Expediente

Tipo

Estado

Documentos

Concurso público para a concesión de subvencións a concellos para a organización de actividades culturais e recreativas correspondentes ao exercicio 2022.ConcursoPresentación Solicitudes
Concurso público para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a organización de actividades culturais e recreativas correspondentes ao exercicio 2022ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA AS COPAS DEPUTACIÓN 2022.ConcursoEn Trámite
CONCURSO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE INVESTIMENTO DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE 2022ConcursoEn Trámite
Concurso público para a concesión de subvencións para a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas 2022. ConcursoEn Trámite
Concurso público para a concesión de subvencións ás federacións ou agrupacións de asociacións veciñais de OurenseConcursoEn Trámite
Concurso público para a concesión de subvencións a clubs deportivos de Ourense para o ano 2022ConcursoEn Trámite
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS OURENSÁNS/ÁS CUALIFICADOS/AS EN MODALIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUAIS DURANTE A TEMPADA DEPORTIVA 2020-2021, CONVOCATORIA 2022ConcursoEn Trámite