Ofertas de Empleo

 

Descripción Tipo Estado Documentos
Convocatoria e as bases reguladoras do concurso para a formaci贸n das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal ao servizo do Consorcio Provincial de Augas de Valdeorras na categor铆a de oficial de redes/plantas
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras para a contrataci贸n laboral temporal polo procedemento especial de urxencia dun/dunha oficial de redes/plantas (asimilado ao subgrupo C2) para o Consorcio Provincial de Augas de Valdeorras
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases de selecci贸n para a creaci贸n dunha bolsa de nomeamento de persoal funcionario interino para a categor铆a de t茅cnico de administraci贸n xeral
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases de selecci贸n para a creaci贸n dunha bolsa de nomeamento de persoal funcionario interino para a categor铆a de letrado/a
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases de selecci贸n para o aprovisionamento das prazas da oferta de emprego de 2018
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras do concurso espec铆fico para a provisi贸n de diversos postos de traballo nas 谩reas de Infraestruturas e Medio Ambiente inclu铆das na Relaci贸n de postos de traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense.
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases de selecci贸n como persoal funcionario interino dun/unha T茅cnico/a medio de Arquivo para a Secci贸n de Arquivo e Publicaci贸ns-Negociado de Arquivo da 脕rea de Administraci贸n Xeral
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras do proceso selectivo para a provisi贸n mediante nomeamento interino de postos da subescala de secretar铆a-intervenci贸n de municipios da provincia de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e as bases reguladoras do concurso espec铆fico para a provisi贸n de diversos postos de traballo na Relaci贸n de postos de traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras do procedemento de provisi贸n temporal mediante nomeamento en comisi贸n de servizos dun posto de Asesor/a xur铆dico/a da Deputaci贸n Provincial de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases de renovaci贸n das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE nas categor铆as de chofer especialista e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Fin de prazo de presentaci贸n de solicitudes: 21 de decembro de 2020)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria), secci贸n B (08-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria), secci贸n A (08-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais(principal), secci贸n B (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal), secci贸n A (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a chofer especialista (supletoria), secci贸n B (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a chofer especialista (supletoria), secci贸n A (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a chofer especialista (principal), secci贸n B (05-06-2021)
 • Valoraci贸n definitiva categor铆a chofer especialista (principal), secci贸n A (05-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria), secci贸n A (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais(principal), secci贸n A (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (supletoria), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (supletoria), secci贸n A (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (principal), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (principal), secci贸n A (26-04-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos das categor铆as de chofer especialista (principal e supletoria) e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal e supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de chofer especialista (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente na categor铆a de chofer especialista (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de chofer especialista (principal) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas e exclu铆das definitivamente na categor铆a de chofer especialista (principal) (26-04-2021)
 • Anuncio das listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as das categor铆as de chofer especialista (principal e supletoria) e conductor de maquinaria, obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal e supletoria) (26-04-2021)
 • RESULTADO PROBA DE GALEGO CELGA 3 CHOFER ESPECIALISTA E CONDUTOR DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS (21-04-2021)
 • ACTA DA CONVOCATORIA DA PROBA ORAL DE CO脩ECEMENTO DE IDIOMA GALEGO NAS CATEGOR脥AS DE CHOFER ESPCIALISTA E CONDUTOR DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS (13-04-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no procedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (lista supletoria) (25-03-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no prcedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (lista principal) (25-03-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no prcedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de chofer especialista (lista supletoria) (25-03-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no prcedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de chofer especialista (lista principal) (25-03-2021)
 • Taxas (20-11-2020)
 • Servizos Prestados (20-11-2020)
 • Anexo II (20-11-2020)
 • Anexo I (20-11-2020)
 • Convocatoria e bases (20-11-2020)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Bases da convocatoria para a contrataci贸n como persoal funcionario interino dun/unha t茅cnico/a superior en Administraci贸n financeira e tributaria (Fin de prazo de presentaci贸n de solicitudes: 17 de setembro de 2020)
  FuncionarioProceso Aberto
  Listas de contrataci贸n de personal laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE na categor铆a de bombeiro-condutor (Fin de prazo de presentaci贸n de solicitudes: 14 de setembro de 2020)
  Laboral TemporalProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n para o aprovisionamento das prazas da oferta de emprego de 2017.
