Ofertas de Empleo

 

Descripción Tipo Estado Documentos
Procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral da categor铆a de mestre/a de cer谩mica e oler铆a a tempo parcial da Escola de Artes e Oficios da Deputaci贸n Provincial de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral da categor铆a de mestre/a de modelado de barro a tempo parcial da Escola de Artes e Oficios da Deputaci贸n Provincial de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral da categor铆a de mestre/a de pintura e debuxo a tempo parcial da Escola de Artes e Oficios da Deputaci贸n Provincial de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral da categor铆a de mestre/a de talla en madeira a tempo parcial da Escola de Artes e Oficios da Deputaci贸n Provincial de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras do procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral da categor铆a de profesor/a axudante de gaita da Escola Provincial de Gaitas
LaboralProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras do procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral da categor铆a de mestre/a de percusi贸n para a Escola Provincial de Gaitas
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras do procedemento para a creaci贸n, por concurso- oposici贸n, dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral para o posto de oficial de plantas, categor铆a 2.陋 ao servizo do Consorcio de Augas de Valdeorras para substitu铆r 谩 persoa traballadora
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases de selecci贸n para o aprovisionamento das prazas da oferta de emprego de 2019 (Fin do prazo de presentaci贸n de instancias 5 de agosto de 2022)
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras para a formaci贸n de listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de chofer operario/a de zonas verdes e operario/a sen cualificar de zonas verdes para a Comarca de Valdeorras ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras para a formaci贸n de listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de pe贸n de limpeza viaria para o Concello de Viana do Bolo ao servizo da Deputaci贸n de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras para a creaci贸n dunha bolsa de emprego para a categor铆a de auxiliar inform谩tico (subgrupo C2)
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral das categor铆as de albanel, axudante/a de obras e servizos, bombeiro/a condutor/a, condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais e oficial/a de taller-electricista (Subgrupo C2)
 • Convocatoria do lugar e data para a valoraci贸n de m茅ritos e realizaci贸n da proba pr谩ctica do procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral temporal da categor铆a de oficial de taller electricista (subgrupo C2) (28-09-2022)
 • Convocatoria do lugar e data para a valoraci贸n de m茅ritos e realizaci贸n da proba pr谩ctica do procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral temporal da categor铆a de condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (subgrupo C2) (28-09-2022)
 • Convocatoria do lugar e data para a valoraci贸n de m茅ritos e realizaci贸n da proba pr谩ctica do procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral temporal da categor铆a axudante de obras e servizos (subgrupo C2) (28-09-2022)
 • Convocatoria do lugar e data para a valoraci贸n de m茅ritos e realizaci贸n da proba pr谩ctica do procedemento para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral temporal da categor铆a de albanel (subgrupo C2) (28-09-2022)
 • Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as categor铆a de albanel (subgrupo C2) (24-08-2022)
 • Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as categor铆a axudante de obras e servizos (subgrupo C2) (24-08-2022)
 • Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as categor铆a de oficial de taller electricista (subgrupo C2) (24-08-2022)
 • Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as categor铆a de condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (subgrupo C2) (24-08-2022)
 • Resultado da proba de galego da categor铆a de albanel (19-08-2022)
 • Resultado da proba de galego da categor铆a de axudante de obras e servizos (19-08-2022)
 • Resultado da proba de galego da categor铆a de oficial de taller electricista (19-08-2022)
 • Resultado da proba de galego da categor铆a de condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (19-08-2022)
 • Convocatoria da proba de galego categor铆a de albanel (10-08-2022)
 • Convocatoria da proba de galego categor铆a axudante/a de obras e serviaos (10-08-2022)
 • Convocatoria proba de galego categor铆a de oficial de taller electricista (10-08-2022)
 • Convocatoria proba de galego categor铆a condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (10-08-2022)
 • Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as categor铆a de albanel (subgrupo C2) e nomeamento do tribunal cualificador (01-07-2022)
 • Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as categor铆a de oficial de taller electricista (subgrupo C2) e nomeamento do tribunal cualificador (01-07-2022)
 • Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as categor铆a de condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (subgrupo C2) e nomeamento do tribunal cualificador (01-07-2022)
 • Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as categor铆a axudante de obras e servizos (subgrupo C2) e nomeamento do tribunal cualificador (01-07-2022)
 • Anexo II (24-03-2022)
 • Anexo I (24-03-2022)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (24-03-2022)
 • Convocatoria e bases reguladoras (23-03-2022)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases reguladoras para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral temporal da categor铆a de monitor/a deportivo/a (subgrupo C2)
  FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases reguladoras para a creaci贸n dunha bolsa de contrataci贸n de persoal laboral temporal das categor铆as de mec谩nico/a e maquinista de sala teatraL
 • RESOLUCION APROBACION DA BOLSA DE PERSOAS CANDIDATAS PARA CONTRATACI脫N TERMPORAL DA CATEGOR脥A DE MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL (01-04-2022)
 • RESOLUCION APROBACION DA BOLSA DE PERSOAS CANDIDATAS PARA CONTRATACI脫N TERMPORAL DA CATEGOR脥A DE MEC脕NICO (01-04-2022)
 • ACTA DE REALIZACI脫N DA PROBA PR脕CTICA E PROPOSTA DE FORMACI脫N DA BOLSA DE CONTRATACI脫N DA CATEGOR脥A DE MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL (07-03-2022)
 • ACTA DE REALIZACI脫N DA PROBA PR脕CTICA E PROPOSTA DE FORMACI脫N DA BOLSA DE CONTRATACI脫N DA CATEGOR脥A DE MEC脕NICO (04-03-2022)
 • VALORACION DE M脡RTIOS E CONVOCATORIA DA PROBA PR脕CTICA DA CATEGOR脥A DE MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL (16-02-2022)
 • VALORACION DE M脡RTIOS E CONVOCATORIA DA PROBA PR脕CTICA DA CATEGOR脥A DE MEC脕NICO (15-02-2022)
 • LISTAS DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS, TRIBUNAL, CONVOCATORIA DA VALORACION DE M脡RTIOS E DA PROBA PR脕CTICA DA CATEGOR脥A DE MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL (10-02-2022)
 • LISTAS DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS, TRIBUNAL, CONVOCATORIA DA VALORACION DE M脡RTIOS E DA PROBA PR脕CTICA DA CATEGOR脥A DE MEC脕NICO (10-02-2022)
 • ACTA DA PROBA DE GALEGO DA CATEGOR脥A DE MEC脕NICO (09-02-2022)
 • ACTA DA PROBA DE GALEGO DA CATEGOR脥A DE MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL (09-02-2022)
 • ACTA DE CONSITUCI脫N E CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO DA CATEGOR脥A DE MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL (03-02-2022)
 • ACTA DE CONSITUCI脫N E CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO DA CATEGOR脥A DE MEC脕NICO/A (02-02-2022)
 • LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL DA CATEGOR脥A DE MEC脕NICO (25-01-2022)
 • LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL DA CATEGOR脥A DE MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL (25-01-2022)
 • ANEXO I (Castellano) (10-12-2021)
 • Anexo II (10-12-2021)
 • Anexo I (10-12-2021)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (09-12-2021)
 • Convocatoria e bases reguladoras (09-12-2021)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n para o aprovisionamento das prazas da oferta de emprego de 2018
 • (1) AXUDANTE DE OBRAS E SERVIZOS, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomemaento do tribunal, constituci贸n, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO, VALORACI脫N DE M脡RITOS, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso (27-09-2022)
 • (4) CONDUTORES/AS DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomeamento do tribunal, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO, VALORACI脫N DE M脡RITOS, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2 (27-09-2022)
 • (1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomeamento do tribunal, constituci贸n, VALORACI脫N DE M脡RITOS, CONVOCATORIA DO 1.潞 EXERCICIO, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (27-09-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A DE OBRAS P脷BLICAS, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomeamento do tribunal, constituci贸n, VALORACI脫N DE M脡RITOS E CONVOCATORIA DO 1.潞 EXERCICIO, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (27-09-2022)
 • (2) AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomeamento do tribunal, constituci贸n, VALORACI脫N DE M脡RITOS E CONVOCATORIA DO 1.潞 EXERCICIO prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso-oposici贸n (27-09-2022)
 • (2) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomeamento do tribunal, constituci贸n, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO, VALORACI脫N DE M脡RITOS, CONVOCATORIA DO 1.潞 EXERCICIO, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸n (27-09-2022)
 • (1) OPERARIO/A SEN CUALIFICAR, listado definitivo de persoas admitidas e exclu铆das, nomeamento do tribunal, constituci贸n, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO E VALORACI脫N DE M脡RITOS, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso (27-09-2022)
 • (1) AUXILIAR DE SERVIZOS, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO E VALORACI脫N DE M脡RITOS, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso (27-09-2022)
 • (1) CAPATAZ DE ZONAS VERDES, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomeamento do tribunal, constituci贸n, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO E VALORACI脫N DE M脡RITOS, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso (27-09-2022)
 • 7) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, listado definitivo de persoas admitidas e excluidas, nomeamento do tribunal, constituci贸n,CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO E DA VALORACI脫N DE M脡RITOS prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso (27-09-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A SUPERIOR DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS, listado definitivo de persoas admitidas e exclu铆das e nomeamento do tribunal definitivo, constituci贸n do tribunal, CONVOCATORIA DO 1.潞 EXERCICIO, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, oposici贸n libre (27-09-2022)
 • (1) AXUDANTE DE OBRAS E SERVIZOS, listado provisional de persoas admitidas e excluidas, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso. (07-07-2022)
 • (4) CONDUTORES/AS DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, laboral fixo, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso. (07-07-2022)
