Expediente

Tipo

Estado

Documentos

CONCURSO DE ACTIVIDADES ESCÉNICAS E MUSICAIS PARA O ANO 2021ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2021ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE FESTIVAIS, CICLOS, MOSTRAS OU ACTIVIDADES ANÁLOGAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2021ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A CLUBS DEPORTIVOS DE OURENSE 2021ConcursoPresentación Solicitudes
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS FEDERACIONES O AGRUPACIONES DE ASOCIACIONES VECINALES DE OURENSE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS OURENSÁNS CUALIFICADOS EN MODALIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUAIS DURANTE A TEMPORADA DEPORTIVA 2019-2020, CONVOCATORIA 2021.ConcursoPresentación Solicitudes
Concurso para a concesión de subvencións para as Copas Deputación 2021ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E MANCOMUNIDADES PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 2020ConcursoSuspendido
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 2020ConcursoSuspendido
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS FEDERACIÓNS OU AGRUPACIÓNS DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE 2020ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS PARA O ANO 2020ConcursoResolto