 • Acta 7/2021. FASE DE OPOSICI脫N. CORRECCI脫N DO SEGUNDO EXERCICIO DE T脡CNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (16-07-2021)
 • ACTA DE CORRECCI脫N DO 2潞 EXERCICIO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DA PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (02-07-2021)
 • ACTA DE CORRECCI脫N DO SEGUNDO EXERCICIO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017,, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO (02-07-2021)
 • ACTA DE REALIZACI脫N DO 2潞 EXERCICIO. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (30-06-2021)
 • ACTA DEREALIZACI脫N DO 2潞 EXERCICIO DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO (30-06-2021)
 • ACTA DE RESOLUCI脫N DAS RECLAMACIONS PRESENTADAS CONTRA A VALORACI脫N DE M脡RITOS DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS,PEROAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A DISPOSICI脫N TRANSITORIA 4陋 DO EBEP (29-06-2021)
 • ACTA DE RESOLUCI脫N DAS RECLAMACIONS PRESENTADAS CONTRA A VALORACI脫N DE M脡RITOS DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO (29-06-2021)
 • ACTA 5/2021. APERTURA DO SOBRE DE IDENTIDADES TRA-LA CORRECCI脫N DO PRIMEIRO EXERCICIO DE T脡CNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (18-06-2021)
 • ACTA DE PREPARACI脫N DO 2潞 EXERCICIO. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (18-06-2021)
 • ACTA DE PREPARACI脫N DO 2潞 EXERCICIO DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017,, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO (18-06-2021)
 • ACTA 3. CORRECCI脫N DO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICI脫N, PUNTUACI脫N TOTAL E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO TRIBUNAL. PROVISI脫N DE UN/UNHA (1) T脡CNICO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, PRAZA OPE 2017, FUNCIONARIO/A, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, CONCURSO OPOSICI脫N (18-06-2021)
 • ACTA 2. FASE DE OPOSICION. ELABORACI脫N E REALIZACI脫N DO EXERCICIO. PROVISI脫N DE UN/UNHA (1) T脡CNICO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, PRAZA OPE ANO 2017, FUNCIONARIO/A, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, CONCURSO-OPOSICION (18-06-2021)
 • ACTA DE APERTURA DO SOBRE COAS IDENTIDADES DOS ASPIRANTES QUE REALIZARON O 1潞 EXERCICIO DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS,OPE DO ANO 2017, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4. (17-06-2021)
 • Acta de apertura do sobre coas identidades dos aspirantes que realizaron o 1潞 exercicio de Monitor/a Deportivo/,prazas oep 2017, correspondentes 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo e resultado do mesmo. (17-06-2021)
 • PLANTILLA DO PRIMEIRO EXERCICIO DE TECNICO SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (17-06-2021)
 • ACTA 4/2021 CORRECI脫N DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DUN T脡CNICO DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (17-06-2021)
 • ACTA DE REALIZACI脫N E CUALIFICACI脫N DO 1潞 EXERCICIO. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (16-06-2021)
 • ACTA DE REALIZACI脫N E CUALIFICACI脫N DO 1潞 EXERCICIO. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OFERTA DE EMPREGO P脷BLICO DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO, SUBGRUPO C2, CONCURSO-OPOSICI脫N LIBRE. (16-06-2021)
 • ACTA DA PROBA DE GALEGO, CUALIFICACI脫N E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE TRES PRAZAS DE ALBANEL, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, ORRESPONDENTES 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, SUBGRUPO C2, CONCURSO (11-06-2021)
 • Acta da proba de galego, cualificaci贸n e proposta de nomeamento de D脷AS PRAZAS DE CHOFERES/AS ESPECIALISTAS. (11-06-2021)
 • ACTA PROBA DE GALEGO E CUALIFICACION PROCESO SELECTIVO PROVISION DE 4 MONITORES DEPORTIVOS, PRAZAS INCLIDAS NA OPE 2017. PERSOAL LABORAL FIXO, CONSOLIDACION PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO, C2, CONCURSO OPOSICION LIBRE (09-06-2021)
 • ACTA PROBA DE GALEGO E CUALIFICACION DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A D.T 4.陋 DO EBEP (09-06-2021)
 • ACTA 2/2021 FASE DE CONCURSO DO PROCESO DE SELECCI脫N DUN/UNHA T脡CNICO/A DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (04-06-2021)
 • ACTA 1/2021 DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL DO PROCESO DE SELECCI脫N DUN/UNHA T脡CNICO/A DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N (04-06-2021)
 • ACTA VALORACI脫N DE M脡RITOS DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO. (03-06-2021)
 • ACTA DE VALORACI脫N DE M脡RITOS DO PROCESO DE SELECCI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OFERTA DE EMPREGO P脷BLICO DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A DISPOSICI脫N TRANSITORIA 4陋 DO TEXTO REFUNDIDO DO ESTATUTO B脕SICO DO EMPREGADO P脷BLICO, SUBGRUPO C2, CONCURSO OPOSICI脫N LIBRE. (03-06-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL, VALORACI脫N DE M脡RITOS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO. PROVISI脫N DE D脷AS (2) PRAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, INCLUIDAS NA OPE DO ANO 2017, FUNCIONARIO/A,PROMICION INTERNA, SUBGRUPO C2, CONCURSO. (28-05-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCION DO TRIBUNAL E VALORACION DE MERITOS. PROVISI脫N DE TRES (3) PRAZAS DE ALBANEL, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, ORRESPONDENTES 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, SUBGRUPO C2, CONCURSO (28-05-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL E VALORACI脫N DE M脡RITOS. PROVISI脫N DE D脷AS (2) PRAZAS DE CHOFERES/AS ESPECIALISTAS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OPE DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTES 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA. SUBGRUPO C2, CONCURSO. (28-05-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OFERTA DE EMPREGO P脷BLICO DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE EMPREGO AOS QUE SE REFIRE A DISPOSICI脫N TRANSITORIA 4陋 DO TEXTO REFUNDIDO DO ESTATUTO B脕SICO DO EMPREGADO P脷BLICO, SUBGRUPO C2, CONCURSO-OPOSICI脫N LIBRE. (28-05-2021)