 • (1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n (07-07-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A T脡CNICO/A DE OBRAS P脷BLICAS, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A2, concurso-oposici贸n. (07-07-2022)
 • (2) AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso-oposici贸n. (07-07-2022)
 • (2) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸n. (07-07-2022)
 • (1) OPERARIO/A SEN CUALIFICAR, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso. (07-07-2022)
 • (1) AUXILIAR DE SERVIZOS, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso. (07-07-2022)
 • (1) CAPATAZ DE ZONAS VERDES, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso. (07-07-2022)
 • (7) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento do tribunal, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso. (07-07-2022)
 • (1) ENXE脩EIRO/A SUPERIOR DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS, listado provisional de persoas admitidas e excluidas e nomeamento de tribunal praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2018, funcionario/a, correspondentes 谩s prazas da taxa xeral do 80% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, oposici贸n libre. (07-07-2022)
 • BOE 23 de abril de 2022, novo prazo presentaci贸n de instancias categor铆a AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, promoci贸n interna vertical, subgrupo C2, concurso-oposici贸n (25-04-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de valoraci贸n final e proposta de nomeamento, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (19-04-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta de valoraci贸n final e proposta de nomeamento, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (19-04-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 11 de apertura do sobre de identidades do terceiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (18-04-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 12 de apertura do sobre de identidades do terceiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (18-04-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 10 de cualificaci贸n do terceiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (08-04-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 11 de cualificaci贸n do terceiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (08-04-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 9 de realizaci贸n do terceiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (08-04-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 10 de realizac贸n do terceiro exercicio, e convocatoria do terceiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (06-04-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 8 de apertura do sobre de identidades do segundo exercicio e convocatoria do terceiro exercicio, praza OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2 (29-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 9 de apertura do sobre de identidades do segundo exercicio, e convocatoria do terceiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (28-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 7 de cualificaci贸n do segundo exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (28-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 8 de cualificaci贸n do segundo exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (25-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 6 de realizaci贸n do segundo exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (24-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 7 de realizaci贸n do segundo exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (23-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 5 de apertura do sobre de identidades do primeiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (16-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 6 de apertura do sobre de identidades do primeiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (16-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 4 de cualificaci贸n do primeiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (14-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 5 de cualificaci贸n do primeiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (14-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, plantilla de respostas CORRIXIDA do primeiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (10-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, plantilla de respostas do primeiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (09-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 3 de realizaci贸n do primeiro exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (09-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, plantilla de respostas do primeiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (09-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 4 de realizaci贸n do primeiro exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (09-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 2 de realizaci贸n da proba de galego, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (04-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 3 de realizaci贸n da proba de galego, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (04-03-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 2 de valoraci贸n de m茅ritos, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (03-03-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente a taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (28-02-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente a procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (28-02-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, convocatoria de constituci贸n do tribunal, proba de galego, primeiro e segundo exercicio, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente a taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, oposici贸n libre (17-02-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, convocatoria de constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego, primeiro e segundo exercicio, praza da OEP do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (17-02-2022)
 • XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, lista definitiva admitidos/as e nomeamento do tribunal definitivo, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente a taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos. (16-02-2022)
 • TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, lista definitiva admitidos/as e nomeamento do tribunal definitivo, praza da OPE do 2018, persoal funcionario, correspondente 谩 procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (16-02-2022)
 • PRAZA:TECNICO/A SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, correspondente 谩 procesos de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo. Lista de admitidos provisional, emenda de erros e nomeamento do tribunal. (29-01-2022)
 • PRAZA:XESTOR/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente a taxa especial do 100% de reposici贸n de efectivos, lista provisional de admitidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal. (29-01-2022)
 • BOP 4 de decembro de 2021 publicaci贸n da correcci贸n de erros nas bases da OEP 2018 (10-12-2021)
 • BOE 26 de outubro 2021 (26-10-2021)
 • ANEXO II (25-10-2021)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (25-10-2021)
 • ANEXO I (25-10-2021)
 • BOE 25 de outubro 2021 (25-10-2021)
 • DOGA 29 de setembro de 2021 (14-10-2021)
 • Correcci贸n erros (22-06-2021)
 • Bases reguladoras dos procesos selectivos para a provisi贸n das prazas inclu铆das na oferta ordinaria de emprego publico da Deputaci贸n Provincial de Ourense, correspondente ao ano 2018 (01-06-2021)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n como persoal funcionario interino dun/unha T茅cnico/a medio de Arquivo para a Secci贸n de Arquivo e Publicaci贸ns-Negociado de Arquivo da 脕rea de Administraci贸n Xeral
  FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases de renovaci贸n das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE nas categor铆as de chofer especialista e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Fin de prazo de presentaci贸n de solicitudes: 21 de decembro de 2020)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria), secci贸n B (08-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria), secci贸n A (08-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais(principal), secci贸n B (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal), secci贸n A (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a chofer especialista (supletoria), secci贸n B (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a chofer especialista (supletoria), secci贸n A (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a chofer especialista (principal), secci贸n B (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a chofer especialista (principal), secci贸n A (05-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria), secci贸n A (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais(principal), secci贸n A (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (supletoria), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (supletoria), secci贸n A (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (principal), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (principal), secci贸n A (26-04-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos das categor铆as de chofer especialista (principal e supletoria) e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal e supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de chofer especialista (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente na categor铆a de chofer especialista (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de chofer especialista (principal) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas e exclu铆das definitivamente na categor铆a de chofer especialista (principal) (26-04-2021)
 • Anuncio das listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as das categor铆as de chofer especialista (principal e supletoria) e conductor de maquinaria, obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal e supletoria) (26-04-2021)
 • RESULTADO PROBA DE GALEGO CELGA 3 CHOFER ESPECIALISTA E CONDUTOR DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS (21-04-2021)
 • ACTA DA CONVOCATORIA DA PROBA ORAL DE CO脩ECEMENTO DE IDIOMA GALEGO NAS CATEGOR脥AS DE CHOFER ESPCIALISTA E CONDUTOR DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS (13-04-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no procedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (lista supletoria) (25-03-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no prcedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (lista principal) (25-03-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no prcedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de chofer especialista (lista supletoria) (25-03-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no prcedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de chofer especialista (lista principal) (25-03-2021)
 • Taxas (20-11-2020)
 • Servizos Prestados (20-11-2020)
 • Anexo II (20-11-2020)
 • Anexo I (20-11-2020)
 • Convocatoria e bases (20-11-2020)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n para o aprovisionamento das prazas da oferta de emprego de 2017.
