor铆a de legoeiro das listas de contrataci贸n temporal (13-03-2020)
 • Convocatoria da proba de galego para a categor铆a de legoeiro (10-03-2020)
 • Lista provisional de excluidos na categor铆a de Legoeiro (13-02-2020)
 • Lista provisional de admitidos na categor铆a de Legoeiro (13-02-2020)
 • Anuncio das listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de Legoeiro. (11-02-2020)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo. Lista B (14-11-2019)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo. Lista A (14-11-2019)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo (14-11-2019)
 • Lista definitiva de excluidos da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Lista definitiva de admitidos/as da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Listado provisional de persoas admitidas e excluidas na categor铆a de auxiliar administrativo. (10-10-2019)
 • Correcci贸n de erros (27-10-2018)
 • Solicitude Servizos Prestados (22-10-2018)
 • Bases reguladoras (20-10-2018)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (19-10-2018)
 • Listado de Categor铆as profesionais (Anexo II) (19-10-2018)
 • Modelo normalizado de solicitude (Anexo I) (19-10-2018)

 • Laboral TemporalProceso Aberto
  Listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE nas categor铆as de chofer especialista e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais. (Fin de prazo 27 de Novembro)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de condutor de maquinaria, obras p煤blicas e veh铆culos especiais principal, Secci贸n B (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (09-08-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de chofer especialista principal secci贸n A (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (09-08-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de condutor de maquinaria e veh铆culos especiais (Supletoria) secci贸n B (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de condutor de maquinaria e veh铆culos especiais (Supletoria) secci贸n A (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de condutor de maquinaria e veh铆culos especiais (Principal) secci贸n A (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de chofer especialista (Supletoria) secci贸n B (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de chofer especialista (Supletoria) secci贸n A (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de chofer especialista (Principal) secci贸n B (25-04-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoria) (25-04-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) (25-04-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de chofer especialista (Supletoria) (25-04-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de chofer especialista (Principal) (25-04-2019)
 • Anuncio do listado definitivo de admitidos e excluidos nas categor铆as de chofer especialista e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais tras as reclamaci贸ns presentadas (25-04-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoria) secci贸n B (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoia) secci贸n A (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) secci贸n B (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) secci贸n A (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de chofer especialista (Supletoria) secci贸n B (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de chofer especialista (Supletoria) secci贸n A (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de chofer especialista (Principal) secci贸n B (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de chofer especialista (Principal) secci贸n A (26-03-2019)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos no procedemento de formaci贸n das listas de contrataci贸n nas categor铆as de conductor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais e chofer especialista (principal e supletoria (26-03-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoria) (21-03-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) (21-03-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de chofer especialista (Supletoria) (21-03-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de chofer especialista (Principal) (21-03-2019)
 • Anuncio do listado definitivo de admitidos e excluidos nas categor铆as de chofer especialista e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (21-03-2019)
 • Resultado da proba de galego (28-02-2019)
 • Acta de convocatoria da proba de galego para aqueles aspirantes que non presentaron o diploma ou certificado CELGA 3. (14-02-2019)
 • Listas provisionais de admitidos/excluidos da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoria) (30-01-2019)
 • Listas provisionais de admitidos/excluidos da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) (30-01-2019)
 • Listas provisionais de admitidos/excluidos da categor铆a de ch贸fer especialista (Supletoria) (30-01-2019)
 • Listas provisionais de admitidos/excluidos da categor铆a de ch贸fer especialista (Principal) (30-01-2019)
 • Anuncio de publicaci贸n das listas provisionais de admitidos e excluidos (30-01-2019)
 • Correcci贸n de erros (27-10-2018)
 • Solicitude Servizos Prestados (22-10-2018)
 • Bases reguladoras (20-10-2018)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (19-10-2018)
 • Listado de Categor铆as profesionais (Anexo II) (19-10-2018)
 • Modelo normalizado de solicitude (Anexo I) (19-10-2018)

 • Laboral TemporalProceso Aberto
  Listas para contrataci贸n de personal laboral temporal y nombramiento de personal funcionario interino ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do Inorde.
 • MONITOR DO LECER NO RURAL. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • AXUDANTE DE ESCENARIO, LUCES E SON. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • CONDUTOR ESPECIALISTA DE EXPLOTACI脫NS AGROPECUARIAS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • CONSTRUTOR DE GAITAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS TRADICIONAIS DE GALICIA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • MONITOR DEPORTIVO SALA FITNESS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • PINTOR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE OBRAS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • CHAPISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE LABORATORIO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • CONDUTOR ESPECIALISTA DE EXPLOTACI脫NS AGROPECUARIAS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • CONSTRUTOR DE GAITAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS TRADICIONAIS DE GALICIA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • MONITOR DO LECER NO RURAL. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • AXUDANTE DE ESCENARIO, LUCES E SON. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • MONITOR DEPORTIVO SALA FITNESS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • PINTOR. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • CHAPISTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE LABORATORIO. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE OBRAS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • TRACTORISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • MESTRE/A DE PERCUSI脫N. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • ELECTRICISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • CAPATAZ EXPLOTACI脫NS AGROPECUARIAS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • SOLDADOR/A. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • AXUDANTE/A DE SOLDADOR/A. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • MESTRE/A DE PERCUSI脫N. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • TRACTORISTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • ELECTRICISTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • SOLDADOR/A. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • CAPATAZ EXPLOTACI脫NS AGROPECUARIAS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • AXUDANTE/A DE SOLDADOR/A. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • AXUDANTE DE OBRAS E SERVIZOS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • TELEFONISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • CH脫FER DE PRESIDENCIA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • CAPATAZ DE ZONAS VERDES E LIMPEZA VIARIA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • AXUDANTE DE IMPRENTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • AUXILIAR INFORM脕TICO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (tras resolver recurso de reposici贸n) (06-03-2017)
 • AXUDANTE DE OBRAS E SERVIZOS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • CAPATAZ DE ZONAS VERDES E LIMPEZA VIARIA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • CH脫FER DE PRESIDENCIA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • TELEFONISTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • AXUDANTE DE IMPRENTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • AUXILIAR INFORM脕TICO. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE RECADACI脫N. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (16-12-2016)
 • ALBANEL. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos. (16-12-2016)
 • AUXILIAR DE SERVIZOS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • CH脫FER ESPECIALISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • OPERARIO LIMPADOR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • AXUDANTE CENTRO CULTURA POPULAR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • OPERARIO CENTRO CULTURA POPULAR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • LEGOEIRO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-11-2016)
 • PE脫N AGRICOLA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-11-2016)
 • AUXILIAR DE SERVIZOS DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDOADOS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-11-2016)
 • CH脫FER ESPECIALISTA. Correci贸n de erros. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (09-11-2016)
 • AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-07-2016)
 • SUBALTERNO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-07-2016)
 • PORTEIRO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-07-2016)
 • OPERARIO SIN CUALIFICAR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (20-01-2016)
 • OPERARIO DE MANTEMENTO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (20-01-2016)
 • MEC脕NICO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (20-01-2016)
 • CONDUTOR DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (03-12-2015)
 • BOMBEIRO-CONDUTOR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos. (03-12-2015)
 • CH脫FER ESPECIALISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos. (03-12-2015)

 • Laboral TemporalProceso Finalizado