 • ACTA CONSTIUCI脫N TRIBUNAL. PROVISI脫N DE CATRO (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, PRAZAS INCLU脥DAS NA OFERTA DE EMPREGO P脷BLICO DO ANO 2017, PERSOAL LABORAL FIXO, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE CONSOLIDACI脫N DE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO, SUBGRUPO C2, CONCURSO-OPOSICI脫N LIBRE. (28-05-2021)
 • ACTA DE CONSTITUCI脫N DO TRIBUNAL E VALORACI脫N DE M脡RITOS. PROVISI脫N DE UN/UNHA (1) T脡CNICO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, PRAZA OPE ANO 2017, FUNCIONARIO/A, CORRESPONDENTE 脕S PRAZAS DE PROMOCI脫N INTERNA, CONCURSO-OPOSICION (28-05-2021)
 • (2) T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (3) prazas de ALBANEL, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso, listado definitivo de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO. (19-05-2021)
 • (2) prazas de choferes/as especialistas, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, persoal laboral fixo, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso, listado definitivo de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO (19-05-2021)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C2, concurso, listado definitivo de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n do tribunal e valoraci贸n de m茅ritos. (19-05-2021)
 • (4) prazas de administrativos/as de administraci贸n xeral, prazas inclu铆das na oferta de emprego p煤blico do ano 2017, funcionarios/as, correspondentes 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo C1, concurso-oposici贸N, listado definitivo de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de T脡CNICO/A DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionario/a, correspondente 谩s prazas de promoci贸n interna, subgrupo A1, concurso-oposici贸n, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos e CONVOCATORIA 1.潞 EXERCICIO. (19-05-2021)
 • (1) praza de AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa adicional do 90% de consolidaci贸n de emprego en determinados sectores, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO a tempo parcial, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (2) CHOFER/ESAS OPERARIOS DE LIXO, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de PORTEIRO/A, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (4) prazas de MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n de tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO e CONVOCATORIA 1.潞 EXERCICIO (19-05-2021)
 • (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre e nomeamento dos membros do tribunal cualificador. (19-05-2021)
 • (1) praza de ADMINSITRATIVO DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩s que se refire a disposici贸n transitoria 4陋 do Texto refundido do Estatuto b谩sico do empregado p煤blico, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre e listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de OPERARIO/A DE LIXO, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO a tempo parcial, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, , listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MESTRE/A DE CER脕MICA E OLEIR脥A a tempo parcial, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal drfinitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA a tempo parcial, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, lista definitiva de admitidos e exclu铆dos e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de MONITOR/A DE LECER NO RURAL, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, , listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (4) MONITORES DEPORTIVOS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C2, concurso-oposici贸n, listas definitivas admitidos/as, constituci贸n do tribunal, valoraci贸n de m茅ritos, CONVOCATORIA PROBA DE GALEGO E CONVOCATORIA DO 1.潞 EXERCICIO (19-05-2021)
 • (1) praza de COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (3) prazas de CHOFERES/ESAS OPERARIOS/AS DE LIXO, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo C2, concurso- oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de ARQUITECTO/A, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de TRABALLADOR/A SOCIAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre e listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de T脡CNICO SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as, constituci贸n tribunal, valoraci贸n m茅ritos e CONVOCATORIA 1.潞 EXERCICIO (19-05-2021)
 • (1) praza de CHAPISTA, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo C2, listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de PORTEIRO/A, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (2) prazas de OPERARIO/A SEN CUALIFICAR, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, (AP), concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo (19-05-2021)
 • (1) praza de T脡CNICO/A ESPECILAISTA EN RECURSOS HUMANOS E FORMACI脫N PROFESIONAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas da taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A2, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • (1) praza de ARQUITECTO/A, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, subgrupo A1, concurso-oposici贸n libre, listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as e tribunal definitivo. (19-05-2021)