 • (1) COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, acta de proposta de nomeamento, praza incluida na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (26-09-2022)
 • (1) PORTEIRO/A Resoluci贸n da Presidencia declarando deserta a praza convocada, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (08-09-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta de proposta de nomeamento, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (06-09-2022)
 • (2) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, cualificaci贸n e proposta de nomeamento, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do Empregado P煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (08-07-2022)
 • (3) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, cualificaci贸n e proposta de nomeamento, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrupo C2, concurso-oposici贸n libre (08-07-2022)
 • (2) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta resoluci贸n das reclamaci贸ns presentadas, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do Empregado P煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (08-07-2022)
 • (3) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta de resoluci贸n das reclamaci贸ns presentadas, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrupo C2, concurso-oposici贸n libre (08-07-2022)
 • (1) MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO A TEMPO PARCIAL, acta de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, cualificaci贸n e proposta de nomeamento, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refiere a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do Empregado P煤blico (07-07-2022)
 • (1) MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO A TEMPO PARCIAL, acta de resoluci贸n das reclamaci贸ns presentadas, realizaci贸n do 2.潞 exercicio, cualificaci贸n e proposta de nomeamento, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blica do ano 2017, persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (07-07-2022)
 • (1) MESTRE/A DE CER脕MICA E OLER脥A A TEMPO PARCIAL, acta de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, cualificaci贸n e proposta de nomeamento, prazas incluidas na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (07-07-2022)
 • (1) MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA A TEMPO PARCIAL, acta de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, cualificaci贸n e resultado do mesmo, praza inclu铆da na oferta de emprego do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1 (07-07-2022)
 • (1) MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO A TEMPO PARCIAL, acta de apertura do sobre de identidades do 1.潞 exercicio e resultado do mesmo, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refiere a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do Empregado P煤blico (21-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO A TEMPO PARCIAL, acta de apertura do sobre de identidades do 1.潞 exercicio e resultado do mesmo, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blica do ano 2017, persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (21-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE CER脕MICA E OLER脥A A TEMPO PARCIAL, acta da apertura do sobre de identidades do 1.潞 exercicio e resultado do mesmo, praza de inclu铆da na oferta de emprego do ano 2017, persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (21-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA A TEMPO PARCIAL, acta de apertura do sobre de identidades do 1.潞 exercicio e resultado do mesmo, praza inclu铆da na oferta de emprego do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1 (21-06-2022)
 • (2) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta apertura sobre de identidades aspirantes que realizaron o 1.潞 exercicio e resultado do mesmo, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do Empregado P煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (20-06-2022)
 • (3) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta apertura sobre identidades aspirantes que realizaron o 1.潞 exercicio e resultado do mesmo, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrupo C2, concurso-oposici贸n libre (20-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO A TEMPO PARCIAL, acta de correcci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refiere a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do Empregado P煤blico (17-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO A TEMPO PARCIAL, acta de correcci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blica do ano 2017, persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (17-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE CER脕MICA E OLER脥A A TEMPO PARCIAL, acta da correcci贸n do 1.潞 exercicio, praza de inclu铆da na oferta de emprego do ano 2017, persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (17-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA A TEMPO PARCIAL, acta de correcci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1 (17-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO A TEMPO PARCIAL, acta de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blica do ano 2017, persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (14-06-2022)
 • (3) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta de correcci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrupo C2 (14-06-2022)
 • (2) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta de correcci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do Empregado P煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (14-06-2022)
 • (3) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, PLANTILLA DE RESPOSTAS CORRECTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrupo C2, concurso-oposici贸n libre (14-06-2022)
 • (2) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, PLANTILLA DE RESPOSTAS CORRECTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do Empregado P煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (14-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO A TEMPO PARCIAL, acta de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refiere a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do EMpregado P煤blico (14-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE CER脕MICA E OLER脥A A TEMPO PARCIAL, acta da proba de galego e cualificaci贸n, praza de inclu铆da na oferta de emprego do ano 2017, persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (14-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA A TEMPO PARCIAL, acta de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1 (14-06-2022)
 • (3) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrupo C2, concurso-oposici贸n libre (08-06-2022)
 • (2) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do Empregado P煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (08-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO A TEMPO PARCIAL, acta da proba de galego e cualificaci贸n, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blica do ano 2017, persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (08-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO A TEMPO PARCIAL, acta da proba de galego e cualificaci贸n, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refiere a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do EMpregado P煤blico (07-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE CER脕MICA E OLER脥A A TEMPO PARCIAL, acta da proba de galego e cualificaci贸n, praza de inclu铆da na oferta de emprego do ano 2017, persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (07-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA A TEMPO PARCIAL, acta da proba de galego e cualificaci贸n, praza inclu铆da na oferta de emprego do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (07-06-2022)
 • (1) MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO A TEMPO PARCIAL, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blica do ano 2017, persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (02-06-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta de apertura do sobre de identidades do segundo exercicio e resultado do mesmo, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (31-05-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta de apertura do sobre de identidades do segundo exercicio e resultado do mesmo, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (31-05-2022)
 • (2) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta da proba de galego e cualificaci贸n, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do Empregado P煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (31-05-2022)
 • (3) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta da proba de galego e cualificaci贸n, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrupo C2, concurso-oposici贸n libre (31-05-2022)
 • (1) MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO A TEMPO PARCIAL, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refiere a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do EMpregado P煤blico (30-05-2022)
 • (1) MESTRE/A DE CER脕MICA E OLER脥A A TEMPO PARCIAL, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza de inclu铆da na oferta de emprego do ano 2017, persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (30-05-2022)
 • (1) MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA A TEMPO PARCIAL, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza inclu铆da na oferta de emprego do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (30-05-2022)
 • (2) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do Empregado P煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (27-05-2022)
 • (3) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrupo C2, concurso-oposici贸n libre (27-05-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta de correcci贸n do segundo exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (26-05-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta de correcci贸n do segundo exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (26-05-2022)
 • (1) MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO A TEMPO PARCIAL, acta de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refiere a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do EMpregado P煤blico (20-05-2022)
 • (1) MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO A TEMPO PARCIAL, acta de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blica do ano 2017, persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (20-05-2022)
 • (1) MESTRE/A DE CER脕MICA E OLER脥A A TEMPO PARCIAL, acta de constituci贸n, praza de inclu铆da na oferta de emprego do ano 2017, persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (20-05-2022)
 • (1) MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA A TEMPO PARCIAL, acta de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre. (20-05-2022)
 • (2) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do texto refundido do Estatuto B谩sico do Empregado P煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (19-05-2022)
 • (3) CHOFER/ESA OPERARIO/A LIXO, acta de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrupo C2, concurso-oposici贸n libre (19-05-2022)
 • (1) ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de proposta de nomeamento, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (19-05-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta de realizaci贸n do segundo exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (16-05-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta de realizaci贸n do segundo exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (16-05-2022)
 • (1) ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de apertura do sobre de identidades do 2.潞 exercicio e resultado do mesmo, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (12-05-2022)
 • (1) COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, acta de apertura sobre identidades do 2.潞 exercicio e resultado do mesmo, praza incluida na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (12-05-2022)
 • (1) MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO A TEMPO PARCIAL, convocatoria de constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e 1.潞 exercicio, prazas incluidas na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (11-05-2022)
 • (1) MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO, convocatoria de constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e 1.潞 exercicio, prazas incluidas na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (11-05-2022)
 • (1) MESTRE/A DE CERMICA E OLER脥A A TEMPO PARCIAL, convocatoria de constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e 1.潞 exercicio, prazas incluidas na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (11-05-2022)
 • Convocatoria constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e 1.潞 exercicio (1) MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA A TEMPO PARCIAL, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (11-05-2022)
 • (2) CHOFERES/CHOFERESAS OPERARIOS/AS DE LIXO, convocatoria de constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e 1.潞 exercicio, prazas incluidas na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico. (11-05-2022)
 • (3) CHOFERES/CHOFERESAS OPERARIOS/AS DE LIXO, convocatoria constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e 1潞 exercicio, prazas incluidas na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (11-05-2022)
 • (1) COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, acta de correcci贸n do 2.潞 exercicio, praza incluida na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (10-05-2022)