 • tres (3) prazas de ALBANEL, persoal laboral fixo, promoci贸n interna, listas admitidos e exclu铆dos provisional, emenda erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • d煤as (2) prazas de CHOFERES ESPECIALISTAS, persoal laboral fixo, promoci贸n interna, listas de admitidos e exclu铆dos provisional, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • d煤as (2) praza de AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionario, promoci贸n interna, lista admitidos e exclu铆dos provisional, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • catro (4) prazas de ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionarios, promoci贸n interna, listas de admitidos e excluidos provisional, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de T脡CNICO DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionario, promoci贸n interna, listas de admitidos e exclu铆dos provisionais, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario,taxa adicional do 90% consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, listado admitidos e excluidos provisional, emenda erros e nomeamento tribunal (22-03-2021)
 • Praza de MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de emprego 谩 que se refire a D.T. 4.陋 do TREBEP, listado admitidos e excluidos provisional, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • 2 PRAZAS DE CHOFERES OPERARIOS DE LIXO, persoal laboral fixo, correspondentes a procesos de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a D.T 4.陋 do TREBEP, listado de admitidos e excluidos provisional, emenda de erros e nomeamento tribunal (22-03-2021)
 • Praza de PORTEIRO/A, persoal laboral fixo,consolidaci贸n de emprego aos que se refire a D.T 4.陋 do TREBEP, listado admitidos e excluidos provisionais, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • catro (4) prazas de MONITORES/AS DEPORTIVOS/A persoal laboral fixo, consolidaci贸n de emprego aos que se refire a D.T. 4.陋 do TREBEP, listado de admitidos e excluidos provisional, emenda de deficiencias e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • dous/d煤as (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩 que serefire a D.T. 4.陋 do TREBEP, listado provisional de admitidos, emenda de erros e tribunal (22-03-2021)
 • Praza de ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, consolidaci贸n de emprego 谩 que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 TREBEP, listado provisional admitidos, emenda de deficiencias e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, praza de OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido, listado provisional de admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de OPERARIO/A DE LIXO, persoal laboral fixo,consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas provisionais de admitidos, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de MESTRE/A DE CER脕MICA E OLER脥A A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, praza de MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de MONITOR/A DE LECER NO RURAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas admitidos e excluidos provisionais, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, catro (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas provisionais de admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • tres (3) prazas de CHOFERES/CHOFERESAS OPERARIOS/AS DE LIXO, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de TRABALLADOR/A SOCIAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos, excluidos e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido, listado admitidos e excluidos provisional, emneda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • 2 prazas T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado admitidos e excludios, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza T脡CNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N, persoal funcionario, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas provisionais admitidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza CHAPISTA, persoal laboral fixo, praza da taxa xeral do 50%, listado provisional de admitidos, emenda deficiencias e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Praza de CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, persoal laboral fixo, taxa xeral do 50% de reposici贸n, listas provisionais admitidos emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de PORTEIRO/A,persoal laboral fixo, taxa xeral de reposici贸n do 50%, listas provisionais de admitidos e exclu铆dos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • 2 prazas OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, listas admitidos provisionais, prazo emendas e nomeamento do tribunal. (22-03-2021)
 • praza T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS E FORMACI脫N PROFESIONAL, persoal funcionario,taxa xeral do 50 % de reposici贸n de efectivos, listado admitidos provisional, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza ARQUITECTO/A, persoal funcionario,correspondente 谩s prazas de taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos. Listado de admitidos provisional, emenda de erros e nomeamento tribunal. (22-03-2021)
 • Convocatoria BOE (08-08-2020)
 • Taxas (07-08-2020)
 • Relatorio de m茅ritos (07-08-2020)
 • Anexo II (07-08-2020)
 • Anexo I (07-08-2020)
 • Correcci贸n de erros na publicaci贸n das bases reguladoras da Oferta Ordinaria de Emprego Publico 2017 (07-08-2020)
 • Bases Reguladoras para a provisi贸n de prazas da oferta emprego 2017 (07-08-2020)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n para a creaci贸n dunha bolsa de nomeamentos interinos da categor铆a de administrativo de administraci贸n xeral ao servizo da Deputaci贸n Provincial
  InterinoProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n como persoal funcionario interino de un/una t茅cnico/a superior en administraci贸n financeira e tributaria
  InterinoProceso Aberto
  Listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal ou funcionario interino ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE nas categor铆as profesionais de auxiliar administrativo, subalterno, legoeiro, operario sen cualificar, operario limpador, operario de mantemento e porteiro. (Fin de prazo 27 de Novembro)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de SUBALTERNO SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de SUBALTERNO SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de SUBALTERNO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas exclu铆das na categor铆a de SUBALTERNO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de SUBALTERNO (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de subalterno (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de PORTEIRO SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de PORTEIRO SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de PORTEIRO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas exclu铆das na categor铆a de PORTEIRO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de PORTEIRO (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de porteiro (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO LIMPADOR SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO LIMPADOR SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO LIMPADOR (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas excluidas na categor铆a de OPERARIO LIMPADOR (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de OPERARIO LIMPADOR (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de operario limpador (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO SECCI脫N B (29-06-2021)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos da categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO SECCI脫N A (29-06-2021)
 • Anuncio valoraci贸n provisional de m茅ritos categor铆a OPERARIO DE MANTEMENTO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas exclu铆das na categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO (29-06-2021)
 • Listado definitivo de persoas admitidas na categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO (29-06-2021)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as na categor铆a de operario de mantemento (29-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NO PROCEDEMENTO DE ELABORACI脫N E APROBACI脫N DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE OPERARIO DE MANTEMENTO (07-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NO PROCEDEMENTO DE ELABORACI脫N E APROBACI脫N DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE OPERARIO LIMPADOR (07-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NO PROCEDEMENTO DE ELABORACI脫N E APROBACI脫N DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE SUBALTERNO (04-06-2021)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO PARA A ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NA CATEGOR脥A DE PORTEIRO (04-06-2021)
 • CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO (ASPIRANTES QUE NON ACREDITARON O CELGA 2) NAS CATEGOR脥AS DE PORTEIRO, SUBALTERNO, OPERARIO DE MANTEMENTO E OPERARIO LIMPADOR (28-05-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as na categor铆a de SUBALTERNO (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as categor铆a de PORTEIRO (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as categor铆a OPEARAIO LIMPADOR (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO (22-04-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario sen cualificar, secci贸n A (15-02-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario sen cualificar, secci贸n B (15-02-2021)
 • ANUNCIO VALORACION PROVISIONAL DOS M脡RITOS DA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • VALORACI脫N PROVISIONAL PERSOAS CANDIDATAS SECCI脫N A CATEGOR脥A OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • VALORACION PROVISIONAL PEROSAS CANDIDATAS SECCI脫N B, CATEGOR脥A OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • ANUNCIO APROBACION LISTAS DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NA CATEOGR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • LISTADO PERSOAS ADMITIDAS DEFINITIVAMENTE CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • LISTADO PERSOAS EXCLUIDAS DEFINITIVAMENTE CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO (09 E 10 DE DECEMBRO DE 2020) PARA ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL NA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR (21-12-2020)
 • CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO PARA AS PERSOAS ASPIRANTES DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR QUE NON ACREDITARON A POSESI脫N DO CERTIFICADO DE NIVEL DE GALEGO CELGA 2 (01-12-2020)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as no procedemento de formaci贸n das listas para a contrataci贸n de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal funcionario interino ao servizo da Deputaci贸n provincial de Ourense e do INORDE na categor铆a de OPERARIO SEN CUALIFICAR (14-10-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de legoeiro secci贸n B (12-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de legoeiro secci贸n A (12-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de Auxiliar Administrativo secci贸n B (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (11-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de Auxiliar administrativo secci贸n A (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (11-08-2020)
 • Baremo provisional legoeiro secci贸n B (29-06-2020)
 • Baremo provisional legoeiro secci贸n A (29-06-2020)
 • Anuncio valoraci贸n provisional de m茅ritos legoeiro (29-06-2020)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente da categor铆a de legoeiro (29-06-2020)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente da categor铆a de legoeiro (29-06-2020)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas de admitidos e exclu铆dos legoeiro (29-06-2020)
 • Resultado proba de galego categor铆a de legoeiroo (26-06-2020)