 • (1) ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de correcci贸n do 2.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (10-05-2022)
 • (1) CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, acta de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, cualificaci贸n do mesmo e proposta de nomeamento, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (09-05-2022)
 • (1) OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, acta de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, cualificaci贸n e proposta de nomeamento, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (05-05-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta de apertura do sobre de identidades do primeiro exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (04-05-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta de apertura do sobre de identidades do primeiro exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (04-05-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta de correcci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (03-05-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta de corrrecci贸n do primeiro exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (03-05-2022)
 • 1) PORTEIRO/A, plantilla de respostas do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (03-05-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, plantilla de respostas do primeiro exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (03-05-2022)
 • (1) COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, acta de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, praza incluida na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (03-05-2022)
 • 1) PORTEIRO/A, acta de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (29-04-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta de realizaci贸n do primeiro exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (29-04-2022)
 • (4) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de proposta de nomeamento, prazas OEP 2017, funcionarios/as, promoci贸n interna (27-04-2022)
 • (1) OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, acta de apertura do sobre coas identidades dos aspirantes que realizaron o 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (26-04-2022)
 • (1) CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, acta de apertura do sobre coas identidades dos aspirantes que realizaron o 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (26-04-2022)
 • (1) COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, acta de apertura sobre identidades do 1.潞 exercicio, praza incluida na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (26-04-2022)
 • (1) CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, PLANTILLA DE REPOSTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (26-04-2022)
 • (1) COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, acta de correcci贸n do 1.潞 exercicio, praza incluida na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (25-04-2022)
 • (1) praza de OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, acta de correcci贸n do 1.潞 exercicio, praza incluida na OEP do 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre (25-04-2022)
 • (1) OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, PANTILLA DE REPOSTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (25-04-2022)
 • (1) CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, acta de correcci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (22-04-2022)
 • 1) COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PLANTILLA DE RESPOSTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO, praza incluida na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (22-04-2022)
 • (1) COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, acta de realizac贸n do 1.潞 exercicio, praza incluida na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (21-04-2022)
 • (1) ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (20-04-2022)
 • (4) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de apertura do sobre de identidades do 2.潞 exercicio, prazas OEP 2017, funcionarios/as, promoci贸n interna e resultado do mesmo (20-04-2022)
 • (1) praza de OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, acta de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, praza incluida na OEP do 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre (20-04-2022)
 • (1) CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, acta de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (20-04-2022)
 • 2 T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta de valoraci贸n final e proposta de nomeamento, prazas incluidas na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A1, concurso-oposici贸n libre (19-04-2022)
 • (4) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de correcci贸n do 2.潞 exercicio, prazas OEP 2017, funcionarios/as, promoci贸n interna (18-04-2022)
 • 2 T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta de apertura do sobre de identidades do terceiro exercicio, prazas incluidas na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A1, concurso-oposici贸n libre (18-04-2022)
 • 2 T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta de cualificaci贸n do terceiro exercicio, prazas incluidas na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A1, concurso-oposici贸n libre (08-04-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta da proba de galego e cualificaci贸n, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (08-04-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta da proba de galego e cualificaci贸n, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (07-04-2022)
 • (1) praza de OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, acta da proba de galego e cualificaci贸n, praza incluida na OEP do 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre (07-04-2022)
 • (1) CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, acta 3 da proba de galego, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (06-04-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (05-04-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (05-04-2022)
 • (1) COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza incluida na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (05-04-2022)
 • (1) praza de OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, acta 2 de valoraci贸n de m茅ritos, praza incluida na OEP do 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre (05-04-2022)
 • (1) CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, acta 2 de valoraci贸n de m茅ritos, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (05-04-2022)
 • (1) praza de OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza incluida na OEP do 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre (04-04-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (04-04-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (04-04-2022)
 • (1) CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (04-04-2022)
 • (1) COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, acta de constituci贸n do tribunal, praza incluida na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (04-04-2022)
 • (1) ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta da apertura de identidades do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico. (01-04-2022)
 • AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de proposta de nomeamento, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (31-03-2022)
 • (2) AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de proposta de nomeamento, prazas de persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n (31-03-2022)
 • AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de apertura do sobre coas indentidades dos aspirantes que realizaron o 2.潞 exercicio e resultado do mesmo, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (30-03-2022)
 • (2) AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de apertura do sobre coas identidades do segundo exercicio e resultado do mesmo, prazas de persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n (30-03-2022)
 • (1) ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta da correcci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (29-03-2022)
 • AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de correcci贸n do 2.潞 exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (24-03-2022)
 • (2) AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de correcci貌n do segundo exercicio, prazas de persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n (24-03-2022)
 • (4) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, prazas OEP 2017, funcionarios/as, promoci贸n interna (24-03-2022)
 • (1) ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico. PLANTILLA DE RESPOSTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO. (23-03-2022)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 13 de valoraci贸n final e proposta de nomeamento, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2 (23-03-2022)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 12 de apertura do sobre de identidades do 3.潞 exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2 (22-03-2022)
 • OPERARIO/A DE LIXO, acta de correcci贸n do segundo exercicio e proposta de nomeamento, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (22-03-2022)
 • 2 T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta de realizaci贸n do terceiro exercicio, prazas incluidas na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A1, concurso-oposici贸n libre (18-03-2022)
 • AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (18-03-2022)
 • (2) AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de realizaci贸n do segundo exercicio, prazas de persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n (18-03-2022)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 11 de cualificaci贸n do 3.潞 exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2 (18-03-2022)
 • (1) ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta da realizaci贸n do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (17-03-2022)
 • OPERARIO/A DE LIXO, acta de realizaci贸n do segundo exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (16-03-2022)
 • (2) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, acta de correcci贸n do segundo exercicio e proposta de nomeamento, prazas incluidas na OEP ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (11-03-2022)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL, acta 13 de cualificaci贸n do terceiro exercicio e proposta de nomeamento, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2 (11-03-2022)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 10 de realizaci贸n do 3.潞 exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2 (09-03-2022)
 • (2) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, acta de realizaci贸n do segundo exercicio, prazas incluidas na OEP ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (08-03-2022)
 • (1) ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta da proba de galego, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (03-03-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, convocatoria da constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e primeiro exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (02-03-2022)
 • (1) PORTEIRO/A, convocatoria da constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e primeiro exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (02-03-2022)
 • (1) OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, convocatoria constiuci贸n do tribunal, valoraci贸n dos m茅ritos, proba de galego e primeiro exercicio, praza inclu铆da na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (02-03-2022)
 • (1) CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, convocatoria da constituci贸n do tribunal, valoraci贸n dos m茅ritos, proba de galego e primeiro exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (02-03-2022)
 • (1) COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, convocatoria de constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e do primeiro exercicio, praza incluida na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (02-03-2022)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL, acta 12 de realizaci贸n do terceiro exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2 (02-03-2022)
 • (4) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de apertura do sobre de identidades dos/as aspirantes que realizaron o 1.潞 exercicio, prazas OEP 2017, funcionarios/as, promoci贸n interna (02-03-2022)
 • 2 T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta de apertura do sobre de identidades do segundo exercicio e convocatoria do terceiro exercicio, prazas incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A1, concurso-oposici贸n libre (28-02-2022)
 • (4) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de correcci贸n do 1.潞 exercicio, prazas OEP 2017, funcionarios/as, promoci贸n interna (25-02-2022)
 • (1) ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (25-02-2022)
 • 2 T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta de cualificaci贸n do segundo exercicio, prazas incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A1, concurso-oposici贸n libre (24-02-2022)
 • (4) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, prazas OEP 2017, funcionarios/as, promoci贸n interna (24-02-2022)
 • AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de apertura do sobre de identidades do 1.潞 exercicio e convocatoria do 2.潞 exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (23-02-2022)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de apertura do sobre de identidades do 1.潞 exercicio e convocatoria do 2.潞 exercicio, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n (23-02-2022)
 • (4) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, prazas OEP 2017, funcionarios/as, promoci贸n interna. PLANTILLA DE RESPOSTAS CORRECTAS (23-02-2022)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de correcci贸n do 1.潞 exercicio, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n (22-02-2022)
 • AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de correcci贸n do 1.潞 exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (22-02-2022)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, plantilla respostas 1.潞 exercicio CORRECCI脫N 21/02/2022, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n (21-02-2022)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, plantilla respostas 1.潞 exercicio CORRIXIDA, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n (18-02-2022)
 • (1) ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 1 de constituci贸n do tribunal praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (18-02-2022)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 9 de apertura sobre de identidades do 2.潞 exercicio e convocatoria do 3.潞 exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2 (18-02-2022)
 • AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, plantilla repostas 1.潞 exercicio CORRIXIDA, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (17-02-2022) (17-02-2022)
 • AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (17-02-2022)
 • AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, plantilla repostas 1.潞 exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (17-02-2022)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n (17-02-2022)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, plantilla respostas 1.潞 exercicio, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n (17-02-2022)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 8 de cualificaci贸n do segundo exercicio e convocatoria apertura sobre de identidades, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2 (17-02-2022)
 • OPERARIO/A DE LIXO, acta de apertura do sobre coas identidades do primeiro exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (15-02-2022)
 • (2) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, acta de apertura do sobre coas identidades do primeiro exercicio, prazas incluidas na OEP ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (15-02-2022)
 • OPERARIO/A DE LIXO, acta de correcci贸n do primeiro exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (14-02-2022)
 • (2) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, acta de correcci贸n do primeiro exercicio, prazas incluidas na OEP ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (14-02-2022)
 • (1) praza de OPERARIO/A DE LIXO, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre,PLANTILLA DE RESPOSTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO (11-02-2022)
 • (2) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, prazas incluidas na OEP ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos.PLANTILLA DE RESPOSTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO (11-02-2022)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL, acta 11 de apertura do sobre de identidades do segundo exercicio e convocatoria do terceiro exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2 (11-02-2022)
 • OPERARIO/A DE LIXO, acta de realizaci贸n do primeiro exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (10-02-2022)
 • (2) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, acta de realizaci贸n do primeiro exercicio, prazas incluidas na OEP ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (10-02-2022)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL, acta 10 de cualificaci贸n do segundo exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2 (10-02-2022)
 • OPERARIO/A DE LIXO, acta de resoluci贸n das reclamaci贸ns sobre a valoraci贸n de m茅ritos, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (07-02-2022)
 • AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de resoluci贸n das reclamaci贸ns sobre a valoraci贸n de m茅ritos, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (07-02-2022)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta de resoluci贸n das reclamaci贸ns sobre a valoraci贸n de m茅ritos, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (07-02-2022)
 • (2) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, acta de resoluci贸n das reclmaci贸ns sobre a valoraci贸n de m茅ritos, prazas incluidas na OEP ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (07-02-2022)
 • AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta da proba de galego e cualificaic贸n, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (01-02-2022)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta da proba de galego e cualificaci贸n, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (01-02-2022)
 • (4) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta da proba de galego e convocatoria de primeiro exercicio, prazas OEP 2017, funcionarios/as, promoci贸n interna (01-02-2022)
 • (1) ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, convocatoria da proba de galego e do primeiro exercicio, praza inclu铆da na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico. (31-01-2022)
 • OPERARIO/A DE LIXO, acta 3 da proba de galego, cualificaci贸n e convocatoria do primeiro exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (27-01-2022)
 • (2) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, acta 3 da proba de galego, cualificaci贸n e convocatoria do primeiro exercicio, prazas incluidas na OEP ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (27-01-2022)
 • (4) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 2 de valoraci贸n de m茅ritos, prazas OEP 2017, funcionarios/as, promoci贸n interna (25-01-2022)
 • AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 2 de valoraci贸n de m茅ritos, convocatoria da proba de galego e convocatoria do primeiro exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (21-01-2022)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 2 de valoraci贸n de m茅ritos, convocatoria da proba de galego e convocatoria do primeiro exercicio, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (21-01-2022)
 • (4) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 1 de constituci贸n do tribunal, prazas OEP 2017, funcionarios/as, promoci贸n interna (20-01-2022)
 • AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (17-01-2022)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, acta 1 de constituci贸n do tribunal, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (17-01-2022)
 • (2) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, acta 2 de valoraci贸n de m茅ritos, convocatoria da proba de galego e convocatoria do primeiro exercicio, prazas incluidas na OEP ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos. (17-01-2022)
 • OPERARIO/A DE LIXO, acta 2 de valoraci贸n de m茅ritos, convocatoria da proba de galego e convocatoria do primeiro exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (17-01-2022)
 • OPERARIO/A DE LIXO, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (11-01-2022)
 • (2) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, acta 1 de constituci贸n do tribunal, prazas incluidas na OEP ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos. (11-01-2022)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL, acta 9 de realizaci贸n do segundo exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2 (23-12-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 13 de valoraci贸n final de aspirantes que superaron o proceso selectivo e proposta de nomeamento, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (22-12-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 13 de valoraci贸n final de aspirantes que superaron o proceso selectivo e proposta de nomeamento, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subrupo A1, concurso-oposici贸n-libre (22-12-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 7 de realizaci贸n do segundo exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2, concurso-oposici贸n libre (22-12-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 12 de apertura do sobre de identidades do 3.潞 exercicio, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (21-12-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 12 de apertura do sobre de identidades do 3.潞 exercicio, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subrupo A1, concurso-oposici贸n-libre (21-12-2021)
 • 2 T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta de realizaci贸n do segundo exercicio, prazas incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A1, concurso-oposici贸n libre (21-12-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 10 de cualificaci贸n do 3.潞 exercicio, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (20-12-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 10 de cualificaci贸n do 3.潞 exercicio, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subrupo A1, concurso-oposici贸n-libre (20-12-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 10 de realizaci贸n 3.潞 exercicio, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (17-12-2021)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL, acta de nova convocatoria do segundo exercicio, tra-la desestimaci贸n da recusaci贸n de varios membros do tribunal, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2 (17-12-2021)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL, resoluci贸n da recusaci贸n no proceso de selecci贸n, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (16-12-2021)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL, acta de suspensi贸n do segundo exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (15-12-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 10 de realizaci贸n do 3.潞 exercicio, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subrupo A1, concurso-oposici贸n-libre (15-12-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 10 de realizaci贸n do 3.潞 exercicio, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subrupo A1, concurso-oposici贸n-libre (15-12-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 10 de realizaci贸n do 3.潞 exercicio, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subrupo A1, concurso-oposici贸n-libre (15-12-2021)
 • (4) ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e proba de galego, prazas OEP 2017, funcionarios/as, promoci贸n interna (14-12-2021)
 • AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e proba de galego, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolicaci贸n de emprego en determinados sectores (14-12-2021)
 • (2) AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e a proba de galego, prazas incluidas na OEP do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico (14-12-2021)
 • OPERARIO/A DE LIXO, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e proba d galego, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo (14-12-2021)
 • (2) OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e proba de galego, prazas incluidas na OEP ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos. (14-12-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS E FORMACI脫N PROFESIONAL, acta 12 de correcci贸n do 3.潞 exercicio e proposta de nomeamento, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (13-12-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS E FORMACI脫N PROFESIONAL, acta 11 de realizaci贸n do 3.潞 exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (03-12-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 9 de apertura do sobre de identidades do 2.潞 exercicio e convocatoria do terceiro exercicio, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (02-12-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 9 de apertura do sobre de identidades do 2.潞 exercicio e convocatoria do terceiro exercicio, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subrupo A1, concurso-oposici贸n-libre (02-12-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 8 de correcci贸n do 2.潞 exercicio e convocatoria da apertura do sobre de identidades, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (29-11-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 8 de correcci贸n do 2.潞 exercicio e convocatoria da apertura do sobre de identidades, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subrupo A1, concurso-oposici贸n-libre (29-11-2021)
 • CHAPISTA, acta de correcci贸n do 2.潞 exercicio e proposta de nomeamento do tribunal, praza de persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (26-11-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA DE RRHH E FP, acta 10 de apertura do sobre de identidades tra-la correcci贸n do 2.潞 exercicio e convocatoria do terceiro exercicio, praza inclu铆da na OPE do ano 2017, persoal funcionario, taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (25-11-2021)
 • 2 T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta de apertura do sobre de identidades tra-la correcci贸n do primeiro exercicio e convocatoria do segundo exercicio, prazas incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A1, concurso-oposici贸n libre (25-11-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta de apertura do sobre de identidades tra-la correcci贸n do primeiro exercicio e convocatoria do segundo exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2, concurso-oposici贸n libre (25-11-2021)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL, acta de apertura do sobre de identidades tra-la correcci贸n do primeiro exercicio e convocatoria do segundo exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (25-11-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 7 de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, praza inclu铆da na OPE de 2017, persoal funcionario, prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso -oposici贸n libre (24-11-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 7 de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subrupo A1, concurso-oposici贸n-libre (23-11-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA DE RRHH E FP, acta 9 de correcci贸n do 2.潞 exercicio e convocatoria da apertura do sobre de identidades, praza inclu铆da na OPE do ano 2017, persoal funcionario, taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (23-11-2021)
 • MONITOR/A DE LECER NO RURAL, acta de proposta de nomeamento, praza inclu铆da na OPE do 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido, non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre (22-11-2021)
 • CHAPISTA, acta de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, praza de persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre (19-11-2021)
 • 2 T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta de cualificaci贸n do 1.潞 exercicio e convocatoria de apertura do sobre coas identidades dos/as aspirantes, prazas incluidas na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A1, concurso-oposici贸n libre (18-11-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta de cualificaci贸n do 1.潞 exercicio e convocatoria de apertura do sobre coas identidades dos/as aspirantes, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2, concurso-oposici贸n libre (18-11-2021)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL, acta 5 de cualificaci贸n do primeiro exercicio e convocatoria da apertura so sobre coas identidades dos/as aspirantes, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2, concurso-oposici贸n libre (18-11-2021)
 • MONITOR/A DE LECER NO RURAL, acta de apertura do sobre coas identidades dos/as aspirantes que realizaron o segundo exercicio e resultado do mesmo, praza incluida na OPE do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, concurso-oposici贸n libre (18-11-2021)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL, acta 4 de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, praza incluida na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposicion libre. (16-11-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS E FORMACI脫N PROFESIONAL, acta 8 de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (15-11-2021)
 • MONITOR/A DE LECER NO RURAL, acta de correcci贸n do 2.潞 exercicio, praza incluida na OPE do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, concurso-oposici贸n libre (12-11-2021)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL, plantilla de respostas do 1.潞 exercicio, praza incluida na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre. (10-11-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 4 de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, praza incluida na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrupo A2, concurso oposici贸n-libre (09-11-2021)
 • 2 T脡CNICOS/AS SUPERIORES EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta da realizaci贸n do 1.潞 exercicio, prazas incluidas na OEP de 2017, persoal funcionario, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (09-11-2021)
 • MONITOR/A DE LECER NO RURAL, acta de realizaci贸n do 2.潞 exercicio, praza incluida na OEP do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, concurso-oposici贸n libre (09-11-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, correcci贸n de erros acta 2 de valoraci贸n de m茅ritos e 3 de proba de galego de cualificaci贸n, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (04-11-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, plantilla de respostas do 1.潞 exercicio, praza inclu铆da na OPE 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de personal laboral indefinido non fixo, subrupo A2, concurso-oposici贸n libre (04-11-2021)
 • 2 T脡CNICOS/AS SUPERIORES EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, plantilla de respostas do 1.潞 exercicio, prazas incluidas na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n-libre (03-11-2021)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL, acta da proba de galego, praza inclu铆da na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (02-11-2021)
 • ARQUITECTO/A, apertura do sobre de identidades do 1.潞 exercicio e convocatoria do 2.潞 exercicio, praza inclu铆da na OPE de 2017, persoal funcionario, prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso -oposici贸n libre (29-10-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 6 de apertura do sobre de identidades do 1.潞 exercicio e convocatoria do 2.潞 exercicio, plaza incluida na ope de 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (29-10-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta de cualificaci贸n do 1.潞 exercicio e anuncio apertura sobre de identidades, praza incluida na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido, non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (27-10-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta de cualificaci贸n do 1.潞 exercicio e anuncio apertura sobre de identidades, praza incluida na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (27-10-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta da proba de galego, praza incluida na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (27-10-2021)
 • 2 T脡CNICOS/AS SUPERIORES EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta da proba de galego, prazas incluidas na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n-libre (27-10-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta de valoraci贸n de m茅ritos, praza inclu铆da na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (22-10-2021)
 • DOUS/D脷AS (2) T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 2 de valoraci贸n de m茅ritos, praza incluida na OPE de 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laborl indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (22-10-2021)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL. Acta 2 de valoraci贸n de m茅ritos, praza inclu铆da na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinidos non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre. (22-10-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 4 de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de persoal laboral indefinido non fixo, subrupo A1,concurso-oposici贸n libre (20-10-2021)
 • ARQUITECTO/A, acta 4 de realizaci贸n do 1.潞 exercicio, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subrupo A1, concurso-oposici贸n-libre (20-10-2021)
 • (1) praza de CHAPISTA, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre, PLANTILLA DE RESPOSTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO. (20-10-2021)
 • ARQUITECTO, plantilla de respostas do primeiro exercicio, praza da OPE 20017, persoal funcionario, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo. (20-10-2021)
 • ARQUITECTO, plantilla de respostas do primeiro exercicio, praza incluida na OPE 2017, pesoal funcionario, taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos (20-10-2021)
 • CHAPISTA, acta de apertura do sobre coas identidades do primeiro exercicio e resultado deste, praza inclu铆da na OPE de 2017, persoal laboral fixo, correspondente a taxa xerral do 50% de reposici贸n de efectivos, subrupo C2, concurso-oposici贸n libre (19-10-2021)
 • MONITOR/A DE LECER NO RURAL, acta de apertura do sobre de identidades da realizaci贸n do primeiro exercicio e resultado, praza incluida na OPE do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo. (19-10-2021)
 • CHAPISTA: Acta 5 da Correcci贸n do primeiro exercicio para a provisi贸n dun/dunha(1)praza incluida na OEP,persoal laboral fixo correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n. Subgrupo C2 (19-10-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrupo A2, concurso-oposici贸n libre. (15-10-2021)
 • (2) T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, acta 1 de constituci贸n do tribunal, prazas incluidas na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre. (15-10-2021)
 • TRABALLADOR/A SOCIAL, acta 1 de constituci贸n do tribunal, praza incluida na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal funcionario, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, sugrupo A2, concurso-oposici贸n libre (15-10-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA DE RRHH E FP. Acta 7 de apertura do sobre de identidades da realizaci贸n do 1.潞 exercicio e convocatoria do 2.潞 exercicio, praza inclu铆da na OPE do ano 2017, persoal funcionario, taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (15-10-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RRHH E FP. Acta 6 de correcci贸n e cualificaci贸n do 1.潞 exercicio. Praza inclu铆da na OPE do ano 2017, persoal funcionario, taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre. (13-10-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RRHH E FP. Plantilla de correcci贸n do 1.潞 exercicio. Praza inclu铆da na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩 taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, concurso-oposici贸n libre. (13-10-2021)
 • MONITOR DE LECER NO RURAL Acta 4 de correcci贸n do 1.潞 exercicio do procedemento de selecci贸n para a provisi贸n de 1 praza incluida na OPE do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrugo C1 (13-10-2021)
 • ARQUITECTO. Acta 3 da proba de galego, do procedemento para a provisi贸n de 1 praza inclu铆da na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1. (08-10-2021)
 • ARQUITECTO/A. Acta 3 da proba de galego do procedemento de selecci贸n para a provisi贸n de 1 praza inclu铆da na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas da taxa xeral de reposici贸n do 50%, subgrupo A1, concurso-oposici贸n lbre (08-10-2021)
 • MONITOR/A DE LECER NO RURAL. Acta 3 de realizaci贸n do 1.潞 exercicio. Procedemento de selecci贸n 1 praza incluida na OPE ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrugo C1 (08-10-2021)
 • T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RRHH E FP. Acta 5 de realizaci贸n do 1.潞 exercicio. Procedemento de provisi贸n de 1 praza inclu铆da ma OPE do ano 2017, persoal funcionario, taxa xeral do 50% de reposici贸n, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre. (08-10-2021)
 • CHAPISTA. Acta 4 de realizaci贸n do 1.潞 exercicio. Provisi贸n de praza inclu铆da na OPE do ano 2017, de persoal laboral fixo, correspondente as prazas da taxa xeral do 50% de resposici贸n, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre. (07-10-2021)
 • Praza de T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RRHH E FP. ACTA 4 DE REVISI脫N DA VALORACION DE M脡RITOS POR ALEGACION DE MARIA DEL PILAR GAGO FRANCO. Procedemento de provisi贸n praza inclu铆da na OPE ANO 2017, persoal funcionario, taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos. (07-10-2021)
 • ACTA DA PROBA DE GALEGO DO PROCEDEMENTO PARA A PROVISI脫N DUN/DUNHA (1) CHAPISTA, PRAZA INCLU脥DA NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DA TAXA XERAL DO 50% DE REPOSICI脫N, SUBGRUPO C2, CONCURSO- OPOSICI脫N LIBRE (04-10-2021)
 • ACTA 2. VALORACION DE MERITOS DO PROCEDEMENTO DE SELECCI脫N PARA A PROVISI脫N DE 1 ARQUITECTO/A, PRAZA INCLU脥DA NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL FUNCIONARIO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE PERSOAL LABORAL INDENFINIDO NON FIXO (04-10-2021)
 • ACTA 2. VALORACION DE MERITOS DO PROCEDEMENTO DE SELECCI脫N PARA A PROVISI脫N DE 1 ARQUITECTO/A, PRAZA INCLU脥DA NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL FUNCIONARIO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DA TAXA XERAL DO 50% DE REPOSICI脫N, SUBRUPO A1, CONCURSO-OPOSICI脫N LIBRE (04-10-2021)
 • Convocatoria do lugar e data para a constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e realizaci贸n do primeiro exercicio Procedemento de selecci贸n dun/dunha (1) TRABALLADOR/A SOCIAL, praza inclu铆da na OPE 2017, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (01-10-2021)
 • Convocatoria do lugar e data para a constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e realizaci贸n do primeiro exercicio (1) T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, praza inclu铆da na OPE 2017, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre (01-10-2021)
 • Convocatoria do lugar e data para a constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e realizaci贸n do primeiro exercicio procedemento de selecci贸n de (2) T脡CNICOS/AS SUPER. DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, prazas incluidas na OPE do ano 2017, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (01-10-2021)
 • ACTA 3. PROBA DE GALEGO PROCEDEMENTO PROVISI脫N 1 PRAZA T脡CNICO ESPEC. EN RRHH E FP, INCLU脥DA NA OPE ANO 2017, PERSOAL FUNCIONARIO, TAXA XERAL DO 50% DE REPOSICI脫N, CONCURSO-OPOSICI脫N LIBRE (01-10-2021)
 • Acta 2. Valoraci贸n de m茅ritos do procedemento de selecci贸n dun/dunha (1) MONITOR/A DE LECER NO RURAL, praza incluida na OPE ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrugo C1, concurso-oposici贸n libre (29-09-2021)