 • Reanudaci贸n convocatoria proba de galego da categor铆a de legoeiro das listas de contrataci贸n temporal (16-06-2020)
 • Certificado suspensi贸n proba de galego da categor铆a de legoeiro das listas de contrataci贸n temporal (13-03-2020)
 • Convocatoria da proba de galego para a categor铆a de legoeiro (10-03-2020)
 • Lista provisional de excluidos na categor铆a de Legoeiro (13-02-2020)
 • Lista provisional de admitidos na categor铆a de Legoeiro (13-02-2020)
 • Anuncio das listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de Legoeiro. (11-02-2020)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo. Lista B (14-11-2019)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo. Lista A (14-11-2019)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo (14-11-2019)
 • Lista definitiva de excluidos da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Lista definitiva de admitidos/as da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Listado provisional de persoas admitidas e excluidas na categor铆a de auxiliar administrativo. (10-10-2019)
 • Correcci贸n de erros (27-10-2018)
 • Solicitude Servizos Prestados (22-10-2018)
 • Bases reguladoras (20-10-2018)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (19-10-2018)
 • Listado de Categor铆as profesionais (Anexo II) (19-10-2018)
 • Modelo normalizado de solicitude (Anexo I) (19-10-2018)

 • Laboral TemporalProceso Aberto
  Listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE nas categor铆as de chofer especialista e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais. (Fin de prazo 27 de Novembro)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de condutor de maquinaria, obras p煤blicas e veh铆culos especiais principal, Secci贸n B (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (09-08-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de chofer especialista principal secci贸n A (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (09-08-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de condutor de maquinaria e veh铆culos especiais (Supletoria) secci贸n B (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de condutor de maquinaria e veh铆culos especiais (Supletoria) secci贸n A (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de condutor de maquinaria e veh铆culos especiais (Principal) secci贸n A (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de chofer especialista (Supletoria) secci贸n B (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de chofer especialista (Supletoria) secci贸n A (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de chofer especialista (Principal) secci贸n B (25-04-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoria) (25-04-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) (25-04-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de chofer especialista (Supletoria) (25-04-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de chofer especialista (Principal) (25-04-2019)
 • Anuncio do listado definitivo de admitidos e excluidos nas categor铆as de chofer especialista e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais tras as reclamaci贸ns presentadas (25-04-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoria) secci贸n B (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoia) secci贸n A (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) secci贸n B (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) secci贸n A (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de chofer especialista (Supletoria) secci贸n B (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de chofer especialista (Supletoria) secci贸n A (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de chofer especialista (Principal) secci贸n B (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de chofer especialista (Principal) secci贸n A (26-03-2019)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos no procedemento de formaci贸n das listas de contrataci贸n nas categor铆as de conductor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais e chofer especialista (principal e supletoria (26-03-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoria) (21-03-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) (21-03-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de chofer especialista (Supletoria) (21-03-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de chofer especialista (Principal) (21-03-2019)
 • Anuncio do listado definitivo de admitidos e excluidos nas categor铆as de chofer especialista e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (21-03-2019)
 • Resultado da proba de galego (28-02-2019)
 • Acta de convocatoria da proba de galego para aqueles aspirantes que non presentaron o diploma ou certificado CELGA 3. (14-02-2019)
 • Listas provisionais de admitidos/excluidos da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoria) (30-01-2019)
 • Listas provisionais de admitidos/excluidos da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) (30-01-2019)
 • Listas provisionais de admitidos/excluidos da categor铆a de ch贸fer especialista (Supletoria) (30-01-2019)
 • Listas provisionais de admitidos/excluidos da categor铆a de ch贸fer especialista (Principal) (30-01-2019)
 • Anuncio de publicaci贸n das listas provisionais de admitidos e excluidos (30-01-2019)
 • Correcci贸n de erros (27-10-2018)
 • Solicitude Servizos Prestados (22-10-2018)
 • Bases reguladoras (20-10-2018)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (19-10-2018)
 • Listado de Categor铆as profesionais (Anexo II) (19-10-2018)
 • Modelo normalizado de solicitude (Anexo I) (19-10-2018)

 • Laboral TemporalProceso Aberto
  Listas para contrataci贸n de personal laboral temporal y nombramiento de personal funcionario interino ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do Inorde.