 • ACTA 2. VALORACION DE M脡RITOS DO PROCEDEMENTO PARA A PROVISI脫N DUN/DUNHA (1) CHAPISTA, PRAZA INCLU脥DA NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DA TAXA XERAL DO 50% DE REPOSICI脫N, SUBGRUPO C2, CONCURSO- OPOSICI脫N LIBRE (28-09-2021)
 • Acta 1. Constituci贸n do tribunal do procedemento de selecci贸n dun/dunha (1) MONITOR/A DE LECER NO RURAL, praza incluida na OPE ano 2017, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subrugo C1, concurso-oposici贸n libre (28-09-2021)
 • ACTA 1. CONSTITUCI脫N TRIBUNAL PARA A PROVISI脫N DE 1 ARQUITECTO/A, PRAZA INCLU脥DA NA OFERTA EMPREGO P脷BLICO ANO 2017, PERSOAL FUNCIONARIO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEF. NON FIXO, SUBGR. A1, CONCURSO-OPOSICI脫N LIBRE (27-09-2021)
 • ACTA 1. CONSTITUCI脫N TRIBUNAL PARA A PROVISI脫N DE 1 ARQUITECTO/A, PRAZA INCLU脥DA NA OFERTA DE EMPREGO P脷BLICO DO ANO 2017, PERSOAL FUNCIONARIO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DA TAXA XERAL DO 50% DE REPOSICI脫N EFECTIVOS, SUBGRUPO A1, CONCURSO-OPOSICION LIBRE (27-09-2021)
 • ACTA 2. VALORACI脫N DOS M脡RITOS DO PROCEDEMENTO DE PROVISI脫N DE 1 PRAZA DE T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RRHH E FP, OPE 2017, PERSOAL FUNCIONARIO, TAXA XERAL DO 50% DE REPOSICI脫N DE EFECTIVOS, CONCURSO-OPOSICI脫N LIBRE (27-09-2021)
 • Correcci贸n erros listado definitivo persoas admitidas e excluidas no procedemento de selecci贸n dun/unha ARQUITECTO/A, praza incluida na OPE do ano 2017, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre (BOP 17/09/2021) (20-09-2021)
 • Acta de constituci贸n do tribunal para a provisi贸n dun/unha (1) CHAPISTA, praza inclu铆da na OPE do 2017, persoal laboral fixo, taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso-espec铆fico. (20-09-2021)
 • ACTA 1 de constituci贸n do tribunal do procedemento para a provisi贸n dun/unha (1) T脡CNICO/A DE RRHH RECURSO HUMANOS E FORMACI脫N PROFESIONAL, praza inclu铆da na OPE do ano 2017, persoal funcionario, taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, concurso-oposici贸n libre (20-09-2021)
 • Convocatoria lugar e data para constituci贸n tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e realizaci贸n do primeiro exercicio procedemento selecci贸n (1) ARQUITECTO, praza incluida OPE 2017 persoal funcionario, consolidaci贸n persoal laboral indef. (17-09-2021)
 • Convocatoria lugar e data constituci贸n do tribunal, valoraci贸n m茅ritos, proba de galego e realizaci贸n do primeiro exercicio do procedemento de selecci贸n (1) ARQUITECTO, praza incluida na OPE 2017, persoal funcionario, taxa xeral reposici贸n de efectivos do 50%, concurso-oposici贸n libre (17-09-2021)
 • Convocatoria do lugar e a data de constituci贸n tribunal, valoraci贸n dos m茅ritos e realizaci贸n do primeiro exercicio. Procedemento de selecci贸n (1) MONITOR DE LECER NO RURAL, praza incluida na OPE 2017, persoal laboral fixo, consolidaci贸n persoal laboral indefinido non fixo, concurso-oposici贸n libre (17-09-2021)
 • Convocatoria do lugar e data para a constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e realizaci贸n do primeiro exercicio dunha praza de TECNICO ESPECIALISTA EN RR.HH E F.P, OPE 2017, persoal funcionario, taxa xeral do 50% de reposici贸n (10-09-2021)
 • Convocatoria do lugar e data para a constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, proba de galego e realizaci贸n do primeiro exercicio dunha praza de CHAPISTA da OPE de 2017, persoal laboral fixo, tasa xeral 50% reposici贸n de efectivos (10-09-2021)
 • Acta 9/2021. FASE DE OPOSICI脫N. CORRECCI脫N DO TERCEIRO EXERCICIO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE T脡CNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (10-09-2021)
 • Acta 7/2021. FASE DE OPOSICI脫N. CORRECCI脫N DO SEGUNDO EXERCICIO DE T脡CNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (16-07-2021)
 • ACTA DE CORRECCI脫N DO 2潞 EXERCICIO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DA PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (02-07-2021)
 • ACTA DE CORRECCI脫N DO SEGUNDO EXERCICIO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017,, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO (02-07-2021)
 • ACTA DE REALIZACI脫N DO 2潞 EXERCICIO. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (30-06-2021)
 • ACTA DEREALIZACI脫N DO 2潞 EXERCICIO DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO (30-06-2021)
 • ACTA DE RESOLUCI脫N DAS RECLAMACIONS PRESENTADAS CONTRA A VALORACI脫N DE M脡RITOS DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS,PEROAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A DISPOSICI脫N TRANSITORIA 4陋 DO EBEP (29-06-2021)
 • ACTA DE RESOLUCI脫N DAS RECLAMACIONS PRESENTADAS CONTRA A VALORACI脫N DE M脡RITOS DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO (29-06-2021)
 • ACTA 5/2021. APERTURA DO SOBRE DE IDENTIDADES TRA-LA CORRECCI脫N DO PRIMEIRO EXERCICIO DE T脡CNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (18-06-2021)
 • ACTA DE PREPARACI脫N DO 2潞 EXERCICIO. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (18-06-2021)
 • ACTA DE PREPARACI脫N DO 2潞 EXERCICIO DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017,, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO (18-06-2021)
 • ACTA 3. CORRECCI脫N DO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICI脫N, PUNTUACI脫N TOTAL E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO TRIBUNAL. PROVISI脫N DE UN/UNHA (1) T脡CNICO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, PRAZA OPE 2017, FUNCIONARIO/A, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, CONCURSO OPOSICI脫N (18-06-2021)
 • ACTA 2. FASE DE OPOSICION. ELABORACI脫N E REALIZACI脫N DO EXERCICIO. PROVISI脫N DE UN/UNHA (1) T脡CNICO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, PRAZA OPE ANO 2017, FUNCIONARIO/A, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, CONCURSO-OPOSICION (18-06-2021)
 • ACTA DE APERTURA DO SOBRE COAS IDENTIDADES DOS ASPIRANTES QUE REALIZARON O 1潞 EXERCICIO DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS,OPE DO ANO 2017, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4. (17-06-2021)
 • Acta de apertura do sobre coas identidades dos aspirantes que realizaron o 1潞 exercicio de Monitor/a Deportivo/,prazas oep 2017, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo e resultado do mesmo. (17-06-2021)
 • PLANTILLA DO PRIMEIRO EXERCICIO DE TECNICO SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (17-06-2021)
 • ACTA 4/2021 CORRECI脫N DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DUN T脡CNICO DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (17-06-2021)
 • ACTA DE REALIZACI脫N E CUALIFICACI脫N DO 1潞 EXERCICIO. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (16-06-2021)
 • ACTA DE REALIZACI脫N E CUALIFICACI脫N DO 1潞 EXERCICIO. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OFERTA DE EMPREGO P脷BLICO DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO, SUBGRUPO C2, CONCURSO-OPOSICI脫N LIBRE. (16-06-2021)
 • ACTA DA PROBA DE GALEGO, CUALIFICACI脫N E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE TRES PRAZAS DE ALBANEL, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, ORRESPONDENTES 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, SUBGRUPO C2, CONCURSO (11-06-2021)
 • Acta da proba de galego, cualificaci贸n e proposta de nomeamento de D脷AS PRAZAS DE CHOFERES/AS ESPECIALISTAS. (11-06-2021)
 • ACTA PROBA DE GALEGO E CUALIFICACION PROCESO SELECTIVO PROVISION DE 4 MONITORES DEPORTIVOS, PRAZAS INCLIDAS NA OPE 2017. PERSOAL LABORAL FIXO, CONSOLIDACION PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO, C2, CONCURSO OPOSICION LIBRE (09-06-2021)
 • ACTA PROBA DE GALEGO E CUALIFICACION DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (09-06-2021)
 • ACTA 2/2021 FASE DE CONCURSO DO PROCESO DE SELECCI脫N DUN/UNHA T脡CNICO/A DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (04-06-2021)
 • ACTA 1/2021 DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL DO PROCESO DE SELECCI脫N DUN/UNHA T脡CNICO/A DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (04-06-2021)
 • ACTA VALORACI脫N DE M脡RITOS DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO. (03-06-2021)
 • ACTA DE VALORACI脫N DE M脡RITOS DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OFERTA DE EMPREGO P脷BLICO DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A DISPOSICI脫N TRANSITORIA 4陋 DO TEXTO REFUNDIDO DO ESTATUTO B脕SICO DO EMPREGADO P脷BLICO, SUBGRUPO C2, CONCURSO OPOSICI脫N LIBRE. (03-06-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL, VALORACI脫N DE M脡RITOS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO. PROVISI脫N DE D脷AS (2) PRAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, INCLUIDAS NA OPE DO ANO 2017, FUNCIONARIO/A,PROMICION INTERNA, SUBGRUPO C2, CONCURSO. (28-05-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCION DO TRIBUNAL E VALORACION DE MERITOS. PROVISI脫N DE TRES (3) PRAZAS DE ALBANEL, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, ORRESPONDENTES 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, SUBGRUPO C2, CONCURSO (28-05-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL E VALORACI脫N DE M脡RITOS. PROVISI脫N DE D脷AS (2) PRAZAS DE CHOFERES/AS ESPECIALISTAS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTES 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA. SUBGRUPO C2, CONCURSO. (28-05-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OFERTA DE EMPREGO P脷BLICO DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A DISPOSICI脫N TRANSITORIA 4陋 DO TEXTO REFUNDIDO DO ESTATUTO B脕SICO DO EMPREGADO P脷BLICO, SUBGRUPO C2, CONCURSO-OPOSICI脫N LIBRE. (28-05-2021)
 • ACTA CONSTIUCI脫N TRIBUNAL. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OFERTA DE EMPREGO P脷BLICO DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO, SUBGRUPO C2, CONCURSO-OPOSICI脫N LIBRE. (28-05-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL E VALORACI脫N DE M脡RITOS. PROVISI脫N DE UN/UNHA (1) T脡CNICO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, PRAZA OPE ANO 2017, FUNCIONARIO/A, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, CONCURSO-OPOSICION (28-05-2021)
 • (2) T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (3) prazas de ALBANEL, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso, listado definitivo de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO. (19-05-2021)
 • (2) prazas de choferes/as especialistas, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso, listado definitivo de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO (19-05-2021)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso, listado definitivo de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n do tribunal e valoraci贸n de m茅ritos. (19-05-2021)
 • (4) prazas de administrativos/as de administraci贸n xeral, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸N, listado definitivo de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de T脡CNICO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionario/a, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A1, concurso-oposici贸n, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e CONVOCATORIA 1.潞 EXERCICIO. (19-05-2021)
 • (1) praza de AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolidaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO a tempo parcial, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (2) CHOFER/ESAS OPERARIOS DE LIXO, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de PORTEIRO/A, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (4) prazas de MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n de tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO e CONVOCATORIA 1.潞 EXERCICIO (19-05-2021)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre e nomeamento dos membros do tribunal cualificador. (19-05-2021)
 • (1) praza de ADMINSITRATIVO DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre e listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de OPERARIO/A DE LIXO, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO a tempo parcial, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, , listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MESTRE/A DE CER脕MICA E OLEIR脥A a tempo parcial, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal drfinitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA a tempo parcial, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, lista definitiva de admitidos e exclu铆dos e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MONITOR/A DE LECER NO RURAL, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, , listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (4) MONITORES DEPORTIVOS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C2, concurso-oposici贸n, listas definitivas admitidos/as, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, CONVOCATORIA PROBA DE GALEGO E CONVOCATORIA DO 1.潞 EXERCICIO (19-05-2021)
 • (1) praza de COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (3) prazas de CHOFERES/ESAS OPERARIOS/AS DE LIXO, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C2, concurso- oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de ARQUITECTO/A, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de TRABALLADOR/A SOCIAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre e listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de T脡CNICO SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n tribunal, valoraci贸n m茅ritos e CONVOCATORIA 1.潞 EXERCICIO (19-05-2021)
 • (1) praza de CHAPISTA, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de PORTEIRO/A, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (2) prazas de OPERARIO/A SEN CUALIFICAR, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, (AP), concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de T脡CNICO/A ESPECILAISTA EN RECURSOS HUMANOS E FORMACI脫N PROFESIONAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de ARQUITECTO/A, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • tres (3) prazas de ALBANEL, persoal laboral fixo, promoci贸n interna, listas admitidos e exclu铆dos provisional, emenda erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • d煤as (2) prazas de CHOFERES ESPECIALISTAS, persoal laboral fixo, promoci贸n interna, listas de admitidos e exclu铆dos provisional, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • d煤as (2) praza de AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionario, promoci贸n interna, lista admitidos e exclu铆dos provisional, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • catro (4) prazas de ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionarios, promoci贸n interna, listas de admitidos e excluidos provisional, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de T脡CNICO DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionario, promoci贸n interna, listas de admitidos e exclu铆dos provisionais, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario,taxa adicional do 90% consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, listado admitidos e excluidos provisional, emenda erros e nomeamento tribunal (22-03-2021)
 • Praza de MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de emprego 谩 que se refire a D.T. 4.陋 do TREBEP, listado admitidos e excluidos provisional, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • 2 PRAZAS DE CHOFERES OPERARIOS DE LIXO, persoal laboral fixo, correspondentes a procesos de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a D.T 4.陋 do TREBEP, listado de admitidos e excluidos provisional, emenda de erros e nomeamento tribunal (22-03-2021)
 • Praza de PORTEIRO/A, persoal laboral fixo,consolidaci贸n de emprego aos que se refire a D.T 4.陋 do TREBEP, listado admitidos e excluidos provisionais, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • catro (4) prazas de MONITORES/AS DEPORTIVOS/A persoal laboral fixo, consolidaci贸n de emprego aos que se refire a D.T. 4.陋 do TREBEP, listado de admitidos e excluidos provisional, emenda de deficiencias e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • dous/d煤as (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩 que serefire a D.T. 4.陋 do TREBEP, listado provisional de admitidos, emenda de erros e tribunal (22-03-2021)
 • Praza de ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, consolidaci贸n de emprego 谩 que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 TREBEP, listado provisional admitidos, emenda de deficiencias e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, praza de OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido, listado provisional de admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de OPERARIO/A DE LIXO, persoal laboral fixo,consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas provisionais de admitidos, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de MESTRE/A DE CER脕MICA E OLER脥A A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, praza de MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de MONITOR/A DE LECER NO RURAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas admitidos e excluidos provisionais, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, catro (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas provisionais de admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • tres (3) prazas de CHOFERES/CHOFERESAS OPERARIOS/AS DE LIXO, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de TRABALLADOR/A SOCIAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos, excluidos e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido, listado admitidos e excluidos provisional, emneda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • 2 prazas T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado admitidos e excludios, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza T脡CNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N, persoal funcionario, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas provisionais admitidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza CHAPISTA, persoal laboral fixo, praza da taxa xeral do 50%, listado provisional de admitidos, emenda deficiencias e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Praza de CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, persoal laboral fixo, taxa xeral do 50% de reposici贸n, listas provisionais admitidos emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de PORTEIRO/A,persoal laboral fixo, taxa xeral de reposici贸n do 50%, listas provisionais de admitidos e exclu铆dos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • 2 prazas OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, listas admitidos provisionais, prazo emendas e nomeamento do tribunal. (22-03-2021)
 • praza T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS E FORMACI脫N PROFESIONAL, persoal funcionario,taxa xeral do 50 % de reposici贸n de efectivos, listado admitidos provisional, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza ARQUITECTO/A, persoal funcionario,correspondente 谩s prazas de taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos. Listado de admitidos provisional, emenda de erros e nomeamento tribunal. (22-03-2021)
 • Convocatoria BOE (08-08-2020)
 • Taxas (07-08-2020)
 • Relatorio de m茅ritos (07-08-2020)
 • Anexo II (07-08-2020)
 • Anexo I (07-08-2020)
 • Correcci贸n de erros na publicaci贸n das bases reguladoras da Oferta Ordinaria de Emprego Publico 2017 (07-08-2020)
 • Bases Reguladoras para a provisi贸n de prazas da oferta emprego 2017 (07-08-2020)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n para a creaci贸n dunha bolsa de nomeamentos interinos da categor铆a de administrativo de administraci贸n xeral ao servizo da Deputaci贸n Provincial
  InterinoProceso Aberto
  Listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal ou funcionario interino ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE nas categor铆as profesionais de auxiliar administrativo, subalterno, legoeiro, operario sen cualificar, operario limpador, operario de mantemento e porteiro. (Fin de prazo 27 de Novembro)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de SUBALTERNO SECCI脫N A (03-12-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de SUBALTERNO SECCI脫N B (03-12-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de PORTEIRO SECCI脫N A (03-12-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de PORTEIRO SECCI脫N B (03-12-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario limpador, secci贸n A (26-10-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario limpador secci贸n B (26-10-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario de mantemento secci贸n A (25-10-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario de mantemento secci贸n B (25-10-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de SUBALTERNO SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de SUBALTERNO SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de SUBALTERNO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas exclu铆das na categor铆a de SUBALTERNO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de SUBALTERNO (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de subalterno (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de PORTEIRO SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de PORTEIRO SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de PORTEIRO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas exclu铆das na categor铆a de PORTEIRO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de PORTEIRO (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de porteiro (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO LIMPADOR SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO LIMPADOR SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO LIMPADOR (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas excluidas na categor铆a de OPERARIO LIMPADOR (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de OPERARIO LIMPADOR (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de operario limpador (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio valoraci贸n provisional de m茅ritos categor铆a OPERARIO DE MANTEMENTO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas exclu铆das na categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de operario de mantemento (29-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NO PROCEDEMENTO DE ELABORACI脫N E APROBACI脫N DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE OPERARIO DE MANTEMENTO (07-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NO PROCEDEMENTO DE ELABORACI脫N E APROBACI脫N DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE OPERARIO LIMPADOR (07-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NO PROCEDEMENTO DE ELABORACI脫N E APROBACI脫N DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE SUBALTERNO (04-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NA CATEGOR脥A DE PORTEIRO (04-06-2021)
 • CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO (ASPIRANTES QUE NON ACREDITARON O CELGA 2) NAS CATEGOR脥AS DE PORTEIRO, SUBALTERNO, OPERARIO DE MANTEMENTO E OPERARIO LIMPADOR (28-05-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as na categor铆a de SUBALTERNO (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as categor铆a de PORTEIRO (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as categor铆a OPEARAIO LIMPADOR (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO (22-04-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario sen cualificar, secci贸n A (15-02-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario sen cualificar, secci贸n B (15-02-2021)
 • ANUNCIO VALORACION PROVISIONAL DOS M脡RITOS DA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • VALORACI脫N PROVISIONAL PERSOAS CANDIDATAS SECCI脫N A CATEGOR脥A OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • VALORACION PROVISIONAL PEROSAS CANDIDATAS SECCI脫N B, CATEGOR脥A OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • ANUNCIO APROBACION LISTAS DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NA CATEOGR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • LISTADO PERSOAS ADMITIDAS DEFINITIVAMENTE CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • LISTADO PERSOAS EXCLUIDAS DEFINITIVAMENTE CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO (09 E 10 DE DECEMBRO DE 2020) PARA ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL NA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR (21-12-2020)
 • CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO PARA AS PERSOAS ASPIRANTES DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR QUE NON ACREDITARON A POSESI脫N DO CERTIFICADO DE NIVEL DE GALEGO CELGA 2 (01-12-2020)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as no procedemento de formaci贸n das listas para a contrataci贸n de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal funcionario interino ao servizo da Deputaci贸n provincial de Ourense e do INORDE na categor铆a de OPERARIO SEN CUALIFICAR (14-10-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de legoeiro secci贸n B (12-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de legoeiro secci贸n A (12-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de Auxiliar Administrativo secci贸n B (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (11-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de Auxiliar administrativo secci贸n A (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (11-08-2020)
 • Baremo provisional legoeiro secci贸n B (29-06-2020)
 • Baremo provisional legoeiro secci贸n A (29-06-2020)
 • Anuncio valoraci贸n provisional de m茅ritos legoeiro (29-06-2020)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente da categor铆a de legoeiro (29-06-2020)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente da categor铆a de legoeiro (29-06-2020)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas de admitidos e exclu铆dos legoeiro (29-06-2020)
 • Resultado proba de galego categor铆a de legoeiroo (26-06-2020)
 • Reanudaci贸n convocatoria proba de galego da categor铆a de legoeiro das listas de contrataci贸n temporal (16-06-2020)
 • Certificado suspensi贸n proba de galego da categor铆a de legoeiro das listas de contrataci贸n temporal (13-03-2020)
 • Convocatoria da proba de galego para a categor铆a de legoeiro (10-03-2020)
 • Lista provisional de excluidos na categor铆a de Legoeiro (13-02-2020)
 • Lista provisional de admitidos na categor铆a de Legoeiro (13-02-2020)
 • Anuncio das listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de Legoeiro. (11-02-2020)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo. Lista B (14-11-2019)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo. Lista A (14-11-2019)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo (14-11-2019)
 • Lista definitiva de excluidos da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Lista definitiva de admitidos/as da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Listado provisional de persoas admitidas e excluidas na categor铆a de auxiliar administrativo. (10-10-2019)
 • Correcci贸n de erros (27-10-2018)
 • Solicitude Servizos Prestados (22-10-2018)
 • Bases reguladoras (20-10-2018)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (19-10-2018)
 • Listado de Categor铆as profesionais (Anexo II) (19-10-2018)
 • Modelo normalizado de solicitude (Anexo I) (19-10-2018)

 • Laboral TemporalProceso Aberto