 • MONITOR DO LECER NO RURAL. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • AXUDANTE DE ESCENARIO, LUCES E SON. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • CONDUTOR ESPECIALISTA DE EXPLOTACI脫NS AGROPECUARIAS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • CONSTRUTOR DE GAITAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS TRADICIONAIS DE GALICIA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • MONITOR DEPORTIVO SALA FITNESS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • PINTOR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE OBRAS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • CHAPISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE LABORATORIO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • CONDUTOR ESPECIALISTA DE EXPLOTACI脫NS AGROPECUARIAS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • CONSTRUTOR DE GAITAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS TRADICIONAIS DE GALICIA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • MONITOR DO LECER NO RURAL. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • AXUDANTE DE ESCENARIO, LUCES E SON. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • MONITOR DEPORTIVO SALA FITNESS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • PINTOR. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • CHAPISTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE LABORATORIO. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE OBRAS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • TRACTORISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • MESTRE/A DE PERCUSI脫N. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • ELECTRICISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • CAPATAZ EXPLOTACI脫NS AGROPECUARIAS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • SOLDADOR/A. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • AXUDANTE/A DE SOLDADOR/A. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • MESTRE/A DE PERCUSI脫N. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • TRACTORISTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • ELECTRICISTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • SOLDADOR/A. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • CAPATAZ EXPLOTACI脫NS AGROPECUARIAS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • AXUDANTE/A DE SOLDADOR/A. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • AXUDANTE DE OBRAS E SERVIZOS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • TELEFONISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • CH脫FER DE PRESIDENCIA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • CAPATAZ DE ZONAS VERDES E LIMPEZA VIARIA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • AXUDANTE DE IMPRENTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • AUXILIAR INFORM脕TICO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (tras resolver recurso de reposici贸n) (06-03-2017)
 • AXUDANTE DE OBRAS E SERVIZOS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • CAPATAZ DE ZONAS VERDES E LIMPEZA VIARIA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • CH脫FER DE PRESIDENCIA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • TELEFONISTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • AXUDANTE DE IMPRENTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • AUXILIAR INFORM脕TICO. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE RECADACI脫N. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (16-12-2016)
 • ALBANEL. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos. (16-12-2016)
 • AUXILIAR DE SERVIZOS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • CH脫FER ESPECIALISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • OPERARIO LIMPADOR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • AXUDANTE CENTRO CULTURA POPULAR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • OPERARIO CENTRO CULTURA POPULAR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • LEGOEIRO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-11-2016)
 • PE脫N AGRICOLA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-11-2016)
 • AUXILIAR DE SERVIZOS DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDOADOS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-11-2016)
 • CH脫FER ESPECIALISTA. Correci贸n de erros. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (09-11-2016)
 • AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-07-2016)
 • SUBALTERNO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-07-2016)
 • PORTEIRO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-07-2016)
 • OPERARIO SIN CUALIFICAR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (20-01-2016)
 • OPERARIO DE MANTEMENTO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (20-01-2016)
 • MEC脕NICO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (20-01-2016)
 • CONDUTOR DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (03-12-2015)
 • BOMBEIRO-CONDUTOR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos. (03-12-2015)
 • CH脫FER ESPECIALISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos. (03-12-2015)

 • Laboral TemporalProceso Finalizado